Április:
Only child
Rohamszülés

 

Only child

Amennyire igaz, hogy az ellentétek vonzzák egymást, az is megtörténhet, hogy éppen szétrobbannak. Ez utóbbi történt Mimi és Berci esetében is. Mimi ötgyermekes családban nőtt fel, Berci egyke. Mimi vidéken élt húsz éves koráig, Berci abszolút fővárosi környezetben, a széltől, a mozgástól, a próbatételektől védetten. Anyja afféle „gyenge fácska”- ként kezelte, paralizálta. De így védőbástya lett ingatag házasságában férje leterhelésére és megtartására. Ez az ingatagság részint abból táplálkozott, hogy anyja nyolc évvel volt fiatalabb apjánál, részint abból, hogy anyja nem akart dolgozni Így azután a hármas fogatuk remekül működött, két ember mindig össze tudott fogni a harmadik ellen. Ez a pairing a játszmák fenntartásában kiválóan működött, és a herdálásnak is teret engedett.
Berci húsz évesen alternatív művész csoportokhoz csatlakozott, tanulni végképp nem akart, és meg is nősült. Mimit a szülői házba vitte. Óriási üvöltözés előzte meg az odaköltözést. A lépcsőházból rángatták vissza egymást a kiátkozott, és éppen világgá menni készülő gyenge fácska és a családi szorításból menekülni készülő apa, a szomszédok nem kis rémületére.
Mimi a megőrző, egybetartó, Berci a herdáló, elfecsérlő erőt képviselte ebben a kapcsolatban. Ez némiképpen analóg volt Berci szüleinek kétféle értékrendjével. A gondtalan könnyedséggel szinte kérkedő anya-fia, és a gondterheltséggel, megszorításokkal küzdő
apa-meny.
Miminél akkor telt be a pohár, amikor férje kifogásolta, hogy a baráti bandába nem illeszkedik kellemesen, mert fojtott a hangulata. Szemben az ő könnyed, mindig a könnyebb ellenállás irányába sodródó meneteivel.
„Fojtott”, tűnődött el a fájdalmas igazságon.

 • Lehet, hogy valóban sokmindent elfojtottam magamban?
 • Vagy inkább ő csak egy gyerek.

Rohamszülés

Ó, hányszor sül el visszafelé a puska!
Lazítani szeretnénk, de görcsbe rándulunk, akihez kötődnénk, az elutasít bennünket, aki hozzánk ragaszkodik, attól menekülünk. És egyáltalán, amit végképp „nem akarunk”, az történik velünk. Mint például Norberttel. Barátnője otthon akarta világra hozni gyermeküket.  Norbert ezt nem nagyon értette, nem is akart belegondolni. Aggodalmát az is fokozta, hogy a hegyekben éltek, elég kieső helyen. Azt mondta, természetesen nem akadályozza meg, de nem is kíván részt venni benne, ő majd a szomszéd szobában fog tartózkodni az események alatt.

Elvonultak az új házukba, amely a Bakonyban volt, eléggé eldugott és meglehetősen nehezen megközelíthető helyen. Meg is pendítette párjának, hogy legalább két óra, amíg szükség esetén valaki odaér, de Ági folyton leintette az efféle aggályoskodást.

Közelgett az idő, de számításaik szerint még hetek voltak hátra. Ám egy reggel Ági „szükséglete” miatt bement a fürdőszobába, és akkor megindultak az események. Rögtön felfogta, hogy ezek túlmutatnak a szokványos méreteken, szólt hát Norbertnek, aki alákukucskált egy tükörrel, és akkor meglátta a fiuk fejét, aki már útra kelt. Felfogta kezébe az érkezőt, másik kezével a mentőt tárcsázta.
Szerencse, hogy ma már a mellékhelyiségekre is mobillal járnak az emberek, ahová hajdan a királyok is gyalog jártak.

Valóban közel két órát tartotta a babát a kezében, amíg a mentősök megérkeztek a köldökzsinórt elvágni. Az instrukcióknak megfelelően addig valahogyan melegen tartották a babát.

Ezt a történetet csak az a baba-mama eset múlja felül, amikor az újszülött az országúton  jött a világra egy közrendőr segédletével egy taxiban.

Május:
Rettegés
Hülye vagy!
Tüskepáncél

 

Rettegés

Ki gondolná, hogy a rettegés a négy nagy szenvedély egyike? Mármint a gyönyör, a fájdalom és a remény mellett. És hogy egyáltalán a szenvedély kategóriájába sorolható. Márpedig szenvedély, abban a vonatkozásban, hogy teljesen elborít, nem hagyja, hogy
megszabaduljunk tőle, betölt, leköt, megbénít, nem engedelmeskedik a belátásnak, az ésszerűségnek, a józan ész nem hat rá, hatalmában tart, ural, szívós a fennmaradásban.
Több és más, összetettebb, mint az egyszerű félelem vagy szorongás, bár az is része. Drámaibb ezeknél.
A rettegés a rettegéstől nehezen fékezhető öngerjesztő folyamat. Olyan kényszer, amelyet  az értelmetlenség puszta tudata nem képes leállítani. Sőt, szinte az őrületig képes fokozni a „mégiscsak nagy baj lehet velem” irtózatát, a képzelet mágia fekete szörnyűségeit.
Nehézlégzés és  a légzés elakadása lehet a kísérő testi tünete, esetleg olyan heves szívdobogás, amely majd szétszakítja a mellkasát.
Hallgassuk meg egy változatát:

 • Hisztérikus is tudok lenni.
 • Egyszer ketten voltunk otthon a húgommal, és ő viccből kizárt engem az erkélyre. Én betörtem ököllel az ablakot  és csúnyán elvágtam a kezemet. Ömlött belőle a vér. Minden  rettegés előtört belőlem, például az, hogy soha többé nem tudok majd gitározni. Külön bőszített, hogy a húgom falfehéren és dermedten a rémülettől tehetetlenül állt, és még a mentőket sem tudta hívni.
 • Még idegvarratot is kellett alkalmazni, de szerencsére rendbejött a kezem.
 • Egy évre rá eltörtem  ugyanezt a jobb kezemet. Biciklivel mentem volna pótvizsgázni németből. De persze nem készültem fel. Fohászkodtam az éghez, hogy „történjen valami!” Ekkor elvágódtam, és eltört a kezem. Begipszelték a János Kórházban, így mentem a tanát úrhoz. Megértő volt, mert nem sokkal azelőtt síelés közben lábát törte. Aláírta az  indexemet.
 • De az efféle rettegések még mindig nem múltak el teljesen az életemből. A legváratlanabb pillanatokban el tudnak kapni.

„Hülye vagy!"

Talán valamiféle óvodáskori viselkedés maradvány lehet az, amikor tanult, felnőtt emberek hülyézik egymást. Ki tudja miért a szótár kitörölhetetlen darabja, hogy egy feleség vagy férj gyakran lehülyézi  társát anélkül, hogy belegondolna ennek sértő  mivoltába.
Egy ízben görcsös nevetést váltottam ki egy asszonyból, amikor utaltam a Frim Jakab által alapított Hülyék Intézetére. Talán sikerült megértetnem, hogy a mi kultúránkban a hülye kifejezés egyértelműen utal a féleszűségre. Ezt támasztja alá a felhorkanással kísért kérdő forma:”Hülye vagy?”
Egy Rogers csoportban, ahol angolok is résztvevők voltak, az egyik angol megkérdezte, milyen őszinteségi fok lesz a csoportban. Vagyis ildomos-e jelezni, ha valakinél stupiditást tapasztal.

Tüskepáncél

Ha valakinek kölcsönt adtál, amelyet az vonakodik visszaadni a megbeszélt időre, és amikor te rákérdezel, mikor rendezi, ő pedig rád förmed, ócsárlásba kezd, hogy milyen pitiáner, pénzéhes és irigy vagy, az kimeríti a támadva védekezés  széles körben alkalmazott stratégiáját.
A gesztenye, amikor megérik, meghasad és leveti a tüskés bőrt magáról.
Serdülők tüskepáncéllal védekeznek, amíg azt ki nem növik.
De ha te megmaradsz  élemedett korodban is a tüskepáncélos mögött, azt már neurózisnak mondjuk.
Ügyelj a „3 P”-re: provokáció, projekció, paranoia!

 

 

Június:
Húgom lesz az anyósom?
A problémák és a tér

Húgom lesz az anyósom?

 • A húgom agyatlan, hiszékeny, naiv  idiótának tart engem, aki mindenkinek bedől.
 • Lehet, hogy a húgom lesz az anyósom.
 • Ugyanis a sógorom első házasságából született lányával járok, aki középiskolás. Éppen kétszer olyan idős vagyok, mint ő.
 • Mindenki ellenzi a kapcsolatunkat.
 • Néhány hónapig teljes titokban futott az ügy, akkor volt a leg izgalmasabb.
 • Elbűvölő fruskám szórja a pénzemet, szeszélyes, egy egész napra nem képes megbénítani, ha  a telefonját várom és nem hív fel, és a  szex sem mindig jó vele. Bukdácsol az iskolában, én segítek neki a tanulásban, készítem az érettségire. Mégis kell nekem.
 • Való igaz, hogy a fű és a kokain komoly kísérője az életünknek. Néha ezt vágyrongáltságnak élem meg. És a másnapok, a feldobottságokat követő kiégettségek, fásultságok, közönyök, érdektelenségek igen kínzóak. De éppen ezeket az érdektelenségeket szünteti meg az újrázás.
 • Negyven felé talán fel kellene már nőnöm, de ez vonz legkevésbé.
 • A magányt sem bírom, nekem kell a vidám társaság.
 • De néha már azt is érzem, hogy ez a hányaveti nihilizmus nem tartható egész életemen át.

A problémák és a tér

Minden probléma energetikai természetű, ezáltal kapcsolódik a térhez. Legyen szó holtpontról, zsákutcáról, megfeneklésről, összegabalyodásról, vagy bármilyen elakadásról. Minden esetben az energia áramlásának valamiféle akadálya, ütközése, vagy torzulása áll fenn. Az is ezt a dinamikai tényezőt támasztja alá, hogy olykor csőstül jönnek, egymást mintegy bevonzván, vagy kényszeresen ismételvén, halmozódnak. A baj nem jár egyedül, tartja a mondás. Belülről fojtogatnak bennünket a problémák, kívülről ránk nehezednek, vagy elsodornak.Betegség, boldogtalanság, akadályoztatottság, kudarcörvény, egyszóval minden elénk dobott kihívás egyensúlytalanságból fakad, mégpedig a negatív állapotot jelenti.. Szemben a feldobottság emelt, szárnyaló, táguló állapotával, ez maga az összezsugorodás, a leszálló menet az energia hullámzásában. Ezt mindig kíséri egy tehetetlenség, amely a problémához való ragaszkodásnak tűnhet. Valójában inkább arról van szó, hogy a fordulat még nem munkálható ki.
Fentebb ütközés jelleget tulajdonítottunk a problémáknak, hangsúlyozván ezzel valamiféle materializálódott jelleget. Mindenesetre azt fontos látnunk, hogy „küzdeni” ellene, alig kecsegtet sikerrel. A hadakozás, a szembeszállás, a legyőzni akarás inkább erősíti azt, mintsem átemelné a megoldás magasabb szférájába. A tartós negatív állapot, ha azt a belátás, felismerés, tett, tudati munka nem képes átfordítani, krízishez vezet, amelyből nagy külső erő hozhat kilendülést, mint például a baleset.
Az is sokáig képes tartósítani egy problémát, ha annak okát kívül keressük, megfeledkezvén belső önellentmondásaink ütközéseiről, amelyhez a külvilág csak mintegy tükröt nyújt. Önazonosságunk keresésében is sokáig külső támaszra, megerősítésre, igazolásra várunk. Ez igen sebezhetővé tesz bennünket, mert elsorvasztja eredendő, megnyilvánulásra, önkifejezésre vágyó lényünket. Például ha testünkkel azonosítjuk magunkat, halálunk gondolata olyan veszteség, amelyen nehéz úrrá lennünk.
A teret hívtuk segítségül a problémák természetének felvázolásához. A tér valóságának a megértéséhez viszont az ŰR mibenlétének a megértése is hozzátartozik:

- az üresség bölcsessége a tér,
- a tér az űr dimenziója,
- az üresség az egyensúly, a harmónia, a teljesség, az egészség, a csend állapota,
- a fehér fényhez hasonlít, amelyben minden szín benne foglaltatik,
- ez a Buddha természetben való tartózkodás.

Amikor egy probléma „megoldódik”, lényegében eltűnik, semmivé válik. Feloldódik, mint a só a vízben.

 

Július:
Szíriusz
Dekoltázs

Szíriusz

Az egyiptomi mitológia – vagy történet – elsőszámú Holdistennője Izisz, az örök nőiesség, az emberiség anyjának kifejezője. Története az anyai és szerelmi  fájdalmon keresztül való felemelkedés útja. Karján a Hórusz ugyanúgy az emberiséget jelképezi,  mint a keresztény Madonnák a Kisjézussal.
Izisz a természet anyja, anya, nővér, feleség, lánygyermek.
A Hold, a szerelem, a házasság, az anyaság, a hajózás istennője.
Oziriszt az irigy és gonosz Széth orvul meggyilkolja, holttestét feldarabolja és szétszórja. Izisz halhatatlan szerelme erejével – sírásnak könnyei maga az áradó Nílus – megkeresi és összerakja  a szétdarabolt testet. A pillanatra feltámadt Ozirisz a szemsugarával megtermékenyíti. Fiuk, Hórusz, a sólyomisten megtorolja apja gyilkosát.
Ozirisz az Alvilág kapujában a lelkek mérlegelője lesz.
Izisz szentélye Philae szigetén van.
Az életkulcs is őt fejezi ki, mint ahogyan minden ábrázoláson kezében az Ankh-kal látjuk. Az életkulcs a Nílus stilizált képe, a nagy deltával, Egyiptom éltető ereje Az égi Nílus földi mása. Hordozza a víz három ideáját: az életadó, éltető forrást, a pusztító, elsodró veszélyeket és a megtisztító erőt.
Egyiptomban az áldást a Nílus áradása adja, amikor az iszap hordalékkal termékennyé teszi a földet. Ez az áradás Egyiptomban júliusban van. A Rák jel legfényesebb állócsillaga, a Szíriusz július 17-én kel fel. A Nílus áradását jelző állócsillagot a SZELLEMVILÁG KAPUJÁNAK mondjuk. Vele szemben áll a Vega a Bakban, ez Ozirisz csillaga.

A Szíriusz maga Izisz istennő, a földi lelkek segítője, útmutatója:           

„Vagyok, aki vagyok! Fátylamat halandó nem lebbentheti fel!”

 

Dekoltázs

Azt tartják, hogy az ízlések annyira különbözőek, hogy azokon nem lehet vitatkozni. Én nem teljesen osztom ezt a nézetet, noha az esetek számottevő részében nem sikerül megrendelőimet meggyőznöm arról, milyen ruha a legelőnyösebb nekik. Divattervező vagyok, menyasszonyi ruhákat tervezek, és Lucát sem sikerült jobb belátásra térítenem.
Luca nem is nádszál karcsú, inkább spagetti vékonyságú. De kisportolt, még nőiesnek is mondanám, noha – Mónika Vitti szavaival élve – „lapos, mint a Pó síkság. Találtunk egy gyönyörű esésű selyem ruhát, amely egyszerűségénél fogva volt elegáns, kifinomult, tökéletes. Mintha neki találták volna ki.
Előre kell bocsátanom, hogy Luca fél életét edzőtermekben tölti, szinte kizárólag farmerben jár, még sportos stílusnak sem mondható a puritán öltözködése. Nem szokott kosztümhöz, kis- és nagy estélyihez, harsogó színekhez, körömcipőhöz és nőies kiegészítőkhöz. Általában úgy jellemzi magát, hogy kissé rosszul öltözött ugyan, de ha megjelenik tenyérnyi bikinijében, az embereknek fennakad a szemük,, látván, mennyire kiművelt a teste. Természetesen nem sminkel, mert a természet lánya. Hajának is van egy enyhe hullámossága, amelyet a fodrászok többnyire elrontanak, amikor kisimítva „modern” tépett frizurát  alakítanak hajából.
Élete párja viszont felső vezető egy multi cégnél, csak öltönyben érzi jól magát, nyakkendőben és vasalt márkás ingben. Amikor meglátta Lucát ebben a szerintem tökéletes ruhában, azt kifogásolta, hogy túl zárt a nyaka, legyen inkább mélyen dekoltált. És Luca, akiről eddig azt hittem, hogy kiforrott az önismerete, azonnal lemondta ezt a ruhát és egy a mellén kicsit húzott, mélyen dekoltált ruhát választott.
Ahelyett, hogy azt mondta volna: hátul lesz mélyen dekoltált a ruhám.
A háta ugyanis nagyon szép.

Augusztus:
Erotománia
Aranykor

Erotománia

Ó, mennyi indítéka lehet a szexuális eltévelyedéseknek! Kicsit eltérő a nők nimfomániája és a férfiak promiszkuitása. Nőknél lehet a háttérben frigiditás, anorgazmia, amely próbálkozásokra sarkallja őket. A megerőszakolásokat követően olykor szabados futamok következnek, máskor sértett visszavonulás, csigaházba húzódás. Férfiaknál erőpróba a skalpvadászat, a nők legyőzése, birtoklása, és sok esetben a rossz anyai tapasztalatok miatt a nők büntetése, megvetése, hogy könnyen megkaphatók, olcsón adják magukat.
De ami közös a téma variációiban, az a libidó megrekedése a második csakrában. Sajátságos, hogy az esetek nagy részében az anyaság és az apaság sem képes ezt az ősenergiát megfinomítani, a harmadik vagy negyedik csakra frekvenciasávjába emelni, ahol az értelem, érzelem és akarat egyensúlya belátást, felelősségvállalást, magasabb nézőpontot tesz lehetővé, nagyobb horizontot nyit meg.
Az is előfordul, hogy az egyik rossz kapcsolatból a másikba sodródással, vándorlással valamiféle önmegvalósítási színezetet próbálnak adni a meddő futamoknak, de az is előfordul, hogy undorral és megvetéssel beszélnek saját magukról. Magas mércék is szerepelhetnek: festő, író, politikus, gyógyító, színész, filozófus szeretne lenni, de az első évfolyamon kibukik az egyetemről, és masszőrként éli szabad életét. Férfiaknál a birtoklásvágy társulhat azzal is, hogy mindenáron anyává tenni a partnert, aki persze képes eltartani a gyermeküket. Akárhány gyermeke lehet ily módon bármennyi anyától, a rejtett bosszú és az elégtétel soha nem következik be, ha például az van a háttérben, hogy őt is elhagyta az apja, vagy az anyja kicsi korában. Ezek a 10 - 15 gyerekes csapodárok ritkán veszik észre, hogy ők sem kötődnek a gyerekeikhez, miként hozzájuk sem kötődtek a szüleik. A második csakrában megrekedt energia erotomániássá teszi őket, a  soha ki nem elégülő  szenvedély rabjává.

Sokfajta szenvedély közül válogathatnak a meghasonlott modern emberek, akik a lelki alkímiát, a soul makinget nem gyakorolják.

Aranykor

Egyfelől az emberiség vágyott és eszményített, mitikus boldog múltja, bűn előtti állapota és kora, amikor a lét ősállapota a maga tökéletességében fénylett. Az édenkerti hely, mint a kozmikus középpont, Isten, a világ és a teremtmények harmóniája. Az időtlen létezés, szigetszerűen körülhatárolt hely, kert. Közepében az élet és tudás, vagyis a halhatatlanság és múlandóság fájával. Az első emberpár helye a teremtésben.
Az aranykort követő időszak a fokozatos romlás és elsötétedés kora. Az elkorcsosulást fémekkel is szokták jelezni, ezüst-, réz- és vaskorszaknak nevezvén azokat. Ez utóbbiban a nehéz munka, a betegség, a háborúskodás, óriási etikai eltévelyedés, bűnök és bűnhődések a jellemzőek. A jog, az erény, a bontatlan igazság uralmának helyét a görög mitológia a Parnasszusra helyezte, más hagyomány Atlantiszhoz köti. Mindenképpen túlvilági jellegű hely és történés az aranykor. Később az  eredetileg egységes hely morális szempontok alapján tagolódott az alvilág bevonásával három részre: a menny, a föld és a purgatórium szféráira.
Másfelől asztrológiailag az Oroszlán jeléhez köthető precessziós kultúr periódus, megközelítőleg az i.e. 10 000 - 8000 évre tehető időszak. Ismeretes, hogy a Tavaszpont 25920 év alatt teszi meg az ekliptikális útját, egy jelben 2160 évig tartózkodván.

Az aranykor a Nap kreatív hatását őrzi a spanyolországi barlangrajzokban. A színek nem fakultak meg, és a megszólalásig eleven mozdulatok is a szellemi erőkkel való együttrezgésből fakadnak, azt idézik. A gyönyörű, élénkszínű vésetek és rajzok mágikus erejű, teremtő képek, amelyek segítik a vadászatot és a termékenységet biztosítják.
Az ősi élet ideája él a lelkekben, ezek az örök életet adó csodaszerek, elixírek, ambróziák, nektárok és miden öregedést meggátló szer, ital, por erről szólnak. Csak minden korban más és más megfogalmazásban.

Múlandóságunkon keresztül és annak ellensúlyozásában jutunk el az öröklét ideájáig, az aranykorig.

 

Szeptember:
Cserebogár
„Valaki mondja meg már nekem …”

Cserebogár

„Óvodás koromban történt, jött egyszer apám, hogy hozott nekem valamit. Tartsam a markom, hunyjam be a szemem. És akkor átcsempészett a markomba egy cserebogarat, amitől én nagyon megijedtem, sőt, irtóztam.
Apagyilkos indulatomat úgy tudtam volna megfogalmazni: „Hát ilyen lelke van az én apámnak?!”
Csak mostanában kezdtem megérteni, hogy nem az apámtól kell  megszabadulnom, hanem attól az érzéstől, hogy apámtól kell megszabadulnom.”

 

 

„Valaki mondja meg már nekem …”

Gyakori szindróma az élet értelmének keresése, esetenként megkérdőjelezése, helyünk keresése a Nap alatt, a rendeltetésünk, a feladataink kérdései.

Többször megfogalmazódik a kérdés: „Valaki mondja már meg nekem, van-e tehetségem, és ha igen, akkor mihez?
A kérdés konkrétnak tűnik, de valójában nem az. Nem is szoktak megelégedni a válasszal, akkor sem, ha az hangzik el, mit kell tennie, akkor sem, ha általánosságban beszélünk a mindenkiben szunnyadó talentumról. Pedig fontos tudnunk, hogy valóban mindenki a neki megfelelő munícióval indul földi életében, beleértve osztályhelyzetét, szülei státuszát, családi állapotát, a kort, amelyben világra jött és így tovább.
Ám azt is jó tudnunk, hogy a tehetségnek két dolog végzetesen tud ártani:

 • ha egyáltalán nem törődnek vele,
 • ha túltenyésztik.

Mindkettő elsorvasztja az eredendő lendületet, az önmozgást, az öntörvényű kibontakozást, a flow megindulását, amely saját medret váj magának.


 

Legyen az bármilyen tevékenység, a földműveléstől kezdve a nevelésen, tanításon, rajzoláson, fémművességen keresztül a legmagasabb rendű alkotásokig, művészetekig.

A Money makerek esetében kicsit nehezebb a helyzet, mert ők azt gondolják, hogy pénzzel minden megvásárolható az élet piacán. Sőt, azt is gondolják, hogy az élet piac, adás-vételek folyamata.

A tehetség ez alól kivétel., mert igazában nincs pénz ellenértéke. Természetesen pénzzel meg sem vásárolható.
Ez nem cáfolódik meg azzal a ténnyel sem, hogy egyes alkotásoknak hihetetlenül fel tud szökni az árfolyama, vagy kereslete.   

Festmények esetében ez a hamisítási iparnak is lehetőséget ad, mint például Van Gogh Napraforgója. Mi inkább eszmei értéknek mondjuk ezeket.
A Money makerek hisznek a fedezet nélküli pénzben is, a papírpénzben, és „értékpapíroknak” mondják azokat.
A talentum = arany.
Arany, amely mindig arany marad.
Nem változtat rajta a különféle árfolyamokon való kereskedés ténye sem. Nemesfém lévén, nem rozsdásodik, értékállósága maga a fedezet, a hitelesség.

Az emberben a talentum az isteni szikra, a teremtettségünk, az eredendő fény, az aranykori tökéletesség, amely égi fénnyel itat át bennünket a szívből jövő szeretetteljes szavakkal, cselekedetekkel, munkálkodással. Ez a lelkünk mélyi aranyfedezet.

A beavatások folyamatában minden korban lelkünk mélységeibe szállunk alá, és metafizikailag felébredünk.
Sokan aprópénzre váltják talentumukat, de úgy tűnik, a világfolyamat egészéből ezek az elherdálódások sem maradhatnak ki.   

Október:
Multikultúra
„Ne ítélj, itt élj!”

Multikultúra

Tudjuk, hogy ahol szent dologról szólunk, ott a profán is azonnal felüti a fejét. Így van  ez a kultúrával is. Jóllehet ma már ez a szó is elvesztette a  magától értetődő jelentését, és a megkérdezettek csak kis százalékban tudnák megválaszolni, hogy mi a kultúra, valamiféle infantilis rajongás övezi és élteti a multi kultúrát, mintha az már egy remekül működő jelenség lenne a világunkban.
Szoktunk még magas – és sub kultúráról is beszélni, és persze van ellenkultúra is. Sőt, ne feledkezzünk meg a kultúra kufárjairól sem, akik a mások szellemi termékeivel kereskednek, és a kultúr sznobokról sem. Ez utóbbiak a magukat  elitnek nevező sznobok /= sine nobiliti/, akikre az írástudók árulása jelző sokkal jobban illenék.
A tapasztalatok szerint az elkeveredésnek, a színpompás ötvöződésnek, a beilleszkedésnek sokkal több buktatója van, mint amit a rész aspektusok hívei lobogtatnak és hangoztatnak. Ezekről a már-már inkább problémának, mintsem kihívásoknak becézett nehézségekről pedig nem ártana elgondolkodni.
Az egyik kiindulás a munkalehetőségeket kínáló migráció volt. Vendégmunkások özönlötték el a gazdagabb országokat, élvezvén a szociális háló előnyeit, sokkal kevésbé a kultúrát. Esetenként még a nyelvét sem tanulták meg a befogadó országnak. Nem beszélve a gyökértelenségükről, amely az ilyen be- vagy elvándorlás esetén bekövetkezik.
Ha a világot sikerülne rezgőrendszer mivoltában felfognunk, látnánk, hogy a különféle kultúrák is rezgés szinteket fejeznek ki, amelyek a harmónia törvényei alapján erősítik, vagy oltják ki egymást. Az ihlethez és az indulathoz hasonlóan tág íven mozogván.
A kultúra lényege a szakralitás: a szellem által formált és irányított tevékenység, értékrend, a megszentelt, áldott munka, cselekedetek, a szentség megjelenítése a látható világban.
Csak a szellem nőheti ki magát világ megoldássá, nem a multi kulturális elkeveredés zavaros, lehúzó ereje.
Archimédeszt is egy római katona szúrta le, amikor a homokba rajzolt köreit tanulmányozta.


„Ne ítélj, itt élj!”

Eöry Ajándok doktor fenti mondata igen termékeny talajra talált a lelkemben. Az igekötők figyelembe vétele is nagyon fontos: más megítélni egy helyzetet, mint elítélni. Nem, mintha az eligazodás az élet dolgaiban annyira kézenfekvő lenne. Sok tanulás, és még több tapasztalás kell ahhoz, hogy „úton legyünk”.
Mindenki beleszületik egy történelmi, társadalmi, politikai és családi környezetbe, amely az osztály helyzetét is nagyban meghatározza. Persze éppen oda és akkor születünk, amely az előző életeinkből hozott, ott összegyűjtött  sorscsíráinknak megfelel. Ezek lehetnek kontraszt és paradox helyzetek, fonákságok. Rengeteg igazságtalanságot és méltánytalanságot látunk és szenvedünk el életünk során.
Miközben a tapasztalatok mély nyomokat hagynak bennünk, és használnunk is kell azokat, őrizkednünk kell a negatív elvárásoktól, meg kell birkóznunk a félelmeinkkel  és a többi ember ránk vetített indulataival, haragjával, gyűlöletével, a sokféle tudatlanság romboló hatásával.
A különféle vallások útmutatásai  is nagyon eltérőek. A keleti vallások az egót negligálják, a mindenséggel való egyesülést preferálván. Az iszlám a közösségi kohézióba veti hitét. A judaizmus az isteni kapcsolatra épülő hagyományban hisz, kiválasztottsága reményében. A kereszténység a teremtés folytán belénk oltott isteni bölcsességet és kegyelmet fókuszálja. Lényegében a megtérés, az üdvösség, a megvilágosodás ugyan egy.
Noha Isten EGY és egy hagyomány van, a nagy elkülönültségben és a szellemi fejlettség igen eltérő fokában az emberek igen különbözőek.
Igaz életet élni a káosz világában, ilyesmit sejtet Eöry doktor mondata. Mindenki tegye a dolgát jó szívvel, teljes lélekkel, nem az ego érdekeitől vezéreltetve, akkor a példa erejével minden szabályozódik.
Végtelen út vándorai vagyunk.
Haladásunkhoz a közösségek ereje is hozzájárul. Még azzal is, ha nem ért egyet velünk.

 

November:
Érdek
Árulás

Érdek

Sokan úgy tartják, hogy a politika érdekekről szól, paktumokról, alkukról, titkos egyezkedésekről, amelyeket jobbára mások feje felett és háta mögött kötnek, és mindig valaki rovására. Ennek ellenére még az is lehet, hogy rendjén valónak találják.
Nemrégiben egy kliensem hozott egy álmot, amelyben ő érdek házasságot kötött. Hozzáment alibi  és reprezentatív feleségnek egy magas pozícióban lévő férfihoz, ezzel anyagi problémái teljesen megoldottnak tűntek.
Ébredéskor rossz érzése támadt az érdekházasság pejoratív vonatkozása miatt. A fejtés során felmerült, vajon van-e a jelenlegi házasságának érdek vonzata? Először azt mondta, nincs. De amikor kissé eltűnődött, az jött elő, hogy talán a gyerekek. Ő mindenáron anya akart lenni, egy zátonyra futott kapcsolat után. Férjének viszont már volt gyermeke, és anyagilag eléggé lenullázódott helyzetben volt. Ebbe belegondolva úgy nyilatkozott, hogy ebben a vonatkozásban minden házasság érdekházasságnak mondható.

Elgondolkoztunk a szó etimológiáján és széles származék szavainak holdudvarán. Az „r” mássalhangzóhoz csaknem minden magánhangzóval lehet kétbetűs szót alkotni a magyar nyelvben:

 • ár, ér, ír, őr, úr, űr.

Itt most az „ér” szót vesszük górcső alá:

 • főnévi értelemben vérér, kis folyócska,
 • igei értelemben az érni, érinteni, odaérni, megérni, elérni, felérni szavak jönnek elő,
 • ér valamit = értéket, mértéket jelöl,
 • az érem ennek tárgyi megfelelője,
 • érvény, hatóképességet takar,
 • érdek célorientáltságról szól,
 • érdem, az elért eredményről,
 • érez, érzékelési folyamatok sokasága,
 • ért, értelem, megértés, a létértelem szellemi szükséglet
 • érintés, megborzongtató élmény.

Ezekben a sorozatokban az érdek mindenképpen az alacsonyabb rendű szükséglethez, szférához kötődik, mert alku tárgya lehet és megfizethetőségi kategória. A meg nem vásárolható értékek más szférából valók.

 

Árulás

Az „ár” szó már önmagában is markáns jelentésű, ellenértéket, vételárat, becsértéket jelöl, amelyen valami eladható vagy megvehető.
Mindennek ára van, szoktuk mondani.
Markánsságát fokozza, hogy többjelentésű:

 • áradatot is jelöl, a víznek a medréből való kilépését és pusztító szétömlését, sodró hullámzását, a dagályt.
 • szúrószerszámot, amellyel a bőrt szúrják át,
 • valamint terület mértékegységet,
 • elvont vagy átvitt értelemben pedig erkölcsi, kockázati, áldozati árat.

Ez utóbbi olyan megfogalmazásokban bukkan elő, mint élete árán, mindenáron, vagy semmi áron.
Már a főnévi formája is tartalmazza azt a mozgást, dinamikát, amelyre az igei alakok épülnek: árad, áramlik.
Az ÁRU alapját is ez a szó képezi, mint az adásvétel témáját jelölő tárgy. Ennek a kapitalizmusban igen centrális helye van, mivel ez a rendszer a kereskedelemről és haszonról szól. Hozzátartozik az „árul” ige, megvételre kínál, vagyis kereskedik.
Ám a pejoratív ÁRULÓ és ÁRULÁS szavakat megfinomítani alig lehetséges, mert itt durva lealacsonyítás történik:

 • megvételre kínálnak egy olyan elvont értéket, amelynek pénz ellenértéke nincs.
 • ilyen a szerelem, a tudás, a bölcsesség, a művészet, egy közösség, az állam, az ország ügye, etc.

Milyen ellenértéke lehet annak az erkölcsi értéknek, amely az égi rendhez igazodóan JÓ? Egyszerűen jó és igaz, amelyet követni lehet anélkül, hogy félrevezetődnénk. Ezt nem lehet áruba bocsátani, erre nem kell licitálni, ez csak példaadással követhető, többnyire szavak nélkül, magatartásban, kisugárzásban, megfoghatóság nélkül. Miként a napsugarakat sem lehet kévébe kötni.
Minden árulás prototípusa Júdás Messiás elárulása 30 ezüst pénzért. Ezeket a végén szétszórta és felakasztotta magát.
Mert akit meg lehet vásárolni, azt nem érdemes megvásárolni.
És igaz árat kell fizetni a misztériumok titkaiért.

 

December:
The gold single
Lelki görnyedtség

 

The gold single

A nagy feminista áradat alaposan átstrukturálta a társadalmi partvonalakat, részben nagyon is szükségszerű változtatásokkal, részben viszont komoly hátulütőkkel. Erővonalaknak is bátran nevezhetjük ezeket a pályákat, amelyeken a nagy horderejű történések zajlanak. Persze a pénzdrog is fontos szereplője és motorja a históriáknak.
A férfi és női erőnek, más szóval a tudatos és tudattalan lélekműködés ütközetének is nevezhetjük a nők maszkulinosodásának és a férfiak feminizálódásának látványos folyamatát. A nők nem akarnak anyák lenni, a férfiak baby sitterekké válnak.
A single nők ténye pszichológiai és szociológiai kérdéssé nőtte ki magát. A harmincas  éveit taposó single előtt még ott a világ, negyven éves korától jön az anya- és házasság pánik. A magasan kvalifikált, esetenként vezető beosztásban dolgozó diplomás mondain lady rengeteg férfias tulajdonságot reprezentál: hangvétele parancsoló, olykor káromkodásában egy kocsist is felül tud múlni, indulatosságát sajátságos főnöki tekintélybe igyekszik csomagolni, kosztümöt, vagy nadrág kosztümöt visel, még szivarozhat is. Rengeteg pénzt keres, az ékszer, a brill gyűrű fontos státusz szimbólum, hangoztatott függetlenséggel. Hozzá hasonló kaliberű férfit nehezen talál. A nagyon sikeres férfiak – talán a rivalizáció és a hegemón szerep miatt – egyszerűbb lelkekkel is beérik, és zavarja őket az elvesztett nőiesség, kedvesség, és azt ezt felváltó keménység, munkamánia.
Az ilyen arany single, amikor már úgy tűnik, mindent elért élete négy évtizedében, lázas férj vadászatba kezd. Interneten próbálkozik, mivel egyetemi és munkahelyi közege már kimerült. Az esetek nagy részében kifog egy álmodozó, kedves, könnyed, a pillanatnak élő fiút, aki lehet évekkel fiatalabb is. Ebben az esetben az anyáskodás viszi zátonyra a kapcsolatot. Másik verzió az elvált, vagy válófélben lévő apuka, gyerekekkel és zavaros lélekkel. Itt a mentőangyal szerep nem szokott sikerülni. Beúszhat a képbe  olyan nagyjából kortárs, aki töredékét keresi annak, amit ő, egy idő után ez is bonyolult egyenlőtlenséget alakít ki. Nős férfi is szerepelhet a lehetőségek között, akinek esze ágában sincs elválni miatta, ez súlyos pöröly csapás az egóra.
Nagyritkán találunk olyan párost, akik nemcsak nem akadályozzák, de segítik is egymás kibontakozását, és nem is válnak el.
De az esetek nagy részében az arany lady fakó társat talál.

Lelki görnyedtség

Ezt hallgassa:
Atlasz  terhe, vállán a földdel, némelykor eltörpülhet attól a súlytól, amely a lelkeket képes nyomni.
Találkoztam a barátnőmmel, Szilvivel. Együtt nőttünk fel. Ledöbbentett, milyen görbén tartja magát. Elszorult a szívem. Tudom, serdülőkorában Schauermann kórt diagnosztizáltak nála és sokáig bulimiával is küszködött.
De ez lelki görbeség volt.
Azt is tudom, hogy nem szerelmes a férjébe, két csalódott ember összeállt családosdit  játszani. Ez a kapcsolatuk. Gyerekeik születtek, de Szilvi hihetetlen szerelmi sóvárgásokat képes megélni, többnyire olyan senki alakokkal, akik rá se fütyülnek.
Természetesen esküvő nélkül láttak neki a családi életnek, Szilvi nem dolgozik. Sógornője leplezetlenül irigyli és gyűlöli amiatt, hogy a testvére eltartja őt.  Ez is nagyon nyomasztó. Meg a testvére halála, az is nagyon bonyolult történet. Ez életét még halálfélelemmel is tetézi.
Annyira mondanám neki, hogy egyenesítse ki a gerincét!
De fölösleges mondanom, hiszen ebben a testtarásban minden benne van:

 • minden, amit megtett, és nem kellett volna,
 • és minden, amit nem tett meg, holott szükséges lett volna.

Mit is mond a zen a „nagy 9-ről”?

 • A bensőnkben uralkodó nagy káosz megzabolázására a mélység legaljáig kell hatolnunk,
 • Hármasságunk hármas átmunkálására, átformálására nagy munka vár,
 • Mert a test azzá lesz, ami a táplálékunk,
 • a lélek azzá, ami az érzésünk,
 • a szellem azzá, ami a gondolatunk,
 • és a sors azzá, amit tettünk.

De ez már négy rész lett.
Viszont azt is mondja a zen, hogy a testtartás a legmagasabb rendű tett, amelyben meghatványozódhatunk.

4*4 = 16

Nem összegződünk, hanem meghatványozódunk.

 

Január:
Vigasz
Rekedtség

 

Vigasz

Ó, hány és hány verzióban képes végtelenített csatáját vívni az ész és érzelem, más szavakkal a tudat és tudattalan, férfi és női lelkünk egymással!
Persze mindig úgy érezzük, hogy a másik emberrel csatázunk, aki nem ért meg bennünket, akit nem sikerül le- vagy meggyőznünk. Ritkán jut eszünkbe, hogy önmagunkkal csatázunk, belső önellentmondásainkkal, mi nem értjük saját magunkat, nekünk kellene belátáshoz jutnunk. Ez a „belátás” nagyon jó szó: jelöli a tágabb horizontot, a felülemelkedést, a rálátást, az új dimenzióba emelkedést.
De hogyan?
Hogyan lehet túljutni a fájdalmon, a félelmen, a gyászon, a frusztráltságon, a vigasztalanságon?
Mert amikor valaki a szomorúságát, a bánatát hozza elénk, együttérzést, megértést, támogatást, megerősítést kíván, ugyan arra a frekvenciasávra akar hangolni bennünket, amelyiken ő vergődik. Itt pedig az okos szó, a moralizálás, az összefüggések megvilágítása mit sem ér, sőt, irritáló lehet. Sovány vigasznak az ő érzelmi bajára, amelyet mi intellektuálisan próbálunk kezelni. Ő vigaszra vágyik, ami felvidámítaná a sötét őrlődésében, de valójában nem szabadítja meg a kínzó szenvedésétől, amelyhez  - bármilyen furcsán hangzik – de ragaszkodik. Ilyenkor egy-egy racionális odavetettség durva ostorcsapásnak tűnik, mintha egy érzelmi gyalogoshoz valaki magas lóhátról szólna le, hogy jöjjön már ki az ingoványából., az önmarcangolásából.
Mind a két fél nehéz helyzetben van.
A vigasz elég lehetetlen kérésnek tűnik és számolnunk kell a búslakodók agressziójával is, amellyel másokon csüggnek. Panaszáradatukkal, önsajnálatukkal  afféle negatív agresszióval igyekeznek erőt vámpírolni másokból. Bölcs  Salamon így fogalmaz: ”A búsulásban kegyetlenség van és a haragban  áradás, de ki állhatna meg az irigység előtt.” – a Példabeszédek 27/4 versében.
Egy fiatal lány, akinek serdülőkori kapcsolata ért véget, mintegy tíz év után a fiú elköltözött  tőle. A lány már családalapításra számított, a fiúnak esze ágában sem volt elköteleződni. Volt a lánynak egy álma:

 • Erdőben megy, elhagyatottan, magányosnak érzi magát. Sír.
 • Hirtelen ott van mellette a hajdanvolt szerelmese, átöleli, megnyugszik. Leülnek a földre, egy kis patak folyik ott, abba lógatják a lábukat.

Jó érzéssel ébredt, mintha a történet meg sem történt volna, vagy átíródhatna.
A  Szerelmem, Hirosima című filmben a hősnő, aki  francia színésznő, Hirosimában találkozik egy japán férfival, akinek el tudja mondani a serdülőkorban megélt tragédiáját. Egy német katonába szeretett bele, akitől anya lett. A katonát lelőtték, karjai között halt meg.Annyira mélyen az emlékek hatása alá kerül, hogy a japán férfi egy ponton felpofozza, hogy magához térjen. De azzal, hogy meghallgatta, a színésznő valahogyan kigyógyult a közel két évtizedig lelkében hordozott történet fájdalmából.
Igen, néha az a vigasz, ha csak meghallgatunk valakit.

 

Rekedtség

A hanghordozás, hangszín, hangerő a személyiség erejét sugározza. Beszédünk hangvétele sok mindent elárul rólunk, mint szorongás, feltűnni vágyás, gátoltság, kompenzálás, erőltetettség, vagy a nyugalom ereje.
Vannak torokhangon beszélő emberek, akik valósággal préselik magukból a hangot, mert annyi letorkoltságban volt részük, annyiszor nem jutottak szóhoz, hogy most nyomatékot akarnak adni mondandójuknak.
Kellemetlen felhang kísérheti ezt a recsegő, ropogó beszédet, amely sérti a fület.
Még rosszabb az erőltetett, harsány nevetés, amely nem szívből gyöngyözik, nem gurgulázó kacagás.
A sírás is tág íven mozoghat, a legörbült szájú pityergéstől a hüppögő fulladozástól a szívet tépő zokogásig.
Vannak suttogók, pöszögők, orrhangon dünnyögők, motyogók, hadarók, a hangot elkenők és elnyelők.
A rekedtség is igen összetett szindróma.
Maga a szó is arról árulkodik, hogy bennünk rekedt, amit ki kellett volna mondanunk. Még akkor is jobb lett volna jelezni véleményünket, ha az indulat, ellenérzés, sértettség, mert ha elfojtjuk, búvópatakként elő- előjön, felbukkan később is, de addig hangunk elreked.
Ismerik ugye a krákogást, köhécselést, folytonos torok köszörülést?
A rekedt hang ingerültségről árulkodik, a visszafojtott kiáltás és kiabálás határán torlódik az érzés, hiszen ordítani, sikítani a felnőttek világában nemigen szokás. A Kabaré című filmben Liza Minnelli egy  híd alá járt kisikítani  magát, amikor azon a vonat átdübörgött.

A racionális kontroll sokszor belénk fojtja azt a mondandót, amely nagyon fontos lenne számunkra.

Torkig lehetünk a másoktól belénk tömött indulatokkal, kritikákkal, telítődhetünk, fed up leszünk.

A beszédkommunikáció torkolata a torok csakra

 

Február:
Lázadás, behódolás
Ijedség
, ijedelem

 

Lázadás, behódolás

A „megfelelni” szó rejtetten két réteget jelent:

1. választ adni egy feltett kérdésre,
2. illeszkedésbe, fedésbe kerülni egy helyzettel.

A lázadás az autoriter hatalom ellen már a szüleinkkel való kapcsolatunkban kezdetét veszi, később  ez kibővül a tanári tekintély, a munkahelyi főnök, a bürokrácia elleni nagy szembenállással.
Serdülő korban a leglátványosabb, köszönhetően a hormonális robbanásnak, amely az első szerelmet hozza életünkben általában és nagy lökést ad a szülőkről való leszakadás előkészületéhez. Persze egy diák soha nem győzheti le a tanárt, még akkor sem, ha az utóbbi nem áll a helyzet magaslatán, mert az érettségi bizonyítványt  mégis csak a tanárokkal működő iskolai intézmény állíthatja ki, ennek helyébe a diákok nem léphetnek. Ezek az engedetlenségek inkább csak bírálatokat, figyelem felhívó akciókat, tiltakozásokat jelenthetnek. Végig nem gondolt és végig nem vitt akciókat.
Általában behódolással végződnek, még azonosulnak is, mintát, példát merítenek a hatalomgyakorlás mikéntjéből.
A behódolás persze lehet kényszerű engedelmesség, betörés is, amikor az igazságtalanságokat eltűrik, elszenvedik az emberek.
Ez a kérdés sokkal hangsúlyosabb a félbemaradt embereknél, akik nem igazán nőttek fel, érzelmeik kiforratlanok, indulataikkal destruálják a társadalmat, hőbörögnek, de nincs igazi kiútjuk, megoldásuk, mert serdülő szinten működnek, miközben már több X van mögöttük. A politikai élet sem mentes az ilyen suhancoktól, a művészet balhé művészeknek nevezi ezeket a fékezetlen próbálkozókat, akik a celebek szűk rétegében kavarognak.
Fontos látni ezekben az éretlen viselkedésekben a félelem / engedelmesség /gyűlölet körforgását, mókuskerekét, valamint a kisebbségi érzésük túl kompenzálását.
Akkor felelne meg igazán egy konstruktív viselkedésnek, ha nem az éretlen serdülőkort dédelgetné lelke mélyén és nem annak akarna megfelelni.

De így csak felcseréli a lázadás függő helyzetét a behódolás függőségével.

 

Ijedség, ijedelem

A félelem fajtái számtalanok, nem lehet a végükre járni. Hatványozódási képessége folytán sokszor tapasztalhatjuk, hogy a félelem a félelemből táplálkozik. Lehet félni a nagy, tágas tértől és a bezártságtól, a zuhanástól, a tömegtől, az ismeretlen dolgoktól,, a villámlástól, vihartól földrengéstől, hurrikántól. Továbbá az elhagyatottságtól, a magánytól, a betegségtől, az öregségtől, a szegénységtől, a haláltól. Az öngyilkosok talán inkább az élettől félnek, mint a haláltól.
A kínzó lelki  élmény mellett a szimpatikus idegrendszerünk is mozgósítja  szervezetünk energiáit, markáns testi tüneteket mobilizál:

- emelkedik a vérnyomásunk,
- pulzusunk felszökik,
 -pupillánk kitágul,
- légzésünk felgyorsul,
- izzadunk,
- szájunk kiszárad,
- gyomrunk összeszűkül,
- hajunk égnek áll,
- hideg futkos rajtunk.

Ez a felfokozott fizikai aerousal jó esetben a paraszimpatikus idegrendszerünk energia tartalékoló tevékenységével helyreállítja az erősen kibillent egyensúlyunkat. De a pánikos légszomjnál fulladási veszélyt tartogat, és erre még több félelem kondicionálódik.
Nehéz megérteni azt az energialöketet, amely ilyen megrázkódtatást képes előidézni szervezetünkben, miként azt az  orvosi „sokk” kifejezés is őrzi: egy túl inger ütközik a szervezetünk inger felvevő apparátusával, nem képes azt felvenni, valósággal kiveri a túl inger a biztosítékot
Az ijedség is ilyen túl inger.
Egy-egy ijedségben az ember szinte holttá képes válni, egész életében hordozza emlékeiben, hogyan kapott frászt, miként akadt el a lélegzete, a szívverése, hogyan vert gyökeret a lába, hogyan fogta el a remegés.
Egy férfi egy ízben azt mesélte, hogy autóbaleset érte. Szerencsére  testileg ép maradt, de amikor kikászálódott a roncsokból, döbbenten élte meg, hogy fékezhetetlen remegés lett úrrá rajta.
Ez a szinte már-már önkívületi állapotnak mondható helyzet nagyon elgondolkodtató.
Egy fiatalember, aki gyerekkorában benyúlt a konnektorba, és leégtek az ujjai, úgy emlékezett vissza a történetre. „A baleset kiijesztett a testemből.”
Maradandó testi és lelki elváltozásokat hozott az életében.

A kismadár pedig ijedtében szárnyat bont, amikor anyja kilöki a fészekből, ha önmagától  nem akar repülni. Már pedig ősszel messzi útra kell indulniuk.

Március:
A nyelv géniusza
Kodependecia

 

A nyelv géniusza

Az ének ősibb, mint a beszéd. A kisbabák először magánhangzókat mondanak ki, egészen pontosan hajlítgatják azokat, ez az ének ősi formája. A mássalhangzókat, főleg az ajakhangokat akkor próbálgatják, amikor már állni tudnak, vagyis a második dimenzió lehetőségeit próbálgatják. Majd összekötik az ajakhangokat a magánhangzókkal, ezek a szótagok már szókezdeményeknek mondhatók. Lassan kiszűrik a felnőttek beszédáradatából  a szavakat, mint jelentés egységeket. Ám a folyékony beszéd általában csak akkor veszi kezdetét, amikor már járni képes, vagyis elindul a harmadik dimenzióban. Ekkor az idő hármassága is kirajzolódik eszmélésében, a múlt és a jövő képzete tarkítja az örök jelenben való létezését, amely korábban az élete volt. A mondatokban való beszédet is megelőzi a szándék, az indulat vétele. Például az elmarasztalást hanglejtésekkel még a beszélni tudás előtt remekül tudják kifejezni és utánozni.
Való igaz, hogy a valóságot nem tudjuk közvetlenül venni,  csak jelrendszereken keresztül. A beszéd is ilyen jelrendszer.
A dimenziók birtokba vételén kívül még azt a hármasságot is megtanulhatjuk a gyermekektől, akiknek tehát az „anyanyelv” elsajátítása a járással együtt alakul ki, - az ÉN, a TE és az Ő hármas lépcsőjét. Ez a világlátás metakommunikatív viszony rendszere lényegében, amely az ember társas lényének köszönheti létét:

 • Az ember társas lény.
 • A világ, a nyelv és az ember ennek összekapcsolt metaforája.
 • A világ szimbólum rendszere teljesen leképeződik a grammatikában. Nem véletlenül sorolták a görögök a grammatikát a hét szabad művészet közé.
 • A polaritás is leképeződik a nyelvben:
    -  a magán- és mássalhangzóban,
    - az igében, mint cselekvést, történést, létezést kifejező dinamikus szófajban,  - a főnév     alanyi princípiumot megjelenítő valóságában,
    - a gondolatok mondatban való testet öltésében.

A nyelv géniusza munkál az igazság és hazugság kimondásában is, a hazugság a nemvilág.
A nyelv világlátás és korlát is, képes lehatárolni és megkötni a gondolkodást.
A szavak megsűrűsödött energiája mindig engedi  utórezegni azt a metafizikai hatást, amelyet anyanyelvünk elsajátításánál szívtunk magunkba.
A nyelv pszichoszomatikus.
A szavak a valóság hírnökei, zenéjükkel, ritmusukkal, jelentésükkel, értelmükkel.

 

Kodependecia

Az élet- és halálszenvedély közötti íven még sokféle szenvedély marcangolja testünket, lelkünket, szellemünket. A marcangolódás a be nem következett kielégüléssel függ össze. Szervesen kapcsolódik a függőség és függetlenség problémájához is.
Rögtön előre kell bocsátanunk, hogy a világ összefüggésrendszerében abszolút függetlenségről egyáltalán nem beszélhetünk, mivelhogy a világból kimaradnunk nem lehetséges. Lucifer is egy pontot kért a világon kívül, ahonnan kimozdíthatná és megingathatná azt. De a teremtett világon kívüli világ a luciferi tagadással sem létesült. Függőség és függetlenség kérdésében is csak annak MÉRTÉKÉRŐL beszélhetünk, amely az igen – nem szinusz hullámzását fent tartja.
Az ember társas lény, természetes, hogy társra vágyik, jóllehet számtalan esetben elmarja magától az embereket lehetetlen viselkedésével. Ezen kívül patológiás kötésekkel  is kapcsolódhatnak egymáshoz, ilyen a kodependencia.
Szenvedélybetegeknél megfigyelhetjük, hogy mindig magukhoz tudnak láncolni valakit, aki megszerzi nekik a drogot, az alkoholt, kifizeti az adósságukat, befogadja és támogatja őket. Köszönhető ez az aranyos behízelgő oldaluk szerencsés működtetéséhez, amely odaláncolja a segítőt. Ha azonban ez az eredendően is aszimmetrikus segítő kapcsolat a mértéket nem jól működteti, igen sokféle, akár tragikus kimenetelt is eredményezhet.

A kodependens embernek  arra van szüksége, hogy szükség legyen rá.

- Ennek érdekében rengeteg megalázást tűr el,
- szeretetet koldul,
- fölösleges áldozatokat vállal, amely a segítettet tovább paralizálja,
- egyszóval lényegében legbelülről egy önzés mozgatja.

Lehet, hogy összeszedi az árokpartról az eszméletlen alkoholistáját, vagy eltartja szélhámos szerencsejátékost, de hálát ezért nem kap, mert a szado-mazo  játszmájukban a szerepek folyton felcserélődnek a körforgásban. Egymás árnyékhordozói ők. Kölcsönösen megteszik szemrehányásaikat, belegázolnak egymás önérzetébe, lelkiismeret furdalást ébresztenek egymásban, civódásaik magas feszültségeket teremtenek. Végzetes esetben gyilkosságig fajulhatnak az elszabadult indulatok.
Az egészséges kapcsolatokban kell, hogy autonómiája, intim tere legyen a feleknek, megfelelő szabadságfokot kell működtetniük.
A függőségi kapcsolatokban egymás nélkül félemberek, szárnyszegettek lesznek, csak ketten próbálnak egy egészet alkotni.

 

PÁNIK

„A pánik az élni akarásom kifejezője.”

A pánik különös roham – lelkiállapot, amelyben az a legérdekesebb, hogy még ha tetten is lehet érni a kiváltó okát, az ezt követő reakció semmiképpen nincs arányban vele a hevességét és intenzitását illetően. Ebben a vonatkozásban összevethető a hisztériával és a fóbiával, bár sok tekintetben viszont különbözik azoktól. Hosszú ideig el is különítették az úgynevezett aktuálneurózisokat a pszicho neurózisoktól. Ez utóbbinál gyermekkorból származó megoldatlan konfliktusokat feltételeztek.
Modern találó kifejezéssel élve a pánik: félelem a félelemtől. Vagyis ez a túlfokozott, ám mégis lebénító lelki energia maga is a további tettek akadályozójává válik.
A fogalom nemzetközi, Pán görög pásztoristen nevéből ered, akinek félelmetes hangja egy egész hadsereget képes volt rémületbe ejteni.
Ami a pánik legfőbb ismertető jegye, hogy légzés elakadással párosul, fulladásos tüneteket produkál, az elakadt lélegzet pedig markáns halálfélelmet kelt.
Egy elvetélt pszichológus egy ízben azt mondta saját pánik rohamáról, hogy metrón utazott, és C.G. Jung „A tudattalan pszichológiája” című könyvét olvasta, míg nem az egyik mondatnál elfogta a páni rettegés. A következő megállónál valahogy kikecmergett és mentőt hívtak hozzá. Hogy mi volt az ominózus mondat, nem akart utána járni. Azóta is a polcán a könyv, de nem szokta kinyitni.
A pánik roham hevessége társulhat kínzó szívdobogással és fázással is, akár hidegrázás is kísérheti Ilyenkor mély levegőt kellene venni, de hát éppen ez az, ami nem megy.
Az extatikus állapot, amely a kívülállónak is azonnal feltűnik, és segítségre sarkall, nem mentes valamiféle teatralitástól Persze nem akarjuk azt állítani, hogy ez szándékos lenne. De a figyelem felhívó jelleg mégis valami ilyesmiről árulkodik:

 • figyeljetek rám!
 • mert különben elvesztem,
 • nem érzem, hogy vagyok,
 • elnyel a semmi, az üresség, a légüres tér
 • eltűnök a fekete lyukban.

A figyelem megerősítést jelent. Amikor felfigyelnek az emberre, az még akkor is megerősítő, ha nem értenek egyet vele. A polgárpukkasztók abból nyertek pszichikai energiát, hogy elképesztették az embereket, mintegy rájuk vetítvén saját megvetésüket, ellenérzéseiket.
„A PÁNIK AZ ÉLNI AKARÁSOM KIFEJEZŐJE.”
Ez a mondat sok mindenre rávilágít a szóban forgó kérdéskörrel kapcsolatban.
A lány, aki ezt kimondta, a szerelemben tudta megélni magát, a szépségben, a vonzalomban, két ember alkati, kémiai összecsengésében. De a divatszakmában eltöltött évek, a verseny, a tülekedés, az irigység megfakították az eredeti, ártatlan szépségimádatot.. A csalódások fájdalmak sok elfojtásra késztették, mígnem fullasztó érzés lett belőlük.
A felfokozott állapot megmaradt, a semmi, az üresség, a megsemmisülés ellenpontjaként. A minden és semmi ívén végül a megsemmisüléstől való félelem kimondatta vele ezt a nagyszerű felismerést:

 • élni akarok!
 • égni, lobogni!
 • nem elfakulni, hamvamba hullni.

Vivisectionak mondható mértékig elemezte életét, tanulságait, kapcsolatait, talentumát.
Sorra vette ezek akadályait, és az élet mellett döntött. Gyógyszer nélkül jutott túl a pánikon.
A lelki energia átalakítása cseppet sem könnyű ügy. De a lelki fejlődés, a lelki-szellemi kibontakozás lényege éppen az energia megfelelő mederbe terelése.
Ilyen csodálatosan polarizálódik az élni akarás a sötét halálfélelemmel.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

Az élet szentségének érzete ritka pillanatokban kapja el az embert. Rádöbbenni a puszta élet tényére, felülmúlhatatlan értékére jobbára csak szélsőséges esetekben adódik, mint például baleset, légzésbénulás, vagy mint Exupérynek a sivatagban való lezuhanása, amikor majdnem szomjan halt.
Akik a mesterséges intelligencia „megteremtésének” aktivistái, azoknak az élettel, saját magukkal komoly disszonanciái vannak, és eszméléseik szűk horizontján a technika bűvölete kápráztatja el őket. Többnyire felvállaltan materialisták, ateisták, a kérdések végig gondolása nem különösebben motiválja őket. Hogy miből, mitől és hogyan lehetett az ősrobbanás, ennek megválaszolása nem kardinális számukra, mint ahogyan az sem, hogy nincs napirenden a majmok emberré való átalakulása. Nézetük szerint az ember az állatvilágból emelkedett ki, és nincs lényegi különbség közöttük. Csak Istenről ne kelljen hallaniuk, mert az elindítja az indulatragályt a lelkükben, a megátalkodott luciferi tagadást, a hittel, vallással szembeni cinizmust. Alig áttörhető szóáradat páncéllal övezik fel magukat, amely vastag klisévé sűrűsödik az idők folyamán a hamis okoskodásokból.
Megkérdeztem néhányszor, mire jó a mesterséges intelligencia. Azt a választ kaptam, gyorsabb, pontosabb, megbízhatóbb, mint az emberi elme, és „minden” problémát megold majd. Sokkal jobb és hatékonyabb a természetes metódusoknál, amely kiszámíthatatlan és érthetetlen. Mint például a szervek megbetegedései. Megkérdezett emberem a transzplantációt hozta fel példának, ahol sokat kell donorokra várni. Milyen jó lesz majd a a mesterségesen előállított szervekből megoldani az átültetéseket.
Néha igaz, a technika is befuccsol, például nem áll meg a beprogramozott metró az állomáson, vagy másik oldalon nyílik ki az ajtaja, de ezen könnyen túl lehet  lépni.
Észre kell vennünk ebben a teremtési buzgalomban az EGO Ödipális szinten még elfogadható mindenhatósági képzetét, amely viszont a felnőtt létben már nem gyümölcsöztethető. Ötéves kori szinten megrekedni a lelki-szellemi kibontakozás útján nem túl kifizetődő. Az ego eme hipertrófiája irreális hatalomvágyat generál az emberben, könnyen elhiszi, hogy pénzzel minden és mindenki megvásárolható, és ezek a negatív célkitűzések valóban ellenkultúrát működtetnek, mivel a kultúrának is a szakralitás a lényege. A szakralitást nélkülöző „kultúra” ellenkultúra, kultúr sznobság, kufárkodás, irigy mímelése az igazi, a megszentelt, az áldást hordozó tevékenységnek.

Fontos a technika, segíti a hatást, a jó megformálódást, minden véghezvitelt. Egy négykarú mérlegen az egyik ág:

De mint láthatjuk, a logikus, racionális nézőpont a tudattalan szféra művészi, képi, analógián működő nézőponttal egyensúlyozódik, miként a technika a szakrálissal. Különben az ördög technikája lesz, és a technika ördöge megtréfál bennünket.
Akik a mesterséges intelligencia elkötelezettjei, azok életellenesek, és tagadják a lelket is, amelybe  Isten a lét titkait írta. Ezt a lelkünkből a lelkünkkel lehet és kell kiolvasni. Ezt az intelligenciát, isteni bölcsességet, mindenható energiát csak felismerni lehet, semmiképpen nem mesterségesen létrehozni, főleg nem sznob módon mímelni, utánozni, vagy több világot teremteni
Bár a technikának hatalmas szerep jut abban, hogy képességeinket fejlessze. De soha nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy amit az ember a külvilágban elér, az belső képességeink rovására történik. A kezdeti edények, szerszámok, építmények során ma már repülőn utazunk, vezeték nélküli szerkezetekkel kommunikálunk, de elvesztettük a metakommunikációs képességeinket, gyalogösvények helyett sztrádákon száguldozunk járműveken. Nemcsak elszakadtunk a természettől és természetességtől, de ellenségesek is lettünk velük kapcsolatban.
A számokat sem kellett és lehetett „kitalálnunk”, mert azok benne vannak a láthatatlan világ ritmusában, rendjében, arányaiban és mértékében. Csupán csak felismertük ezeket.
Egy Isten van, egy világ, egy Hagyomány.
A mesterséges intelligencia Góleme rákos burjánzáshoz hasonlóan elpusztítja környezetét és önmagát is destruktivitásával.

BARÁTSÁGOS SZÁMOK

Nyilvánvaló, hogy az emberek igen eltérő módokon viszonyulnak a számokhoz, beleértve azokat is, akiknek a számok érdektelenek. A magam részéről nem tartozom az utóbbiak közé, sőt, olykor már-már úgy érzem,, kezdek a számok megszállottja lenni. Főleg azok metafizikája vonatkozásában, valamint a matematikusok hitvallása okán, amely szerint az ő kutatásaiknak nemigen van közük a mindennapi alkalmazhatósághoz. Ők „absztrakciókkal” foglalkoznak, és magukat a számokat is absztrakcióknak definiálják.
Kötődik a számok világa a pszichológiához is. Nem a viselkedés kiszámíthatósága és bejóslása vonatkozásában, hanem a műveletekben. A számokkal végezhető műveletek ugyanis nagyon hasonlítanak a lélekben zajló folyamatokhoz. Mindkét esetben energiáról van szó, amelyek összegződnek, elkeveredhetnek, kivonódnak, osztódnak, hatványozódnak, vagy csökkenési pályán haladnak, mint például a gyökvonás esetében. A lélek is többletekkel és hiányokkal, űrökkel és fehér foltokkal, számhalmazokhoz hasonlítható elhatárolódásokkal, egymásba való átalakulásokkal alakítja a nehezen megfogható és kiismerhető világát. Bár inkább a lélekóceánhoz szokás hasonlítani, a számok terével is azonosságot mutatnak.
Amikor először hallottam a barátságos számokról, minden megindult bennem amiatt, hogy milyen számok lehetnek azok, amelyeket ilyen emberi jelzővel illetnek? Továbbá felfedezhető-e valamiféle analógia az emberek közötti barátság és a számok közötti „barátság” között?
Lehet, hogy a kérdés költői, de annál érdekesebb.
Lássuk a matematikai relációt.
Barátságos számok azok, amelyeknél az osztóik összege kölcsönösen a másik számmal egyenlő. Ilyenek például a 220 és a 284.
220 osztói: 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284
284 osztói: 1+2+4+71+142 = 220
Ilyen a 1184 és a 1210 is.
Platónnál és Püthagóreusznál találkozunk először a barátságos számokkal.
Tabit-ibn-Korra /834-901/ arab matematikus ismertette a megkeresésük módját. A későbbiekben egymástól függetlenül fedeztek fel ilyen számokat Fermat és Brozek Ezek a 17296 és a 18416. Descartes nevéhez fűződik a 9 363 584 és a 9 437 056 páros felfedezése. Euler /1707-1783/. További 61 ilyen párost fedezett fel.

Az oszthatóság fontos holisztikai fogalom, a rész és egész témakörében a maradék nélküli bennfoglaltság kérdésében.
Úgy tűnik, az osztók kérdése az elementáris megfelelés témájával rokonítható. Az elemek is az „osztályrésszel” állnak kapcsolatban, mint leszakadt fények. A tűz áll legközelebb a fényhez, ezt követi a levegő, majd a víz és a föld a leg megsűrűsödöttebb, amelyben a fényt nehéz meglátni. De éltető ereje mindenki előtt ismert.

A számok az EGY-ből szakadnak ki.

PRÍMSZÁMOK

Az a törvényszerűségük, hogy nincs törvényszerűségük.
Másképpen törzsszámoknak mondatnak, nincs osztójuk önmagukon és az 1-gyen kívül.
A természetes számok halmazában való elhelyezkedésük komoly matematikai feladvány volt már az egyiptomi és mezopotámiai kultúrában is, később a görögöknél. Eme magányos oszlopként elhelyezkedő számok megszámlálhatatlanok. Akármennyi lehet belőlük:
2, 3, 5, 7, 11, 13. 17, 19, 23, 29, 31, 37,, 41 és így tovább.
Eratoszthenész /i.e. 276-196/ Alexandriában élő görög matematikus és csillagász szellemes módszert talált a prímszámok megkeresésére. Az „Eratoszthenész szitájának” nevezett módszer a következő:

 • A 2-vel kezdődő egész számok sorából először húzzuk ki a páros számokat,
  ezek a 2 többszörösei és 4-gyel kezdődnek.
 • Majd a 6-tal kezdve a 3 többszöröseit, 10-zel kezdve az 5 többszöröseit és így tovább.
 • A szitán áteső számok nem prímszámok, csak a rajta fennmaradók.
 • A nagyobb számoknál ritkul a prímszámok sorozata, de nem ér véget, vagyis nincs legnagyobb prímszám.

Ennek bebizonyítása Euklidész .nevéhez fűződik. Bizonyítási eljárását ma is megcsodálhatjuk:

 • Tegyük fel, hogy véget ér a prímszámok sorozata és jelöljük a legnagyobb prímszámot „p”-vel.
 • Szorozzuk össze p.ig az összes prímszámokat, és adjunk a szorzathoz 1-gyet.
 • Ez a szám sokkal ngyobb lesz, mint a p, és feltehetőleg prímszám. De ha nem, akkor is nagyobb lesz p-nél a legkisebb prímtényezője.

i

A RUBIK KOCKA METAFÓRÁJA

40 év elmúltával formálisan is berobbant a köztudatba, a kreatív kultúra világába Rubik Ernő szellemes, játékos és mély mondanivalót hordozó kockája.
Mindenek előtt egy olyan mindig együtt maradó együttesről van szó, amelynek tagjai „tudják” kötött mozgáslehetőségüket:

 • vagyis azt, hogy elforgathatók, de szét nem szedhetők.
 • Ez minden szakrálisnak mondható  játék kiindulópontja, hogy egy lehatárolt térben, adott szabályokhoz igazodóan lehet és kell viselkedniük Ilyen a sakk, a malom- és minden társasjáték.

A három irányban elforgatható kockaelemek ritkán rendeződnek homogén színű oldalakba, de a kocka így is minden esetben kocka marad. Sokak számára nem is zavaróak a színkeveredett oldalak, sőt, az is megeshet, hogy meg sem különböztetik a rendállapotú kockától. 
Ám a játék egyik legfontosabb célja és üzenete a harmóniateremtés, amely a sikeres elforgatás esetén mindig jelentkező örömben mutatkozik meg.
A kocka – mint minden geometriai idom és test – t é r m i n ő s é g , a megvalósítható állapotok halmazából egy. Jól fejezi ki a rend és káosz közötti különbséget: a rend, a helyes végkifejlet egyféle,míg a rendezetlenségi lehetőségek  4*1019-en.
Bár a rendezetlenség eme nagy számánál fogva statisztikailag nagyobb érvényességű, mint az egyetlen jó helyzet, és a rendezetlenség növekedése valószínűbb ezáltal, de nem abszolút érvényű. A rendezetlenség mértéke ugyanis az entrópia.
De a kocka egybefogja a rendezetlen színeket, és kocka marad.

A társadalom „Rubik kockájában” a tagok sokszor nem akarják tudomásul venni a kötött mozgáslehetőségeiket, ezek a partizán akciók, a puccsok, a lázadások, amelyeknek káosz, anarchia, entrópia a vége.

EGY FORINTOS TÖRTÉNET

A történet az ötvenes évekből való, amikor még házmesterek is voltak és egy forintért sok
mindent lehetett venni.
Sándor, a húszas éveit taposó szépreményű  fiatal ember Ilivel, aki később a felesége lett, szórakozni indultak. Amikor a belépőjegyet kellett volna kifizetni, észrevették, hogy mindketten otthon felejtették a pénztárcájukat.
Sándor talált a zsebében 1 forintot. Vívódtak, mit tegyenek? Menjenek haza két vonaljeggyel a pénztárcájukért? Igen ám, de már késő volt, és 50 – 50 fillér kapupénzért lehetett bejutni a házba. Így hát gyalog indultak neki az éjszakának
Útközben két suhanc megtámadta őket. Megbeszélték, hogy Sanyit leütik, akkor Ili szabad préda lesz. Sándor ezt meghallván az egyiket a falhoz szorította, és övön aluli ütésekkel harcképtelenné tette. A másik ezt látván, elrohant.
Közben Ili is levette a cipőjét, harckészültségbe helyezvén magát, hogy szétverje a fejüket. Erre nem lett szükség, de közben belelépett „valamibe”, így fél lábára mezítláb volt kénytelen hazasántikálni.
Eléggé szakadtan érkeztek meg.
A házmester ajtót nyitott, és döbbenten kérdezte, honnan jöttek, és mi történt velük, hogy ilyen állapotban vannak.
Röviden ecsetelték a történteket.
„Na, menjenek fel!” – mondta a házmester részvéttel.
Elengedte az 1 forintot.

PÉNZGÓLEM

Vitathatatlan, hogy a rettegve megkeresett és rettegéssel elvesztett pénz igen nagy rabságban képes tartani az embereket. A régi időkben, a tengeri kalózok idején fémládákban tartották az arany pénzeket, és az elásás jelentette a legnagyobb biztonságot. A Kincses sziget legendája szerint még ma is sok pénzes ládát rejt a földje.
A pénz mágikus hatása hihetetlen dolgokra sarkallja az embert, a legvakmerőbb bűnözést és a gyilkosságot is beleértve. Akár célnak, akár eszköznek tekintjük, nagy árat fizetünk a megszerzéséért, holott a  pénz maga is ár és áru.
Eredetileg értékmérő lett volna, ám az eszmei értékek anyagba való áttétele igen bizonytalannak mutatkozik. A bölcsességtől, tehetségtől, tudástól, a kapcsolatokon keresztül a tárgyakig igen nehéz meghatározni az értéket, mint elvontságot. Ezt igazolja a piacon tapasztalható és alkalmazott kötött és szabad ár fogalma.
Az elektronikus technika és a bankok idejében még viccesebb ez a pénz ügy, mert a számlákon látunk egy sok számjegyből álló konstrukciót, és azt tekintjük megtakarításnak.  Maga a konkrét papírpénzünk nem is lehet tudni, hol landol.
A feudalizmusban a pénzveretés a király joga volt és aranyfedezet kellett hozzá. A mai közgazdászok az aranyfedezetet teljesen negligálják, nem is értik, minek az. A mai köztudatban az arany nemesfém értéke, hogy nem oxidálódik, hogy FÉNYT jelképez, hogy romolhatatlan értéket hordoz, már nem magától értetődő. Ezért a papírpénz fedezeteként sem tűnik lényegesnek.
Az általános relativizálódási eszme a pénzzel kapcsolatos vonatkozásokat is átszövi, mint a jogot, az igazságszolgáltatást, és szinte mindent. A technika, a sokszorosítás, a mesterséges, a hamisítható egyre terebélyesebb  iparág lett. A mesterséges ember legendája sem új, az érzés- és gondolat nélküli robotemberé, a gólemé.
Gustav Meyrink (1868-1932) legnagyobb sikerű műve 1915-ben jelent meg könyv alakban Lipcsében. Előtte folyóiratban publikálták. Mintegy hat évig írta.
Gólem legendája a 17. századig nyúlik vissza. Egy Kabalában jártas rabbi egy mesterséges embert készített, hogy szolgája legyen és segítse a zsinagóga harangjait húzni és más nehéz munkát elvégezni. A Gólem csak nappal dolgozott, a szájába rejtett mágikus cédula segítségével. Ám egy este a rabbi elfelejtette kivenni a Gólem szájából a bűvös cédulát, így az éjjeli útján tört, zúzott, mindent elpusztított, ami az útjába került. Elszabadult fenevadként működött.
Végül a rabbi elé vetette magát, kivette a szájából a  mágikus szót, mire a Gólem élettelenül összerogyott. Csak egy kis agyag figura maradt belőle.

Vajon a vágtató  infláció és a gazdasági világválság destruktív Gólemének a szájából ki veheti ki a mágikus szót?

A HUMOR

A nagy sírás és nevetés egy kontinuumon helyezkedik el, és mindkettőben igazi felszabadító erő rejlik, amely katarzist idéz elő a lélekben. A szívből jövő nevetés még akkor is felvidító, ha mástól ered. Ha valakit megnevettetünk, annak szigorát megtörtük.
A szó latin eredetéből fakadóan, ahol folyadékot, nedvességet jelent, még a problémára is alkalmazhatjuk, mert „megoldja” azt. A humor valóban sokszor megoldja a problémát, feloldja az összecsomósodott ellentmondásokat, eltünteti azokat.
Ámbár a köznapi gyakorlatban szerepel száraz és fanyar humor is, amely híven utal az indulati és intellektuális elemekre az érzelmek szabad áramlásával szemben, de ennek is van kizökkentő szerepe a szokványos viselkedéssel és kommunikációval szemben.
Humortalan humorról is lehet hallani bizonyos megcsontosodott magatartások esetében, amelyek szöges ellentéte a szórakozás, a mókázás, a játék, a tréfa, a jókedv, a kedélyesség. Egy mozgásfogyatékos gyerekek intézetében az igazgató úgy nyilatkozott, náluk fontos cél, hogy a tanulóik sokat nevessenek.
A mulatozásnak, viccnek, ugratásnak fontos szerepe van a társasági és társadalmi életben is, hogy csak a farsangot, a királyok udvari bolondját, a cirkuszok bohócait említsük. A tarot kártyában is  van egy Arlequin.
Az irónia fontos megfinomítása az indulatnak, az ellenérzésnek, a kritikai hajlamnak. Amit leleplez, annak ő is részese. Szemben a szatírával, amely kívülállóként rántja le a leplet.
Akinek humorérzéke van, az valamiképpen egyszerre képes látni a dolgok színét és visszáját, mind mások, mind a maga vonatkozásában. Nagyobb távolságból, szélesebb horizontról szemléli az eseményeket, látván azok fonákját is. Ez az egybelátás hatalmas szabályozó erő, amely képes lehűteni a lelkesedést, megvilágítani a hiú reményt anélkül, hogy az bántó lenne. Képes szemet hunyni a gyarlóságok felett, és a kudarcok elviseléséhez is attitűdöket, alternatívákat kínál. Ez hatalmas tömörítő képességre utal, amely az adott pillanatban felvillant valóság meglátását jelentheti.

A humor az életet síró/nevető színházzá teszi egy mitológiai forgószínpadon.

IGEKÖTŐK

Talán nem tévedek, ha azt mondom, minden nyelv ige centrikus, hogy a mondatok centruma, elindító szikrája ez a cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj. Egyes szavak egymagukban is igék és főnevek lehetnek, mint például a „hall”, amely a hangok vétele és a lakás része. Az angol nyelvben is sok ilyen kettős jelentésű szó található, a scorn egyaránt jelent lenézést, megvetést és annak igei jelentését. Az is az ige centrikusság mellett szól, hogy egy-egy mondatot néha ki lehet fejezni egyetlen igével, mint például megvirradt, esik, hajnalodik.
A magyar nyelv agglutinálása eltérő a többi nyelvekétől, mert a ragokat a szó után ragasztjuk. Még érdekesebb az igekötők módosító szerepe. Lássunk néhány példát:

 • ha csak összeverekedünk valakivel, ott a csata lezáratlan,
 • ha megverekszünk, ott van győztes és vesztes,
 • nehéz helyzetekből pedig kiverekedjük magunkat,
 • a csendet pedig felverjük.

Hallgatni arany, beszélni ezüst, tartja a mondás. Ezen belül a „hallgatni” azt is jelenti, hogy nem beszélünk, de azt is, hogy másokat meghallgatunk,

 • a lehallgatás titkos behatolás mások intim szférájába,
 • a kihallgatás vallatás,
 • az elhallgatás titokban tartás.

Az élni szó is igen árnyalt tartalmakat nyerhet az igekötőktől:

 • a gyermekkort csak megélni lehet,
 • az életidőnket leéljük,
 • a hedonisták egy idő után kiéltekké válnak,
 • a vagyonunkat feléljük.

Esetenként a le- vagy felmondás milliókat jelenthet a közalkalmazottak végkielégítésében. Ha valakinek felmondanak, végkielégítés jár neki. Ha ő mond fel, mehet Isten hírével és üres zsebbel.

 • Más az, ha valakit meglőnek, vagy lelőnek, megkéselik, azaz megszurkálják, vagy leszúrják.
 • A kivezetés, mint iránymutatás komoly segítség lehet. Ám a megvezetés az kaján átverés, átejtés, becsapás, kissé humorba csomagolt ellenséges indulat, hazugsággal fűszerezetten.

Nehéz lenne az ősigét megtalálni, amelyre ezek az irányok ráépülnek, kiterebélyesednek.
Az „ad” szó elég ősi lehet:

 • az adás /mint műsor/ és az adón túlmenően a megad komoly nyomaték arra nézvést, hogy valami megkapta az árát, az ellenértékét.
 • a kiad távolító, lehet az szoba, pénz, vagy elutasítás,
 • a felad, az küldemény, de lehet az erőfeszítés abbahagyása is,
 • elad, aki kereskedik,
 • lead, aki teljesíti ígéretét,
 • beadni orvosságot és kérvényt szoktunk,
 • ráadás esetén licitálunk, hatványozunk, megsokszorozunk.

Itt most abbahagyom eszmefuttatásomat  /ott-, el-, ki-, fel-, lehagyni/ hogy elkerüljem a mennyiségi burjánzást.
Hiszen csak egy minőségi be-, illetve felvillanása volt annak, hogy a nyelv géniusza  milyen csodálatosan tetten érhető egy kis alig kétbetűs igekötő használatával.

 

SZOMNAMBULIZMUS

Az éberségtől a mélyalvásig terjedő íven igen eltérő tudati állapotokkal vagyunk jellemezhetők. Még az alvás szintjei is nagyon különbözőek lehetnek. A mélyalvásról nincs tudomásunk, a felette lévő rétegekből az álom nyújt információkat. Aki álmában hal meg, az „elfelejt” felébredni.
A szomnambulizmus külön kategóriát jelöl ezekben a rétegekben. Eltér az alvajárástól, a holdkórosságtól, inkább fokozott aluszékonyságnak mondhatjuk. Az ilyen emberek még a nappali ébrenlét alatt is valamiféle szürrealisztikus állapotban vannak, olykor depresszívek és néha valósággal elöntik az álmok, amely a tudattalan betörése a tudatba, más szavakkal a tudattalan lélekrész kontrollálatlan aktivitása. Az ilyen állapot a nappali életvitelt nagyban akadályozhatja, mivel mágneses vonzást gyakorol az alhatnék. Az ilyen kielégíthetetlen alvásigény felkelti a gyanút a „nyugtalan szív” szindróma irányában, lelkiismereti konfliktust, erkölcsi dilemmát, lelki problémákat sejtet. Az önmagunkkal vívott belső és meddő harc alakítja ki ezt a tünetet, amely lényegében menekülés a valóság elől. Ez az álomittasság kétségbeesést takar, keresést, bolyongást, kóborlást, céltalan kóválygást kábán, ködben, mintha kómában lennénk.
Furcsa rabság rabságát.
Ideillik egy gondolat Püthagorasztól: „Ne szűnj meg védekezni az ellen, hogy a kábaság homálya elborítson!”
Ez a depresszivitásba erősen hajló öntehetetlenség igen megviseli a környezetet, a semmittevő elbújásában  rejtett elvárás lappang, hogy kíméljék, megértsék, segítsék, miközben nem fogad el segítséget, nem igazán akar kigyógyulni passzív állapotából. Egy kliensem így fogalmazott:

 • a kómában a kómával akarom megtalálni azt, hogyan szabaduljak meg a kómától.

Miközben minden idegszálával tiltakozott a belátás, a felismerések ellen, vagyis nagyon úgy tűnt, valójában egyáltalán nem akart ráébredni a betegségekbe való menekülés zsákutca jellegére.
Az említett kliens gyerekkorában átesett egy agyhártyagyulladáson, úgy tűnt, öntudata igen kötődött ehhez a hajdanvolt betegséghez, átmeneti állapothoz, valamiféle visszafelé éléshez az  időben, telve beteges okoskodásokkal, hogy rátaláljon valamire, amire nem igazán akar rátalálni, hiszen az szembesülés lenne a betegségre való ráhagyatkozásával, életellenes gyakorlatával, amelyet természetesen nem akart felvállalni.
Mindez társult az időzavarral is, súlyos halálfélelemmel, amelyet anyja öngyilkossága és apja morfium halála is táplált.
Hatalmas testsúlyfelesleget cipelt a haragból sértettségből, irigy féltékenységből, állandósult elégedetlen háborgásból fakadóan, és ez további éjszakai evésrohamokra sarkallta. Szalonnával és csokoládéval a kandida ellen újabb és újabb betegségeket hozott, magas vérnyomást, emésztési rendellenességet, májkárosodást. Ha bármilyen csekély konfrontálásba került, azonnal „besárgult+ és betegállományba vonult. Kezdődött  előröl a jól bejáratott circulus vitiosusa.
Egocentrikus indulatosságával sikerült elmarnia maga körül mindenkit, úgyhogy tehetetlensége még önsajnálattal is tetéződhetett.

A pszichológiában minden kétélű. A kulcs mindig a tudatos és tudattalan lélekműködés dinamikus egyensúlya. Így az álmatlanságot ugyanúgy a tudattalan túlsúlya okozza, mint a szomnambulizmust

FEMINISTA BUMERÁNG

Úgy tűnik, az embereknek szükségük van a végletek adta tapasztalatokra, mert az egyensúly nyugalma csak ezáltal értékelődik fel. Hol a ló egyik hol a másik oldalán futnak, hogy aztán a lovon is nyergelhessenek.
Így van ez a matriarchátus  vagy patriarchátus társadalmi rendekben, és a férfi-női kapcsolatokban is. A sokáig tartó, házasságon alapuló életben, ahol a nők a negatív agressziójukat gyümölcsöztették, most ez pozitívba váltott. A pénzkeresés, a karrier, a társadalmi presztízs, a vezetői szerep viszi a prímet az egyenjogúságért vívott harc mezőnyében.
Én még nem találkoztam olyan feministával, aki legalábbis rejtve ne lett volna férfigyűlölő, ne tépázná a rivalizációs agresszió, ne akarna mindenáron felébe kerekedni  a férfiaknak, azaz ne „kasztrálná” őket.
Mindez látszólag a nő „önmegvalósításával” veszi kezdetét. Önálló, független kíván lenni és hatalmas energiákat mozgósít a munkára.
Hamar feltűnik a magánélet sorvadtsága, az egyedüllét, a nagy függetlenség üressége, az érzelmi tétovaság. A legnagyobb bumeráng éppen ebben a letagadott szeretet- és kötődés vágyban van. Hiszen ez a legtermészetesebb lelki szükségletünk, hiába próbál a cinizmus és túlzott kritika álarca mögé rejtőzni.
A nőiesség, az anyaság és karrier hasadtságában csupán részfutamokról szól az élete, vesztett csatákról és a végén elvesztett háborúról. Ezt a háborút természetesen önmagával vívja, de nem tudja egységes egésszé integrálni magát, mert erejét felaprózza a meg nem vívott kommunikációs csörtékben, a hamis énképe fenntartásában és a félelem miatti támadva védekezésben.
Hadd idézzek egy sportoló nőt, aki nem ért el átütő eredményeket, de a túlhajszoltságot, a türelmetlen hajtást családi életében is folytatni próbálta. Ez konkrétan napi több kilométer futást jelent reggel és este. Férjével a szexuális harmónia soha nem volt a topon, bár fizikálisan tetszik neki  közel két méteres atlétája. Ám az ágyban úgymond nem bajnok, ami miatt megszállott futónk sokszor megtagadja az együttlétet vele. Ez a furcsa önbüntetés is bumeráng lett, mert a férje megcsalta. Ez igen rosszul érintette, főleg az, hogy férje a nagy lebukás után sem kecsegtette sírig tartó hűségről. Három opció maradt számára:

 1. pár- és családterápia hosszasan, hogy lelki-szellemi megoldás születhessen,
 2. második gyerek,
 3. válás.

A második verziót választotta, gondolván, hogy két gyermekkel majd csak magához láncolhatja, amúgy kicsit megvetett férjét.

Hatalmas űr tátong a feminista nők lelkében a tudattalan motivációk, a magukkal hozott családi minták, a berögződött kompenzáló attitűdök, a tudatos és tudattalan vágyak, elvárások, hitek között. Ezek a hasadások sok ostoba döntés forrásai.
Az is bumeráng lehet, ha korábban sokat keresett és utazott, és ez nélkülözhetetlen etalon lett életvitelében. Akkor az anyaság „24 órás” szolgálata menekülésre készteti, mert másfajta társaságokhoz szokott, mint a babával való intim együttlét.
Az intimitás egyébként is gyengéje a sok elfojtás, önbüntetés, önámítás miatt, hiszen ezt cserélte fel exhibicionizmusra, amely izgató, felcsigázó, látványos.
Gyakran nős férfival kezdenek, abban a biztos hitben, hogy sikerül kiütni a nyeregből a feleséget, bár mostoha anyák egyáltalán nem akarnak lenni. Ha ez nem jön be, és marad a kínos másodhegedűs szerep az irigyelt és gyűlölt feleség mellett, ez újabb férfiellenes kirohanásokat erősít lelkében.
Ha csak manipulációval és erőszakkal sikerül kiköveznie a karrier útját, az is bumeráng, mert lelke mélyén önbecsülése csorbát szenved. Az ilyen kivetített öngyűlölet a kapcsolatok igazi rákfenéje.
Irányítani, uralkodni akarnak a férfiakon, de csupán elriasztják őket maguktól.
A férfiak is azokat szeretik, akik szeretetre képesek, nem csupán mohó, kielégíthetetlen vágyaikat kínálják nekik.

SZERELEMHIPNÓZIS

Életünk racionális és beprogramozott menetében különös erőforrást jelentenek az olyan elbűvölő jelenségek, mint a varázslatos szépség, az egyszeri és megismételhetetlen dolgok, a váratlanság, a kiszámíthatatlanság, a csoda.  Ezek közé sorolhatjuk a szerelmet is, amely megtörténik velünk, ránk talál, előjön belőlünk. A szerelemben végtelen erők megmozdulását érezzük magunkban, a szerelem feltartóztathatatlan, titkolhatatlan, aki szerelmes, az a talaj fölött lebeg és úgy érzi, övé a világ.
Ez még a reménytelen, egyoldalú szerelemnél is így van, amikor mintegy rávetítjük szerelmi készenlétünket az utunkba vetődő vándorra, aki ezt nem viszonozza, mert benne nem hívódott elő semmi.
A legkeservesebb csalódások közé tartozik, ha az ember saját, szerelemnek vélt érzése kérdőjeleződik meg, és azt kell látnia, hogy az csak egy függőségi szükséglet, valamilyen érdek, hiúság, önzés, vagy egyéb tévedés volt csupán. A sok szerelmi tévelygés, ámokfutás, cselvetés és csábítás, hitegetés mezején nehéz mércét húzni az igaz és hamis vezéreltség között.
E sorok írója – természetesen csak metaforisztikusan – archetipális erők mozdulását véli kritériumnak, a mélylelki erőcentrumok megelevenedését, amely összerímel a külvilági történéssel, a személy felbukkanásával, akiről úgy érezzük, már találkoztunk, vagy soha el sem szakadtunk, és a kezdet valójában folytatás.
A szerelem ugyanúgy „másállapot”, mint a nők várandóssága. Tudati határállapot, egy se ide, se oda helyzet a két világ között, mint az álom és ébrenlét köztes helyzete, vagy a hipnotikus utazás, amikor verbálisan kontaktusban állunk a hipnotizőrrel, de más terekben és időkben vagyunk, mint amit a reális naptár mutat. A paraszimpatikus idegrendszerünk túlsúlyával jellemezhető belső éberségben. Megelevenedett vágyainkban és képzeletünkben rózsaszínben látjuk szerelmünket, képesek vagyunk olyannak látni, amilyennek szeretnénk, hogy legyen. Ebből később keserű az ébredés.
A szerelemben a szépségnek is fontos szerepe van, hiszen a szépség valamiféle tökéletesség, amelynek valóban magával ragadó ereje van.
Démonikus erők is működnek a szerelemben és szexualitásban.
A születéssel és halállal való összefüggés okán titokzatos, keveredik az intimitás, a szégyen és szemérem érzés benne.
A szerelem mindenképpen a személyiség egyik nagy titka, speciális élmény anyag fűződik hozzá. Inspiráció, átszellemültség, semmihez sem hasonlítható boldogság, beteljesülés érzés.
A hipnotikus állapottal a beszűkült figyelem okán analóg. Olykor ez a megszállottságig fokozódhat. Okkult képességek, médiumisztikus élmények, telepátia léphet fel, az intuitív „másik világ” tapasztalata, élménye.
Ilyen a művészi alkotó munka is.
Transz állapotnak is mondhatjuk bízvást a mélylélekben megelevenedő erők, képességek miatt. Mindezt nevezhetjük sugalmazhatóságnak is, mivel a szerelemhipnózis a szokványos, mindennapi lelki állapotoktól markánsan eltér.

 

REZIGNÁLTSÁG

Ó, mennyi gyerekességet hurcolunk életünkben, amelyekből ki kellene lépnünk, mint a kinőtt cipőből, vagy levetnünk, mint a kinőtt ruhát. Ilyen például a sértett visszavonulás, amikor hátat fordítunk azoknak, akiktől nagyon is sokat várnánk. Ez a rezignáltság etimológiailag a szignó, az aláírásunk visszavonását tartalmazza. Az „aláírás” a jelenlétet, ottlétet, az elfogadást, hitelesítést, részvételt, önmagunk képviseletét jelenti.
Persze ez a „képviselet” is elvesztette közvetlenségét a létezésünknek, a mimagunknak, annak, akik valójában vagyunk, mert az a születésünk, a Földre való lejövetelünk óta sok-sok réteggel fedődött el.
A nagy Paracelsus (1493-1541) szignatúra tana arról szól, miként tartalmazza minden dolog látható formája a benne rejlő szellemi esszenciáit. Ily módon a nevünk, az aláírásunk, az arcunk, a hanghordozásunk, hangszínünk, a gesztusaink, a mozgásunk, az elejtett szavaink, a testalkatunk, stílusunk egyfelől jelzi, másfelől szétaprózza esszenciális valóságunkat, azt az információt saját magunkról, amelyet szívünk közepében őrzünk, de a periférián való keringésben sokszor elérhetetlen.
Ha például valaki megsért bennünket, az komoly próba, miként maradunk önmagunk urai, vagy meghunyászkodunk, elbizonytalanodunk, és mintegy lemondva önmagunkról, sértetten visszavonulunk abba a barlangba, ahol senki nem fog keresni bennünket. Ezek a megbántódások a kommunikáció csörtéiben igen meghatározott időpontban szoktak testet ölteni, és rendszerint ezen áll vagy bukik a kommunikáció kimenetele. A mindenható pillanatban, hiszen az élet a jelenben zajlik, a pillanatban ragadható meg. A rezignáltságban ezt a pillanatot elszalasztjuk.
Mindez szoros kapcsolatban áll a sebezhető pontunkkal. Ismeretes a mitológiából, hogy Achillesz sebezhető pontja oly módon maradt a sarka, hogy annál fogva kellet őt tartani, miközben a halhatatlanság vízébe mártották.
Mindenkinek van sebezhető pontja, olykor több is. Ezt is már kora gyermekkorban kell megtanulnunk, hol a sebezhető pontunk és miképpen védjük azt. Mert igazán nem várhatjuk egész életünkben, hogy mások védjenek meg bennünket.
Jobb, ha felhagyunk azzal a mimóza viselkedéssel, hogy mások találják ki, mi a bajunk, mi a vágyunk, mit szeretnénk. Rejtett elvárások helyett rukkoljunk elő ezekkel, így reálisabban kirajzolódhatnak a lehetőségeink és lehetetlenségeink.

A TŰZHANGYÁK HANGYATUTAJA

Az  összetartozás erkölcsét művelni minden szinten nélkülözhetetlen, legyen szó párkapcsolatról, családról, kortársakról, kollégákról, a társadalom széles rétegeit felölelő nemzetről. Ám a tapasztalat legalább annyi széthúzásról, bomlasztásról, uszításról, megosztásról tanúskodik, mint az egymást és egy ügyet segítő összefogásról.
A tűzhangyák az esőerdőben élnek. Az ott szokványos hatalmas esőzések ellen, amelyek őket teljesen elmosnák, elsodornák, speciális védekezést alakítottak ki: összekapaszkodnak csápjaikkal és lábaikkal, összefüggő és áttörhetetlen tutajt építenek saját magukból, amely ellenáll a vízzuhatagnak.
Kutatók nem tudták szétfejteni ezeket a tömör úszóalkalmatosságokat, olyan hatalmas volt az élő összekapaszkodás. (E sorok írója már kevésbé lelkesedik a módszerért, hogy lefagyasztva vizsgálták és szedték szét őket.) Ily módon „megússzák” a vizet, formálisan úgy  közlekednek, mintha tömör fa  lennének.

Embereknél az élő láncok hamar elszakadnak. A leggyengébb láncszem általában az önzés, a kiválni akarás.
Már három ember esetében is pillanatok alatt kialakul az úgynevezett pairing: két ember összefogása a harmadik ellen. Egy kollégám egyszer azt mesélte, az ő szülei nagyon jól megvoltak egymással, összeillő párt alkottak, de ő ebbe az együttesbe nem fért bele. Ahol csak egy gyerek van a családban, ott ez a dinamika úgy is működhet, hogy a szülők hol egymással, hol a gyerekkel fognak össze a harmadik ellen. Elvált szülőknél nem ritka, hogy  elvárják gyermeküktől, oly módon érezzen az eltávozott szülő iránt, amint ők, akiket elhagytak. Ez persze az érzelmi zavarodottság magasiskolája, a rengeteg féle neurózis melegágya.
A kortárs csoportok nem is teljesen veszélytelen villongásait a „Pál utcai fiúk”című könyv nagyon reálisan teszi kézzelfoghatóvá, a tűzhangyák viselkedésének ellenpéldájaként.
A „felnőttek” politikájában sem sokkal jobb a helyzet. Ha megnézzük a világháborúk szövetségeseit, mind a győztesek, mind a vesztesek között csak az elfajulást láthatjuk.
A múlt századi nagy felbolydulás napjainkban sem mondható lezajlottnak, befejezettnek. A szerbeknél például nincs egyetértés abban, hogy Gavrilo Principe nemzeti hős, vagy közönséges gyilkos. Mostanában emeltek szobrot neki.
A hatalmas migráció, amely napjainkat jellemzi, a menekült áradatok, nemcsak hatalmi túlkapásokról tanúskodnak, hanem identitás keresésről, meghasonlásokról, értékválságról. Tele van a világ kis nemzetiségekkel, amelyek nem képesek államalapításra, de a betagolódás más államba, az integrálódás idegen földön, szintén nem megy. Valószínűsíthető, hogy éppen azért morzsolódtak fel, vagy szét, mert az a kohéziv erő, amely a tűzhangyáknál bontatlan, náluk nincs meg. Az külön művészet, hogy valaki a nemzeti identitását olyan környezetben is megőrizze, akol kisebbségben, vagy üldözöttségben van. A demokráciának ez a kisebbség/többség vonatkozása rengeteg probléma világszerte ma is.
Remélem, senki nem fogja felróni nekem e sorok olvasása közben, hogy a hangyáknak nincs személyiségük, öntudatuk, hogy könnyű nekik, mivel ők nem a teremtés koronái. Ők valóban ösztönösen képesek a magasabb értékeknek alávetni az alacsonyabbat, ez esetben a túlélésért tutajt építeni testükből, a víz túlereje ellen.

          

A KESERŰ KEHELY

Az edények, mint a pohár, a serleg, a kehely, a csésze, befogadó jellegükből fakadóan feminin szimbolikájúak. A kehely még összetettebb jelentésű, mivel teteje is van: két félgömbre választott része világtojás jelleget hordoz. Mint ilyen, a bőségre és halhatatlanságra is utal. Ha egy oszlop tetejére helyezik, olyan embert jelent, aki felajánlja magát az égnek. Mint az eddigiekből is láthatjuk, a kehely szimbolikája tág, kozmikus horizontot is átívelő üzeneteket hordoz.
Nem véletlen, hogy egyes házassági szertartások részét képezi a csésze összetörése, vagy kicserélése, amely hűségre, értékrendre utal.
A mitológiában is gyakran találkozunk a kehellyel, mint attribútummal. Az isteneknek mindig van pohárnoka. A Vízöntő jelképe is egy felső kehelyből az alsóba, levegőn átcsorgatott, függőlegesbe emelt víz, amely az égi bölcsesség földre juttatását hirdeti.
Mint az élet italát, az életvizet tartalmazó edény, sokrétűen utal az örök életre. Sírköveken is gyakran láthatjuk. A kígyós kehely a gyógyszerészek emblémája. Weöres Sándor „hajnal harmatával telt kehelynek” nevezi édesanyját az Anyámnak című versében.
Ha az élet italáról szólunk, némiképpen a sorsra utalunk, mivelhogy az életvonulat jobbára nem szokott gördülékeny, sima, rózsaszirmokkal felhintett lenni. Sok okulás kell ahhoz, hogy a jót a rossztól meg tudjuk különböztetni és nagy belső szilárdság, hogy felelősséggel, méltányossággal vállaljuk a próbatételeket, vagy viszonyuljunk a kísértésekhez. Szörnyen nehéz megérteni, mitől annyira különböző az egyes emberek sorsa. Például ha valaki fogyatékkal születik, az nyilván a szüleit is érinti, vagy háborúban, természeti csapásban korán elveszti szüleit, esetleg száműzött uralkodó, és sorolhatnánk tovább a példákat. Pedig a karma törvénye matematikai pontossággal szabja ránk azt a menetet, amelynek elindításában oroszlánrészünk van. És akkor még nem szóltunk azokról, akiket öngyilkosságra kényszerítenek koholt vádak alapján, mint például Szókratészt, a filozófia első mártírját, akivel bürök poharat ürítettek ki.
Mérget tartalmazó serlegről Szókratész halála óta olvashatunk, hallhatunk. Platón tollából ismertes Szókratész halálának története.
Bizonyos, hogy az élet sok keserű cseppel kínál bennünket, fájdalmakkal, csalódásokkal, erőfeszítésekkel, amelyeknek sokszor nem látszik az eredménye a tűrések, elviselések nyomán. Mindezeken túlmenően, ha valaki úgymond tele serleget kér az élettől, annak összes fájdalmainak elfájását, az nagy elszánásnak mondható.
Egy kliensem történetében anyja hosszantartó, súlyos betegségében az apja évekig odaadással ápolta. Az is látszódott, hogy a szülők kapcsolata cseppet sem volt felhőtlen, nem volt mentes bizonyos játszmáktól, anyja részéről, aki a betegséggel vámpírozta társát. Ilymódon a feleség halála úgymond mindenkinek megváltás lehetett volna. Ám nem így történt, mert a férj alig félévvel felesége halála után, váratlanul elhunyt. „Fenékig ürítette ki a keserű kelyhet” – szaladt ki a számon a történet hallatán. Kliensem nagyon ledöbbent ennek hallatán.
Idekívánkozik az isteni/emberi szenvedés örök példája:

Uram! Múljék el tőlem ez a keserű pohár!
Mindazon által ne úgy legyen, ahogy én akarom.
Legyen meg a Te akaratod!

 

MEGBOCSÁTÁSI MEDDŐ FUTAMOK

Az emberi együttélés morális szabályai egyetemesek, nem kötődnek speciális fajhoz, valláshoz vagy nemzetségekhez. A nem ártás elvéből a katonai morál természetesen kilóg, hiszen a katonákat nem hogy a nem ártás elvére, de egyenesen a gyilkosságra  képezik ki. Ezen napjaink haditechnikája csak annyit módosított, hogy néha valamivel kevesebb a személyes részvétel, gombnyomásra megy minden. Az ítélet végrehajtásokban is van módosulás. Régebben lefejezték, felakasztották, karóba húzták, kalodába tették, máglyán elégették az embereket, ma méreginjekció és villamosszék van ezek helyett. De a katona, aki az atombombát Hirosimára ledobta, később öngyilkos lett, amikor egyáltalán megtudta, hogy az a gombnyomás mit okozott. Truman elnök pedig vígan élt tovább.
A gyilkosság minden bizonnyal a legsúlyosabb vétség, amelyet csak elkövethetünk, és nehéz rá mentséget találni, noha ennek nagy gyakorlata van a történelmi és társadalmi életben.
A „vétek” szó képletesebben fejezi ki a viselkedési mérték megszegését, mint például a bűn. Ismeretes a Bibliából a magvető példázata az útfélre, a köves talajra, a tövisek közé és a jó talajba vetett magvakról. (Mt. 13.) A konkolyról és mustármagról is esik szó ebben példázatban.
A gondolat / szó / tett körforgása hozza létre a nagy számszárát, amelyben oly sokat fulladozunk.
Kora nevelődésünktől fogva sok kisiklás történik a dolgok normális menetéből. Egyik ilyen a megbocsátás igazi megbánás nélkül.
Hiszen vétkezni, az elkerülhetetlen, de azt okulásnak kell követnie. Erre ötéves korunk óta van lehetőség, amikor már némi belátásra is képesek vagyunk. Ám ha a szokványos bocsánat kérésre kondicionáljuk a gyerekeket a „legalább kérj bocsánatot!” felszólítással, éppenséggel elmondhatja az üres szöveget, de ez teljességgel meddő futama az energiának, mert nem történik változás.
Sajátságos, mennyire elterjedt a diplomáciai életben is ez a fajta bocsánatkérésre való felszólítás, annak a követelése, és a „nesze semmi, fogd meg jól!”jellege. Mert amikor a politikusok kiállnak és rezzenéstelen arccal elmondják az amúgyis mimikátlanra merevedett arcukkal a szabvány mondatot, az elszáll a levegőben.
Tény, hogy a megbántottat a neheztelés, a harag, a tehetetlenség, a megalázottság érzése nagyon nyomasztja, de a megbocsátás, vagyis az odasűrűsödött energia elengedése, kibocsátása, az annak mérgező hatásától való megszabadulás és kiürülés, az ettől az üres mondattól nem történhet meg. Az ennél bonyolultabb, összetettebb alkímiai folyamat.

Összegezve elmondhatjuk:

 • Véteknél olyan dolog történik, aminek nem lett volna szabad megtörténnie.
 • Két felet érint a vétek, a megbántót és a megbántottat.
 • Elképesztő megbocsátani olyan vétkezőnek, aki ezt nem kéri és megbánásnak nyoma sincs benne.

Ezzel mintegy levesszük a válláról a következmények viselésének terhét, teljesen fölöslegesen átvéve azt a rossz érzést, hogy valójában nincs bennünk nyugvópont, csak úgy teszünk, mintha lenne. Ezáltal még önmagunkat is megvetjük a hazugságunkért.
Márpedig a bűn következményeit annak kell viselnie, aki azt elkövette. Hogy egy bérgyilkosban, maffiózóban, tolvajban mikor jön a megbánás, a nagy lelki fordulat, az egészen kiszámíthatatlan. Azt azonban látnunk kell, hogy a ma használatos büntetések, még a szabadság megvonása is, mennyire kevéssé hatékony.

Idézzük Csuang ce morális útmutatóját:

 • Akiről az emberi dolgok leperegnek, annak ÉGI TERMÉSZETE van.
 • Akinek pedig az égi erők segítenek, az AZ ÉG FIA.
 

A JÓSLÁS

A vásári jövendőmondástól az asztrológiáig terjedő íven, amely a „végső” dolgokkal, halállal, túlvilággal, purgatóriummal, végítélettel is foglalkozik, tág ívet ölel át az eljövendő iránti kíváncsiság, vágy, kutakodás, hiszékenység. Az emberek egy része szinte megszállottan irányul a jövő felé, míg másrészük valósággal elzárkózik attól, hogy megtudja, mi rejlik abban.
A jóslás gyakorlata és tudománya minden időben megtalálható.
Püthagorasz neve például a „Püthia Hírnököt” jelent, mivel születését  a delphoi Püthia jelentette meg apjának.
Püthia tanácsát uralkodók is gyakran kikérték döntési helyzetekben. A legenda szerint Apollo isten segítette őt a látomásokban.
A vallásossággal mélyen átitatott görög és római korban a jóslás magas művészetnek számított, és csak kevesek kiváltsága volt az istenekkel való kapcsolat tartásnak ez a módja. Zeusz például egy szent tölgyfa közvetítésével nyilatkozott meg papjainak, akik a tölgyfa leveleinek suhogásából hallották ki a kérdésekre adandó választ.
Az augurok – madárjósok – a madarak röptéből olvasták ki az égi jeleket, de a jóslás ideje alatt felbukkant váratlan eseményekre is figyeltek.
Akár ómennek is értékelhetjük a 2014-es football világbajnokságon a brazil csapattal történteket. A rengeteg sztrájk, tüntetés, tiltakozás, stadionok és hidak összeomlása előzte meg a nyitó mérkőzés ÖNGÓLJÁT. A horvátokkal vívott első meccsen a brazilok egy öngólt lőttek. Majd a Columbiával vívott meccsen lerúgták Neymart, aki csigolyarepedést szenvedett el, a kapitányt kiállították két sárga lapja miatt, a kapus pedig sárga lapot kapott egy 11-es gól kíséretében. Végül a németektől kapott 7:1 vereség már igazi mélypont volt.  A holland meccs 3:0 állása folytán a negyedik hely jutott nekik. E sorok írója a braziloknak drukkolt. Óvakodtam a jóslásoktól, de a baljós jeleket első pillanattól látnom kellett.
Híres jövendölés a kínai Ji King az 50 pálcikából és a különböző számokkal jelölt fiatal és öreg, illetve férfi és női vonalakkal, amelyek a 64 hexagrammot alkotják. Az átváltás és változás folyamatainak törvényszerűségeit értelmezik a hexagrammok kialakulásának folyamatában.
Felsorolni is lehetetlen, hányféle jóslási módszer divatozik napjainkban is. Gondoljunk csak a tarotra, a kockavetésre, a cickafarkból, színes babból való olvasásra, a felhőjárásból, csillagállásokból való jövendölésekre. A számmisztikáról se feledkezzünk el, és a „látókról”, akik vagy paranormális látással rendelkeznek, vagy bizonyos helyzetekben azok lényegét és logikáját képesek meglátni. A látomásokat, hallomásokat a módosult tudatállapotok közé soroljuk.
Ismeretes, hogy minden betűnek van számértéke is, a bolygóknak mágikus négyzetük, ahol a számok összege minden irányban azonos.
És persze tenyérből, kávézaccból és kristálygömbből is zajlik a jövő kutatása.       

KISHITŰSÉG

Ismét egy pszichológiai patikamérleg: bízni magunkban, de nem elbizakodott módon, és persze görcs nélkül.
A hit hegyeket mozdít meg, a hitetlenség maga a halál.
Semmilyen küzdelem nem vihető sikerre tántoríthatatlan hit nélkül. 
Ha valaki nem bízik magában, a sorsában, a tehetségében, a kegyelemben, hogyan várhatja el, hogy más aktivizálja hitét?
A nevelésnek is a hit példája az alapja.
A hit racionálisan nem közelíthető meg, inkább lélekmélyi, sui generis jelenség. Nem adható át, nem követelhető meg, ha ki akarják kényszeríteni, az bumeráng lesz.
Akkor értékes, ha önmagától van. Illetékességi köre mindenképpen pszichológiai: a morális konfliktusban, a külső káosz ellen belső rendezettséggel ellensúlyoz az, aki a megoldásokban hisz.
Hiánya vagy ellentéte a csüggedtség, a negatív elvárások, és főleg a sokféle félelem.

Mindig azt gondolom, a sportolók közül, aki lemarad a dobogóról, az fél a sikertől. Nem igazán bízik abban, hogy ő valamiben világelső, és valami hibával aláaknázza magát. Például elcsúszik a jégen, leesik a lóról, leveri a lécet, és így tovább.
A Mary Poppinsban a nagybácsi addig tudott a levegőben maradni a nevetőgázzal, amíg vidám volt. Az első szomorú gondolatra azonnal leereszkedett a földre.
A gyermekek rajzban jobban ki tudják magukat fejezni, mint a beszédben. Emlékszem egy kisfiú igen beszédes rajzára azokból az időkből, amikor gyermekekkel foglalkoztam. Fát rajzoltattam, és ez a fiú mindig olyan fenyőfát rajzolt, amelynek az ágai lefelé konyultak. Emlékeim szerint a fenyőfa ágai felfelé irányulnak. Rá is kérdeztem, de ő váltig állította, hogy a fenyőfák ilyenek. Komoly, szomorú kisgyerek volt. Atópiás dermatitisszel született, amelyből serdülő koráig sem sikerült kigyógyulnia. A kínos, állandósult viszketés igen megkeserítette az életét. Természetesen egyáltalán nem bízott abban, hogy ebből ki lehet gyógyulni.
Van, aki konstansan a rossz hírre áll rá. Ha levelet kap, el sem tudja képzelni, hogy abban jó hír lesz. Az elutasítás villan át az agyán, mielőtt a levelet felbontja.
Az idejekorán abbahagyott próbálkozások is kishitűségről tanúskodnak. Tenzing, a serpa, hétszer indult neki a Himalája megmászásának, mint írta, nem kevélyen, győzni akarással, hanem alázatosan, ahogyan a kisgyermek anyja ölébe kéredzkedik. Hetedszerre teljesült élete nagy álma, hogy feljutott a Csomolungmára. Ez a hit.
Más, mint a merészség, nem is akarat dolga. Töretlennek nevezhetjük, amely a próbák, és kihívások által megacélosodik, még visszavonuláskor is erőt gyűjt. A visszatartottságban is működik, nem tékozlódik el.
Nyilvánvaló, hogy a legértelmetlenebb dolog a világ értelmének megkérdőjelezése. A legmélyebb hit éppen a lét szentségének tudatából fakad.
Végső soron a nihilisták, a cinikusok, az agnosztikusok kishitűsége éppen ennek a szent életérzésnek a hiányából fakad.

Természetesen itt nem a sors megerőszakolásáról beszélünk, hiszen az anyagvilág adja a maga akadályait, a gondolat, a szó és a tettek megszülik a maguk következményeit.
A fent idézett fiú egyik eltűnődésében azt mondta: „Nem szeretem a kiszáradt fákat.”

CIRCULUS VITIOSUS

Ki ne tapasztalta volna meg a hiány hiányt szülő menetét, amely kínos, stagnált, kiúttalan helyzetben tartja az embert, amelyből nem képes kihúzni magát? Ördögi körnek, vagy mókuskeréknek is mondjuk azokat  a körben forgó, szédítő meddő  futamokat, amelyek soha nem érnek célba.
Mert minden hiány újabb hiányt szül, csak többlettel szüntethető meg. Ám aki hiányokkal küzd, annak honnan lenne többlete?
Kóros körnek is szoktuk mondani azt az okoskodó hibás gondolkodást, amely a meghatározandó tételt önmagával akarja indokolni, ami végül is bukfenc lesz.
Az asztrológia a 90 fokos fényszöggel jelzi az ilyenfajta konfliktust, amelynek a megoldása a legnagyobb kihívások egyike.

Lássunk néhány példát:

Egy dialízisre 15 éve járó dramaturg egy ízben így fogalmazott: „Ha meggyógyulok, megírom a régóta dédelgetett témámat, Francesco Stabilé (1257-1327) Cecco d,Ascoli álnéven élő olasz enciklopédistáról és asztrológusról, akit az inkvizíció bevádolt, és mint eretneket, Firenzében kivégeztetett.” Meglepetésemben alig kaptam szót. „Ha megírná, meggyógyulna” – mondtam csendesen, de annál nagyobb meggyőződéssel.
Hirtelen megértettem a 15 éve tartó circulus vitiósusban való toporgását, annak esetleges reinkarnációs vonatkozásaival.
Természetesen nem írta meg a könyvet.
A dialízis által kiváltott járulékos betegségben halt meg nem sokkal az elhangzottak után, idő előtt, ötvenes éveiben.

Hasonló „ha …akkor” feltételezések munkálkodnak az első könyvek vagy lemezek kiadásánál is:

 • ha ismert lennék, azonnal kiadnák,
 • ha kiadnák, ismert lenné

Rengeteg külső személy vagy körülmény szerepelhet hibáztató ágensként az ilyenfajta elakadásoknál:

 • ha lenne társam, sikerülne az életem, a karrierem,
 • ha sikerülne az életem, társam rám találna.  

Ezeknek a gondolatmeneteknek a hátterében súlyos önbizalomhiány, önértékelési zavar és rossz tapasztalat munkál, amelyen nem léptek túl. Valójában elégedetlenek önmagukkal, nem is fogadják el magukat az egészséges önszeretet mértékében, de elvárják, hogy mások megértsék,  elfogadják, támogassák, megerősítsék őket.
Erre szokott épülni a ma olyan divatos „megfelelni akarás” megfogalmazás. Ezek persze csak gyerekes képzelgések, kitalációk, soha el nem hangzott kérdésekre imitált válaszok, saját dédelgetett elvárásaiknak talaján. „Ha soványabb, gazdagabb, diplomás, jó családból való, városi etc. lennék, biztosan kellenék neki” ingoványos talaján.
A leglehúzóbb kudarcörvény az adósságcsapda, amikor a tartozásból újabb tartozással próbálunk kinavigálódni, amely természetesen nem lehetséges.
De ilyen örvénymenetek a szeretet hiányából fakadó játszmák, lélekölő hatalmaskodások:

 • én megvetlek, lenézlek, nem tisztellek, de te ismerj el engem!

Az ilyen végeláthatatlan acsarkodás elakadt lemezként évtizedeken át ismétlődhet, megbetegítő indulat rohamokban, a szívet mérgező gyűlölettel.

Soha ne felejtsük el: a hiány hiányt generál.

Így elkerülhetjük, hogy belépjünk ebbe a csapdába. 

TANDEM

A 20 éves Flórának rengeteg baja van az apjával, – helyesebben önmagával – de ez most apaellenességben ölt formát.
Mindenekelőtt szülei házassága nem nagyon tetszik neki, ugyanis apja negyedszázaddal idősebb anyjánál. Anyja harminc, apja ötvenöt éves volt megszületésekor. Afféle „véletlen” gyerek, mivel szülei a két bátyja után nem terveztek több gyermeket. Valami homályos sejtés burkolja ezt a történetet, hogy anyja csak akkor szólt, amikor már nem lehetett változtatni. De ez Flórában nem úgy él, hogy anyja nagyon akarta őt, hanem úgy, hogy az apja nem akarta. Innen az ellenséges indulat gyökere.
Ráadásul korábban kövérkés, gátlásos kislány volt, nem az az elbűvölő aranyosság, akiktől az apák elolvadnak. Ez marcangolta belsejét és az önelfogadásban is gátolta.
Fiúsan nevelték, néha az öltözködés sem volt előnyös. Kiröhögték a társai egy rövidnadrág miatt, amelyet a kisebbik bátyjától örökölt.
Elkeseredései olykor suicid gondolatok felé hajtották. Amikor biciklivel közlekedett, - megfordult fejében, milyen jó lenne, ha elütnék, ő meghalna. Megtörténne a megsemmisülés anélkül, hogy ő tenné. De a mamája miatt elhessegette a gondolatot, mert nem akarta volna elszomorítani.
Egy ízben saját halálát is megálmodta, hogy homlokon lövik. Látta magát meghalni homloksebével. Álmában arra gondolt, hogy ez megtörtént vele előző életében, és saját hangját hallotta: „karma”. Foglalkozott is a sorssal, hogy az nem determináció, nem predestináció, rajtunk is múlik, mit hozunk ki az adottságainkból, egyszóval inkább a szabad akarat. De a halál gondolata kísértette továbbra is, például nagymamája halála idején.
A családban ő volt a jó tanuló, az engedelmes, apja ambícióinak megvalósítója, mivel bátyjai nem tanultak tovább Apja Amerikában akarta taníttatni, amit ő végképp nem akart.
Ám egy álomban éppen felvételire megy, apja viszi egy tandemen.
Apja vezet, Flóra hátul ül. Látja apja hátát, amint emelkedőn hajt felfelé.
Feljutnak, Flóra sírni kezd.
Apja azt mondja, nézzen körül, milyen szép itt minden, ne sírjon.
„Éppen azért sírok, mert olyan szép” – volt a válasz.
Ezután tudott az apjáról úgy beszélni, hogy jó fej, sikeres, tekintélyes férfi.

CIFRA ÖRÖKÖSÖDÉSI HISTÓRIA

Három testvér, két lány és egy fiú örököl a szülőktől egy nagy értékű budai lakást. A férfi lemond húgai javára. Feleségül vesz egy gazdag, milliomos nőt, gyermektelen pár maradnak.
Leánytestvérei közül az egyik férjhez megy, születik egy fiuk, de az apa nem bírja a testvérek közötti szimbiózist, elköltözik, elválnak. A fiút a nővérek nevelik, főleg a nagynéni.
Ám a bátyjukkal történik egy „baleset”: egy nagy házibulin egy rajzasztalon anyává teszi a műszaki rajzolóját. A drámában a gazdag feleség elválik tőle, de a gyermeknek ő lesz a keresztanyja.
A báty az anyagi lenullázódás után visszatér húgaihoz, megbánva a hajdanvolt ajándékozási nagyvonalúságát. A viszony a műszaki rajzolóval folytatódott, további gyerekek születtek, összesen négy, a végén egy ikerpár. Amikor a gyermekeit egyedül nevelő anyának kiutaltak egy lakást, a báty elvette feleségül és elköltözött testvéreitől.
Időközben a húga fia is felcseperedett, szerette volna részét az anyai örökségből, mégpedig úgy, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. Hiszen anyját és nagynénjét nem tehette az utcára. Gondolta, afféle ügynöki húzással épít egy kétszintes házat, amelynek egyik szintje az övé, másik anyjáéké lesz. Az induló tőke a lakás 21 milliója lesz, és egy barátja telkén húzza fel a házat.
Árulni kezdte a lakást, jött is vevő. De amikor látta, hogy anyja személyi igazolványa lejárt, bizalmatlan lett és visszalépett.
Ekkor a báty volt felesége haszonélvezetével megvette 18 millióért. Ráadásul a szerződés csak 6 millióról szólt, hogy az illeték kisebb legyen.
A férfi anyja lealkudott 3 millióját eleve árulásnak tartja.
Más bosszút nem tudott kieszelni, mint hogy nem fogja megadni nagybátyjának a régebbi, néhány milliós kölcsönét.
Közben az építkezés teljesen kútba esett.
A részletekben utalt pénzt jobbára eldőzsölte.

Mindenki derékig taspagol a családi tudattalanban.


A BARÁTSÁG

Madarat tolláról, embert barátjáról ismerhetjük meg, tartja a  közmondás .Mert a madárnak van egy külső jegye, a tolla, amely őt megkülönbözteti a többi madártól. Ez különbözik az  ember ruházatától, amely nem természetesen adott. Az embert a külső megjelenése olykor inkább elfedi, mintsem hű képet adna róla. A népi bölcsességnek arra nézvést is van észrevétele, amelyet az idegen tollakkal való ékeskedésnek mond. Míg viszont, ha valakinek nincs barátja, az semmiképpen nem emeli renoméját, mert összeférhetetlennek, magányos farkasnak, békétlen embernek gondoljuk.
A baráti társaságok is az egyik leglényegesebb csoportosulásnak mondhatók a rokoni kötelékek mellett. Óvodáskortól kezdve a barát valamiféle eltéphetetlen köteléknek mondatik. Csalódni egy barátban nemcsak lélekzuhanás, de egyenesen árulásnak szoktuk minősíteni. Ha úgy fogalmazunk, hogy a barátság kötelez, nemcsak azt mondjuk ki, hogy nem ártunk a barátunknak, nem hagyjuk őt cserben, hanem a puszta, természetes segítségen túlmenően magas morális tartalékainkat is mozgósítjuk érdekében, az összetartozásunk szentsége jegyében.
Mindenesetre követhetetlen és kiszámíthatatlan a Moirák ténykedése, ahogyan a szálakat szövik és összevezérlik a térben olykor nagyon távoli embereket a barátság harmonizáló rezgőkörébe.

Sokan összetévesztik és összekeverik a szerelmet, a szeretetet és a barátságot. Ez utóbbihoz még csakrát sem rendelhetünk, miként a szerelmet a második, a szeretetet a negyedik csakrához  tartozónak mondjuk.
A barátságban intimitás, hősiesség, bajtársiasság, rengeteg összevillanás, játékosság és főleg magától értetődés van. Teljesen mentes s féltékenységtől, a gőgtől, a hatalmi harctól, a primitív önzéstől. Talán ezek miatt merül fel a kérdés, lehet-e férfi és nő között barátság, vagy ez  a szenvedélyes vonzalom miatt kizárt? A válaszunk csak az lehet, hogy igen, de csak a második csakrát meghaladó szférák szintjén. A kételkedőkben nyilván a megfékezhetetlennek gondolt libidó teremt akadályokat, miközben a barátság éppen ennek az energiának a megfinomított működése.
A barátság biztonsági sávjában nincs eszeveszett kilengés, forróság és jéghideg zuhany, inkább valamiféle állandóság folytán kiegyenlítődni tudás irányítja a hömpölygését, amelyben főleg a keresetlen őszinteség  dominál. Egy nő elmondta immáron húsz éve tartó barátságának történetét:

Egyetemisták voltak. Társa, a későbbi barátnő, lerohanta: „Fuj! Te rágod a körmödet? Ez undorító!” Ez rántotta ki őt a közel két évtizedes körömrágásból, és azóta is bizalmas barátok.

A barátság harmóniájában olyan összeillés, illeszkedés van, ahol a varratok is eltűnnek. Mint ama bizonyos krisztusi köpenyen, amelyre kockát vetettek. Ugyanakkor mindenki megmarad önmaga ebben az illeszkedésben, nem kell kivetkőznie magából. Az eszmecserékben a barátok egymás gondolatait képesek előhívni lelkük legmélyéről.

A barátság az érintés, az odaérés, a megérintettséggel analóg.
Montaigne a házasságról azt írja, annak nem a szerelem az alapja, mert annak sistergő hőfokát az élettársi kapcsolat  nem bírja ki. Inkább a barátság gyengéd társulásához, a kitartáshoz, a bizalomteljességhez, a kölcsönös felelősséghez hasonlítható a hitvesi kapcsolat, amelyet házasságbak mondunk.

Talán akkor tudtam meg legtöbbet a barátság mélylelkéről, amikor a „barátságos számokról”  hallottam. Éppen  BRÁTSÁGOSNAK nevezték el azokat a számokat, amelyeknél az egyik szám önmagánál kisebb osztóinak összege egyenlő a másik számmal, és viszont. Ilyen például a 220 és 284, az 1184 és az 1210.

Philia a barátság istennője a görög mitológiában.

A MUNICIÓ

A mai köznyelvben ritkán használatos, elavulóban lévő szó. Talán köszönhető ez annak a hatalmas változásnak, amely a hadi életben bekövetkezett a két világháborút követően. A mi nyelvünkben ugyanis a „hadianyagot” jelentette eredetileg. Ezen nemcsak a lőszert értették, hanem a katonák élelemmel való ellátottságát is.
De változtak az idők, változtak az emberek. A kuruc – labanc háború idején még világosabban kirajzolódott, hogy a kurucok harca és a németek, valamint a Habsburgok ellen harcoló főurak lényegében a hazájukért harcoltak. Akkoriban még a nemzettudat az értékrend meghatározó eleme volt. Természetesen akkor is voltak kihágások, például a kurucok néha átálltak a labancok oldalára, mert ott jobb volt az ellátás – a muníció – de ez nem ásta alá a nemzeti hovatartozás kérdését, világos volt, ki az áruló.
Akkor még ez a szó az erődítmény erősség, vár, sánc, élelmiszer és lőszer összefoglaló neve volt. Azt jelentette igei vonatkozásban, hogy megerősít és ellát valamilyen bővítményekkel.
A lőszerkészlet, az utánpótlás, és tartalék konnotációk a technikai hadviselés idején áttevődtek  a lelki és szellemi síkra. Mert a harc és védekezés a mai életnek is szerves része, de tárgyában, irányultságában jelentős módosuláson esett keresztül.
Érdemes még egy kicsit elidőznünk az etimológiánál:

 • a „municípium” a lakóinak polgárjogot biztosító római város volt, a közterhekben osztozó lakost jelentette,
 • ebben a kontextusban a „munia” terhet, adót adományt, a „capere kifejezéssel analóg fog, vesz, vállal jelentéssel analóg.
 • Ez jogi, törvényhatósági vonatkozásban való jelentés bővülést mutat.

Ebben a 20. századot követő, mindent érintő nagy felfordulásban természetesen a közigazgatás is felfordult. A ma divatos „jogegység” úgymond a világnézetek piacán nehezen tud megszületni.
A jogértelmezés, a pervezetés, az eljárások és azok hibái, a jogi csűrés – csavarások, a csiki – csukik, a kiskapuk és kibúvók, a végtelenített peres eljárások mondhatjuk felaprózták azt a JOGI MINÍCIÓT, amely éppen a dolgok rendezésére lenne hivatott. Relativizálódott a tisztesség, a méltányosság, az emberi méltóság, az élet, a közélet, a közjó, a közjog.

Egyszóval MINDEN KONTRAPRODUKTÍV LETT.

A poliszok idejében még világos volt, mit jelent a politika. Ma totálisan összemosódik a gazdasági érdekekkel, a törvénykezés ad hoc lett, érvényét vesztheti, vagy akkor még hatályos volt, etc.

Alig van muníció a jogállamiság, a nemzetállam megvédéséhez.
A közéleti zsibvásár az uszítással, gyűlölettel, hataloméhséggel, primitívségekkel elszabadult pokolhoz kezd hasonlítani.

2014-ben két kevés munícióval is találkozhattunk a világ közéleti eseményeiben:

 • a football VB Brazíliában,
 • a skót függetlenségi népszavazás.

A mai szóhasználatban hangsúlyosabb a lelki erőnlét jelentése.

AZ ABSZOLÚT REFLEX

Mindenki ismeri az állatviadalokat, nagy látogatottsága van például a kakasviadaloknak.
A kutyáknak is van egyfajta életre / halálra menő csatája. Általában megfigyelhetjük, hogy az állatok csatái egyértelműen dőlnek el, a vesztes megérti és elfogadja vereségét és elkullog. Kutyáknál ez úgy zajlik, hogy a vesztes odatartja nyakát, hogy a nyaki ütőerét harapja át legyőzője. Ám ez nem szokott megtörténni, mert aki megadja  magát, azzal nem lehet harcba szállni. Szarvasoknál is megfigyelhető, hogy összeakasztják agancsaikat. Külső szemlélő nem látja, mivel jött a győzelem, de egyszer csak azt lehet látni, hogy szétakaszkodnak, és a vesztes távozik a csata színteréről.
Embereknél a fehér zászló tölt be ilyen szerepet, ez békeküldöttséget jelez, és fogadni kell őket tárgyalásra.
Csatában pedig van az élő pajzs: a túlerővel szemben a kisebb tábor emberei összeakaszkodnak, ilyenkor nem szabad lőni. Az ez évi nyári izraeli-palesztin háborúnál Izrael felrótta ezt az élőpajzsot, és civilekre támadt a Golan fennsík  porig bombázásánál.
Az emberi gyilkosságoknál nem ritka az orvtámadás, a bérgyilkosság, a szőnyegbombázás, és atombombát is dobtak le Hirosimára. A háború etikátlan etikájában ilyen szabályok, mint élni és élni hagyni, nem szerepelnek.
Az is különbség az állatok és emberek között, hogy az előbbiek nem törekszenek világuralomra. Falkában élnek, védik a territorriumukat, de tiszteletben tartják a mások  területeit.
Persze a kakukk idegen fészekbe rakja tojásait, erre is van példa. De az ember „abszolút reflexének” ez a hiánya súlyos kérdéseket vet fel.
Tapasztalhatjuk napjaink hatalmas migrációjában, hogy a társadalmi beilleszkedés nem megy a nagyon eltérő kultúrájú emberek között. Ez termelte ki a finom rafinériával „megélhetési bűnözésnek” nevezett gyakorlatot, amely megérteni próbálja a rablást, betörést, ököljogot és egyéb visszaéléseket.
Bár az élet nem matematika, azért könnyen kiszámítható, a hiányhoz többlet kell, hogy ne termelődjék újra:
/-1/ + /-1/ = -2
Itt a hiányok összeadódnak.
/-1/ + /1/ = 0
Itt kioltódnak. Azaz egyhelyben topogás állt be.
Ez az iskolai nevelésben is örök kérdés, külön, vagy együtt kell nevelni az igen eltérő IQ-val rendelkező diákokat. A tehetségeseknek igen nagy visszahúzó erő a kontraszt környezet, a gyengébbeket pedig sok esetben nagyon is frusztrálja a színvonaluk közötti nagy különbség.

Ha az abszolút reflexet a viselkedést  kellő mérték szerinti szabályozó erőnek fogjuk fel, emberi vonatkozásban nemcsak a fizikai csatáknál látunk hiányosságokat, hanem mindenekelőtt a lelki, etikai fronton. Ebben nincs semmi szokatlan, hiszen az emberi közösségekben az etikai érzék éppen az ösztönök megfinomítása árán, az ösztönvezéreltség legyőzésével történik. De ha az ösztönök nem tudnak megfinomodni, - amelyről az agresszió szabályozatlanságai árulkodnak, mint a pornó ipar, a gyerekek molesztálásai, a fehérgalléros bűnözés, a mindenféle maffia a szervkereskedelemtől az embercsempészetekig – akkor csak  értékválság és identitáskrízis lehet az eredmény.
Az emberi együttélést nem lehet törvényekkel szabályozni, ámbár rengeteg jogi meddő futamot tapasztalhatunk.
Pedig az embert az állattól mindenekelőtt az öntudata, a létértelemre való ráébredés különbözteti meg.

A mi életünk nem korlátozódhat csupán az ösztön szférájára.

ELŐJELEK, ELŐÉRZETEK

A jelek csodálatos dolgok, bár jelzéseik többnyire néhány pillanat alatt elsuhannak, mégis nyomot hagynak maguk után, tűnődésre késztetnek bennünket. Ma már a természeti jelekben, a széljárásban, a felhőkben, a madarak röptében kevesen tudnak olvasni. Egyes állatok jobb időjósok, mint a meteorológia. A viselkedés kimondatlan jeleiben, gesztusaiban sem sikerül mindig vennünk azok üzenetét. Jane Fonda az Eddigi életem című könyvében ír anyja egy szokásáról:

a verandán ült egy viaszos vászonnak  leterített asztalnál. Előtte befőttes üveg, amelybe egy pillangót tett be. Az vadul verdesett. Majd csipesszel felvett egy vattacsomót, éterbe mártotta, és bedobta az üvegbe. Az eszeveszett verdesés lassult, majd a pillangó kimúlásával abbamaradt.  Béke lett.

Amikor Jane anyját próbálta megérteni,  megfejteni és szeretni, vissza- visszatér ehhez az epizódhoz gyermekkorából, hiszen mindössze 13 éves volt, amikor az anyja öngyilkos lett, egy borotvával átvágva a torkát, 42. születésnapján.

Az előérzetek igen meghatározóak lehetnek életünkben.
Winnetou „fekete szárnyak suhogását” érezte, amikor halála közeledett.
Egy nő mesélte, hogy néhány hetes asszony korában együtt heverésztek a férjével, amikor egyszer csak, maga sem tudta miért, azt kérdezte, elválasztják-e a házastársakat, ha az egyik börtönbe kerül. Férje igen meglepődött a kérdésen. Pedig fél év múltán államellenes izgatás miatt valóban börtönbe került.
Talán Petőfi Sándort is megsuhintotta korai halálának előszele, amikor nászéjszakáján megírta a Szeptember végén című versét, a halhatatlan sorral:

Elhull a virág, eliramlik az élet.

Ugyanezt mondhatjuk az Egy gondolat bánt engemet versére, 25 éves üstökös sorsa megfogalmazására. De a magyarság történetéből kitörölhetetlen, nincs település, ahol ne lenne utca elnevezve róla.

Az első mozdulat dönti el a játék kimenetelét. Bob Simpson ausztrál krikett csapat kapitány szerint minden sport a kezdő mozdulattól függ, ha az rossz, az egésznek már befellegzett.
A JEL csodálatos dolog, rengeteg fogalom ágazik ki  a szóból:

a megjelenés az első benyomást adja, amelynek alapján eldől a szimpátia / antipátia kérdése. Egy zenész egyszer úgy fogalmazott, hogy amint a felvételiző kezébe veszi a hegedűt, ő már látja, lesz-e belőle nagy művész, vagy sem.

 • Minden művészet valóságlátás és  megjelenítés.
 • A jelenlét is beszédes fogalom.
 • A megjelenítés, mint információ közvetítés, szintén a jel szó származéka.

A kommunikációnak rengeteg rejtjele van: a testtartás, a gesztus, a  hanghordozás, az artikuláció, a mimika, etc.

Sok belső jelet is kapunk saját magunkból, a megérzésekben, a tűnődésekben, az előérzetekben.

Az égi jelekre is nyitottnak kell lennünk, mint például a nevünkön szólító égi hangra.BUKFENC

A nyolcéves Marci felsült torna órán, mert nem tudott bukfencet vetni.
Elpanaszolta nagynénjének, aki mozgásterapeuta, és foglalkozik is vele hetente egy alkalommal. Oldja, mobilizálja, masszírozza, beszélget vele.
Marci édesanyja pánikbeteg, és ez az egész családra bénítólag hat. Marci például kényszeres lett, folyton feszeng, akadékoskodik, megtorpan a feladatok előtt, tanulási nehézségekkel küzd.
A bukfencnél például nem tud átgördülni, ellenáll. Leteszi a fejét, a gerince befeszül, képtelen begörbíteni a hátát. Fejállásba megy át, majd hátraesik átgördülés helyett. Lendületből sem sikerül a művelet, mert a túlfeszítés lefékezi.
Eszembe jutott egy gyermekkoromban olvasott novella, ahol a gyerekeknek a toborzó útját járó Kossuth Lajost várták. Az egyiknek üdvözlő szavakat kellett volna mondania, de az izgalomtól nem jött ki hang a torkán. Azt is elfelejtette, mit kellett volna mondania, mi volt a jól betanult szöveg. Kínjában vetett egy HENGERBUCSKÁT, így üdvözölvén a kormányzót.

A bukfenc egyik legősibb mozdulatunk, a gyerekek ugyanolyan spontán módon tudják, mint a hintázást. Ez az úgynevezett embrió póz fordítottja. Az embrió póz lazító jóga gyakorlat, ezt a háton való görgetést bölcsőgyakorlatnak is hívjuk.

A bukfenc letérdeléssel kezdődik, amely alázatot, odaadást jelent.
Marciból vélhetően az álengedelmeskedések és az anyja ijedelmes állapotainak az elviselése vált ki ellenállást, megkeményedést. „Fejre áll”, de nem képes átfordulni, átgördülni, ami az attitűdváltást, a másik szempont figyelembevételét jelentené.
Etimológiailag a bukfenc a „bukik” szóból fakad. Népetimológiailag a bakfitty szóval rokonítható. Vélhetően kapcsolódik a baklövéshez is, a bakihoz, a hibázáshoz, a kirívó hibázáshoz, amely nevetségessé teszi az embert.
Marcinál megmerevedett ellenállást váltott ki.

HIÁBA  

Hiába temet a rút sírgödör
a múlandóság úgysem pusztul el.

Persze nemcsak a múlandósággal van bajunk,  amelyet egy serdülő fiú úgy fogalmazott meg: „Minek születünk, ha úgyis meghalunk?” Egy szarkasztikusabb felnőtt pedig: „Fölösleges öngyilkosnak lennünk, úgyis meghalunk.”
Ám azt is tudjuk, hogy az élet örök, megölhetetlen, és ez a legfontosabb viszonyítási pontunk kellene, hogy legyen.
Nem születhetünk és nem halhatunk meg hiába.
A nagy nihilisták az egész teremtést hiábavalónak tartják. Lucifer a Tragédiában úgy száll perbe az Úrral: „Mivégre az egész teremtés? Dicséretedre írtál költeményt.”
Az első parancsolat: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába ne vedd! Mármint a szádra, ki se mondd. Nem is beszélve az istenkáromlásról, hiszen a sima, mindennapi káromkodás sem old meg semmit, csak kifecskendezi a lélek méreglevét.
Akik a keresztény vallást nem értik, Krisztus áldozathalálát is hiábavalónak gondolják, függetlenül attól, hogy az öt világvallás közül nem törlődött ki a kétezer év alatt.
Paradox fogalommal állunk szemben. Erre mi sem világít rá jobban, mint hogy a „HIBAVALÓ” szó lényegében valóságot ad a kifejezésnek. Az angolban a „vain” a haszontalan, illuzórikus, fölösleges, csalóka, HIU jelentést tulajdonítja  a szónak. Az „in vain” a hiábavalóságot jelöli.
Van is valósága. Gondoljunk csak a nagy kataklizmákra, például az 1440-es évek hatalmas búbópestis járványára, amely nem megtizedelte, de milliós nagyságrendben pusztított el embereket. Bár az egyház istencsapásnak ítélte ezt a mérhetetlen szenvedést, ez sem magyarázatnak, sem megoldásnak nem bizonyult. Ezután jött a reformáció, a reneszánsz, tudósok és művészek teljesen új világszemlélete, új kultúrája.
Van aki úgy értékeli, hogy eme pusztulás nélkül a megújulás sem lett volna lehetséges. Igen, ezt mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy a poláris világban sokszor a rossz az, amely a jót megvilágítja, kidomborítja.
A búbópestis a modern orvoslást is elindította a boncolás terén, amely addig főbenjáró bűnnek számított. Megvetette a művészi életben is nélkülözhetetlen anatómiai ismeretek alapját is. Leonardo is boncolt titokban.
Mondhatjuk-e, hogy Szókratész, Archimédesz, vagy Giordano Bruno áldozathalála hiábavaló volt, amikor eszméik túlélték az évszázadokat?
Tagadhatatlan, hogy a szenvedések és próbatételek olykor nagy mennyiségük ellenére sem hoznak megoldást, megváltást, és akkor fölöslegesnek érezzük azokat. Miközben lehet, hogy csak az utolsó cseppet nem ittuk ki a keserű kehelyből, abbahagyván az erőfeszítéseinket.
A HIU szóhoz kapcsolódóan fókuszálnunk kell, hogy ez egyfelől önteltséget, elbizakodottságot fejez ki, amely végül a „meghiúsulást” eredményezi. Másfelől viszont az ürességgel, az űrrel, üreggel, hézaggal azonosítható, mit például a megfordított csónak alatti tér, amely életmentő lehet. Rokonítható a „héj” szóval is, amely a padlástéri szintre utal.
Fontos a hiány ahhoz, hogy a többletet létre tudjuk hozni.

TIGRISEK TEMPLOMA

Thaiföldön egy fiatalembernél leukémiát diagnosztizáltak és korai halált. A fiatalember nem vetette alá magát semmiféle radikális kezelésnek, hanem kiment a vadonba meditálni. Az őserdő magányában egy anyatigris árva kölykével „találkozott” Az ottani szokás szerint az ilyen kölyköket kolostorba szokás vinni. Ő is ezt tette, sőt, maga is szerzetes lett. Mindennek már több, mint 30 éve. Egyfelől teljesen meggyógyult, másfelől már azóta 16 tigrist nevelnek ebben a vadonban épült kolostorban, sok más állattal együtt. Thaiföldön a tigris védett állat, tilos a tigrisvadászat, ám a vadorzók virágzó kereskedelmet bonyolítanak illegálisan külföldiekkel a megölt tigrisekkel.
A buddhista reinkarnációs elmélet a tigriseket az emberekkel egyenrangúként kezeli. A befogadott tigrisekkel kezdetben együtt reggeliznek, később a gondozói munkában tigriseknek való eledelt kapnak a kezdeti rizs és citromos csirkeleves után. A szerzetesek nem félnek a tigrisektől, úgy tűnik, nyugalmuk és békéjük képes féken tartani a nagy ragadozókat. Ez a gyakorlat és felfogás alig vethető össze a modern állattenyésztéssel. Persze nem szabad felhőtlennek gondolnunk ezt a különös szerzetes – tigris életmódot. Állandó gondot jelent a helyi hatóságokkal, a rendőrséggel való konfliktus, a helyi bürokráciával vívott harc. Állatorvosuk is kételyekkel próbálja ellátni nem mindennaposnak mondható feladatát. Az állatokat ketrecekben tartják, de gondoskodnak napi sétájukról. Ez sem teljesen probléma mentes, mert az incselkedő gyerekekre rátámadhatnak. Szerencsére ilyen eset még nem fordult elő.
Tenyészet is zajlik a kolostorban: a nőstény hívó hangjára hímet engednek hozzá. Az újszülött kis tigriseknek égi neveket adnak, mint Fénylő Csillag, Felhő, Szivárvány. Ám a második tenyészetnél már gondot jelent a belterjesség, és az is, hogy a tigrisek mellé ma már sok ezer más állat is került. A vaddisznó falka például úgy, hogy a szerzetes egy megsebesült vaddisznót megmentett. Együtt reggelizett vele, megszelídítette. A vaddisznó felépült és elment. Egy erdőtűz alkalmával azonban az egész falka a kolostorban keresett és kapott menedéket. Azóta a tigrisek nemcsak az emberekkel, hanem a vaddisznókkal és a többi állattal is békében élnek.
A rendfőnök azt tartja, hogy ezek az állatok a karmájukat képezik. Nem „akarták” ezt az állatmenhelyet, hanem folyamatosan alakul az ottani élet, nem irányítja az ember az álatok közösségét. Bár soha nem tudják, mit hoz a holnap, mindeddig sikerült kordában tartani az állatokat. Ha például egy tigris bemegy a bivalyok tavába, ki kell onnan csalogatni, mert a helyzet elfajulhat. Hússal csalogatta ki.
Naplemente után meditáció következik a templomban, önismerettel való foglalkozás és a buddhista tanokban való elmélyedés.

Újabban gondot okoz az állatok etetése. Mirelit hússal etetik őket, mert a nyers hús fogyasztásából madárinfluenza veszély adódhat.
Ma már több ezer állat lakik a kolostorban a megmentett 16 tigris mellett, amelyeknek a visszakerülése a vadonba természetesen csupán ábránd. Mármint, hogy a tigrisek kiirtását Thaiföldön ezáltal megfékezik. Több tigriskölyköt már nem is tudnak befogadni. Gondoltak egy tigrissziget létrehozására, vízárokkal körülvett terület lenne ez, ahol „mintha” szabadon élhetnének. De a rendfőnök úgy döntött, a pénzhiány miatti kényszerűségből ismertté teszik a kolostort: tigrisekkel,

 • a belépődíj azért kell, mert nem tudják fedezni az állatok eltartását.
 • A főnök lovagol a tigriseken és fogadja az adományokat, a támogatókat, és a sajtó nyilvánosságától sem zárkózik el.

Ez lett a szerzetesek és tigrisek közösségéből.
Kapitalista vállalkozás, amelynek a végét nem nehéz megjósolni.

BABONA

Lekopogta már, ha egy kínos, vagy veszélyes dolgot sikerült elkerülnie, lehetőleg bal kézzel és alulról? Megszabadult ily módon az aggodalmaitól? Szokta mondani, hogy „el ne kiabáljuk!”, ha éppen egy folyamatban van, amelynek a végkimenetele még nem dőlt el? Szokott bal lábbal kelni, vagy pech éri, ha fekete macska halad át az úton előtte? Szokott ólmot önteni Szilveszterkor, kulcson át hideg vízbe, hogy megtudja,  mit hoz az Újesztendő? Hisz a szerencsés illetve szerencsétlen napokban?
Egyszóval hisz a babonában és megtapasztalta azt?

Indítsunk egy történelmi példával:

 • A  REMÓRA egy kicsiny hal, amely megállásra tudja kényszeríteni az óceán hatalmas hajóit.
 • Caligula császár egy hajóútján egy ilyen parányi hal rátapadt a kormánylapátra, ezzel megállította a hajót.
 • Amikor a császár visszatért Rómába, meggyilkolták.
 • Plinius azt írta, ez jeladás volt.

Nemcsak baljós előjelek vannak. Olykor sikerül olyan bizalommal nekikezdeni valaminek, hogy elbizakodottság nélkül is biztosak lehetünk a sikerben.
Nemrégiben egy cirkuszos filmet láttam. A kellékes arról beszélt, a cirkuszosok nagyon babonásak. Nem mindegy, melyik cipőjüket húzzák fel először a lábukra, a kabát melyik ujjába dugják a karjukat, és így tovább. Ezt egy légtornásznál még meg is lehet érteni, ahol minden a pillanatokon és a centimétereken múlik.
Amit viszont a hétköznapi életben babonának mondunk, abban mindig van  hiszékenység, félelem, rettegés, amely primitív, ősi, diffúz világképben gyökerező tudatlanság. Kiszolgáltatottság érzés valamiféle láthatatlan erővel szemben, és az efölött való hatalomgyakorlás kísérlete. Ezért kívánunk egy nagy kalap „szerencsehozót”, vagy „jó kéz- és lábtörést” a vizsgára indulónak, mert tudjuk, hogy nem megy tuttira. Nem olyan, mint a zen íjász, aki mindig tízest lő. Ha megkérdik, ez hogyan lehetséges, nem is érti a kérdést. Hogyan lehet nem tízest lőni? Akkor minek kezd hozzá?
Sokat lehet manapság hallani a pozitív és negatív gondolkodásról, az önmagát beteljesítő jóslatról, arról, hogy a félelem miként teremti meg tárgyát.
Az idők folyamán bővülnek és változnak az amulettek, talizmánok, amelyeket hordunk. A kéményseprő, a négylevelű lóhere, a patkó szerencsehozó ereje kihalóban, a sátánisták fordított keresztje hódítóban. Kávézaccból ma már nemigen jósolnak, tenyérből is kevesen, de a kártyavetés ma is dívik. A modern babonában a tarot, az auratisztítás, az ingázás a menő ezoterikus praktika. Ne felejtsük el a techno mágiát sem: a mobiltelefon teljesen kiirtani látszik a metakommunikációt, a technika megszállottjai a robotemberek világát képzelik el.
Nagy lett a távolság az isteni ősforrás és az emberi lelkek között.
A valóság megértése helyett gyakoribb a környezet feletti egoisztikus uralkodási  vágy.
Saját, eredeti természetünktől eltávolodtunk, elidegenedtünk, mintegy elfelejtettük azt. Félelemtől hajtva, félszívvel űzzük a babonás rituálékat, ne csodálkozzunk, ha azok hatástalanok.
Jobb, ha a belső készenlétünkre, összeszedettségünkre koncentrálunk, a meddő praktikák és próbálkozások helyett. Így talán vesszük a valóság folyton ható jeleit.

CSERBENHAGYVA

Ó, a nyelv géniusza, amely színes és elevenen ható kapcsolatot képes teremteni az analógia kapcsán a látszólag egymással összefüggésben nem álló dolgok között. Ezt mutatják a szólás-mondások is, amelyek csak úgy a szánkra jönnek, és kimondjuk azokat.
Nemrégiben egy családi vállalkozás kapcsán hangzott el a cserbenhagyottság élménye:

 • Az apa egy jól prosperáló vállalatot hozott létre, és amikor nyugdíjas korú lett, azt szerette volna, ha a gyerekei közül az egyik, vagy inkább mind a kettő az ő munkáját viszi tovább. De a gyerekei érdeklődése más irányt vett. A nagyobbik szinte képtelen volt ezt folytatni és fenntartani, a kisebbik összeszorított foggal és némi undorral közel öt évig vitte a vállalatot. Majd összeültek, és elmondta, nem akarja ezt csinálni tovább, kérte testvérét, vegye át.
 • Meg kell jegyeznünk, hogy a vállalat anyagi hasznából az egész család fényesen profitált.
 • Az idősebbik testvér nem akarta átvenni a stafétabotot, és jól bevált módszerrel támadva védekezett. Testvérét „hóbortos hugicának” mondta, aki most Isten sem tudja, mit akar kezdeni magával.
 • A hóbortos hugicából kiszakadt a keserűség, megírta testvérének, hogy cserbenhagyva érzi magát.

Elgondolkozva megjegyeztem, hogy apja is cserbenhagyva érezheti magát. Ezen mályen eltűnődött.
„Nagyon beszédes kifejezés a cserbenhagyás” – folytattam.
„Miért? Hát mit jelent?”- volt a válasz.
Felidéztem a kifejezés etimológiáját: a cserfa kérgéből készült csersavat, amelyet a tímárok használnak a bőr kikészítésénél, és cserzővarga cipészek. Ám ha nem éppen optimális időtartamig van a bőr a csersavas folyadékban, tönkremegy, használhatatlanná válik.
Átvitt értelemben ezt arra szoktuk mondani, aki szégyent vall. Ennek is itt a gyökere.
Ráéreztem ebben a kontextusban a csersav és a családi kötelékrendszer analógiájára is az optimális elválás vonatkozásában:

 • amikor új családot alapítunk, a szüleinkkel való kapcsolat szükségszerűen meglazul. Óvatos mérlege van annak, hogy a régi kötelék ne kapjon nagyobb befolyást a kelleténél az új kapcsolatban.
 • Az érett alma egy pillanatban leválik az almafáról, nem maradhat ott az idők végezetéig.

Még beszédesebb volt, amikor valaki azt mesélte, interjút készítettek vele, de nagyon zavarban volt, össze-vissza beszélt, mert „cserbenhagyta az önbizalma”. Csak főtt a saját levében, nem tudta ügyesen kivágni magát a pácból.
Olykor az emlékezetünk is cserbenhagy bennünket. Pedig

"Aki nem veszti természetét, hosszú életű,
aki nem veszti emlékezetét, örökéletű" - olvashatjuk a Tao te king 33. versében. -

SZEMÉLY, SZEMÉLYISÉG

Mai szétszabdalt világunkban, ahol „minden egész eltörött” /Ady/, a személyiség kérdése is összekuszálódott. A hajdani szokás, amikor életfát ültettek az újszülöttnek, az valódi személyiség jelkép volt, mert a fa gyökerével, törzsével és koronájával, a befejezettség, a kikerekedettség hordozója. Ilyen a MAG is, amelyből egy egész növény kifejlődik. Amikor földbe kerül, osztani kezdi a teret és az időt:

 • gyökeret hajt lefelé, amellyel megkapaszkodik a talajban,
 • kicsírázik fölfelé, a Nap felé,
 • és tavasztól őszig lombot, virágot, gyümölcsöt terem.

Mindezt a tér is idő  koordinátáiban.
Az ember személyisége az ÉNTUDATBAN gyökerezik. Valamikor 3 éves korunk táján ébredünk öntudatra a beszéd és járás megtanulásával karöltve és ez társul a valóságérzék megjelenésével. Ám a bonyolult családi és társadalmi élet az én erőt is szétzilálhatja és ez szükségképpen aláaknázza a személyiség harmonikus kialakulását, megformálódását.
A formáció nem forma, csupán egy befejezetlen kezdeményezés, amely felbomlik, mielőtt megszilárdult volna. Holott a személyiségnek

EGYSZERI, EGYEDI ÉS MEISMÉTELHETETLEN

jellege van.
Kiemelkedő személyiségek mintegy beírják magukat az emberiség lelkébe, emlékezetébe. Shakespeare, Mátyás király, Napóleon, II. Rákóczi Ferenc, és folytathatnánk a sort, sok lélekben él. Senki mással össze nem téveszthető személyiséget alakítottak ki magukról. Ez nem állítható a hét milliárd ember mindegyikéről.
A személyiség valamiképpen átemeli a személyes életet az egyetemes létezésbe. Megvalósítása, kialakítása a legfontosabb, ha nem az egyetlen életfeladat a sorson, a gyermeknevelésen, a munkán, a tanuláson keresztül.
Maga a kifejezés a SZEM szóból ered. A tekintetről felismerhető az ember.
Ha perszónának mondjuk, a szó a personare = áthangzik szó származéka. Azt értjük rajta, ami a személyiségen, mint arculaton keresztül átjön, kirajzolódik, megjelenik. Pejoratív vonatkozású is, „na, szép kis perszóna!”
Ha személyiségről szólunk, nem a mindennapi önismeretre gondolunk, amely úgy véli, hogy tulajdonságokkal meghatározhatók vagyunk. Tekintve azonban, hogy a tulajdonságok párban vannak bennünk, ilyenek is, olyanok is vagyunk, miként a temperamentum is a négy elem sajátságos keveredése.
A személyiségben a múlandó és örök részünk egybefonódottságban kellene, hogy működjék. Életformánk és cselekedeteink legfőbb motivációja az életszentség kellene, hogy legyen:

AZ ÉLET SZENTSÉGE.

Személyiségünkben vagyunk megszólíthatók.
Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette:

 • ez a személyiség megértésének kiindulópontja,
 • alfája és ómegája

„Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója” – fogalmaz Hamvas Béla.
C. G. Jung életének főfoglalkozása volt a személyiség titkának megfejtése, az egész életén áthúzódó téma, vezérfonal. Amikor megfogalmazta a személyiség mandaláját, körbe írt négyszöget


a középkor nagy geometriai dilemmáját is megfogalmazta:

A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSÉT.

Ez lényegében az ég és a föld összehozása, a kör az ég, a négyzet a föld.
Vagyis a személyiség maga az égi távlat.

CSONTVÁRY ÖNÉLETRAJZÁBÓL:

Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem és bámultam a természet monumentális szépségét, a hangulat csendes, mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb zenéjét.
 
Hajnalban nap – nap után a lángoló Kárpátokat figyeltem, s egy délután csendesen elbóbiskoló tinós szekéren akadt meg a szemem. Egy elképzelhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzirónt, s egy vénypapírra kezdtem rajzolni a motívumot.

Ismerem az utat, amelyen mennem kell.

Lelkem kívánságait kiolvasó idegen volt a görög, aki Baalbekbe irányított.

A szín és a  színhatárok,  a  kiindulási pont és a vége.

Napkultusz: a világító szellem erőiből táplálkozni.

Magyarország népe súlyos körülmények közé került, amelyen nem változtathat senki és semmi más, mint a mi szellemünk s a dolgozó karunk.

A látás kegyelmi ajándék, amely csak Istentől jöhet.

El fogok menni a romok közé, magányban élni, vallatni fogom a régi emlékeket, az elmúlt idők bölcsességét.
Baalbek, mint a nagy idők tanúja.

Az „élő természet” levegő perspektíváját nem találtam meg mások képein. Tehát nekem is a fejlődés volt kijelölve, ez volt a kis magnak az értelme, amelyet a tenyeremen láttam.

1907.06.07. a Baalbek kép kiállítása Párizsban
A Herold Tribuné azt írta a kritikában: „Minden festészet túl van szárnyalva”.

Képei a budapesti műteremben és a Gácsi patika padlásán hevertek.
A világháború végén az értéktelennek tűnő festményeket a fuvarosok akarták kiárusítani a finom vászon miatt.
Az utolsó pillanatban toppant oda Gerlóczy Gedeon építész, aki megvásárolta a vásznakat.

Egyes hírek szerint a fuvarosok dühödten bántalmazták.

SZÉPSÉGIPAR

Az ipari forradalom, amely a XVIII. század végén Angliából indult, alaposan átformálta a világot. Nemcsak a gépesítés tekintetében, hanem az elidegenedés, a lelketlenül végzett munka vonatkozásában is, amelynek súlyos társadalmi következményei lettek. A fonó- és szövőgép, a vasút, a gőzgép etc. ugyan felgyorsította a termelés ütemét, ám ezzel a gépi ütemmel még a mai időben is nehéz lépést tartanunk. Igaz, hogy az ipar által nyújtott tömegtermelés olcsóbb lett, mint a manufakturális termékek, és a haszonelvűség mindig fontos motiváló erőnek bizonyult, de a kényszerítő tempó a lelket károsítja. Ez a felgyorsulásra való kényszerítés jól tükröződik az „iparkodás” szóban, amely a szorgalom mellett a nagyüzemileg megszervezett különféle szolgáltatásokat is jelzi. Ma már a teheneket géppel fejik, a szárnyasok keltetőgépekben bújnak ki a tojásból, a nyomtatás futószalagon megy és így tovább. Ki beszél ma már a kézzel írt kódexekről, a csodálatos iniciálékkal?
Ez az iparosítás még a szépség területét sem hagyta érintetlenül. Ez a hatás nagyban a természetesség ellen működik. A természetes szépség, a szexepil valóban nem mindenkinek adatik meg, de a smink sem hoz igazi megoldást, ha az maszk, mint az álságos viselkedés.
A szépségideálok is koronként változnak. Ma már a kislányok nem készítenek rongybabát, Csutka Rozált, Fakanál Annát, hanem készen kapnak Barbie fiút és lányt, idealizált hosszú combokkal, valószerűtlenül karcsú derékkal, hajzuhatag frizurával, amilyen a valóságban nincs. De mint ideál, mégis ott lebeg a szemük előtt, időnként nehezen kezelhető önelfogadási problémával társulva. Példaként említem egy ismerősömet, aki ruhában „napozik” a Balaton partján, nem vesz fel fürdőruhát, mert szégyelli a testét.. Nem is fürdik, csak ül a parton.
A szépségipar gyakorlatában van az általam egyen maszknak nevezett alapozó, amelyet a TV szereplőinek az arcára kennek, ami által egy mimika mentes gumiarcot kapnak. Ezen valóban csak az egészen mély barázdáltság tud áttörni, de ez még rémesebb, mint az eredeti ráncok, amelyek kirajzolnak valamiféle karaktert. A nevetést sem lehet ráncok nélkül megúszni, tehát akkor ne is nevessünk?
Hasonló beavatkozás a szemöldök kitépése, és helyette egy ceruzavonal húzása. Különösen az orr fölött összenövő szemöldök ellen szeretik ezt a merényletet elkövetni, holott ez az arcnak igen markáns jelleget ad.
A tetovált, úgynevezett kádszájak is az esetek többségében idegen terjeszkedésben éktelenkednek a színésznők arcán, az ember csak arra tud gondolni, hogyan kerülhetett ez erre az arcra?
A ráncoktól való irtózat egyik megoldási módja a botox feltöltés, amely élettelen, feldagadt hús benyomását kölcsönzi.
Se szeri, se száma a plasztikai sebészeti beavatkozásoknak, ehelyütt csak az orrplasztikára térünk ki. Egy filmsztár ma már nem létezhet átszabás nélkül, de ezek az orrok már – már személyiség csonkítást jelentenek e sorok írójának számára. – Az orr ugyanis valamiféle pars pro toto hatás alapján az egész személyiség foglalata, mint a fül, vagy a kéz. A holisztikus szemlélet kiveti magából a részeknek ezt a mesterséges felduzzasztását, vagy csonkítását, mert az már nem tud az egész harmóniájába illeszkedni.
A nőiességüket vesztett  modern ladyk műmellekkel és műkarmokkal próbálnak maguknak érvényt szerezni, feltűnni. A műkörmök alatt  az eredeti köröm általában tönkremegy.
Óriási divat manapság a tetoválás is, egyesek a fél testüket beborítják ezekkel a képekkel, amelyek felemás üzeneteket hordoznak. Nyilván a trópusokon élő embereknél ennek megvan a kultúrája, hiszen ők némileg ruha helyett viselik azt.
Hatalmas lendülete van a haj alakításának is. Akinek a haja göndör, az kiegyenesíti, akinek sima, az göndöríti. Külön ágazat a fodrászatban a hajhosszabbítás. A külföldre járó „táncosok” – vagy vetkőzők – karrierje enélkül nem menne.
Legutóbb a 3D szempilláról hallottam. Azt is elmondták, hogy amikor azt leveszik, az eredetinek garantáltan hűlt helye marad.

HÚR ÉS HÚRELMÉLET

Attól kezdve, hogy Hermész feltalálta a lantot – egy levágott ökör beleit egy teknősbéka átlyukasztott páncélján áthúzta – a húr jelentés horizontja igen széles lett. Kialakult a húros hangszerek csoportja:

Két szilárd pont között kifeszített szalag alakú test, amelyen a hangot keltik pengetéssel, ütéssel, vonóval, leszorítással.

 • A húrok anyaga sokféle lehet a nádszíjaktól kezdve a növényrostokon át, haj- és szőrszálak, valamint fém. Közben még inak, idegek, selymek és drótok is szerepeltek. Még a billentyűs zongorának is vannak húrjai.
 • A HÚRELMÉLET pedig világnézet lett, amióta a világegyetemet rezgőrendszernek látjuk.

Hermészt szivárvány- és szélistennek tartották, mivel a szél a magasból fúj, a szivárvány pedig összeköti az eget a földdel. Az istenek hírnöke is, valamint a holtak kísérője az alvilágban, mivel átjárása van a három világ határai között. Képzettársítás folytán a változó szerencse istene is, mivel a széljárás kiszámíthatatlan fordulatokat képes produkálni.
A neki tulajdonított számvetés, betűírás, csillagászati ismeretek, álomfejtés és kockajáték mind a láthatatlan világ erőhatásaiból származik, csakúgy, mint a HERMENEUTIKA, az értelmezés tudománya.
Attribútuma a szárnyas sarú és a kígyóval átfont varázsbot, mint lélekvezetői jelképek.

A görögöknél még Püthagorasz foglalkozott a hangok, hangközök és számok világával, a szférák zenéje kifejezés is tőle ered.
A reneszánsz egyik nagy fiának, G. Galileinek apja is zenész volt. Ő maga is sokat foglalkozott a húrokkal. Megállapította, hogy a hangok magassága nemcsak a húr hosszától, hanem annak anyagától, átmérőjétől és feszességétől is függ. Azt vallotta, hogy minden húr egyedi hangolást igényel.
Egyik barátja úgy fogalmazott, hogy ahogyan a vérkeringés felfedezése forradalmasította az orvoslást, a távcső a csillagászatot, az iránytű a hajózást, a puskapor a hadviselést, oly módon elmondhatjuk, hogy a húrelmélet is forradalmasítja jelenlegi világlátásunkat.
A metafizikai forradalom a fény kettős természetének a felismerésével kezdődött, majd a kvantumfizika adta a következő lökést a szemlélet váltáshoz. Ez utóbbi szétzúzta a statikus és szilárd testek sokáig érvényben lévő képzetét, és a hullám mintázatokkal helyettesítette azt. Ezek valószínűségi kölcsönhatása nagy lépést jelentett a világ egységének felismerése vonatkozásában, abban, hogy a világ élő összefüggésrendszer, amelyben minden mindennel összefügg.
A 80-as évek szuperhúr elmélete a teret – univerzumot – különféle frekvenciájú, húrszerű ENERGIAVONALAKNAK tekinti, amely a négydimenziós világon túl van. Ez lényegében a rezgő világegyetem modellje, amely energiafolyamatok dinamizmusa.
A holografikus szerkezetben minden kis rész, darab rejtetten magában hordozza az egész információját. Ez a holisztika pars pro toto elve, minden rész az egészért van.
Ily módon a tér- és időbeli kapcsolatok megannyi meglepő jelensége, mint például a szinkronicitás, egészen új megvilágításba kerül, csakúgy, mint a véletlen kérdése. Fölösleges ölre menni a vitában, hogy azok vannak, vagy nincsenek, mert minden attól függ, melyik szférából tanulmányozzuk azokat. Ami „itt” érthetetlen egybeesés,, az magasabb nézőpontból törvényszerű kapcsolódás.
Ez a világegyetem INFORMÁCIÓJA, amelyet természetesen nem az ember talált ki, csupán rátalált.

Azóta sikerül látnunk az anyag/energia/információ egysgét, triangulumát.

A TAGADÁS PARADOXONA

A szakirodalom az egyik legalapvetőbb, úgynevezett én védő mechanizmusnak a tagadást tartja, a másik a meg nem történtté tevés. Praktikák és irányzatok mindig is kísérleteztek valamiféle „lelki radírozással”, amely mintegy eltűntetné a történések nyomait. Ehhez hasonló az agymosás.
Magának a gyászmunkának is az első fázisa a tagadás: például egy hirtelen halálhírnél első szavunk a tagadás: „Nem! ez nem lehet, hiszen tegnap még …” Ám az elutasítást követő stádiumok, a düh, a lázadás, az alkudozás, a depresszió végül – jó esetben – az elfogadáshoz vezetnek, amint azt Elizabeth Kübler Ross.  A halál és a hozzá vezető utak című könyvében leírja.
Ki ne tapasztalta volna a kisgyerekeknél azt a tagadást, hogy amikor már a remélt szobatisztaság idején vagyunk, de hatalmas tócsában látjuk őt, és ráförmedünk: „Már megint bepisiltél!?”, a riadt válasz: „Nem!”
A szocializációs maszkok egyébként is sok tagadást kényszerítenek az emberre. Az angolok szellemes How are jou? kérdésére a szokványos válasz a visszakérdezés.
Egy kliensem egyszer nagyon szellemesen azt mondta: „Akkor leszek jól, ha majd  csak úgy egyszerűen, minden kertelés nélkül el tudom mondani, mi van velem.”
Amiket átélünk, azoknak nyomuk van a lélekben. Tapasztalhatjuk, milyen kis hívószavakra elő tudnak jönni rég elfeledettnek hitt emléktöredékek. Kötetlen beszélgetésben, álomban, tűnődésekben, utazások alkalmával, és így tovább.
Általában jó benyomást szeretünk kelteni. Ki szereti a siránkozó, panaszkodó, indulatosan elégedetlenkedő embereket hallgatni? Ám amikor titkoljuk, letagadjuk fájdalmainkat, bánatainkat, tehetetlenségeinket, kudarcainkat, mert félünk attól, hogy megvetnek bennünket, valamiképpen kiiktatjuk belső világunkat, elszigeteljük azt a mindennapi élet forgatagától. Ezáltal belső világunk egyre mélyebbre süllyed a tudattalan lelkünkben, és érzékleteink, cselekedeteink, viselkedésünk, gondolkodásunk ismeretlen mozgató rugóivá lesznek. Természetesen jobbára inadekvát felcsattanásokban, kifakadásokban, kritikákban, etc. Vagyis megtapasztalhatjuk a tagadás életben tart, megőríz.
Nagyon paradox ez, de így van.

Ami történt, megtörtént,
nem lehet meg nem történt.

A tagadásban semmi sem vész el,
hiába küszködünk az eltűntetéssel.

A tagadás időkapszulába zár.
Tagadd csak, amit őrizni akarsz,
a kapszula megnyitásra vár.


ELÉGEDETLENSÉG

Tudjuk, hogy a búzába bele lehet fulladni. Egy ízben egy kliensem olyan panaszáradatot zúdított rám, kénytelen voltam megkérdezni, elmondhatom-e, hogyan érzem magam. „Mintha egy magtárban lennék, ahol zúdul be a búza, és eltemetéssel fenyeget.” Majd amikor láttam, hogy sikeresen kizökkentettem az önsajnálatából, azt mondtam: „Milyen elégedetlen!”
Felcsattant: Hogyan lehetnék elégedett?

 • Nem mondtam, hogy legyen elégedett. Arra utaltam, nagyon elégedetlen. Az elégedettség és elégedetlenség közepén az ÉPPEN JÓ van. Ez hiányzik magából, a mérték, amely a magatartást szabályozza.
 • Az irodalom enough anyának mondja azt az anyát, aki sem a dédelgető indulatot, sem a vasszigort nem preferálja. Éppen eltalálja annak a mértékét, hogy szabad teret is adjon a próbálkozáshoz, de a veszélyektől is megvédje gyermekét.
 • A kisgyermekek még ismerik a jóllakottság élményét, egy falattal sem esznek többet, mint amennyi éppen elég, kiköpik, ha beléjük akarják tömni a  felesleget. Később ez a nagyszerű érzés valahogy elsikkad és átváltozik falánksággá, mohósággá, telhetetlenséggé. Ez a bekebelezési ösztön túlterjed az étkezési területen, lehet belőle mindenféle birtoklás, amely még a szerelmi birtoklást is magában foglalhatja.
 • Ez a fajta pókösztön nemcsak a nőknél található meg, – mint a fekete özvegy esetben – hanem szélsőségesen kóros esetekben férfiaknál is. Mint például a Kékszakállú herceg történetében. A Kreutzer szonáta is hasonló esetet dolgoz fel.

Minden kincsszerzés, aranyláz, tőzsde megszállottság mélyén szenvedély munkál, mint tudjuk, ez jobbára kielégíthetetlen. Néha meg is fogalmazzák, hogy az elérhetetlenre vágynak, a mesés gazdagság délibábját kergetik, hírnévre vágynak, akár hírhedtség árán is, hatalomra, dicsőségre.
A szenvedély kell az élethez, ám ha nem találja meg igazi tárgyát, igen félrehangolhatja az életvezetést.
Egy kliensem sokáig vívott gyerekkorában, versenyeken vett részt, de a középiskola után abbahagyta a sportot. A győzni akarás szenvedélye évekig a kábítószer rabságában tartotta. Csak akkor sikerült ebből kigyógyulnia, amikor zenével és irodalommal kezdett foglalkozni.
Amilyen nagy a becsvágy, ugyan akkora pusztító erővé is válhat, ha irányát és  tárgyát veszti.

Nincs nagyobb csapás,
mint az eleget nem ismerni,
se nagyobb veszély,
mint szerzésre törekedni.

Tao te king 46. vers.

BÖLCSESSÉG ISTENNŐI                    
ATHÉNÉ

A villám és a bölcsesség istennője. Apja Zeusz azt a jóslatot kapta, hogy Métisztől született gyermeke meg fogja fosztani trónjától, ezért elnyelte nejét. Amikor heves fejfájás kínozta, megkérte Héphaisztoszt, hasítsa ketté a fejét bárdjával. Ekkor teljes harci fegyverzetben kipattant a fejéből

Athéné, kezében apja aigészével. 
Pallasz azt jelenti, villámot szóró.
A bölcsesség és okosság istennője lett.
Minthogy nem anyától született, inkább az ész vezérli, nem a szív.
Az okos, nemes hősöket oltalmazza, Akhilleuszt, Odisszeuszt.
A női hiúságtól sem teljesen mentes, Hérával és Aphroditével szépségversenyre indult és Parisz előtt, és nem ő nyert.


Kedvenc földje Attika, amelynek fővárosa, Athén, tőle, róla kapta nevét.  
A város birtoklásáért versenyre kelt Poseidónnal.

Annak ígérték a várost, aki becsesebb ajándékot ad annak. Poseidón egy lovat, Athéné olajfát ajándékozott. Neki ítélték a várost, mert az olajfa elpusztíthatatlan. Amikor a perszák felperzselték a várost, az athéni fellegvár csúcsán elültetett fa még jobban kivirult.
Ünnepe négy évenként augusztusban nagy fényünnep.

 

MINERVA

A görög Athéné.
Giordano Bruno írja:

 • Őt szerettem, kutattak ifjúkoromtól fogva. Őt vágytam hitvesemnek és szerelmese lettem alakjának. Imádkoztam, hogy jöjjön el hozzám és maradjon velem, munkálkodjon velem, hogy tudhassam, minek vagyok híján.

Az emberben a gondolkodás által működő isteni erő megtestesítője.
Ünnepe március közepe, temploma a Capitolium.
Neki szentelték

 • az olajfát,
 • a baglyot, mint az éberség jelképét,
 • a kígyót, mint az okosságot,
 •  a kakast, az éberség jelképét.

Sisakkal, dárdával, medúza fős pajzzsal ábrázolják.

KÖNNYCSEPP

A könny csodálatos dolog.
Ha azt mondjuk, cseppben a tenger, bízvást állíthatjuk, hogy a könnycseppben is tengernyi információ van:

 • összekapcsolja a lelkeket a részvétben, az együttérzésben,
 • sebeket gyógyíthat,
 • helyreállíthatja a látást,
 • az ártatlan őszinteséggel rablókat riaszthat el,
 • kimossa a fájdalmat a lélekből,
 • népi hagyományokban a gyógyító készítmények kötőanyaga,
 • folyókat áraszthat el, miként Ízisz könnyei a Nílust,
 • teremtőereje van, szeretetre tanít, miként a szufi mondás tartja: „Törd össze a szívemet, hogy új hely jöjjön létre a Határtalan Szeretet számára!”
 • és sorolhatnánk tovább.

A mesékben gyakran találkozunk a könnycsepp világot megváltoztató hatásával, erejével. Van egy afrikai mese, ahol a varázsló úgy rejt el egy szökött rabszolgalányt, hogy annak sok sírásából vízesést hoz létre, amely mögött a lány el tud bújni.
A kigördülő könnycsepp gömbalakja szinte lencseként működik új látásmódunk kialakításához.
Máskor patakzik a szemünkből, amelyben forróság, szenvedély, fájdalom hívogató kiáltása elegyedik.
A túlcsordult örömöt is könnycsepp jelzi.
A gyermekkönnyek hihetetlen történeteket képesek megjeleníteni. Egy műfaj is született belőlük: a lacrimoso panaszos zene, a sirató ének műfaja.
A lacrimatorium kis illatos edény a koporsóban, amely a halottsiratók könnyeit őrzi.
A Lacrima Christi pedig híres olasz vörösbor, Krisztus könnyei emlékére.

A NAGY TÁRSADALMIASÍTÁS

Milyen könnyen átesünk a ló egyik oldaláról a másikra, ott futván meddő köreinket, ahelyett, hogy a lovon nyergelnénk.
Így van ez az egyén és a társadalom vonatkozásában is. Vannak, akik úgymond zökkenő mentesen beilleszkednek valamelyik társadalmi rétegbe, osztályba, családi kötelékeik, foglalkozásuk alapján, vagy anyagi helyzetük segítségével. A kapitalizmus erre sok lehetőséget ad. Ámbár megfigyelhetjük, hogy a rendszerváltás óta kialakult újgazdag és újszegény tagolódásban az életminőség alakulása sok fonákságot mutat. Az elhízás és a tárgyak halmozása közepette zajló élet pazarlásai semmiképpen nem mondhatók jóléti társadalomnak, inkább rosszlétinek nevezhetjük azt. Főleg, ha a lelki, szellemi vonatkozásokat is számba vesszük.
A TÁRSADALOMRÓL – megkockáztatom – még a szociológusok nagy részének sincs igazán használható, átfogó képe. Az indiai kasztrendszerben sokan az átjárhatatlanságot látják, anélkül, hogy átgondolnák, a műveltségnek és munkának milyen nagy szerepe van a társadalom alakításában. Végtére is az ember abban generalizálódik, amit folyamatosan művel, legyen az semmittevés, hedonizmus, fizikai munka látástól vakulásig, vagy szellemi foglalkozás:

 • A sokak által lenézett paraszti munka, vagyis a földművelés a természetről való tudás igazi tárháza.
 • A kézművesek szeretetet visznek a különféle anyagok megmunkálásába.
 • A katonák – eredendően – a hazát, a társadalmat, a szülőföldet, a közösség egészét, az országukat védték. Sajnálatos elfajulása ennek a hősiességnek a zsoldosság, a megfizethetőség, amely az eredeti lelkiség teljes negligálása, aláásása.
 • A brahminok, mint szellemi kaszt, a hagyományokat őrzik, ők az isteni rend képviselői a társadalom működésében, a spirituális pólus, amely a függőlegességben létező hierarchia kialakítója. Miként a csakrák rendje is valamiféle spirituális létrának mondhatók a gyökércsakrától az ezerlevelű lótuszig.

Amióta a spirituális pólus hiányzik a társadalom szerkezetéből, azóta még zavarosabb lett a társadalomba való beilleszkedések menete. A szerteágazó problémahalmazból vegyük csak a nevelés témáját. Ma szinte már divat lett, hogy „szocializálódás” céljából a kisgyermekek egyre kevesebb időt töltenek az anyjukkal, a családdal. Az „anyanyelvet” is a bölcsődében sajátítják el, az Ödipális azonosulás sem a szülőkkel zajlik, hiszen a házasságok, vagy „kapcsolatok” tetemes része ekkorra már fel is bomlik, a szülői példa a későbbiekben sem lesz etalon.
A közvélemény csak halványan utalt a bölcsődékben felnőtt nemzedék lelki ürességére, akikből a szülői érzék hiányzik. Pedig az anyai ösztön súlyos sérülését láthattuk. Meg kell jegyeznünk, hogy a szülészetek elé kitett inkubátoroknak is van egy hátulütője: felmenti a felelősségtől az anyát, aki oda helyezi újszülöttjét. Nyilván ez jobb megoldás, mintha kukába dobja, megfojtja vagy küszöbre teszi, és e sorok írója csupán a félmegoldást kívánja fókuszálni. Hiszen ennek a kétélűségnek az a lényege, hogy az állam felneveli a gyerekeket a szülők helyett.
Ha a probléma gyökeréig akarunk menni, térjünk vissza az identitás kialakulásához:

 • Az identitás kialakulása szinte lehetetlen, ha valaki az eredetét, vagyis azt, aki őt „nemzette”, nem ismerheti.
 • Öntudatának,, önbizalmának olyan fokú meghibásodása ez, amely felnőtt korában is igen nehezen lesz korrigálható
 • Én határainak csökevényes kialakulása igen sebezhetővé teszi.
 • Szeretethiányos élete továbbvivődik.
 • A meggyőződés, az értékrend kialakulásának csorbultsága igen nagy akadály lehet a társadalomba való normális beilleszkedésnek.
 • És sorolhatnánk a megannyi meghasonlást, hasadtságot, lelki megterhelődést, amely természetesen a testben, a betegségekben, az életvitelben nyomot hagy, csak győzzük kibogozni.

Amikor beteg társadalomról beszélünk, soha ne tévesszük szem elől, hogy a társadalom egyénekből áll, ők a sejtjei. Bizonytalan és függőségekbe kapaszkodó emberekből nehezen épülhet normális és egészséges társadalom.
Csak a nevelés vonatkozásában: ennek a kérdésnek a társadalom felségterületére való áthelyezése – amelyet a címben társadalmasításnak neveztünk – melegágya a félbemaradottságnak, a felelőtlenségnek, valamiféle naiv elvárásnak, hogy az állam megteszi azt, amit ők elmulasztottak.
A politikacsinálók is kihasználják az alsóbb rétegek eme kiforratlanságát, főleg a kommunizmus  proletár centrikus ideájában láthattuk ennek áldatlan következményeit, amikor hatalomhoz, vezető pozíciókhoz  juttatták az arra teljesen inkompatibilis embereket, természetesen az arra rátermettek háttétbe szorításával. Meg is lett a következménye, a „szegénység szocialista apostolaiból” lettek a legmohóbb, szabadrablásos kapitalisták.
A demokráciával is rengeteg visszaélés történik. Kevesen értik, hogy a tudatos és tudattalan lélekrész dinamikáját képezi le. A tudattalan a „nép”, a víz, amely, mint Petőfi írja, viszi a gályát, a kormányt, tökéletes egymásra utaltságban. A nagy árvizek mindig a medréből kiáradó népharagra emlékeztetnek.
A Vízöntő korszak jobban fókuszálja a lelki élet és a társadalmi elkötelezettség rímelést, illeszkedését, azt a morális egységet, amelyből mindkettő fakad. Ebben a közéletiség természetes folyamat, túlkapásoktól és egyéni érdekek túlhangsúlyozásától mentesen. Mert a rákbetegség is egy ráksejtből kezd burjánozni, féktelenül, mígnem önmaga és a szervezet is elpusztul a mennyiségi burjánzásban. Mivel nem veti alá magát a magasabb értékrendnek, az egészbe való integrálódásnak.

 

AZ ÖRÖMTELI EMBER

A boldogság és öröm, bár mindkettő a jó hangulatra, lelkiállapotra utal, igen eltérő jelentésű. Míg az előbbi tartósabb jó kedélyre utal az utóbbi, az öröm inkább pillanatnyi felfénylés, az igen változata és rövidebb időtartamra vonatkozik. Ám ha „örömteliségről" szólunk, azzal arra kívánunk utalni, hogy az öröm megélése, ha pillanatnyi is, nem múlik el nyomtalanul.  A puszta emlékezés is mosolyt csal arcunkra. A virágnyílás pillanatához hasonlíthatjuk leginkább, a rügyek és bimbók kibomlásához. Főleg találó ez a hasonlat, ha rövid ideig való virágzásra gondolunk, mint például a hibiszkusz, amely csak fél napig tart, reggel kibomlik, este becsukódik, majd lehullik. Ha az öröm hamar elpárolog, az valóban hasonlatos a sziromhulláshoz. Eszembe jut egy epizód az életemből, amely ezt jól példázza. Júliusi rekkenő hőségben elmentem anyósomnak virágot venni születésnapjára, akivel a kapcsolatom nem volt felhőtlenül szeretetteljesnek mondható. Kiválasztottam egy gyönyörű, hosszúszárú rózsát, a hűtőből vette ki az árus. Mire hazaértem, elhullajtotta a szirmait.

Etimológiailag vitatott szó:

 • finnugor eredetben a vidám, jókedvű, örül a töve,
 • török származásban a malom őröl, köröz igéből származtatható, a forgás és örvendezés közötti fogalmi kötődés miatt, hasonlatosan a repdes, repes igék dinamikájához.
 • A főnévben megszilárdult öröm kifejezés árasztja ezt a dinamikát.

Kötődik a lelki egészséghez, némileg a valláshoz és kultúrához, mint például a deviánsak „káröröme”, amely persze más kategória.
Az igazsághoz azáltal kötődik, hogy annak kiderülése, felismerése örömteli.
Néha valamiféle képességnek mondjuk, hiszen van, aki semminek sem tud örülni. Tény, hogy a sok negatív érzés, vagy irreális vágy lefékezi az örömképességet. Ezzel szemben, ha valaki fel tud oldódni abban, amit csinál, az kölcsönöz neki nyugalmat és ragyogást.
A jógik például:

 • Istenben oldódnak fel,
 • mindenkor jelen vannak a jelenben,
 • cselekedeteik tökéletesek,

miáltal élményeik túlmutatnak az érzéki élvezeteken, transzcendens jellegűek.
Igen, az örömnek van transzcendens kicsengése,, az igazság, a tökéletesség, az elkötelezettség okán.
Sok ember elveszíti az örömre való képességét, amikor kötelességét teljesíti elköteleződés nélkül. Füst Milán ezt „kötelességektől terhelt kedélynek” mondta. A pozíció harcban, a szorongva elnyert presztízsben kiszáradnak lelkileg, örömtelenekké válnak.
A jó tetteknek az örömfaktor a jutalma. Ez teszi a megerősítést belsővé, a külső elismerésre vágyás helyett.
Az örömképes ember szabad. Ez összefügg korlátaink felismerésével és elfogadásával, sőt, az egyetlen módja korlátaink meghaladásának.
A szabad, örömteli ember identitását is képes megújítani. Ez a fajta önmagunkban való megerősödés nem a viselkedési szerepeinkkel azonos, hanem a változásra tesz képessé bennünket.
Az öröm spontán, inkább történik, semmint, akarni, tenni kellene.
A bűntudat komoly akadálya. Tiszta lélek kell hozzá.

KLIMAPOLITIKA

Tény, hogy a politika annak is átszövi az életét, aki csökönyösen, vagy meghasonlott undorodással igyekszik magát távol tartani attól. Még az is beleszól a politikába, aki anyátlan – apátlan árva, és lelencházban nő fel, mert a nevelés, a méltányosság, az állampolgárok felkarolása is a mindenkori politikai helyzet függvénye.
A lelki életet gyakran hasonlítom az időjáráshoz szélsőségei és kiszámíthatatlanságai miatt. Ezek például:

 • a vihar előtti (vészt jósló) csend,
 • a halál előtti eufória,
 • a baljós előérzetek, vagy következményeik, amelyeket a népnyelv „derült égből villámcsapásnak mond” etc.

A politikának is van klímatermészete:

 • a terror, a fenyegetettség, a megfélemlítés,
 • ritkán a béke időszak,
 • a feszült csendek,
 • a partizánakciók, a tömegmozgalmak, a kampányok, amelyek az árvizekhez hasonlíthatók.

De mi ehelyütt a klímapolitikáról akarunk szólni, mert úgy tűnik, ez egy újabb ágazata a közéletnek.
Egyfelől a mérhetetlen környezetszennyezés nyomán indult el, de kötődik az édesvíz hiányához is egyes helyeken. Ezzel kapcsolatosan megindult a „vízturizmus és vízmigráció”.
Nem tudhatjuk, valóban több-e a vulkánkitörés, a cunami, a földrengés, az árvíz, a hurrikán, mint régebben, vagy csak a média hírhisztériája teszi lehetővé, hogy perceken belül értesülünk ezekről. Bár tény, hogy aszály és árvíz váltja egymást, hó hullik délen, ahol ez eddig nem volt szokványos, a globális felmelegedés fenyeget a jégkorszak jegeinek megolvadásával és a tengerszint megemelkedésével.
Egyszóval a klímapolitika úgy érzi, elérkezett a tettek ideje.
De hogyan?
Mit tehet a tényfeltárási riadalmat követően?
Hiszen tudjuk, hogy

 • a szélnek nem parancsolhatunk,
 • a földrengéseket és vulkánkitöréseket sem sikerül teljes biztonsággal bejósolni,
 • árvizek és belvizek évente áradnak,
 • a többnapos hóesésekben ma is meghalnak emberek,
 • nincs olyan tél, hogy ne fagynának meg jónéhányan,
 • a hőség is szedi áldozatait etc.

Nálunk 2013-ban volt dunai árvíz, a Tiszát évszázadok óta nem sikerült biztonsággal „szabályozni”.
Amióta 2006. aug. 20-án a váratlan hurrikán emberáldozatokat is követelt, azóta a meteorológia inkább rosszabb kilátásokat jósol, hogy felkészítsen a katasztrófákra.
Ez már klímapolitika?
Megerősödött a katasztrófa védelem. Külföldet is segítjük alkalom adtán, például földrengéseknél kutyák segítenek a romok alól való mentésben.
Ma már nincs annyi nap az évben, ahány világnap van: a föld, a víz, a HIV-fertőzöttek, a transzplantáltak, a tánc, a színház, a vers, a dráma etc. napja.
De nincs átfogó ismeret az elemekről, a FÉNYRŐL, amelyből minden lett.
Pedig ezek körforgása, egymásba való átalakulásuk az egyik legfontosabb ismeret, és ez elvezet az energiáról való gondolkodáshoz is. Hiszen az elemek és halmazállapotok közös nevezője az energia.
Sajnos, a múlt század utolsó évtizede az agy évtizede lett, nem a léleké. Ez híven utal az anyagba ragadt gondolkodásra.
A táj, a klíma, más néven éghajlat szellemi természetű.
A helynek géniusza van.
Fontos lenne, hogy a politika ebből a nézőpontból közelítsen felé.

A VERÉS

A verés és verekedés, mint a legkézenfekvőbb testi fenyítés, ma sem ment ki a gyakorlatból, bár módosulásokon esett keresztül az idők folyamán. Például az iskolában a tanár már nem ütheti meg a tanulót, ez büntetendő kategória lett, míg a régebbi időkben a fiúk fenekelése és a lányok körmöse bevett szokás volt.
Ma a törvény kiterjesztette hatáskörét a családon belüli erőszakra is, és szankcionálja azokat.
Utcai verekedések is vannak olykor, bár az ököljog már kiment a divatból.
Élettörténetek kapcsán sokszor elő- előbukkan az anya vagy az apa már-már szadisztikus méreteket súroló bántalmazása. Egy férfi azt mesélte, anyja őt ha kellett, ha nem, naponta megsuhintotta. Semmiféle logikát, következetességet nem tudott kihámozni, mikor és  miért kapja a pofonokat. Amikor anyja megözvegyült, odavették magukhoz, évekig velük élt. Amikor megkérdezte, miért verte őt gyerekkorában, azt mondta, ő nem verte.
Egy kisfiú a Nevelési Tanácsadóban a családrajzon anyját rajzolta a menet élére, kezében fakanállal.
Szívszorító, ahogyan Várkonyi Nándor /1896-1974/ a Pergő évek című munkájában arról ír, hogy apja egyetlen nevelő eszköze volt a verés, porolóval, nádpálcával, kutyakorbáccsal, valamint a földhöz verés és fojtogatás, de sohasem a pofozás. Soha nem lehetett tudni, miért ütlegelte őket, legtöbbször minden ok nélkül. Dermedve és elsötétült arccal és lélekkel látta, hogy a verés különös kielégültséget okozott apjának. Förgeteges ütlegelés orgiáknak nevezi könyvében ezeket az emlékeket, és apja idegzetét szadizmussal terheltnek mondja. Arra is kitér, hogy eme pedagógiával szemben konok makacsságot tanúsított, ez a nyakasság pedig az őrjöngésig fokozódó dühöt váltott ki apjából.
A hajóskapitányok kikötöztették az árbochoz, akit megvesszőztek, szájába tettek valamit, hogy a fogait ne törje ki csikorgatás közben.
Más verziókban hasra fekve vesszőztek, akkor a padhoz kötözték ki az áldozatot. Ludas Matyi a fához kötözte Döbrögit.
Egy szó, mint száz, az emberiség indulati szinten való tombolása nem halt ki a mai időkben sem, gondoljunk csak a football huligánokra, hogy csak egyet említsek. Talán „az asszony verve jó” népi mondás és gyakorlat már kiveszőben van, a nagy emancipáció és feminista mozgalmak nyomán.

Elvontabb szinteken is használatos a verés, verekedés kifejezés:

 • Ha valaki sorozatosan szerencsétlen epizódokat él át, azt szoktuk mondani, Isten verése van rajta.
 • A nehéz, ellenmondásos helyzetekből pedig „kiverekedjük” magunkat.

Különbséget kell tennünk az össze- és megverekedés között. Az előbbi valamiféle meddő indulatroham, eredmény nélkül, míg az utóbbinak van győztese. Mint az állatviadaloknál, amelyeket addig kell csinálni, például a vezérhímségért vívott mérkőzésekben, amíg az egyértelműen eldől. Aki a vesztes, az elkullog. Nem úgy, mint egyes esetekben az embereknél, akik a vereségbe nem tudnak beletörődni. Sportolók óvást emelnek, politikusok újraszámoltatják a voksokat. A legutóbbi választásnál nálunk például az egyik vesztes párt nyíltan elmondta, nem hajlandó gratulálni a győztesnek. A politikai indulatok alig térnek el az utcai verekedésektől. Még a hidegvérű angoloknál is megesik, hogy a parlamentben a képviselők összeverekednek. Ezt finomítva úgy szokták kommentálni, hogy az összecsapó indulatok a „tettlegességig fajultak”.
A SZAVAKNAK IS VAN KORBÁCSA. Az elementáris  átoktól nem alaptalan a félelem, akire ráhull, ott megfoganhat. A hetykébb emberek sokszor azt állítják, rajtuk nem fog az átok.
Talán a szemmel verés a legelvontabb változata ennek a fizikai/lelki bántalmazásnak. Emlékszem egy ízben a Balatonnál nyaraltam egy kis faluban, ahol a falu szélén egy magányos, kicsit elmeháborodott öreg nő  élt, aki kövekkel dobálta meg, akik elhaladtak a háza előtt. Szemében az a gonosz fény villant meg, amely mindig áruló jel, ha valaki nagy, élet/halál harcra készül. Tekintet elszántságát hordozza.

Végezetül idézzük Hamvas Bélát, aki a Szarepta című könyvében azt írja:

 • A különbség Róma és Oroszország között az, hogy ha Rómában negyven botra ítéltek valakit, harminckilenc ütést mértek rá, nehogy negyvenegy legyen.
 • Oroszországban negyvenegyet, nehogy harminckilenc legyen.

A LUXUS

A FÉNY életünk nagy kincse, isteni adomány. A Nap égi útja természetesen ritmizálhatná napjainkat, ám a modern, a civilizált, a városi élet nem ebben a ritmusban zajlik, hanem mesterséges fényekkel pótolja azt, amiből kimaradt, mert éjszakai életet él, és élvezeti cikkei is természet- és élet idegenek.

A luxus szót „fényűzőnek” szokták fordítani.

 • Ennél jobban nem is fejeződhetne ki az a sok paradoxon, amely a fogalom holdudvarát teszi ki, tölti be.
 • Mindenekelőtt, amit „űzünk”, azt valójában elhajtjuk magunktól. Felmerül hát a kérdés, hogy aki pompában, vágyai teljesültségében él, az valóban „fény”? Vagy csak űzi, hajszolja, keresi azt a beteljesülést, amely minden szenvedély nagy hiánycikke, a nyugvópont igazi belső ereje, amelyet lényegében soha el nem ér.

Ismeretes a történelemből a nagy római lakomák néhány velejárója:

 • Egyfelől a pávatoll alkalmazására utalunk a túlevés kapcsán.
 • Másfelől a Tiberisbe dobott edények, poharak herdálására, amelyet később úgy fékeztek meg, hogy hálót feszítettek ki a folyóban és kiszedték azokat.

Az úgynevezett luxus élethez mindig járul egyfajta hivalkodás, gőg, figyelem felkeltése, dicsekvés, amely sokakban képes ellenérzést kiváltani. Mária Antoanett lefejezése is összefüggésben van egy olyan fokú tékozlással, amely még az arisztokrata körökben is visszatetszést szült.

Az űzésről persze azonnal eszembe jut az ÜZÉRKEDÉS:

ez pedig a fentiekben idézett meddő igyekezetnek a kereskedelmi életre vonatkozó  változata, amelyhez hozzájárul. rosszhiszeműség is természetesen. Mármint  ha árucikket csinálunk valamiből, ami nem kereskedelmi tárgy, és nincs pénzértéke, vagy nagyobb haszonra vágyunk, mint ami megillet bennünket.

Kapcsolódik a luxus témája a sznobság kérdéséhez is:

még akik sznobnak vallják magukat, minden szégyentől mentesen, azoknak is kevés fogalmuk van arról, hogy a szó jelentése eredetileg a sine nobility, azaz nemességtől mentes. Vagyis mímelés, utánzás, a külső jegyek majmolása, belső tartalom nélkül. Ezt remekül fejezi ki a drogbáró, a pénzoligarcha, a pénzarisztokrácia kifejezés, amelyek mögött a született nemesség hiánya miatti irigység munkál. A pünkösdi király népszokás legalább utal arra, hogy ez csak játék, nem vérre megy.

Abban is kevés igazi fény van, amikor egy történelmi helyből turista paradicsomot alakítanak ki, szállodákkal, popzenével, bazárokkal, mindenféle ricsajjal. Így például Luxor két megmaradt kövezett útja mentén ma aszfalt utak futnak, amelyeken hemzsegnek a taxik. Az ösvényekről, csatornákról ma már csak a képzelet tud.

De az eltévelyedés csúcsa az, amikor valaki azzal állít be, hogy neki „luxus problémái” vannak. Ezen az értendő, hogy mindene megvan, mégis boldogtalan, ezért talán nincs minden rendben benne vagy vele.

R.: Nincsenek luxus problémák. A probléma az probléma, a nincstelenektől a javakban dúskálóknál egyaránt. Az ÖRÖM, az egyfajta felfénylés a lélekben, hamisítatlanul. Kinek egy új kocsi, kinek a tücsökcirpelés váltja ki. Örömtelen az élete? – teszem fel a kérdést.
Úgy tűnik, igencsak, mivel adni is kell az életben, nemcsak kapni.

A nemesség kötelez, nemcsak születési előjogokat ad. Az arisztokrácia ügyelt az egyensúlyra: mindig támogatták az elesetteket, a periférián élőket. Nem előkelő idegenek voltak a társadalomban, hanem összehozták a fentet és a lentet, a hiányt és a többletet.
A számszárának is megvan a maga boldogsága.
Miként Exupéry fogalmazott: Egyetlen luxus van, az emberi kapcsolatok.
Vagyis a szeretet, a béke, az öröm, és minden, ami JÓ.

A FEADAT

Életünk tele van feladatokkal, amelyek nem mindig töltenek el bennünket örömmel, sokszor inkább ellenállásokat, megfutamodást váltanak ki.
Emlékszem, középiskolás koromban így voltam a fizika példákkal, amikor súrlódási hővel, sebességekkel, időkkel etc. kellett számolni, hogy mennyi idő alatt gurul le a golyó a lejtőn. Ez a kérdés nem csigázta fel az érdeklődésemet.
„Idefigyelj, Fabóczi, - így becézett a tanárom – nem kell félned, csak írd ki, milyen adatok szerepelnek a példában, majd keress egy képletet, amelyben ezek vannak, helyettesítsd be, és így kiszámolhatod a hiányzó adatot, vagyis a kérdést.” Valójában hálás voltam Szinusznak , -  mi meg így hívtuk őt – mert így valóban megbirkóztam a fizikai feladatokkal.
A „FEALADAT” az, amelyben adatok vannak.
Beszédes szó.
Annál is inkább, mert ha megfutamodunk a megoldás elől, akkor „feladjuk” a küzdelmet.
Ez az „adat” szó is figyelemre méltó, az adni szóból ered. Adat, adalék, valami rész, amelyből egészet kell kihoznunk műveletekkel, folyamatok kialakításával.
A feladatokban tehát olyan információkat kapunk -  adnak nekünk – amelyek fontos belső folyamatokat indítanak el bennünk, motivációt a megoldás felé, vagyis többrétűen megérintődhetünk. Amikor megfutamodunk, az érintettség elől is menekülünk. Mert a megoldás első lépése, magának a feladatnak a :MEGÉRTÉSE:

 • ez azzal egyenlő, hogy belső intellektuális rendszerünkben, a logikánkban a feladatnak, kérdésnek, a problémának megvan a helye, abba szervesen illeszkedik, azaz integrált, érdeklődésünket felcsigázza, ez is az ér, odaér, érint szóból fakad.

Ez a megértés együtt jár azzal, hogy a megoldáshoz fel kell adnom a hátráltató megrögzöttségeket, a szűk látókört, a lehatárolt intellektust, gondolkodásmódot, vélekedéseket, előítéleteket. Előfordulhat, hogy az egész önmagamról alkotott képem alapjaiban rendül meg, de ugyanez lehet mások vonatkozásában is.
Kreatív folyamatot indít el ez a kettős jelentésű szó, magát a feladást is tartalmazza, amely a változáshoz nélkülözhetetlen. Hiszen egy feladat igazi megoldása mélyreható, átstrukturáló változásokkal járhat együtt.
Vagyis a feladatnak fontos „feladata”, hogy előhozza rejtett oldalunkat, amely két irányban is befolyásolhatja viselkedésünket a tudattalan lélekműködésünkön keresztül:

 • vízszintességben a domináns és szubdomináns térfelünket aktivizálja, ahol az  idői/téri, illetve a beszédbeli és képi folyamatok zajlanak,
 • függőlegességben pedig az agykérget, a limbikus rendszert és az agytörzsi túlélő központokat mozgósítja, ezek erőit veti be.

Ezekben a mozgósításokban akár reinkarnációs emlékek is felszínre bukkanhatnak. Ha például egy autista kisgyerek monotonon naphosszat egy kereket forgat, látnunk kell, talán rejtve itt az zajlik, mi körül forog az élete. A kerékpározás is azért olyan nagy jelentőségű az álomszimbolikában, mert olyan tevékenységről szól, amelynek folyamán haladunk, beindul a flow, az önmozgás, amely nélkül a dolgok nem mehetnek végbe.
Saját magunk vagyunk a legnagyobb feladvány saját magunknak:

 • a sorsunk, az önismeretünk, a létezés, az öröklét etc. megannyi kérdés.

Lássuk meg hát a feladatokban azokat a JELKÉPEKET, amelyet hordoznak:

 • jelet és képet a láthatatlan világból,
 • amelyet nekünk kell értelmünkkel egybelátnunk, megértenünk, magunkévá tennünk.

Ebben a rendezői tevékenységben a spontaneitásnak igen fontos szerep jut, mivel nem minden engedelmeskedik az akaratnak és vágynak. Gondoljunk csak bele, életünk során mindig azzal a feladattal kerülünk szembe, amelynek a megoldása elemi érdekünk, az a könyv „ugrik ránk”, amelyet érdeklődésünk éppen bevonzott, és azokkal az emberekkel találkozunk, akik  aktuálisan az alteregóink.
Legyünk nyitottak a feladatok felé.
Egy fiatalember, aki dupla víz asztrológiailag, mivel Napja a Halakban van, aszcendense pedig Rák, azt mondta, az ő életfeladata a struktúra teremtés, különben szétfolyna.

Álljon itt egy FEADVÁNY:
az alábbi szónégyzetbe 42 szó van elrejtve, 2, 4, 6, 8, 10, és 12 betűből álló szavak , 144 mezőben:

F B Ö L C S E S S É G H
M É S L E R E T E T I F
I T N P R O F A N A H Ő
S E M Y S O R S N L A L
Z R É É S Z O Y S D R D
T E R L É Ö T A Z O M Ö
É M T E R Ö T R É Z Ó N
R T É T B I R É P A N F
I É K B R E N D T T I U
U S L A R N Y É K S A T
M E N A P A R A N Y É Ó
T L É T F O R G A T A G

 

A LEFEGYVERZŐ ŐSZINTESÉG

Ha a tökéletes magatartásról akarunk értekezni, igen körültekintően kell eljárnunk, mert az éppen megfelelő viselkedés nagyon sokmindentől függ. Mindenekelőtt az igazság kritériumától, amely persze nem azt jelenti, hogy a meztelen igazság csak úgy, minden helyzetben bevethető döntő argumentumként. A lelki emésztési folyamatokban is fontos a fokozatosság, az adagolás.  Egy fiatalember, aki igen nehezen volt képes szembesülni rengeteg önellentmondástól feszülő árnyékszemélyiségével, „fényadagolásnak” nevezte a tudnivalók elfogadható mértékű nyújtását. Amikor rájött néhány ambivalens tulajdonságára, azt kérdezte, ez tapintat, vagy átverés, mármint az én viselkedésem. Egy más hasonlattal élve: a virágokat is egy vékonycsövű locsolókannával öntözzük, és nem zúdítunk rájuk egy vödör vizet, amelytől tövestől kifordulhatnának, ha cserepes növényről van szó, vagy a víz lecsurogna a cserepek oldalán.

Ebben a látszatvilágban, amelyben élünk, a valóság érzékeny téma. Ha például valaki házasságának sokadik évében megtudja, hogy társának kezdettők fogva parakapcsolata volt, vagy váratlanul meghal valakink, megmondják, hogy gyógyíthatatlan betegek vagyunk és napjaink meg vannak számlálva, ez a „valóság villámaként” hat ránk. Ilyen villámcsapás akár végzetes is lehet, más esetekben végső energiákat mozgósít bennünk. Napóleonra például már csak száműzetés várt a döntő vereség után.

Az őszinteség  elvesztése, annak átváltása valamiféle színlelésbe legtöbbször egy valós, vagy vélt elváráshoz való igazodásból fakad, társul hozzá a félelem, hogy elveszítjük annak jóindulatát, akihez nem igazodunk. Ma rengeteget hallhatunk ezekről az elvárásokhoz való megfelelni akarásról, amely sok esetben valósággal kivetkőztet magunkból, és két szék között a földön találjuk magunkat, mert még el is utasítanak bennünket.

Széllovasoknak, keni-feni, gumigerincű embereknek nevezzük a mindenáron alkalmazkodni igyekvőket, akik valójában csak konfliktus kerülők, és a kellemetlen érzések ellen küzdenek.
Jól ismerjük a támadva védekezés metódusát és a visszatámadásokat, amelyek kölcsönössé teszik a fentiekben említett rossz érzéseket. Ha ilyen esetben valaki védekezni kezd oly módon, hogy „én csak őszinte voltam”, mentegetőzésével már el is fogadta a vádlott szerepet, vagyis nem vitte végig eredeti szándékát, lényegében visszakozott. Ezek a helyzetek nehezek, mert azzal is kapcsolatosak, hogy kinek van igaza. Diametrálisan szembenálló feleknél ez valóságos salamoni per lehet.
A ma divatos coach, a team buildingek, meditációk etc. nem mindig a természetesség irányába terelik a feleket. Paneleket kapnak, amelyeket jó védekező páncélként tarthatnak maguk előtt. Ilyen például „ez a te problémád” panel, annak minden lekezelő elutasításával és felfuvalkodottságával.
Bonyolult dinamika alakítja ki az önmagunkról való képet, amelyben természetesen a visszajelzéseknek hatalmas szerep jut. Ám az is megfigyelhető egyes közéleti szereplőknél, színészeknél, politikusoknál, művészeknél, hogy hamis népszerűségi hitben fürdőznek, nem számolva azzal, hogy ezek általában tetemes mennyiségű ellenérzésekkel szövődnek át és ellensúlyozódnak.
Mindig akad olyan ember, aki boldogan belegázol mások sebezhető pontjába, erre külön fel kell készülnünk. Naiv jóhiszeműséggel kezdjük a társadalmi pályafutásunkat, de ez hamar zátonyra fut, amikor kemény, racionális emberekkel kerülünk össze, és egyéb más akadályokkal.
Sem a sértett visszavonulás, sem az előkelő idegen szerep felvétele, amely felsőbbrendűségi tudattal táplált, nem az igazi őszinteség.
A bohém, a „csavargó” művész, az értelmiségi, aki társadalmi kívülállóságával tüntet, komoly áruló jel, mennyire megveti azokat, akik nélkül képtelen élni, mivel az ő elismerésüket, tiszteletüket akarják kivívni. Nem is veszik észre, ez a magas lóról való letekintés mennyi viszont elutasítást képes kiváltani.
E sorok írójának mély meggyőződése, hogy a belső tartásnak nagyobb nyomatéka van a viselkedés patika mérlegén, mint a külső megerősítésnek. Ehhez még gyengeségünk beismerése is hozzátartozik, vagy legalábbis az, hogy nem álcázzuk azt erőnek.

A tökéletes magatartás mindig az adott pillanathoz igazodik, de nem az önmagunk feladása révén, hanem azzal a LEFEGYVERZŐ ŐSZINTESÉGGEL, amely valóban az igazság erejével hat.

A HIÁNY

Sokat segíthet szemléletmódunk formálásában, kikerekítésében, ha a fogalmaknak, amelyekkel találkozunk, megkeressük az ellentétét. A visszafogottnak a rámenőst, az introvertáltnak az extrovertáltat, az áldozatnak a tettest, a hiánynak a többletet.

Ez utóbbi már jól érzékelteti a hiány örvénymenetét, azt, hogy a hiány hiányt szül, amelyet csak a többlet egyenlíthet ki. Erre az adósságcsapda  napnál világosabban utalt.
Ez az örvénymenet nagyonis indokolttá teszi a hiány kérdésével való foglalkozást.
Elöljáróban megjegyezzük, ne gondoljuk egyértelműen „rossznak” a paradox hatású hiányt. Külső veszteségek sokszor szellemi utakat nyitnak meg. Gurdjieff is arról ír, hogy az ínségnek nagy szerepe van a magasabb valóságok felé való orientálódásban. Tekintsük csupán a poláris dinamika egyik tényezőjének, ahogyan az üres megtelik, vagy a téli kopárság után minden kizöldül.
A hiány is három szinten vizsgálható, testi, lelki és szellemi szférában. Nyilvánvaló, hogy ezek összefüggésrendszerben működnek. A pszichoszomatika megvilágítja, hogy a betegségek a láthatatlan energiarendszerben keletkeznek, csak később hagynak fizikai lenyomatot.
A téma kiterjedtsége okán ehelyütt az anyagi szféra hiányait nem érintjük, és a szellemi hiányról is csak annyit kívánunk megemlíteni, hogy a világban található többdimenziójú, krízis mind a spirituális pólus negligálásából fakad, amely meghiúsítja az értékrend kialakulását, morálisan mindent aláaknáz.
Inkább a lelki szférát kívánjuk fókuszálni, azokat a félelmekkel átszőtt lelkiállapotokat, amelyek a circulus vitiosus fenntartói:

 • ha nem félnék, megtenném,
 • ha megtenném, nem félnék.

A félelem és a tettek egymás kerékkötői. A magánytól szenvedők gyakran úgy fogalmaznak, ha lenne társam, megjönne az önbizalmam, ha lenne önbizalmam, lenne társam.
Nézzünk néhány lelki hiányállapotot:

Ezek generálják és állandósítják a mélylelki elégedetlenségeket.
A legtöbb kín forrása – talán nem tévedünk – az egyensúlytalan emberi kapcsolatokban rejlik. Főleg a férfi – nő kapcsolat egymásra ítéltségében, utaltságában és utáltságában. Ma már kevesen hisznek a duál pár létezésében, és a rossz kapcsolatok megfejtésében sem járnak élen az ebben szenvedők.
Egy platóni idea szerint kezdetben mindenki kettős volt, kétarcú, négykarú és négylábú lény, akinek egyik arca előre, a másik hátrafelé tekintett. De ez nem tetszett az embereknek, fellázadtak az istenek ellen, magukra vonván azok haragját. Akkor az istenek haragjukban gerincük mentén kettéhasították az embereket, szétszórták a két részt a világ minden táján. Azóta a kettéhasítottságtól szenvedünk, keresvén a másik felünket.
Weöres Sándor így fejezi ki ezt a kínzó élményt: „A hiány kóborol, odútlan állat”.

Számítástechnika nyelvén úgy fogalmazunk: valamely szándék megvalósításához nem áll elég információ a rendelkezésünkre az input oldalon.

KÁRPÓTLÁS

Egyáltalán, lehetséges lenne?
Vagy egészen pontosan mit értünk ezen?
A varjú vészt jósló károgása jól jelzi a KÁR kifejezés jelentésének tág holdudvarát:

 • a veszteséget,
 • a megromlást, elromlást,
 • a hátrányt,
 • a tönkremenést,
 • a hiábavalóságot,
 • az elkallódást,
 • a kellemetlen érzésekkel járó meghiúsulást,
 • az épséget kockáztató megcsonkulást, etc.

Természetesen nemcsak fizikai károsodásokról van szó, hanem a csalódásokról, az ártatlanságunk elvesztéséről, a becsapottak, félrevezetettek lelki megzavarodottságáról is. Ha úgy fogalmazunk, hogy „egy világ omlott össze bennem”, amikor megtudtam, kiderült, rájöttem, megmondták, akkor a károsodásomat fogalmazom meg.
Például a társadalmi életben, ahol napjainkban az újgazdagok és újszegények rétegei alakulnak ki, vannak próbálkozások a kárpótlásra, mint például az elvett földek, ingatlanok, egyházi birtokok vonatkozásában.
Az úgynevezett rendszerváltás idején volt használatban a kárpótlási jegy, az elvett javakért, amelyek természetesen kiszámíthatatlan károkat, hiányokat generáltak az évtizedek alatt, nemzedékeken át. Felemás eredményeket hozott.
Minél mélyebben és kiterjedtebben taglaljuk a károk témáját, annál inkább SORSTÉNYEZŐNEK tűnik:

 • lehet-e kárpótolni valakit, aki szülei osztályhelyzete, vagy szegénysége miatt nem tanulhatott egyetemen?
 • milyen kárpótlást kaphat az, aki egy ámokfutó lövöldözésében nyomorékká válik:
 • a cunami, vagy hurrikán kárvallottjait, akik egy perc alatt alatt mindenüket elveszítik?
 • A „nagypolitika” háborúzásainak civil és katona áldozataiért ki és milyen kárpótlást ad?
 • Egy repülőszerencsétlenség áldozatai milyen kárpótlásra számíthatnak (mármint a túlvilágon) ?
 • Ha elveri a jég a gyümölcsöt, aszály vagy árvíz tönkreteszi a termést, a károknak ki tudja kiszámítani az értékét?
 • A nehéz, vagy tragikus sorsokért sem lehet kárpótlást adni: a művekért, amelyek posztumusz publikációt kapnak, vagy azt sem, esetleg elvesznek, szerzőik az ismeretlenség homályában vegetálnak, miközben a hír tiszavirág életű eseményeket kürtöl szét a nagyvilágban.

E sorok írója nem hisz a kárpótlásban. Kicsit a megbocsátás esetével tartja analógnak a kárt és a vétket:

vétek esetében történik valami, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, és azt egy bocsánat kéréssel próbálják semmissé tenni, elsimítani, és a bűntudatot átvarrni arra, akit megbocsátásra szólítunk fel.

A károk jó nagy része alig kerülhető el, például a sáskajárás a régi időkben. Ha az óceánban fürdünk, bizony megeshet, hogy cápával találkozunk. Ki gondolt volna a vörös iszap katasztrófára?
Óvatosnak kell lennünk, mint a téli jégen átkelőknek, ahogyan Lao ce fogalmaz. Mert amikor már a kár bekövetkezik, a vigasz sovány, a „pótlás” pedig csak pótlék.

„EZ AZ ÉLETED!”

Ó, milyen sokszor esünk ki az időből! Ez persze lehet nagyon kellemes, mint az ihlet, mámor, vagy valamiféle elmélyültség, mint a gyermekeknél az igazi  játék, de egészen más, ha kényszerűség, „nehéz idők”, akadályok, problémák miatt nem az igazi időnket éljük.
Mindez azt a benyomást alakítja ki, hogy van az időnek egy rendes, szokványos, elfogadott menete, amellyel vagy sikerül együtt haladnunk, vagy nem. Vehetjük példának a biológiai időt. Igen sok ember nem az igazi idejét éli, lehet koravén, vagy éppen infantilis, negyven után kismama, ötven után egyszerre kispapa és nagypapa, vagy örökös aranyifjú.
Persze más dolgok is eltéríthetik az embert a szokványos életmenetétől, például későn, vagy sokáig lesz diák, a harmincas éveiben, amikor hajdanvolt társai már megállapodott, családos emberek, nem kezdők a pályán.
Tehertételt jelenthet az is, ha az ember élete a nemzedékek közötti kötelességekkel telítődik, azaz neveli a saját gyerekeit, de a felmenőiről is gondoskodnia kell. Az is megeshet, hogy ő maga lesz beteg és egy időre kivonódik a szokványos életéből, a „forgalomból”.
De mi az ember valóságos, normálisnak mondható élete? Milyen tett, vagy tétlenség, gondolat, szemlélődés, törekvés, vagy céltalanság? És mi lehet mindezek mércéje?
Szentkuthy Miklósnak egy interjún azt mondták, nem érzi úgy, hogy „kiszakad az életből”, amikor az ezer oldalakat írja? Azt válaszolta, egyáltalán nem, mert neki az írás a "legmagasabb rendű élet”.
Dolgozott egyszer a lakásomon egy szobafestő Gábor, csodálatos precizitással glettelt. Már régen besötétedett, de ő, mintha lelki szemeivel nézte és látta volna a falat, amelynek a simítását aznap be akarta fejezni és be is fejezte. Azt mondta, ő soha nem kapkod, soha nem érzi  magát űzött vadnak, ő abban, amit csinál, nyugodt és jól érzi magát.
Ezt az állapotot, amikor nincs abból elvágyódás, végtelenség és betöltöttség állapotának mondom. Nyugalomnak és teljességnek, amelyben nincs hiány és nincs semmi másfelé mutató törekvés.
Ilyesmi a ZEN PILLANAT, amely csak egy felvillanás, nem tart soká.
Mindazonáltal a saját időt, saját sorsot, saját életünk főszerepét élni némiképpen nem lehet egyenlő egy egocentrikus barlanggal. Az is bizonyos, hogy azok az áldozatos életek, amelyekben a szereplőknek arra van szükségük, hogy szükség legyen rájuk, az a ló másik oldalán való futás. Mert a MÉRTÉK szabja meg, mennyire a miénk, és mennyire a közösségé az életünk.  A mérték, amelyet mértékkel kell művelnünk.
Ha egy szimbiotikus házasságban a nő mellrákot kap, abban keresnünk kell a birtokló szeretet szindrómáit és a férj szerepét is a betegség előidézésében.
A gyerekek soha nem tudják megérteni és megbocsátani, ha a szüleik elhagyják őket. Nem értik meg, hogyan akarhatnak kilépni abból a vérségi kötelékből, amely összefűzi őket, hogyan lehet az, hogy a szüleik lelkét nem tölti be maradéktalanul a velük való kapcsolat, annak minden reinkarnációs múltjával és sorsteremtő jövőjével. Értéktelenségi szorongás társul elő, amely búvópatakként elő- előjön életük során.
Buszon futottam össze évekkel ezelőtt egy ismerősömmel, mindketten kórházból jöttünk, ahol idős rokonaink betegeskedtek, Amikor ecsetelni kezdtem, mennyi idő és plusz teher ez egyéb teendőim mellett, vesémbe irányított tekintettel azt mondta, mielőtt még szóhoz jutottam volna:

„ Ez az életed!”
Mély értelmű megjegyzés volt, mint Gáboré, vagy Szentkuthy  Miklósé.

Mi az életem? Amit élek, és amit megírok?

KÍSÉRTÉS ÉS PRÓBATÉTEL


Nem gondolom, hogy az ember az állatvilágból emelkedett ki az eszközhasználat révén, de tudom, hogy ösztönéletünk sok analógiát mutat az állatokéval. Álomszimbolikában például leszakadt ösztönrésznek mondjuk, ha valamilyen állat bukkan fel, legyen az akár egy hangya, vagy egy fenséges ragadozó. Az ön- és a fajfenntartás, a harc és a védekezés, a túlélésért vívott csaták nagyonis azonosak az állatvilág életében tapasztaltakkal. Sőt, a fajok csoportosulása, mint például a vadludak röpte, a falkák, a csordák etc. körülhatároltsága is hasonló az emberi csoportosulásokhoz.
Mindazonáltal az emberi társadalom szerveződést, annak nyílt és zárt formájú elképzelését nem gondolom az állati ösztönből értelmezhetőnek. Az isteni erő által teremtett világképemben az ember, mint

 • öntudatra ébredt,
 • morális erővel felruházott,
 • szabad akarattal útjára bocsátott lény szerepel.

Ez utóbbi teszi felelős lénnyé saját magával és az emberiség vonatkozásában az embert, és ez a perspektíva messze túlemelkedik az ösztönös viselkedés territóriumán. Ez a felelősség/felelőtlenség alakítja a SORSOT, amely sokszor csak az igen eltorzult létforgatag destruktív anarchiájával csap kupán bennünket, a magánéleti krízistől a világháborús emberirtásig tartó íven. A két világháború a maga egészében még mindig nem adta a titkát, már abban a vonatkozásban, hogy egy harmadikat megakadályozzunk.
Ily módon, ha a kísértések és próbatételek vonatkozásában tanulmányozzuk magunkat, biztonsággal mondhatjuk, elbuktunk. Hiszen ma is sok háború dúl szerte a világban. Miként a bibliai vízözön,, vagy Atlantisz elsüllyedése  is az emberiség morális zátonyra futása és megfulladása volt.
Az embereknek mind a Teremtővel, mind a természettel való megromlott kapcsolata nem hagyja érintetlenül az állatokkal való viszonyát sem. Az igavonásra, házőrzésre, vadászatra, nyomozásra, különféle versenyekre, közlekedésre idomított, húsáért, bőréért, gyapjáért tenyésztett haszonállataink igencsak felsrófolják az emberi kapzsiságot. Emellett persze romantikus és szentimentális történetek is íródtak az ember és állat kapcsolatáról. Az ivartalanított és domesztikált állatokat komoly szervezetek igyekeznek védeni, egy teljesen természetellenes közegben tartván azokat. Ketrecekbe, kalitkákba, akváriumba zártan, megkötve és pórázon sétáltatva.
A gyerekekben is együtt van az állatkínzás és állatvédelem indítéka. A legtöbb gyerek életének egy periódusában vágyik arra, hogy legyen kutyája, macskája, tengeri malaca, teknőce etc. de a bogarakat és pillangókat tűre szúrja. Vitathatatlan, hogy az állatok sok szadizmust képesek kiváltani az emberből. A cirkuszi mutatványok sem teljesen mentesek mindezektől. Ugyanakkor a macska anyáknál megfigyelhetünk egy igen kifinomult nevelési módszert:

 • a puha harapást,
 • a macskapofont,
 • a grabancrázást.

Behúzott körmökkel intik rendre kicsinyeiket, játékosan és igen hatékonyan. Persze emellett tudjuk, egyes hímek felfalják kicsinyeiket. A költöző madarak, ha kicsinyeik lusták a repülésben, kilökik a fészekből, hogy a hirtelen zuhanástól szárnyra kapjanak, megtanuljanak repülni, és ősszel nekiindulhassanak a hosszú útnak.
Nálunk, embereknél érdekesen szabályozódnak az ösztönlöketek és a morális kihívások. Nehéz ellenállni a gyönyörnek, a pénznek, a gondtalan szórakozásnak, luxus tárgyaknak. Mindezek csalásra, hazugságokra, lopásokra késztetik az embereket sok esetben. Ezeknek a vétkeknek rendszerint komoly hátulütőik vannak, az örömökbe tetemes mennyiségű üröm is vegyül. Mégis nehéz ellenállni ezeknek a kísértéseknek, amelyekről elmondhatjuk, az „ördögtől valók”:

 • Mert a gonoszaknak csak a gonoszak felett van hatalmuk.
 • Ezért mindig bűntársakat keresnek, akikkel mintegy megerősödve járják a görbe utakat.
 • A közös vétek, a bűntársi kapcsolat komoly kötelék.
 • Nem olyan, mint a bajtársiasság, amely egymás nemes védelmére köttetik

A próbatételeket Istentől valónak mondjuk, amelyek az értékrendet, az igazságérzetet, a megbízhatóságot és az annak való érvényt szerzést jelentik. A helytállást, a tanúbizonyságot, a nemes magatartást.Tudjuk, hogy a tanítványok közül is volt egy áruló, egy  háromszor megtagadta Jézust, és egy hitetlen Tamás, akinek a Mester azt mondta: „Boldogok, akik akkor is hisznek, ha nem látnak!”
Ebben a nagy veszendőség érzetben, amely oly sokszor elkap bennünket életünk során, a belső iránytű, az igaz érzés, a szent meggyőződés nélkülözhetetlen. A kétely mentes hit.
Egy apuka elmesélte, hogy első gyermekének születésekor nem élt át semmiféle felemelő érzést, inkább terhére volt a gyermeksírás és a gondozások. Az is kiderült, hogy párja áldott ideje alatt viszonya volt egy fiatal single nővel, és ez a szerelem igen megzavarta lelki életét. Ám amikor megkérdeztem, mit gondol az elköteleződési kríziséről, hogy az kísértés, vagy próbatétel volt-e, azt felelte, próbatétel.

Azóta második gyermekük is megszületett.

 

 

BÉKAMENTŐ ALAGÚT


A városiasodásnak megvannak a maga bumeráng hatásai az emberekre és állatokra nézve egyaránt, valamint az emberek és állatok kapcsolatát is nagymértékben módosítják. Gondoljunk csak a lakásban tartott, ivartalanított kutyákra, akváriumokban, ketrecekben tartott állatokra. Jogvédők állatjogokról szoktak beszélni, látván a különféle fajok rohamos kipusztulását. De ha csak azt vesszük, hogy az állatnak „joga van vadonban élni”, máris jön a bukfenc, hiszen ma már nincsenek vadonok. A körülkerítés ezt megzavarja. Persze ez a jogügy túlzás, mert az állat nem személy, nincs jogképessége, emberi jogok nem illetik meg. Ettől persze a kínzásuk büntetendő, tilos az állatokkal való kegyetlenkedés, kell valamiféle szabályozás. Mind ezen elvek mellett sajnos rengeteg fonák helyzet alakult ki az állatokkal kapcsolatosan. Ezzel párhuzamosan ugyan akkor meglepő állatmentő akciókkal is találkozhatunk, ilyen például a békamentő alagút:

 • Nógrád megyében mintegy 1 millió béka vándorol az Ipoly folyóhoz ívni. De a folyót egy sztráda választja el, amelyen át kell haladniuk. Ez bizony megtizedeli a vonulókat.
 • 15 békaátjáró alagutat építettek, hogy biztonságosabban eljuthassanak az Ipolyhoz.
 • Arra is ügyeltek, hogy az alagút ne legyen sötét, és nedves is legyen, hogy ki ne száradjanak a békák.

A béka igen különös kétéltű Hold-állat. Esőt, termékenységet, gazdagságot fejez ki. Olykor időjósló tulajdonsággal is felruházzák. Még a mai közgondolkodásban is szerepel a békák pozitív és negatív tulajdonságokkal való emlegetése. Jelent felfuvalkodottságot, békaperspektívát, békaugrást. A középkori mágiának és boszorkányságnak jellegzetes állata, az alkímiában a természet alsó, sötét, de termékeny oldalát jelenti.
A békaalagút építőinek fejében nyilván az él, hogy a békáknak is „joguk” van az élethez és a szaporodáshoz.

A TÉT


Egy magtalan férfi, vagy meddő nő számára nincs igazi tétje a szexuális kapcsolatnak, mivel nem kell gyermekáldástól tartaniuk. Ez teheti őket csalódottakká, elkeseredettekké, lázadóvá „a sors igazságtalansága” ellen, hedonistává, kiégetté, felületessé, gyűlölködővé, vagy éppen örömködővé, és sorolhatnánk tovább a lehetőségek variációit. Hiszen kétféle ember van: akinek van gyermeke, és akinek nincs. A „gyermekáldás” megélése is széles érzelmi és morális palettán rajzolódik ki, az anyai és apai vétkek árnyékában. A tettek és a tétlenség következményei, mint sorsmenetek igen masszív járatokat adnak életünknek:

 • A szó / gondolat / tett körforgásban nem mindenkor észleljük ezek következményei, vagyis a TÉTJÜKET, mert nem mindig fókuszáljuk a lényeget. Sokszor hagyjuk elszállni a dolgokat, pedig azok a történés szférában őrzik mintázataikat. A holisztikus szemlélettel ez a nyomtalan eltűnés képzete nem fér össze. Ismeretes, hogy a családtörténetekben markáns ismétlődések lelhetők fel a válások, a betegségek, az öngyilkosságok, a férfi és nő kapcsolatának hatalmi helyzete etc. vonatkozásában. Kikapósak és hűségesek, tékozlók és takarékosak, sokgyermekesek és gyermektelenek váltakozó mintái öröklődnek a családokban. Legmarkánsabbak a gyilkossági históriák.
 • Hogy a TÉT = TETT = CSELEKEDET milyen fontos a mindennapokban, azt a szólásmondások özöne híven őrzi:
 • A szándék, a beszéd, az indulat, az átok, az áldás, a vágyak, az elképzelés, az  elvárások, az önmagukat beteljesítő jóslatok mind közszájon forognak a rengeteg féle szófordulatban.
 • Amikor „szóvá tesszük” benyomásainkat, ezeket általában tettlegesség követi. Szélsőséges esetben az ököljog, a megverekedés tanúi lehetünk.
 • Meséből is ismerjük a „jó tett helyébe jót várj” fordulatot, és azt is, miként sújt le a bűnhődés a vétkezőre. Ennek másik oldala a „rossz fát tett a tűzre”. Röviden: szóvá tenni valamit, az már önmagában is sorstényező, teremtő mozzanat. A „ne szólj szám, nem fáj fejem” jó summázatja ennek, csakúgy, mint a lakatot, szájkosarat, zablát tenni a szájra. A „tedd a szívedre a kezedet!” az igazmondásra buzdít, mert hatalmas tétje van annak, amit kimondunk.
 • Amikor „bogarat tesznek a fülünkbe”, elültetik bennünk a gyanút, ha pedig túlbuzgóságot tapasztalunk, az a tanácsunk, hogy jobb takarékra tenni magunkat.
 • A fogadkozások sem idegenek tőlünk, az eskütétel egyes munkák, hivatali alkalmazások esetén kötelező.
 • „Kockára tehetjük” hírnevünket, és „sínre” valamely vállalkozásunkat, „jó lóra” a szerencsénket és az élet maga is számtalan formában tesz próbára bennünket.

Földre jövetelünk legnagyobb tétje az ÜDV:

 • a tudatlanságon, szenvedélybetegségen, gonoszságon, félbemaradottságon igen sok élet elvérzik,
 • A sírba tétel viszont nem mindig hoz feledést, sokszor vallanak a jégbefagyott áldozatok, a csontok.
 • A történelem sok vértanút őriz.

Érdemes tág horizonton vizsgálnunk életünk tétjét.

 

MAGÁNAK ÁRT, AKI MÁSNAK ÁRT


Újszülöttekre szoktuk mondani, hogy ártatlanok, mint a ma született bárány. Pedig, akinek reinkarnációs sejtései, netán tapasztalatai vannak, az tudja, hogy nem tabula rasával jövünk a világra. Részben meg van írva a történetünk, részben formáljuk azt az életidőnkben. A „meg van írva” arra vonatkozik, hogy „születünk” valaminek: királynak, költőnek, tudósnak, művésznek, etc. és meghatározott körülményekbe. Szabott időben, helyben, történelemben, kultúrában. És csak limitált mértékben tudjuk „valamivé tenni magunkat”, a bőrünkből nem bújhatunk ki. Egy görög bölcsnek tulajdonított mondás, „Boldog vagyok, hogy görögnek, férfinak és szabadnak születtem” jól kifejezi azokat az adottságokat, amelyekre a fentiekben utaltunk.
Születésünk előtt lepereg a ránk váró élet, csakúgy, mint a halálunkat megelőző pillanatokban a tableau élményben. Ám ezt jobbára elfelejtjük. Akinek sikerül az emléknyomokat őriznie, az töretlenebb pályán valósítja meg önmagát, mert szenvedélye akadálytalanabbul vájja ki saját medrét. De az esetek nagy részében ez nem így van, kerülőutak, megfeneklettségek, félbemaratottságok, holtpontok jellemzik az életmeneteket. Sorstalanságok és balsorsok.
Mind a lelki fejlődésben, mind az egzisztencia teremtésben ÁRAT kell fizetnünk a haladásért, a célért. Időt, energiát, erőfeszítést, lemondást, amikor prioritást állítunk fel teendőink között, amikor választunk, döntünk.

 • Az „árt” ige az ÁR szóból származik, képződik.
 • Tönkretesz, károsít, szakad, szétmegy, becsap, rászed jelentés horizonttal.

Az ÁR = ÉRTÉK, amelyet fizetünk valaminek az eléréséért, megszerzéséért.
Az ártás testi és lelki értelemben vett sértést, bántást, sebződést jelent.
Régebben a szüzességet, mint érintetlenséget is az ártatlanság jelképének tartották. Ma, a szexuális szabadosság gyakorlatában és korában ez az érték sokat vesztett hatékonyságából.
Egy fiatal nő egy ízben úgy jellemezte önmagát, hogy ártatlanságát akkor vesztette el, amikor a barátját, akivel már kilenc éve élt együtt, és lényegében jegyesek voltak, házasságot terveztek, megcsalta egy dél amerikai salsa táncossal. Ezt követően egy nimfomán menet következett az életében. Érdekes harcát vívta a Rák aszcendensének a ragaszkodása és a Vízöntő  Napjának a szabadosságával, lelke belső önellentmondásaiban.
A mai tülekedő, versenyszellemű világban nem beszélhetünk csupa ártatlan csatározásokról. Rivalizáció, irigység, féltékenység marcangolja a lelkeket. Ezek bizony sok esetben durva beavatkozásokat jelentenek a sorsmenetekbe, vagy belesodornak bennünket nemkívánatos eseményekbe.
Minden keleti tan erkölcsi szabályzata a NEMÁRTÁS ELVÉVEL kezdődik.
Valójában nem a büntetésről való félelem kellene, hogy visszatartsa az embereket a vétkektől, hanem annak a belátása, hogy az ÉPPEN ELÉG /enough/ az üdvözítő. Ez a telitalálat, a középpont a céltáblán. Egy zen íjászmestert egyszer megkérdezték, hogyan lehet az, hogy mindig a középpontba talál? 
„Hát hová találhatnék máshová?” –volt a válasz.
Az „éppen” energiája maga a megerősítés, amely a további jó menet biztosítéka, szemben a kevesebb, vagy több energia elfecsérlődésével.
Szent szenvedély hajt bennünket életünk megvalósítása felé. Mindez abból a kis isteni szikrából, amely a szívünkbe íródott, oltódott. A HOGYANT nekünk kell megtalálnunk.
Már a nagy Hérakleitosz is megfogalmazta, nehéz a szenvedély ellen harcolni, mert a lelkéből fizet árat érte az ember.

Vagyis magának árt, aki másnak árt.

AZ ARANYPENGE


A perzsák legendájában szerepel az aranypenge. Ahura Mazda Janusid királynak egy aranypengét adott, hogy betölthesse földi misszióját. Ez az aranypenge a Nap legtisztább fényét, legáthatóbb erejét hordozza, amely meghasítja, amihez odaér. Meghasítja a sötétséget, ezáltal az átjárhatóvá válik.  Hasíték keletkezik a VALÓSÁG megismeréséhez.
Az Aranykort ( = Édenkert) követő ezüst-, bronz- és vaskorszakban egyre kevésbé ismeretes az arany fényereje. A világ világosságából a sötétség sötétségébe zuhantunk.

A magyar nyelvben az irány, az erény, az arany és arány azonos tő és hangzás.

a dolgok ARANYFEDEZETÉBEN.

 

AZ ODADOBOTT KULCS

Ki tudná számba venni, mi minden tartja egybe és szakítja szét a párokat, akik egymásra vannak ítélve, utalva és utálva? Rejtélyes vegyértékek mentén vonzódnak, taszítódnak, kötődnek és függenek egymástól a Marsról jövő férfiak és a Vénuszról érkező nők. A szerelem, a szeretet, a sorsközösség jó szál lehetne, de ezek hiányában az érdektelenség, az elidegenedés, a csalódottság, az elhidegülés, vagy a  követhetetlen ámokfutások gyakorlata csaknem áthidalhatatlan szakadékokat teremtenek a párok között. Sajátságos, hogy a gyermekek éppen úgy szétválaszthatják őket, mint széttéphetetlen köteléket is alkothatnak. Nem is beszélve a rejtett elvárásokról, amelyeket sok esetben a  sebeit nyalogató szenvedő fél sem ismer fel magában.
Tudjuk, hogy a hatalmi csatározások lobogásaiban jobbára olajat öntenek egymás tüzére, mígnem annyira fellángol a düh, a gyűlölet, a szemrehányás, a sértettség, hogy torkig mérgezetten konyulnak alá. Pedig a játszmáknál egyetlen megoldás, hogy nem szállunk ringbe, nem vesszük fel az odadobott kesztyűt, vagyis a marakodó szerepet, ezáltal a kezdeményező nyitott kaput dönget. Ezt a Tao te king úgy fogalmazza meg:

Nem indul küzdelembe,
ezért senki sem győz felette. 
                                (22. vers)

Ehelyett a csatározások rejtett szintjén az zajlik, hogy én nem szeretlek, de te szeress engem, én nem tisztellek, de te tisztelj engem!
Nemrégiben két férj is próbálkozott ilyesmivel, persze nem ennyire céltudatosan. Az egyik pár a gyerekeikkel elindult a Vidám Parkba, hogy egy jó családi hétvégét töltsenek együtt. Valami egészen csekély ürügyen pillanatok alatt őrjöngő veszekedésbe kezdtek, rögtön megérkezésük után. A férfi kiszállt a kocsiból, ODADOBTA A KULCSOT. „Na ebből nekem elég!” – otthagyta őket és elindult gyalog egy irányba. Ám amikor felesége mobilon visszahívta, visszament és a boldog hétvége helyett nyomott hangulatban vidámparkoztak.
A másik pár gyermektelen. A közöttük lévő egyik feszültség forrás éppen a rejtett szemrehányás és megvetés, hogy melyikük az oka ennek a gyermektelenségnek. Éppen egy többgyermekes baráti házaspárhoz mentek vendégségbe, amikor valamelyik örökzöld vitatémájuk beindította a lemezt. A férj az út szélére kormányozta a kocsit, kipattant, odadobta a kulcsot a feleségének, mondván: „Legjobb lesz, ha elválunk!” Miután a nő is kifakadt, valahogy lecsillapodtak és mérsékelten borús hangulatban érkeztek meg barátaikhoz.
A KULCS fontos jelkép, mint a zár nyitja, a probléma megoldásának lehetősége.
Az odadobott kulcs a megjegyzés helyett röppent oda:

Értsd meg már a helyzetet!
Fölöslegesen hadakozol!
Volna más megoldás is.
Tanulj már meg engedni!

Talán fölösleges is mondanom, hogy senki nem értette meg a résztvevők közül ezt a kulcs megoldást.

 

IMÁGO MUNDI

A „világnézet” szó sokkal elterjedtebb, mint a világkép, vagy világképzet. Ez is a létezés szent dimenziójának a folyamatos elvesztésével áll kapcsolatban. A „nézet” az egyéni látószög lehatároltságát tartalmazza, azzal egyenlő, ahol én vagyok, ahogyan én látom a világot, a dolgokat, az eseményeket, a helyzeteket. Ez bőven lehet békaperspektíva, vagy masszív csőlátás.
A „kép” teljességet tartalmaz, a képzet pedig maga a határtalanság.
Az IMAGO MUNDI a létezés szent dimenziójában egységben képes látni és megélni:

 • a tevékenységeket,
 • önmagát,
 • a kozmoszt,
 • a Teremtőt.

valamiképpen

 • a világ bennem,
 • és én a világban egységét.

De miért, vagy hogyan következik be a DESZAKRALIZÁCIÓ az élet szinte minden területén, és főleg törvényszerű-e, vagy kikerülhető lenne?
Nyilvánvaló, hogy az ősi időkben és az ősi népeknél az embereknek az természethez, a Földanyához, az állatokhoz, a csillagos éghez való kapcsolatuk egészen más volt, mint a mai emberé. Igazabb, őszintébb, természetesebb, nem az a mohóság, kapzsiság, telhetetlenség, leigázás, haszonlesés és a forrásokat kiaknázó igyekezet jellemezte, mint a modern kor kapitalistáit.
Messze kerültünk a minden pillanat megszenteltségétől, sok esetben az ünnepeink sem a szent emlékezést szolgálják.
Hol vagyunk már attól a megszentelt munkától, amelyet Jákob Böhme, a görlici varga úgy fogalmazott meg, hogy amikor a cipő talpát és felső részét öltögeti egybe, az ég és a föld összehozását éli meg?
Ha a fonás, szövés, gyermekgondozás, tanítás, gyógyítás, egyszóval minden megszentelt tevékenység, ehelyütt nem térhetünk ki egy átfogó, mindent magában foglaló eszmefuttatásra ebben a témában. Ezért itt csak :

 • a test,
 • a ház,
 • a templom,
 • a város mibenlétét érintjük.

A test a lélek temploma.
Az ember mikrokozmosz.
Szervezetünk egy egész integrált összefüggésrendszer, életfolyamataink hordozója.
A szívdobbanás ritmusából kezd épülni, ha szív megáll, a lélek kiszáll belőlünk.
Koponyánk a mennyboltozat analogonja, a homlok, az orr és a száj hármas emeletrendszerével a három világot képezi le.

Amikor az ember letelepedett és hajlékot emelt, imágó mundit hozott létre, megismételvén az isteni teremtést. Ezekben az ősi képzetekben az „ég sátra” borult az ember fölé, középen az axis mundival, amely testünkben a gerincünk. Legyen szó jurtáról, kunyhóról, házról, vagy bármilyen épületről, az ÉP szó híven őrzi at egész, a teljesen befejezett, kialakított jelleget.
Még nyomatékosabban hangsúlyozódik ez a gondolat a templomok tárgyában, amelyek egyenesen égi ősképek tükrei. Mintázatuk földöntúli, szellemi, égi létezés, amely az ősi időkben látomás, vagy álom formájában jelent meg az Isten által kiválasztott embernek, aki azt megvalósította. Ilyen például a kölni dóm terve, vagy Ninive épületei, amelyek „időtlen idők óta meg voltak írva a csillagokban.” Ugyanezt mondhatjuk az égi Jeruzsálemről is:

 • Kocka alakja a kristályt jelképezi,
 • 12 kapuja, amely hármasával helyezkedik el az égtájakhoz igazodóan, a zodiákus jeleit, és az év hónapjait, illetve a tavaszpont 25920 éves precesszióját rajzolja meg.
 • A kristály az örök jelenben való kikristályosodását jeleníti meg a szent és örökkévaló dolgoknak.

A mai időkben ez a szakrális jelleg elfedődött.
Le Corbusier a házat „lakógépnek” nevezte, amelynek csupán célszerűségi rendeltetései vannak.
Hozzá kell tennünk: az elgépiesedett ember számára.

A HARANG

A tér a természet tartályának mondható, amelyben a különféle irányokban történő alakformálódás, kiterjedés lehetséges. A tér nem homogén, erőtere van, a forma kirajzolódása, erővonalai mentén jöhet létre. A madarak szárnyalásában, levegőben való úszásában, de még egy labda kapuba ívelésében is a láthatatlan erővonalak szerepe adott. A negyedik dimenzió, vagyis a TÉRIDŐ vonatkozásában az örök idő metszetének, vetületének, töredékének mondhatjuk, az egészből kivált részletnek, miközben a tér maga is végtelen.
Mindez nincs másként a harang esetében sem. Alakzatát a virágoktól az épületek kupolájáig, kelyhek, serlegek, használati tárgyak sokaságán keresztül a statisztikai eloszlást jelölő Gauss görbéig, rengeteg változatban megtalálhatjuk.
Ne feledkezzünk meg a templomok harangjairól sem, amelyek briliáns foglalatai a harang transzcendens szimbólumrendszerének, üzenethorizontjának:

 • alakjában,
 • hangjában,
 • himbálózó mozgásában,
 • a férfi és női jelleget egybefoglaló harangnyelvével,
 • csengettyű zenéjével,
 • méltóságteljes kongásával egyaránt.

A keresztény szimbolikában Isten szavát, áldását hordozza a harangszó, csak felszentelését követően illeszkedik a település mindennapi életébe a déli harangszóval, amely az 1456-os nándorfehérvári győzelmet idézi, vagy a lélekharanggal, amely a temetőbe kíséri az elhunytat.
A zeneirodalom is felhasználja a bűvös harangjátékokat, mint például Mozart a Varázsfuvolában.
A csengettyűk hangjának szellemidéző erőt tulajdonítanak, sámánok, papok öltözékének, vagy egyéb díszítő elemének fontos tartozékai.
Egyéb ruházat is megjeleníti a harang alakzatát: szoknyák, kalapok, a vándorok pelerinje, a gallér, a hajviselet.
Különössé teszi a félig nyitott, félig lezárt erőtere.
A magyar harang szó hordozza a hang szavunk „ng”-jét is, csakúgy, mint a zeng, cseng, kong, zsong szavainknak is hangulatfestő eleme ez a hangzás.
De figyelemreméltó a „t” és az „r” hangok eltérő magánhangzókkal képzett szóbokra is, például a tör szóból származtatott törvény, vagy történet, mint valamiféle töredékek.

A harangöntő mesterség igen kiemelkedő a szakrális munkák sorában.

Mondhatjuk a harangot archetipális tárgynak, varázseszköznek, gyógyítók attribútumának, mind valamiféle égi hangot, égi tökéletességet idéz.

Lelki, szellemi hatása vitathatatlan.

ELVÉTÉSEK, ELSZÓLÁSOK, NYELVBOTLÁSOK, LEBUKÁSOK

Ó, a beszéd csodálatos!

 •  megfoghatóvá teszi a gondolatokat a fogalmakban,
 • formába önti azt a szavak hangjaiban, hangzásaiban,
 • és nem utolsó sorban árulkodik lelkünkről, például az elszólásokban.

Évekkel ezelőtt egy kollégámmal kimentünk egy telepre, ahol egy amputált lábú művezetővel találkoztunk. Kollégámat nagyon meglepte a mankós ember felbukkanása, nem is lehet tudni, a látvány, vagy az egésznek a szomorú tragikuma, szorította össze a szívét, de láttam, hogy nyeldekelni próbálja a benyomásait. Majd a beszédbe elegyedésünk kapcsán egyszer csak hallom, hogy betolakodott mondandójába a „lábatlankodik” szó.

A lelkünkről való árulkodás az árnyékszemélyiségünkkel kapcsolatos:

 • ez a lelkünk tudattalan része,
 • ”második természetünknek” is mondhatjuk,
 • többnyire elfojtott, megtagadt, ellentmondásos tulajdonságaink, eseteink tudattalanba való száműzetéséből keletkezik
 • etikai konfliktus forrása is lehet.

Nemrégiben két férfi is előadta azonos történetét, hogy a titkos szeretőjének írt SMS-t „véletlenül” a feleségének küldte el. Természetesen lebukás lett belőle.

Az emberek titoktartó képessége igen eltérő. Van, aki hallgatni képes, mint a sír, mások viszont alig várják, hogy tovább adhassák másoknak az izgalmas hírt. Bűnözők is gyakran saját magukat buktatják le azzal, hogy visszamennek a tett színhelyére és megjegyzéseikkel gyanút keltenek. Mert a titkok hatalmas feszítő erővel rendelkeznek, ki akarnak pattanni. A labdához hasonlíthatók, amelyet nem lehet a víz alá nyomni.
Amikor elnyomni próbálunk magunkban valamit, lelkiismeretünkkel is hadba szállunk. Olykor a felejtéssel, vagy téves cselekedetekkel áruljuk el magunkat:

 • A Minotaurus legendában Theseust Ariadné fonala segítette kijutni a labirintusból. A Naxos szigetén töltött éjszaka után Theseus hűtlenül elhagyta Ariadnét, elhajózott.
 • Ám elfelejtette átcserélni hajója fekete lobogóját a győzelmet jelentő fehérre.
 • Amikor apja megpillantotta a fekete zászlót, azt gondolta, fia odaveszett a labirintusban, és az Égei tengerbe vetette magát.

Mindenki ismeri azokat az „önbüntetéseket”, amikor beütjük kezünket, lábunkat, megsebezzük magunkat, vagy megbotlunk, elesünk. Nem mindig idézzük fel, mi járt a fejünkben, amikor éppen elvágtuk az ujjunkat, vagy kedvenc bögrénket ejtettük le. Pedig ezek lényeges dolgokra világítanának rá.
Hasonló a nyelvbotlásunk is, amikor mentegetőzésre kényszerülünk a kimondott dolgokért, pedig lehet, hogy azok fontos igazságok.

A pszichológiai események patikamérlegén az őszinteség, az önmagunk és mások becsapása, félrevezetése, és a nótorius hazugságok egyaránt mérlegelésre kerülnek. Ez utóbbi különösen sok energiát emészt fel, hiszen a hazugság soha nem jár egyedül, egyik kényszerűen szüli a másikat. Közmondás is őrzi, hogy a hazug ember a sánta kutyához hasonlítható. Amikor pedig veszteség ér bennünket, szerencse helyett éppen pech, azt a közmondás „ebül szerzett jószágnak” mondja, amely ebül vész el. Mert a nyereségek és veszteségek bonyolult dinamikájában a lelkiismeret-furdalás is benne van.

„Ami a szívemen, az a számon” a gyakorlatban sok szűrőn megy át, amíg kimondásra kerül. A túlzott tapintat elmaszatolhatja a mondandónkat, a nyers, keresetlen őszinteség bántó lehet, ellenállásokat válthat ki.
Egyszóval sok kínos epizód alakulhat ki annak nyomán, amikor leplezni, elkendőzni, takargatni, titkolni akarunk valamit, de a belső, fojtott tartalmak feszítő ereje félrelöki önkontrollunkat. Népiesen szólva: „Kibújik a szeg a zsákból”.
Mert még a baleseteknél is rejtve mindig jelen van valamiféle lelkiismeret furdalásos önbüntetés, egészen a rejtett öngyilkossági késztetésig.

A TÖRTÉNET

Egy fiatalemberrel, akinek az élettörténete igen bonyolult, a boldogságról beszélgettünk. A bonyodalom abból szövődik, hogy házasságon kívül született egy nős embertől, aki nem vált el. Anyjával és az anyai nagyszülőkkel nevelkedett, apjával nem volt kapcsolata. Megismerkedésünk idején éppen a Szaturnikus ciklusát élte, azaz 28 évesen apját kereste a facebookon. Mindezt pár évvel édesanyja halálát követően.
Ily módon a boldogságról való témában nemigen jutottunk dűlőre. Nem akarta boldogtalannak lefesteni magát, de boldogságtól sem repesett. De miután írónak készül, megpendítettem, írhatna egy eszmefuttatást a boldogságról. Ezt elutasította azzal, hogy őt valójában a történetek érdeklik.
A kérdésre, hogy miért, és hogy szerinte mi a történet, csak vaktában vágta rá:

 • Hogy mi a történet?
 • Hát van egy hős, aki győz, vagy elbukik, és egy csomó más szereplő is.
 • Valamit véghez kell vinni, meg kell oldani.

R.: Érdekes a szó etimológiája. Ebben a percben jutott eszembe, hogy a „tör” szóból jön, a törni, zúzni igéből. Ehhez jönnek a ragok, a képzők, amelyek kialakítják a mondatban való szerepét.  Utal a kifejezés a metakommunikatív szférára is, a történésre. Ez a láthatatlan, a történet a már lezajlott história látható lenyomata.
A láthatatlan szférában szövik a párkák a szálakat. Ez a sejtelmek, előérzetek, előkészületek, megérzések világa.
A történet mestere Shakespeare.
Eltűnődött a hallottakon, de érződött, hogy még nagyon a kezdeti lépéseknél van. Nyilván saját töredékes története is befolyásolta, hogy csak kapiskálta az arisztotelészi mondást: „Az egész az igaz!”
Arról is beszélgettünk, mikor, mitől és hogyan válik egy történet megírhatóvá?
Vagyis a rálátás, a felülnézet szükségességéről.
Érződött, mennyi minden elindult a lelkében, tetéződvén az „eset”, az esemény etimológiájával is, amelyek csak úgy „elébünk hullnak”.

A látható történet

.

A MEGBOCSÁTÁS

A bűn, a bűnhődés és a büntetés az emberiség történelmének örökzöld témája. A keresztény vallásban a gyónás szentsége feloldozást jelent annak, aki megvallja bűneit a gyóntató papnak. Ám sokak számára ez nem érthető és nem fogadható el maradéktalanul, többek között a lelkiismeret furdalás miatt sem, amely alól nem mentheti fel az embert a megbocsátás elhangzása.
Reinkarnációs témát is érint a kérdéskör, noha van, akinek kiüti a biztosítékát a gondolat, hogy bűnben jövünk a világra és nem tabula rasa lélekkel, hogy nincs ártatlan csecsemő, mindenki hozza magával előző élete tévedéseinek, tudatlanságának, túlkapásainak nehéz utóéletét. Az Édenkerti epizód sem talál minden lélekben termékeny talajra, főleg, akik az egész teremtéstörténetet megkérdőjelezik. A személyes Isten fogalma pedig sokakat egyenesen ateistává tehet. Megjegyzendő, hogy ennek hátterében önismereti vakfolt is van, ezek a tiltakozók saját személyiségükkel sincsenek „köszönő viszonyban”, így a Hamvasi gondolat, hogy korunkban a személyiség a szakralitás hordozója, nyilvánvalóan teljesen idegen tőlük. Pedig a szakralitás kérdése, a jog, az etika, a moralitás nem megkerülhető kérdések.
Napjainkban a liberalizálódás és relativizálódás sok normát megdöntött, a természetesség, a magától értetődőség, a nyilvánvaló igazságok hínáros kuszaságokban vesztegelnek, az elburjánzott korrupciót már-már létrontásnak láthatjuk olykor.
A keresztény vallás a megbocsátást a fontos erények közé sorolja, és ez igen sok viselkedési anomáliához vezetett az idők folyamán. Főleg a politikai életben elburjánzott nyílt bocsánatkérések a szembetűnőek, mindenek előtt csupán a szavak szintjén való elhangzásuk okán. Ebben most van egy kivétel: az amerikai külügyminiszter és elnök nem kér bocsánatot Japánban a ledobott atombombák miatt. Ennek mély hátterét a közvélemény természetesen nem tudhatja. E sorok írójától mindenféle ítélkezés távol van, mégis gyanítom, nem azért van ez így, mintha Amerika maga is megbocsáthatatlannak tartaná az atombomba ledobását. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a fegyvergyártás, amelynek következménye a fegyverpiac keresése, ezt követi a fegyvercsempészek iparága, a polgárháborúk, egészen a fenyegető 3. világháborúig. Hiszen a fegyvereket azért gyártják, hogy azokkal öldököljenek. Ha egy Pirandello drámában az első felvonásban egy puska lóg a falon, annak előbb-utóbb el kell sülnie.
A „megbocsátás” kifejezés

 • az elengedéssel,
 • a kiürüléssel,
 • a megszabadulással,
 • az elbocsátással van kapcsolatban.

Azt jelenti: 

 • nem bocsátkozik sérelmei megtorlásába,
 • nem rója fel a bántást, az ártást,
 • nem hánytorgatja fel,
 • túllép rajta.

A legnagyobb elfajzás akkor következik be, amikor annak is „megbocsátanak”, aki ezt nem is kéri.
Másik hátulütő, hogy a bocsánatkérő a bűntudatát, lelkiismeret furdalását mintegy rápakolja, vagy legalábbis megfelezi azzal, akinek ártott, kérvény, hogy tekintsen el a történtektől. Más az „”I am sorry!”, mert az csak sajnálatot fejez ki, hogy amit tettem, nem volt szándékos. De nincs az a kényszer, hogy a másik ezt fogadja el, végképp ne nehezteljen rá, a megtorlás pedig eszébe se jusson.
Mentegetőzés, magyarázkodás, tiltakozás nélkül kell elvállalnunk, ha valami folytán „vétkezünk”.
A bírák és az igazságszolgáltatás nincs könnyű helyzetben, amikor a tényállás mentén a büntetést kiszabja. Ott is vannak elévülő és soha el nem évülő bűntények.
A természetes, családi környezetben nevelkedő gyermekeknél nagyobb esély van arra, hogy a viselkedés normáit, az empátiát, a tiszteletet megtanulják és műveljék. A ma divatos közösségi szocializálódás diffúzabb értékrendet kölcsönöz. A szeretet kötelékről sem feledkezhetünk meg, amely a mostoha szülők, fél- és mostoha testvérek kötelékében általában nem jellemző. A példaképek és ősök ismerete is nagyon fontos a személyiség kialakulásában, a gyökértelenség nem kedvez ennek. A rossz minták egyébként is ragadósabbak. Elvált szülők gyerekei gyakran maguk is elválnak.
Erre a sokféle anomáliára húzódnak rá a viselkedési kisiklások, amelyeknek a korrigálása nem álmegbocsátásokkal történhet, hanem belátással, felismeréssel, a lelki energia átalakulásával, a megfinomodással. Ez kétségkívül sok tépelődéssel, belső konfliktusokkal, szégyen és egyéb kínzó érzésekkel jár együtt, de ezek megúszhatatlanok, ezen frusztráltságok nélkül érzelmileg analfabéták maradunk.
Minden vétek magában hordja önbüntetését.
Ezért álmegbocsátással nem szabad megakadályoznunk, hogy a vétkező belátása folytán átalakuljon, vagyis ő maga vállalja tettei ódiumát. Így veretesebb önismerethez, önbecsüléshez juthat, jobban el tud igazodni abban a RENDBEN, amely a világit fenntartja.

 

A LÉNYEGLÁTÁS

Bizony, a lényeglátás nagy hiánycikk napjainkban mind az egyéni, mind a közéletben. Talán egészen kicsi korunkban, amikor a racionális világ még nem béklyózott be bennünket teljesen, és a láthatatlan világgal, az előző életünkkel és mindenekelőtt a Teremtővel élő, működő kapcsolatban voltunk, jobban vettük az igaz és a hamis jelzések különbségeit. Ám később ez a képességünk lassan elfedődik a rárakodott rétegektől és csak egy felszíni kavargás marad belőle.
A mesei próbatételeknek állandó összetevője a lényeg kiválogatása. Hamupipőkének például a hamuból kellett a búzát kiválogatnia. Pszichének már összetettebb feladatot adott Vénusz, az anyósjelölt, aki nehezen tudta elfogadni, hogy fia, Cupido szerelemre gyulladt és nagyanyává tette őt. Első próbatétele volt, hogy búzát, árpát, kölest, mákot, borsót, lencsét, babot kapott egy púpos halomban, ezt kellett külön – külön kupacokba gyűjtenie. Pszichének a hangyák segítettek ebben a lehetetlennek látszó feladatban.
A mindennapi életben az efféle csodás segítségek ritkábbak, nekünk kell a probléma gyökeréig, a forrásig mennünk a lényeglátásban, hogy a megoldást kimunkálhassuk. Egyszerű hasonlattal élve: a folyófüvet hiába csipegetjük le, annál jobban burjánzik. Csak ha a gyökerét húzzuk ki a földből, akkor szabadulunk meg tőle.
A lényeglátás a mennyiségből a minőségbe való átlépéssel, az esszencia kivonásával kapcsolatos, miképpen a kvintesszencia is a négy elem lényegének a kivonata. Ennek hiányában az eredeti, a jó, az igaz, a tény, a valódi elvész, nem látjuk a fától az erdőt, és a tudatlanság, a félműveltség darázsfészkébe nyúlunk. Álljon itt egy példa a kolosszális félreismerésre, a Da Vinci kód divatos gumicsontja, amelyet egyre többen rágnak a materialista elkötelezettségűek közül. Az eredeti kereszténységtől való eltávolodásban ma már sok kificamodott nézet található a „spirituális piacon”. A Gutenberg Galaxisnak köszönhetően úgy nyomtatott formában, mint TV filmek áradatában mondhatjuk, „folyófűként” terjed. Ebből most csak három abszurditást emelünk ki:

 1. a szűznemzés kérdésének nem értését,
 2. Mária Magdolna ágyasságát,
 3. Krisztus zsidó, vagy nem zsidó mivoltának boncolgatását.

A szűznemzés, mint égi erővel való megtermékenyülés már az Ízisz Ozirisz mítoszban is szerepel. Abban a darabokra vágott isten összerakása után egy pillanatra feltámad és SZEMSUGARÁVAL MEGTERMÉKENYÍTI Íziszt.
Ezt a mai elbeszélések biológiai ondócseppel helyettesítik.
Szaftos pletykatéma, hogy Krisztus megkísértései között a Mária Magdolnával való viszony is helyet kap. Egyes verziók már vérvonalat is felállítanak, a született gyermek utódának, avatárnak képzelvén magukat.
A nemzetiséghez kötött származási téma pedig összekeveri a precessziós kultúr periódusok jól kirajzolódó valóságát a Kos, illetve a Halak periódus között. A mózesi táblák és a keresztre feszítés két különböző történet.
Hasonlóan zavaró a „test feltámadás” (legalábbis abban az értelemben, ahogyan a temetőkapuk felirata őrzi) és az örök élet képzete. Nem fizikai „örök életről” szól az evangélium.
Hasonló silány okoskodás Krisztus loser voltáról beszélni, hogy t.i, ha valóban isten, miért nem akadályozta meg az egész passiót? Ehhez társul Júdás felmagasztalása, akinek az árulása nélkül az egész misztérium nem mehetett volna végbe.
Higgyük már el, hogy a mérhető téridő dimenzióin kívül más frekvenciatartományok is léteznek, és hogy a kereszt a vízszintességből a függőlegességbe való emelkedés jelképe:

 • a múlandóból az öröklétbe,
 • a durvából a megfinomítottba,
 • a láthatóból a láthatatlanba
 • a létforgatagból az üdvbe.

Miként minden lényeg a mennyiségből a minőségbe való emelkedéssel függ össze.

 

A DOB

Mondhatjuk szakrális, vagy archetipális tárgynak, hangszernek vagy varázseszköznek, csak közelítjük azt az összetett mondanivalót, amelyet a dob alakja és hangja tartalmaz.
Kör alakja, csakúgy, mint a sátrak, templomok esetében, az eget jelképezi.
Teste és a dobverő (mint jogar) a férfi és női jelképiség maga.
De a Napot is jelképezi, Nap-szervünkön, a szíven keresztül, amely „dobog”.  A dobpergés valamiképpen Nap-idézés:

 • a révülést, a sámánutazást segíti,
 • a túlvilági utazás a Napisten áldását adhatja a „látáson” keresztül.

Henger alakú hangszekrénye a bőrbevonattal a legrégibb időktől kezdve magát a világegyetemet jelképezi, ezért vallásos jelleggel is felruházott. A néger kultúrában valósággal fétisként tisztelik és többnyire kézzel ütik, tenyérrel és az ujjaikkal. Formai változatai népi és műzenei típusok, egyes húros változatok a dob hangját élesítik és hangosítják. Eltérő hangzásúak: a nagyob pergődob mélyebb, tompább, az üstdob inkább ritmikus jeleket ad.
Nemcsak formájában szimbolizálja a mindenséget, hanem hangja is a kozmosz hangja, a létezés visszhangja, az Ég Istenének hangja, miként a mennydörgés is a kozmosz ritmusát idézi a távoli morajlásban. Ez extázist idéz elő, ebben a vonatkozásban pszichológiai hadviselésnek is mondható.
Ősibb népeknél még ma is az eső varázslatok, a jóslások, a gyógyítások eszköze. A hindu mitológiában Siva isten saját dobjának hangjára lejti kozmikus táncát.
Esetenként bőrének rajzolata is akár csillagtérkép is lehet, az Égisten arcának megjelenítője.
Elgépiesített világunkban ezek a szakrális mondanivalók halványulni látszanak. Az internet világában már faluhelyen sem a kisbíró dobolja ki, amit „közhírré akarnak tenni”.

 

 

TŰZFÉSZKEK

Rengeteg erdőtűz pusztít manapság a Föld különféle helyein, néha hetekig sem sikerül eloltani azokat. Ennek oka, hogy nem sikerül megtalálni a tűzfészkeket, ahonnan az egész elindul és tovább táplálódik.
Az elharapódzó lángok metaforisztikusan összefüggnek az indulati, hangulati életünkkel is. Ismeretes, hogy már Hippokratész leírta az emberi természet temperamentumainak és az elemeknek az összefüggéseit a tűzzel, vízzel, levegővel és földdel. Ezekre a látványosan epés, haragos megnyilvánulásokra a gyerekek is igen érzékenyen reagálnak:

Egy kisfiú a Nevelési Tanácsadóban igen beszédes önarcképet rajzolt. Tűzoltónak rajzolta magát, aki vastag vízsugárban locsolt két embert. Amikor megkérdeztem, mi a kép címe, azt mondta: „Eloltom köztetek ezt a durva beszédet.”

Számára egyértelmű volt a veszekedés tűzterjedéssel analóg természete, miként a népnyelv is hasonló tapasztalatokat őriz a parázsvita, a csendes vízpartot mos, a csípős szavak, mérgezett nyíl, vérszomj, vérmesség, tüzesség, etc. kifejezésekben
Az indulatok igaz érzéssé, tetté, az érzések felismeréssé, bölcsességgé való transzformálódása igen bonyolult alkímiai folyamat. De miként a csakrák frekvenciatartományai is egy folyton egymásba átalakuló folyamatokban vannak, és mindegyik csakra mindegyik csakrát tartalmazza, oly módon az elemek egymásba való átalakulásai is nyomon követhetők:

 • a tűznek éghető anyagra (fára) van szüksége,
 • a vízfelhővé párologva visszahull eső formájában a földre,
 • a növények csodálatos fotoszintézise beépíti a FÉNYT a testükbe,
 • és persze ne felejtsük el, hogy végsősoron minden a Fényből lett

Az elemeken, hangulatokon, indulatokon, viselkedéseken túlmenően egyéb elvont tűzfészkekről is beszélhetünk:

 • ideológiai,
 • hűborús,
 • területi vitákból fakadó,
 • hosszas elnyomást követően a lelkekben felszaporodó gyúlékonyság,
 • igazságtalanságokat követő bosszú hadjárat,
 • régi sérelmek fortyogó lávája,
 • etc.

Ezúttal csupán az ideológiai tűzfészkekre vetünk egy pillantást, ahol a felismerés alkímiai folyamata nem képes létrejönni. Ilyen például:

 • az ateizmus és materializmus,
 • amely a gyűlöletre mindig kész indulatban köti meg az energiákat,
 • folyton lázad, ágál, követel, vádol, fenyegetőzik,
 • és ha szentségről hall, vigyorog (mert számára például a korona és a svájci sapka egyenértékű).
 • Erre épül a marxista közgazdaságtan, amely szerint a társadalom osztályharcok története, minden szakrális rend és struktúra nélkül..
 • „istene” a pénz (aranyfedezet nélkül),
 • hite a szabadversenyes kapitalizmus,
 • propagandája pedig valamiféle ködös és utópisztikus egyenlőség.

Minderre most még rárakódott a liberalizmus, amely a nekem mindent szabad szlogennel egyenlő.
Ez aztán igazi ideológiai tűzfészek lett, amelyet nem sikerül eloltani, elharapódzó lángjai új és új éghető anyagot találnak, amelyen vígan lobognak.
Történelmi méretekben, jelenkorunkban az arab tavasz újabb és újabb bozóttüzeit látjuk, amely Amerikának csupán fegyverpiac és nyersanyagforrás, mindez a demokrácia exportálásának álruhájában.

A népvándorlás tűzfészke pedig a hat éve tartó szír polgárháború. A „politikai menekültség” álhumanizmusával fedve.

ÉRINTÉS

Az „ér” szavunk főnévi, véredényt és keskeny patakot jelölő tartalma mellett igen tág igei jelentése van: elér, odaér, érint, ér valamit, érkezik, ért, etc. Főnévi értelemben is hatalmas szóbokor adódik: érték, érdek, érdeklődés, érdem, érem, érvény szavak gyökerét képezi. Ezek közül jelen eszmefuttatásunkban az ÉRINT szószármazékot fókuszáljuk, holisztikusan, vagyis testi / lelki / szellemi értelemben.
A testi érintés teljesen kézenfekvő. Erre egy egész etikett is épül, onnan kezdve, hogy például az angol királynő testét nem illik megérinteni, a kézfogáson, karöltve haladáson át az ölelésig. A testi érintésnek persze vannak sebző formái is, a szúnyogcsípéstől a puskagolyóig terjedő íven, amelyeket ellenérzések is bőven kísérnek, mint az undor, a félelem, a viszolygás, a taszítás, valamint ezek ellentéteként a „kémiai ”összeillés.
A lelki érintés tágabb körű:

 • egyszerre ismerős és újszerű,
 • magától értetődő és meghökkentő,
 • lehangoló és kedvre derítő.

A lelki érintettség mélyebben átjárja az embert, elköteleződés, lelkesültség, mély érdeklődés járhat nyomában, vagy teljes elzárkózás, elutasítás. Az élettörténetek, a drámák szereplői is rokon- vagy ellenszenv alapján keltenek bennünk azonosulást, megértést, értetlenséget, etikai ítéletet.
E sorok írója úgy véli, hogy születésünk idején van bennünk valamiféle eredeti érdeklődés, amely életünket lenne hivatva irányítani, vezérelni, de ez sokszor elsikkad, és ezt követően inkább céltalan bolyongás, tehetetlen sodródás lesz életünk.
Fenomenális a szellemi vonatkozású „érteni” szó származék, amely a felfogni, intellektuális rendszerünkbe beépíteni jelenti az információt. Elér bennünket, részévé válik gondolkodásunknak, érzelmi habitusunknak, ezáltal tetteinket is befolyásolja, tudássá, ismeretté válik, magasabb dimenzióba emel bennünket.
Valójában minden kommunikáció alapja ez az „értés”:

 • különben pusztába kiáltott szó,
 • amortizálódott energia,
 • kárba veszett kapcsolódási igyekezet,
 • meddő futam lesz a megszólalásunk.

A Gutenberg Galaxisnak, az on-line forgalomnak, a hírközlő médiák személytelenségének sajnálatos következménye a mennyiségi áramlat, amely a lényeg, a minőség rovására burjánzik, divatozik. A lélektől-lélekig való igazi információ csere eléggé elsikkad. A metakommunikációról nem is beszélve, amely az igazi üzenetek valóságos arzenálja.
Talán ez az eszmefuttatás megérinthet bennünket, A. Einstein szellemes gondolatának kíséretében: „A legérthetetlenebb a világ megértésében az, hogy megérthető.”

UGRÓDESZKA

Az ugrás a sima haladáshoz képest másik dimenzióba emeli az embert. Köze van az időhöz is: azt jelenti, rövidebb idő alatt teszünk meg egy távolságot, mint amennyi idő alatt az szokványosan megtehető. Ezt a könnyebbséget sok szólásmondás kifejezi:

 • egy ugrásra van = könnyen elérhető,
 • nem nagyon ugrálhat = pillanatnyilag korlátozott,
 • most mit ugrálsz? = mit elégedetlenkedsz?
 • ugrás a sötétbe = kockáztatja a bizonytalanságot,
 • ugrásra készen = cselekvéskész állapotban van.

Toronyugrókat ugródeszka segíti magasabbra, hogy az elrugaszkodás sikeresebb lehessen.
Metaforisztikusan azt szoktuk mondani, ha valaki saját előmenetele érdekében valakit kihasznál, vagy felhasznál, hogy eszköznek, ugródeszkának tekintette, ami igen sértő.
Kapcsolati szakításoknál is szerepelhet valaki átmeneti partnerként, aki csupán egy híddeszka ahhoz, hogy a másiktól el tudjon válni.
Mint eszköz, vagy ügyességet fokozó tényező, kapcsolatos a TECHNIKÁVAL. Jelenkorunkat a technika századának mondjuk, nem teljesen helyesen, mert a technika csupán egy eszköz a művészi, tudományos és szellemi képességek kifejlesztéséhez és alkalmazásához.
A technika, mint valamiféle előfutár jelentkezik az emberiség történelmében mind ahhoz, amit a későbbiekben sikerül valóra váltani. Ezt nyomon követhetjük a legegyszerűbb használati tárgyak készítésétől az űrrepülésig, vagy a vezeték nélküli kommunikációs eszközökig terjedő íven:

 • kezdetben a kókuszhéj mintájára készítették az edényeket, amelyekben a magvakat, a folyadékokat tartották,
 • a földművelésben a kapától a gépekig tart a fejlődési út,
 • a zárt terek képzésére a luxus palotákig és templomokig a barlangok adtak mintát,
 • a kerék volt az első közlekedést gyorsító eszköz,
 • az írás, a betűvetés az információ megőrzésére szolgál,
 • a madarak szárnyalása a repülőgép ősmintája,
 • a kábelek, a távíró, a telefon, a rádió, a televízió, a test vezetékeit utánozzák,
 • a számítógépről nem is beszélve.

A technika tehát ugródeszkának mondható, hogy nagyobb távolságokkal, több emberrel, távolabbi eseményekkel tudjunk kapcsolatba kerülni. De előbb mindig a belső vágy, az elképzelés volt, amely felvázolta a lehetőségét például a Föld körül hajózásának, vagy körül repülésének.
Persze van egy nagy hátulütője is ennek az ugródeszka technikának:

 • jelesül az, hogy mindehhez egyre több ANYAGOT, fémet, követ, üveget etc. kell alkalmazni,
 • amely szükségszerűen a materializmus felé hajtotta az embereket,
 • a SZU-ban is annak idején a technika, a vezetékek, a fémek, az építkezések voltak hangsúlyosak a kommunizmus működtetéséhez.

Ily módon lett a megfoghatatlan technikai képességekből anyagelvű ELLENKULTÚRA.

De minden bizonnyal erre is szükség van ahhoz, hogy a materialista-ateista -kommunista pokoljárás mélységei után újból felemelkedés jöhessen az elvontabb, szellemibb dimenziók felé, újabb „ugródeszkát” képezvén az előbbre jutáshoz.

VÉLEMÉNYFORMÁLÓK

Kisiskolás korunk óta megvannak a kortárs csoportosulások a maguk hangadóival, akikhez igazodunk. Sőt, már a családban is tapasztalható a nagyobb testvérek nézeteinek, érdekeinek hatalma a kisebbekre. Szinte lehetetlen számba venni, mi mindennel lehet kitűnni a társak közül, amelynek alapján létrejönnek az iskolákban a klikkek, csoportosulások, barátságok. Ilyen a szépség alapján, a szülők presztízse folytán, sportteljesítmények, ügyesség, jó tanulás, vagányság, kedvesség mind alapja lehet a különféle kötődéseknek. Egy fiatalember, aki második diplomáját szerzi és komoly zenével is foglalkozik, visszaemlékezett introvertált gyerekkorára, amikor irigyelte az osztály nagymenő, verekedős bandavezérét. Ebből a fiúból pizza futár lett. Hamar ellőtte a puskaporát.
De nemcsak kisebb közösségekben lehetünk tanúi a véleményformálás folyamatának, napjainkban a médiának is oroszlánrésze van ebben. A szólásszabadság okán zsong a tér a mindenfajta nyilatkozatoktól, mindenki hallatni akarja a szavát, mégha nézete teljesen kiforratlan is.
Igen, a véleményeknek határozottan van bizonytalansági faktora az érzékelési és gondolkodási folyamatok bonyolult jelentéstani összefüggéseiben, mindenekelőtt a sajátságos szubjektivitás miatt. Az ego- és érdekvezéreltség miatt alig lehet azt elvárni, hogy széles rétegek osszák az egyes vélekedéseket, és egy húron pendüljenek azzal.
A „véletlen” szó is a VÉLNI ige származéka, ez pedig a véletlenek vannak, márpedig véletlenek nincsenek meddő vitát tartja fenn.
Az emlékezetben véletlenül, önkéntelenül, akarattól függetlenül idéződnek fel régi események, megelevenednek. Az emlékek pedig befolyásolják vélekedéseinket, mivel analógiában állhatnak az éppen zajló történésekkel.
A dialógusban, az élő, személyes kommunikációban valóban mód nyílik az energiacserére, amely az átalakulás motorja. Ám a médiában hangoztatott szlogenek, utalások, kommentárok, értelmezések erre nem adnak lehetőséget, ott megvitatás nem lehetséges, ott az értelmezések értelmezése valamiféle virtuális világot épít, amelyben az elhangzott megállapítások keringenek. A reklám, a propaganda, az agymosás jól bevált, hatékony módszere ez, valóságos világhálózatát képes kiépíteni az ideológiáknak, megbélyegzéseknek, elmarasztalásoknak, indulatoknak, gyűlöletkeltésnek. Ezek tömegméretekben beszivárognak a lelkekbe, ott gyökeret vernek és burjánozni kezdenek.

Az egyébként is deszakralizálódott világunkban az identitásukat vesztett emberek értékválságát még jobban elmélyíti.

METAFIZIKAI KÁOSZ

Szabad akaratunk folyományaképpen lehetőségünk van a rossz, a helytelen választására is, amelynek következménye a kemény sors. Jó és rossz karmánkat minden pillanatban alakíthatjuk a vágyainkkal, szándékainkkal, gondolatainkkal, szavainkkal, tetteinkkel. Ezek bizony igen kaotikus állapotokat képesek létrehozni, életellenes impulzusokkal az egyéni meghasonlásoktól az öngyilkosságon át a világháborúig és népirtásokig.
De nemcsak a szabad akarat születik velünk, az isteni szikra is szívünkbe van írva, amelyből kialakítható a használható világnézet, a teremtés isteni rendjének a felismerése, amelynél jobb iránytű nem is kell.
Sokezeréves ősi bölcsességről is tudunk, szent ismeretekről, teokratikus uralmakról, államberendezkedésekről, amelyek ugyan fizikailag eltűntek a világból, de a lelkünk mélyéből elő- előbukkannak. Abból a kollektív tudattalanból, amelyet minden ember hordoz a lelke mélyrétegében.
Részben talán az intézményesült vallásoknak a következménye, hogy már nem képesek a nagytömegek számára eligazítást nyújtani. Alapvetően öt világvallásról szoktunk beszélni: az univerzalizmusról, buddhizmusról, zsidó, keresztény és iszlám vallásokról. De a sok szektát, és leágazást is beleértve, ez a szám hatványozódik. Sajátságos, hogy még az egyistenhívő vallások között is rengeteg az inkompatibilitás, az áthidalhatatlannak tűnő szakadék. A buddhizmus itt Nyugaton most nagy tért hódít, főleg az egocentrikusok körében, akik nem akarnak maguk fölött Istent elképzelni. Keleten viszont hódít a kereszténység, mélyebben értik a transzcendens üzeneteket, mint az elracionalizálódott Nyugat.
A történelemből jól ismert vallásháborúk most az iszlám vallás kapcsán látszanak fellángolni. hatalmas belső ellentétek bomlasztják. Míg a síták csak Mohamed leszármazottjait ismerik el vezetőnek, addig a sunníták szerint bárki lehet vezető.
Valamelyest segítheti az áttekintést az a probléma szemlélés, amely a tudatos és tudattalan lélekműködés diszharmóniájában látja az ütközetet. De persze az ateista – materialista kommunizmus után kiszabadult a palackból a szellem, és útjára indult a „spirituális turizmus”:

 • elárasztották a világot a „megvilágosodott” mesterek, jógik,
 • az asztrológiai sarlatánok,
 • gyorstalpaló hétvégi „beavatásokról” is hallhatunk,
 • gyógyítókról, jósokról, auratisztogatókról, csakranyitogatókról, etc.

Felsorolni lehetetlen ki és mi mindenki.

Még a látható, fizikai világban sem lehetséges a magasabb szférák sejtése és ismerete nélkül eltájékozódni.
Ám a metafizikai káosz csak a szív bölcsességével, az etikai érzékkel, az isteni rend tiszteletével ellensúlyozható.

ENTRÓPIA

Az energia átalakulása és átalakítása mind a fizikai, mind a lelki életben fontos kérdéseket vet fel. Lelkileg főleg az indulatok megfinomítása a nagy kívánalom, hogy abból igazi érzések, és jó tetteket motiváló indítékok válhassanak, hogy a talentumunk megtalálja kifejeződési formáját, mielőtt amortizálódnék. Egy szürrealista festőnő mesélte egy alkalommal, hogy ő zongorista akart lenni, de nem volt zongorája. De, mint mondta, ebből az energiából lett festő belőle.
A civilizációban a gőzgép feltalálása hatalmas ugrást jelentett, mert az állati erő helyett a gőz energiáját hasznosította. Ám a gyakorlati hasznon túlmenően tudományos nyereség is született, a termodinamika, amely azt tanulmányozta:

 • hogyan alakul át az energia?
 • valójában mi okozza azt?
 • egyirányú-e a hőáramlás?
 • mi jellemzi a rend és rendezetlenség állapotát?

A tapasztalat szerint a koncentrált energia mindig szét akar szóródni. Ha egy meleg tárgyat magára hagyunk, az lehűl, felmelegíti a környezetét, vagyis entrópikus folyamattal találjuk szemben magunkat.
Van tehát a rend és rendezetlenség között egy átmeneti állapot, amelyet tanulmányozhatunk, hasznosíthatunk, legalábbis a felismerések vonatkozásában.
A termodinamika foglalkozik azzal, hogy termikus folyamatokban az energia hogyan alakul át és mi az irányultsága. A molekuláris rendezettség felbomlik, a változás maga az entrópia, azaz a rendezetlenség állapota.
Rokon fogalom az amortizálódással, amely az elhalást jelenti, az elpusztulást, a felmorzsolódást.
A rendezetlenség mértéke tehát az entrópia, a dolgok elromlása.
Ami a termodinamikában a hő leadása, elvesztése, „eltűnése”, az a lelki életben a tűz, a lelkesség, kihalása, a lelki kihűlés, a kedv elvesztése, a tehetetlen megmerevedés.
Ám, mivel az energia nem vész el, nem válhat „semmivé”, még az elkopott aranypénzek is dörzsölési hővé alakulnak át az idők folyamán. Később persze ötvözték, hogy kopásállók legyenek.
A kommunikációs csörtékben is energiák ütköznek, akár két golyó fizikai ütközetében. Még bizonytalanabbul követhető, miként lesz ezekből a véleményekből meggyőzés, belátás, felismerés, olykor pedig csökönyös rögeszme.
Még sajátságosabb, hogy a lélekben lenyomatok, emléknyomok maradnak az elhangzott szavak nyomán, legyenek azok bántóak, erősítőek, simogatók, vagy lelombozóak.

Az energia hat.

 

A BÖLCSESSÉG

több és más, mint az intelligencia, az okosság, a tájékozottság. Analóg azzal a holisztikai elvvel, amely szerint az egész több és más, mint a részek puszta összege, mégpedig

 • az integráltság,
 • az összrendezettség
 • az összefüggések,
 • a struktúra okán

Van egy latin mondás: ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ez híven utal arra a belső, lelki, alkímiai folyamatra, amely a bölcsesség kiérleléséhez szükséges. Ha valaki azonnal hozzászól, véleményt mond, kommentál, valójában ellövi a puskaporát ,míg aki végig gondolja a dolgokat, az nem sziporkázza szét a munícióját.
A racionális tudás és az intuitív, inspiratív, imaginatív, belsőnek mondható tudás a nyugalom erejét sugározza, és minden időben hatékonyabb, mint a tudatos és tudattalan lélekműködés meddő megütköztetése. Ez a kétféle működés analógiában van a férfi, illetve női minőséggel, más szavakkal a jin és jang erőkkel, a behatolás és befogadás dinamikájával.
A bölcsességnek a mitológiában inkább istennők a képviselői, mintsem az istenek. A görögöknél például Athéné, aki a rómaiaknál Minerva. Története igen érdekes, Zeusz fejéből pattant ki teljes fegyverzetben.

Minthogy nem anyától született, a „fej” vezérli, nem hoz világra gyermeket, egész életében hajadon maradt, a tudománnyal és művészettel ajándékozta meg az emberiséget. Feltalálta a szövést, a varrást, a hímzést, ezek női foglalkozások. Hiúságtól sem mentes, szépségéért többször versenyre kél. Az olajfa ajándéka kapcsán megkapja Attikát, amelynek fővárosa Athén. Neki szentelték a baglyot, mint az éberség, a kígyót, mint az okosság, a kakast, mint a harciasság jelképét.

A történet híven őrzi a bölcsesség tűz szellemmel való kapcsolatát is.

TANTALOSZ

dúsgazdag lydiai király volt, az istenek kedvence. Részt vehetett az olimposzi lakomákon. Azonban visszaélt helyzetével. Összeszövetkezett az emberekkel, elárulta nekik az istenek titkait, ambróziát és nektárt csent el nekik az istenek asztaláról. Mindenen túlmenve saját fiát, Pelopsot is lemészároltatta, húsát megsütötte és feltálalta az isteneknek, hogy próbára tegyen mindentudásukat.
Az istenek megállták a próbát. Pelopsnak visszaadták az életét, Tantaloszt pedig a Hadészba vetették, ahol örök éhezés és szomjazás várt rá. Bár vízben állt, de ha lehajolt, hogy szomját oltsa, a víz eltűnt, csakúgy, mint a feje felett csüngő gyümölcsök, ha utánuk nyúlt.
Erről a mitológiai történetről kapta nevét a TANTÁL fém, amelyet 1802-ben egy Eckberg nevű svéd vegyész fedezett fel. A saválló fém kutatása igen nagy nehézségeket jelentett, innen a névadás ihlete.
A fém oxid formájában található a természetben. Kemény, rendkívül tömör, hő-, rozsda- és saválló. Ezért kiválóan alkalmas sebészeti műszerek, fegyverek, mobiltelefonok elektromos kondenzátorainak gyártására. Számítógépeknél, gépjárműveknél is széleskörű alkalmazást nyer, mivel elektromos töltés tárolására is igen jó.
Előnyös tulajdonságait és felhasználhatóságát tekintve komoly kereskedelmi csempészet is társul hozzá.  

A TEKINTET

A szem csodálatos Nap-szervünk, miként a szív is az. Csak míg a szív a ritmus „felelőse”, a központ, a kiindulás szerepét tölti be, addig a szem, páros szerv lévén, extrovertáltabb feladatokhoz is jut. Megfoghatóbban kötődik a FÉNY érzékeléséhez, ennek kapcsán az árnyékhoz, valamint a színek és a formák látásához. Miként a képzőművészek mondják, van úgynevezett belső látás, szürreális érzékelés, és ha egy vonalat húzunk, valójában a látható és a láthatatlan világot választjuk ketté.

A szemnek – hasonlatosan a gabonaszemek sűrített tartalmához – széles jelentés horizontja van. A személy, a személyiség szó is fontos származéka. Ily módon kötődik az önismerethez is.
„A szem a lélek tükre”, tartja a mondás. A szemből sugárzó erőt mindenki érzékeli. Leghívebben ezt az Ozirisz történet őrzi, aki szemsugarával termékenyítette meg Íziszt, amikor ő összerakta szétdarabolt testét és egy pillanatra feltámadt. A szemből tehát isteni erő sugárzik. Jakob Böhme írja: „A lélek Isten szeméből született élet”. Ez a gyönyörű metafora szemet tulajdonít a Teremtőnek, hogy érzékelhessük az élet, a lélek, az isteni erő lényegét.

Visszatérve az önismereti vonatkozásokra, különös, hogy a szeméről az ember felismerhető. Ebben a TEKINTETNEK hatalmas szerep jut, a nézés néma műveletének. Persze más a nézés és megint más a látás. Az utóbbi a lényeg felismerése. Különös, hogy a tekintet a leganyagtalanabb valami, és mégis ekkora hatású. A TEKINTÉLY szó is fontos származéka. Egy jól irányzott – veséig hatoló – tekintettel szinte le lehet törölni egy embert, teljes elmarasztalást képes kifejezni. „Tekintettel lenni valakire, vagy valamire” is a fentiekben idézett viselkedést szabályozó hatását támasztja alá.

A SZEMKONTAKTUS is fontos viselkedési elem, állni valakinek a tekintetét, nyílt kommunikációt jelez. Szemben azzal, aki lesüti a szemét, vagy kerüli a tekintetünket.
A tekintet el is tus sötétülni, vagy éppen felragyogni, gyilkos is lehet, valósággal „tűre szúrhatja az embert”. Máskor pedig csak legeltetjük szemünket valakin, vagy éppen felfaljuk őt. Össze is akaszkodhatunk tekintetünkkel, vagy üveges szemmel nézhetünk.
Ilyen sokrétű a teljesen anyagtalan tekintet.

A MEGISMERÉS

A képi és a szavak világa híven tükrözi a tudatos és tudattalan lélekműködésünket. Előbb van a kép, azok átfordítása szóba, megnevezésbe, ez külön feladat és nem is mindig sikerül. Ezt támasztja alá áloméletünk is, ahol a racionális logika nem nyújt eligazodást, hiszen téren és időn kívüli világban zajlik a képáramlás. Egyszerre vagyunk szemlélők és résztvevők, egy személybe ékelődhet más alak is, pillanat alatt lehetünk itt és ott térben és időben.
Hogy mitől kép „a kép”, annak meghatározásával a művészek sem szoktak bajlódni. Valami „egészet” tartalmaz, és ettől már van létjogosultsága.
A „képesség” kifejezés utal erre a teljességre, hiszen az valamiképpen belső, lelki képalkotás a valóságról, az igazságról, valaminek a megértéséhez.
Mindeme képességek közül

 • önmagunk,
 • a világ,
 • és Isten megismerése a legnagyobb kihívás.

Ez a „megismerés” lényegében az Istenhez való hasonlóság meglátása, a Teremtő mindenben való jelenlétének felismerése, magának az életnek a lüktetése.
Részben ugyanis kész ismeretekkel jövünk a világra, részben viszont tanulás révén jutunk igaz ismeretekhez, olyan elvontnak tűnő szférában, mint például az etikai élet. A jó és a rossz megkülönböztetése, az igaz és hamis szétválasztása etc.
Mindez összefügg azzal is, hogy a láthatatlan világból jövünk le testetöltésünk révén ide a Földre, és a láthatatlan világ háttér történései mindig jelen vannak. A helyes ismeretek nem a külsődleges, ezáltal esetleges és látszatvilágból nyerhetők, hanem a belső, lényegi, igazi valósággal egységben. Különben elhamarkodott, látszat ismeret, hamis kép, tévedés alakul ki az igazi megismerés helyett.
tévedés ugyanúgy szíven ütheti az embert, ha annak hamis volta kiderül, miként az igazság megismerése is katartktikus, tengelyből kibillentő, meghasonláshoz vezethet, nem lehet kitérni előle. Mégha meg is marad valaki a kényelmesebbnek vélt hamisságában, tévedésében, békaperspektívájában, önző akaratában. Előbb, vagy utóbb összeomlik a tévedés várvédje.
A megismerés a bölcsességgel analóg. A bölcsességnek is van „szűrője”, amely által sok tapasztalás után rostálódhat ki. Miként a Példabeszédek 16/16 fogalmaz: „Szerezni bölcsességet, óh, mennyivel jobb az aranynál, és szerezni eszességet, kívánatosabb az ezüstnél.”
Mindez a szeretettel is analógiában áll, amely felette áll az érzéseknek, mivelhogy nincs is ellenérzése, szemben a többi érzésféleséggel. A szeretet a szívbe oltott isteni erő 12 dimenziós kiáradása, mandalaszerű teljesség.
Maga az ÉLET, az Isten, az örökkévalóság.
Ezt jelenti a szívvel való gondolkodás, és az aggyal való érzés poláris világunkban. Egységbe kell hoznunk

 • az eget és a földet,
 • a láthatót és láthatatlan,
 • a múlandót és az örökkévalót,
 • a képet és a szót.

Ez a megismerés.

A KÚT

A kút hatalmas mélységeket felölelő jelentése nem érthető meg a VÍZ valóságának taglalása nélkül, amely mindenekelőtt leszakadt fény. Ám a lélek archetípusa is, a tudattalan lélekműködésünk színtere, belső végtelenségünk, lelki-szellemi energiánk eredete, forrása, hordozója is.
Ebben az értelemben a KÚT = az élő víz forrása. Az „élő” jelzőt fontos elé tennünk, hogy még véletlenül se sikkadjon el.

Meg kell különböztetnünk a kutat a ciszternától, vagyis az esővizet összegyűjtő medencétől, éppen azért, mert a kút élő vizet ad, a föld mélyéből fakadó áradást. Ezáltal kifejezi a föld és a levegő egységét, hiszen az elemek egymásba való átalakulása maga az elementáris életfolyamat, a világ vertikális tagoltságát fejezi ki. Ugyanakkor az esővíz is égi áldás.

A kút tehát a mélységek vizét őrzi, ezek felhozatalára vödröket, szerkezeteket, építményeket alkalmazunk. Kifogyhatatlansága az élet szent titkának kimeríthetetlenségére utal.

Szorosan kötődik az alvilághoz is, mélysége révén akár a pokol kapujának is mondhatjuk. A bibliai Józsefet testvérei a kútba vetették, amikor féltékenységből el akarták tenni láb alól. A még régebbi őstörténetek, például a maja kultúra is őrzi az ÁLDOZATI KUTAK emlékét. Az ásatásoknál talált csontmaradványokból következtettek az archeológusok az áldozati szüzek történeteire.
A régebbi, vidéki közösségi települések gyakori tartozéka volt az öngyilkosságok kútba való beugrásának változata.
Feminin jelkép, a termékenység, a bőség, a kiapadhatatlan forrás hordozója, szentség utalással.
A betemetett kút mindenképpen természetellenes elzárkózást jelez az égi adománytól, az élet forrásától, a megtisztulás lehetőségétől.
Míg a kútból merítenünk kell, a vizet felszínre hoznunk, addig a FORRÁSBAN magától tör elő a víz által hordozott élet, az égi áldás. A források is szent helyek. A rómaiak forrásistene Fons, akinek október 13-án ünnepet szenteltek. Ilyenkor virágokkal díszítették a kutakat, énekekkel és táncokkal áldoztak az istennek. Magát a forrásvizet minden kultúra gyógyító erejű és kívánságteljesítő mágikus hatalomnak tartja. Ezt híven őrzi, hogy az élet forrása Isten:

FONS VITAE.

A forrásfakasztás az isteni gondolkodás felé való törekvéssel analóg. vagyis a meg nem rontott tudásra utal. Ez szolgálja a hitben való megerősödésünket.
A modern civilizációban a kútról való vízhordás gyakorlata kihalóban van, helyébe valamiféle ipari vízgazdálkodás lépett. De nekünk nem szabad veszni hagynunk a kút metafizikai tartalmát, üzenetét:

 • a minden eredet, élet, tudás, hatalom, kegyelem, boldogság forrását,
 • a görögök Mnémoszüné, Emlékezet istennőjét,
 • az Emlékezet lányainak, a Múzsáknak a kutak, a források mindig is kedvelt tartózkodási helyeit,
 • azt is tudnunk kell, hogy Delphoiban Püthiát a kénes vizű forrás gőze segítette a jósláshoz szükséges bódulathoz.

Ily módon saját lelkünket is életünk kiapadhatatlan kútjának kell tekintenünk, ahonnan vagy felhozzuk emlékeinek, vagy maguktól felbuzognak azok az ihletben, látomásban, hallomásban, olykor az álmokban.

Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja Názáretben (1908)

A NYOM

A PECSÉTHENGERTŐL A NYOMTATÁSIG

Nyomot hagyni a világban magunk után, vagy hiába élni, az igen különböző dolog. Némileg általában szüleink nyomdokán haladunk, szokásokat, szerepeket, esetleg foglalkozásukat, hivatásunkat is átvehetjük tőlük, vagy teljesen új utakat taposhatunk magunknak. Lehetnek példaképeink a kultúrából is, olyan emberek, akik már nincsenek közöttünk testi valóságukban, de lelki-szellemi nyomon követhetők. Vagyis „nyomuk” van, ha nem is látható, kőbe vésett, vagy kiégetett cseréptábla maradványa, hanem elvontabb, láthatatlanabb, a képzeti világhoz kötődő formában. Egy megfogalmazás: a teremtésben minden Isten ujjlenyomatát őrzi.
Etimológiáját tekintve látnunk kell az ige/névszói jellegét:

 • jelenti a súlyával a földre nehezedő, azt nyomó igét,
 • és annak eredményét, a nyomást, vagy nyomot.

Származékok hosszú sora őrzi ezt az első pillantásra jelentéktelennek tűnő szó széles üzenethorizontját:

 • a „nyomban” az idői vonatkozásra,
 • a „nyomaszt” a lelki teherre utal, csakúgy, mint a nyomás,
 • a „benyomás” már kommunikatív mozzanat,
 • a „nyomor” az összepréseltségből származó szánalmasságot, valamiféle szomorúságban való megfeneklettséget fogalmaz meg,
 • ebből származik a testi fogyatékosságot jelölő nyomorék sző,
 • a „nyomoz” pedig a kutatásra utal.
 • etc.

Térjünk vissza a mottóban idézett pecséthengerre, amelynek alkalmazása a legrégibb időktől kezdve ismert a kultúrában. Ez henger alakúra faragott gyöngyszem volt, amelyre a tulajdonosa rávésette magát az őt kifejező vagyontárgyával: korsó olajjal, vagy egy hordó gabonával, és nedves agyagpecséttel zárta le. Végig görgetve a pecséthengert papíron, a lenyomat azonosította tulajdonosát. Az írnokok által megörökített dokumentumokat is pecsét hitelesítette. Ily módon a pecsét mintegy sűrített lényeg, azonosító, hitelesítő jegy, bélyeg, tulajdont, titkot jelez, egyszerre ismertető és védő. A meg- és lepecsételt dolog egyfajta zárral, retesszel való analógiát is jelöl, megőriz a külvilágtól, az illetéktelenek behatolásától, vagyis tér elzárók.
Iratokon, leveleken, tárgyakon kívül – sajnálatos módon – embereken is alkalmazták a pecsétet a rabszolgatartó korszakban. Bőrbe égették. A „pecsenye” szó ezt a sütést őrzi.
Elvont értelemben a becsületünkön esett foltot is tartalmazza, például azt is, ha valakinek vér tapad a kezéhez. Egy-egy szégyenfoltot a családi történetek nemzedékeken keresztül őriznek.
Az isteni igazsággal való kapcsolatot a „hétpecsétes titok” védi.
Ékszer vonzata a pecsétgyűrű, betűjellel, családi címerrel utal a társadalmi hovatartozásra.
Láthatjuk, hogy miként a rajzban a VONAL, amely a látható és láthatatlan világot választja el, múlhatatlan jelentőségű, húzzák azt akár egy széndarabbal, akár kifinomult ecsettel, vagy irónnal, olyanképpen a PECSÉT is fontos nyomőrző. A régészek olvassák a történeti lenyomatokat, mint igen megbízható mutatókat.
Elmondhatjuk, hogy a könyvnyomtatás óriási hengereinek őse a pecsétnyomó henger.
De hol vagyunk már a „Gutenberg Galaxistól” a digitális térben?

Vajon a számítógép VIRTUÁLIS VILÁGA nyomába lép az igazi megörökítésnek?

 

CAMOUFLAGE

Sok szó esik a transzparenciáról, az üvegzsebről, földalatti mozgalmakról, titkos szolgálatokról, okkult társaságokról, fedő szervezetekről.
Álarcok, sminkek rejtik igazi arcunkat, mezek, kosztümök, páncélok a testünket. Kozmetikázott „igazságokat” mondunk, kibogozhatatlanul becsomagoljuk mondandónkat körülményeskedéssel, mellébeszélésekkel, félrevezetésekkel, a fél információk megtévesztő hatását maximálisan kiaknázva.
Miért ez a sok álcázás, takargatás?
Az állatvilágban gyakori a rejtőzködésnek az a módja, hogy mintegy beleolvadnak környezetükbe. A kaméleon például a kromatofórás bőrsejtjei miatt képes mintegy felvenni környezete színét, ily módon menekül meg. A leopárd mintás bundájának köszönhetően futás közben eggyé válik környezetével. A jegesmedve hófehér bundájával csaknem láthatatlan a fókák előtt. A havasi nyúl és a hermelin bundája nyáron szürkésbarna, télen fehér.
Favágók és mézgyűjtők gyakorta viselnek olyan álarcot, amelynek tarkójára szemet festenek. A hátulról támadó tigrist megtéveszti a „szemkontaktus”.
A pillangók szárnyának belső felén vannak a színek, a pávaszemek, ezek összecsukva szürkék.
A MIMIKRI célzott hamis jel, utánzással téveszt meg.
A mozdulatlansággal halottnak tettethetjük magunkat.
Bár a szocializáció folyamatában valóban nem lehet mindenkor a meztelen igazságot mutatni, annak hódolni, a kaméleonkofás, mint álnok, talpnyaló, primitív és mást szolgáló viselkedés, általában megvetést vált ki.
A jellemesség, a karakter, a tartás hiányát jelképezi. Az elvtelen változatosság – mint afféle széllovasság – csak sodródásra készteti az embert. Állásfoglalás híján megfoghatatlanná, kiismerhetetlenné válunk.
A történelem és politika tele van olyan történetekkel, ahol az igazság elsikkad, nem derül ki, helyette hallgatás, elmaszatolás, feltételezés van.
Vagyis camouflage.
Ez pedig nem adja az igazság katarzis élményét.

BUBORÉKTÖRTÉNETEK

Inkognitóban, álnéven, álruhában, álszerepekben
zajlik életed már mióta.
Bábák között elvész a csecsemő
hiábavaló futamokban.
Kaméleonkodás volt életed.
Azt gondolod,
másokat csaptál be,
közben magadat vezetted félre.
ez lett életed
buboréktörténete.

 

ÖRDÖGI KÖR

Szegény embert az ág is húzza, - tartja a népi bölcsesség. Vagyis a baj nem jár egyedül. Az ördögi kör egyszerre jelenti a hiány örvénymenetét és a bajok szaporulatát, hatványozódását, amint egyik a másikból megszületik. A hazugság természete is ilyen: a hazugság hazugságot szül.
Egy barátom mesélte, hogy első lemezét saját költségén jelentette meg. „Mert ha más ismert lennék, minden további nélkül kiadnák, ha már lenne lemezem, ismert lennék.” – fogalmazott. –
Egy dramaturg több, mint másfél évtizedig járt dialízisre. Mindig azt mondogatta: hogy bízik a meggyógyulásában. Volt egy dédelgetett témája, amelyet nem sikerült megbetegedése előtt megírnia. „Ha majd meggyógyulok, megírom” – mondta. Azt válaszoltam: „Ha megírná, meggyógyulna.” Nem írta meg és nem gyógyult meg.
A gazdasági életben jól ismert az adósságcsapda, amikor a hitelektől újabb hitelek felvételével próbálnak megszabadulni. Ez természetesen soha nem sikerülhet, hiszen a hiányoknak csak többlet lehet a fedezete, csak a több egyensúlyozhatja ki a kevesebbet.
Ma még nem teljesen köztudott, hogy a betegségek is hiány- és egyensúlytalan állapotok. Még ma is az emberek többsége külső segítségtől reméli a gyógyulását, és nem az önerőből történő rendbejövés lebeg a szeme előtt. Nem kellő tudatossággal vizsgálják a negatív érzéseket, amelyek a szerveket megbetegítik:

 • a harag a májat,
 • a bánat a tüdőt,
 • a félelem a vesét,
 • etc.

Vagyis a negatív érzéseknek is meg van a maguk ördögi köre, mert az érzelmi energiák természetes és örömteli ki- és megélése helyett elfojtott érzéseik lelki torlaszokat emelnek, amelyek a további áradásnak is gátat szabnak. Ez az örvénymenet. A hiány hiányt generál. A többlet pedig maga a hatvány, amely átemel a mélység határán és elindítja a folytonosság menetét. A sikert csak a siker termelheti újra.
A kudarc és a siker egymást feltételező két véglet. Ezt az összetartozást is kevesen látják. Azt gondolják, a siker valamiféle „külső” dolog, amely tanítható, utánzással elérhető, és a mások megerősítéséből táplálkozik. Pedig a kudarc a siker ikertestvére:

 • a kudarcban valami nem fejeződött be, nem futotta ki a pályáját, energiája megrekedt,
 • a siker a befejezett, véghezvitt tett, a kikerekedettség, a lezárulás, amely ezáltal magában hordozza a továbbvitelhez szükséges belső muníciót. Vagyis a megerősítés belső, a saját cselekedeteink eredménye.
 • Az extrovertált világ szemlélete ennek éppen az ellenkezője.
 • Sokszor a kudarcot egy meg nem lépés választja el a sikertől.

Szellemes elnevezés az „ördögi kör”, mert az életünkben a csodák és az angyali dolgok mellett „ördögtől való” sugalmazások is működnek. Ilyenek például a pillanatnyi haszonért feláldozott távlatok, más szavakkal az aprópénzre váltott lelki-szellemi tőke. A részletekben való megfeneklés is ugyanaz, amikor nem látjuk a fától az erdőt. Az ördöggel való cimborálás is ezt a fajta rossz szövetséget fejezi ki. A figyelmeztetés, hogy az ördög nem alszik, vagy a részletekben lakik, igen megszívlelendő mindeme csábításra, kísértésre, baleseti veszélyre. Ugyancsak nem jó az ördögöt a falra festeni, mert valóban megjelenik. Alkut kötnünk sem érdemes vele, eladni a lelkünket, mert jobb tudnunk, mégha jót is teszünk vele, pokolba visz érte bennünket. Egyszóval a mélység, a gonoszság, a sötétség ereje nem elhanyagolható.
A horoszkópban általában a kvadrát, a 90 fokos fényszög jelzi azokat a sors adta kihívásokat, amelyeket a natívusznak meg kell oldania, mégpedig a felismerés, az önismeret belső erejével. Ha ez sikerül, nem lesz az újabb születéskor az ismétlődő örvénymenet, amely mint egy fekete lyuk, elnyeli az energiát.

 


A PONT

Csak egy pont,
mégis
maga a tökéletes teljesség.
A „mindent” foglalja magában,
rejtett lehetőség.

A pólusok mozdulatlan mozgatója,
a harmónia őre,
a mandala középpontja,
kibontott teljessége.
Maradéktalan egyensúly,
ritmus, rend, arány, mérték,
a palackba zárt szellemből
kiszabadul a képiség.

Találkozás-, metszés-, idő-
és mondatvégi pont,
mindig azonos önmagával.
JEL a Valóságról,
a láthatatlan világról,
a Valóságot megjelenítő
isteni világból.

Az időtlenség bizonyosságából
megcsendült hang,
felvillant fény,
időpillanatban
felbukkant tünemény.

Itt, most, ezt, így,
nem máshol,
nem máskor,
nem mást,
nem másképp.

Ez a pillanatban felbukkant
elenlét.

A PATKÓ.

A lovak lábbelije.
Talán a patájukkal hozható összefüggésbe ez a jövevényszavunk, a megpatkolással, a vasalással, a kovácsolással jár együtt a szóhasználatokban. Szimbolikus holdudvara óriásira tágult az idők folyamán, egészen az „elpatkolt” kifejezésig, amely a halált jelöli.
U-alakja révén befogadó, feminin jelkép is, de megfordítva a változékony holdsarlóhoz hasonlít, amely hasonlóság emeli becsértékét. Kapuívet is előhívhat a képzeletben.
Rengeteg varázserő képzet is fűződik hozzá, mindenekelőtt fémanyaga, a vas miatt, amelynek az ércből való kinyerése és megmunkálása igen összetett műveletek révén lehetséges. De a fő varázserő talán abban gyökerezik, hogy eleinte az ÉGBŐL ALÁHULLOTTNAK tekintették, mivel METEORBÓL készült. Elképesztő hiedelmeket képes táplálni eme meteorit képzetből fakadóan.
Az egyik ilyen, hogy a legismertebb szerencsehozó jelkép a négylevelű lóhere, vagy a kéményseprővel való találkozás mellett. Patkó viszonylatban a szerencsének hatványozott jó ómenjét jelenti, ha találják. Különösen, ha hét szeglyuk van rajta, vagy szürke ló veszítette el a bal hátsó lábáról. Szerencse vonatkozásában hangsúlyos az U-alak iránya, ugyanis ezáltal képes bevonzani, vagy kiönteni a szerencsét. Alkalmazása tág körű:

 • gyakran házak alapjába építik,
 • küszöbre szegezik, orrával befelé,
 • szemöldökfán is előfordul,
 • ólak bejáratánál az állatokat védi,
 • de olyan hiedelem és gyakorlat is fűződik hozzá, hogy mágnesként magához vonzza a rontást, ez is a varázsereje.

Az újévi szerencse képzete későbbi keletű, inkább a városi élethez kötődik, nem annyira a lovakhoz.
A vastól a patkóalakú süteményekig terjedő íven bőven felfedezhető a nemi jelképek egész sorozata.
A mai információözönben, amely eláraszt bennünket, kevesebb lehetőség nyílik a jó és rossz ómenek kiolvasása a jelekből. Ma már inkább a buta babonák közé soroljuk és figyelmen kívül hagyjuk, hogy például „burokban születni” valóban szerencsét jelent-e, vagy lehet-e hatása annak, hogy melyik lábunkkal kelünk fel. Egy-egy mondás azonban a patkószeggel kapcsolatosan előbukkan a közbeszédben:

 • olyan éhes, hogy még a patkószeget is megenné,
 • annyit ér, mint döglött lovon a patkó,
 • összerúgja a port,
 • etc.

Egy kis versike is őrzi ezt a jelentőséget:

Egy szeg miatt a patkó elveszett,
a patkó miatt a ló is elesett,
a ló miatt a csata elveszett,
a csata miatt a háború is elveszett.

A CSONT

A csont és a kő analóg jelentéseket hordoz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a mitológiában a kövek is a Földanya csontjai:

 • a görög vízözönmonda szerint az elpusztult emberiségből csak Deukalion és Pyrrha maradtak meg,
 • a Parnasszus tetején hálaáldozatot mutattak be,
 • köveket dobtak a hátuk mögé,
 • Deukalion csontjaiból lettek a férfiak, Pyrrha köveiből a nők.
 • Ily módon teremtődött újra az emberiség.

A csont szimbolikája sokrétű:

 • jelenti a halált, és a halál utáni maradványban az anyagi létezés valóságát,
 • a múlékony test legmaradandóbb része,
 • a csontvelőt régebben a lélek székhelyének gondolták,
 • használták jóseszközként,
 • a fog amulettként is szerepel,
 • a sámánok többletcsontja mágikus képességeket jelöl,
 • egyes helyeken a porított csontok afrodiziákumként fogyaszthatók,
 • és nem utolsósorban az IDŐ jelképe is.

A csontkultusz a szentek földi maradványait kultikus tisztelettel őrzi, a csontereklyéknek gyógyító, üdvözítő erőt tulajdonít.
A maradandóságot fejezik ki a múlandósággal szemben.
Az ember mikrokozmosz, a vázát, struktúráját jelentő csontjaiban, azok ízesüléseiben kódolt ismereteket találhatunk, csak győzzük megfejteni.
Az arheológia a „történelem homokjában” ásva próbálja fellelni, a csontokból kiolvasni a régi idők üzeneteit.
Sokrétű üzenetek ezek.

KOPONYA, KUPOLA

A dió, a gesztenye csakúgy, mint az ajtók és ablakok boltíve, vagy a koponyánk, az égboltozat jelképes megfelelői. Dió esetében még az agytekervények analógiáit is felfedezhetjük a dióbél alakzataiban.
Még az ivóedények is megfelelésben állnak a kupolákkal:

a kehellyel, a kupával, a csöbörrel, minden bortartó edénnyel, a hordócskákkal, a serlegekkel, a kagylóhéjjal, etc.

A régi idők harci gyakorlatában a leggyűlöltebb ellenség koponyájából ivóedényt készítettek, az ellenség levágott feje trófeának számított. Fejünk csontos vázából még manapság is készül lámpa olykor.
A kupola valamiképpen természetes alaknak mondható, amelyet az építészet ellesett, átvett, alkalmazott, lemásolt. Méghozzá igen jó érzékkel, hiszen a természetes formák felülmúlhatatlanok, jól illeszkednek a tér erővonalaiba, amelyekből kirajzolódnak. Hiszen alak és háttér széttéphetetlen együttlétezésben vannak egymással. Többféle ívkirajzolódás ismeretes az építészetben:

 • félköríves román stílus,
 • csúcsos gótikus,
 • jodátív,
 • Tudor ív.

Érdekes mintákat ad az emberi csontváz anatómiája. Gondolunk itt például az úgynevezett szezámcsontra. Ilyen a patella (térdkalács), amely átíveli a térdízületet, ezzel az ívvel tulajdonképpen védi is azt.
A csontszerkezet felépítettsége a teherviselést szolgálja. Ennek tanulmányozása a boltívek tervezésénél nélkülözhetetlen. Ezeket a fal-, ablak- és ajtónyílásokon áthúzódó íves szerkezeteket úgy alakították ki, hogy a függőleges csomó- és az oldalirányú feszítő hatás egymást megtámasztó erőhatás legyen. A TARTÓPILLÉREK darabjai mintegy egymást tartják:


Vagyis a fal, a pillérív a függőleges terheinek egy részét oldalnyomásként viseli a szerkezet.
Amikor analógiába hozzuk a kupolát a koponyával, utalni kívánunk a koponyaboltozathoz fűződő, evilágot és túlvilágot elválasztó jellegre:

 • gondoljunk csak Hamlet elmélkedésére a múlandóságról, koponyával a kezében, amely Shakespeare mély imaginatív képességét is remekül példázza,
 • de a kagylóhéj is hasonló szerepet hordoz, rajzol meg.

A koponya mindenképpen egy HATALOMMAL BÍRÓ ALKOTÁS:

 • amelyet egyfelől a lélek székhelyének tartottak sokáig,
 • másfelől segítségével próbálkoztak a szellemidézéssel.

Ismeretes, hogy Michelangelo 1546-ban tervezte meg a St. Péter székesegyház kupoláját, és ez ugyanolyan szerves része az életműnek, mint szobrok, vagy szonettek. Vélhetően teljesen értette a kupola és koponya metaforáját.

ÖNGYÓGYÍTÁS
MEDICUS CURAT, NATUEA SANAT

Divatos szó lett az öngyógyítás, ám ha mélyebben belegondolunk, több kérdést is felvet. Alapszinten ugyanis azt jelentené, hogy a magunk erejéből gyógyulunk ki-, vagy meg egy betegségből. Esetenként orvosi beavatkozás és gyógyszerek nélkül. Nyilvánvaló, hogy betegsége válogatja, mikor lehetséges ez, és mikor nem. Egy náthából kigyógyulhatunk, egy tüdőgyulladásból már nem annyira garantáltan.
Szerencsésebb lenne a betegségek megelőzésére való fókuszálás, az egészség állapoténak őrzése, fenntartása. Ehhez többek számára hasznosítható tapasztalat társulhat, mint az olykor csodaelemeket is tartalmazó, sajátságosan egyedi felgyógyulásokból.
Az „egészség” igen soktényezős állapot és folyamat, ahol egy kis rész meghibásodása, vagy kibillenése rövidebb, hosszabb távon egy egész szervezetet aláaknázhat. A köztudatban az egészség döntő módon a fizikai szintre korlátolódik, a lelki és mentális egészség kérdése kevésbé fókuszált. A pszichoszomatika tartalmazza lelki hátterek megvilágítását egy-egy megbetegedés esetében, vagyis azt, hogy a betegségek lényegében nem a testben, hanem a láthatatlan a megfoghatatlan energia szinten keletkeznek, csak a testi szinten válnak nyilvánvalóvá. Ily módon a gyógyulásnak is kell lelki, szellemi szinteket érintenie, csak az itt bekövetkezett változásokkal karöltve jöhet létre. Ez a „történés” szintre vonatkozik, a latin sanatio szó fejezi ki, a titok szféráját. Ez az eléggé megfogalmazhatatlan szint kellő alázatra kell, hogy intsen bennünket a betegségek természetének megértése vonatkozásában. Sok szófordulat utal eme alázat hiányára:

 • aki „harcol” a betegséggel, legyőzni akarván azt, könnyen túllő a célon,
 • az is zavaró megfogalmazás, amely úgy összegez például, hogy „csinált magának egy rákot”,
 • olykor szent borzadályt vált ki egy-egy markáns tünet, mint például morbus sacer
 • kérkedni sem való az egészségünkkel, mint például az anyósom egy ízben a maga hetyke, elbizakodott modorában kijelentette: „Trombózis?  nekem soha nem volt trombózisom.” Másnap trombózis lett a karjában.

A köztudatban a gyógyulás és gyógyítás eléggé összemaszatolódik, főleg, ha annak felelőssége teljesen áthárítódik az orvosra és a tablettákra.  Hiszen még olyan külsőnek tűnő beavatkozásoknál is, mint az akupunktúra, nem külső erő beviteléről van szó, hanem a meridiánokban keringő életerő aktiválásáról.

 • Medicus curat, natura sanat.
 • Életerőnk dinamikus egyensúlya az egészség titka.

De – paradox módon – az öngyógyításra is tudok hozni egy nagyszerű példát:

 • Az Északi Sarkon van egy mezítlábas, fürdőnadrágos maratoni futás sport. Filmet készítettek egy olyan esetről, amikor a résztvevő lábujjai csaknem elfagytak. A kísérők figyelmezették, inkább ne fussa végig a távot, mert majd amputálni kell a lábujjait. De ő végig akarta futni, meg is tette. Ott álltak körülötte az orvosok, nézték gémberedett ujjait.

De ő az arcához emelte talpát, és az ily módon átmelegedett ujjai megmaradtak. Saját testmelegével keltette életre azokat.                                                                          
A hit, a szeretet, az öröm a lelki-szellemi szféra adománya.
Ezek nélkül semmiféle boldogságról és egészségről nem beszélhetünk.
Ne feledkezzünk meg a betegségek paradoxonjáról sem, arról hogy transzcendens üzenetet hordoz:

 •  tanítómester, amely a jó útra akar téríteni,
 • sorsesemény, amelynek előidézésében nekünk is van részünk, mégha ez nem is rajzolódik ki markánsan,
 • hiszen vannak velünk született betegségek is, amelyek reinkarnációs múltra utalnak.

Jobb, ha belátjuk, a betegségek az erőszakos gyógyításnak ellenállnak.

 

VISELKEDÉS, VISELET.

A „visz, hordoz” szó jelentésudvara mind konkrét, mind elvontabb szinten tág horizontú. Fizikai szinten valamely teher cipelését jelöli, lelki szinten pedig a nehéz érzések, gondok lelki jelenlétére utal. Bánatot, sértést, csalódást hordozhatunk, amely kedélyünket színezi. A viselkedés viszont a magatartástudományok témája, azzal az energiacserével foglakozik, amely minden szóváltásban, röpke találkozásban, ismerkedésben, vagy órákon keresztül zajló eszmecserékben lezajlik. Megjegyzendő, hogy nemcsak az emberi viselkedés megfigyelésének van intézményesült formája az etológusok az állatok természetével foglalkoznak, a vidéki emberek pedig a józan paraszti ésszel igazodnak állataikhoz. Nemrégiben egy hír járta be az országot, hogy veszett rókát találtak a Nyírségben. A róka viselkedésére hívták fel a figyelmet, arra, hogy félelem mentesen közeledik az emberekhez, amely a nem veszett rókára egyáltalán nem jellemző. Ez a marásveszélyt teszi lehetővé, amely emberre nézve halálos betegség. Ez a „ravaszdi” furcsa álcája.
Az emberek közötti viselkedésben is nagy szerepe van a félelemnek, hiszen minden kommunikációs csörtében azonnal kialakul egy valamiféle hatalmi reláció, nézetkülönbség, amely sebezhető pontokat, önérzetet érinthet. Ennek nyomán sértődés, megbántottság, vagy éppen agresszió váltódhat ki. Ezek nem mindenkor szolgálják az igazi megértést. A közös húrhossz igen nagy értéke és örömteli hozadéka minden kommunikációnak. Nem kell félni, hogy lenézik, elmarasztalják, belefojtják a szót, de még attól sem, hogy sóváran irigylik, utánozzák, vámpirolják
Manapság különösen divatos a „megfelelni akarás”, olykor valójában egy soha fel sem tett kérdésre, csupán egy képzeletbeli elfogadottságot ígérő sugallatról van szó. Ilyen például az a feltételezés, hogy a nők anyasága társadalmi elvárásoknak való megfelelés, holott az család, a gyermekáldás nem hogy nem társadalmi elvárás, hanem a legintimebb szféra az életünkben. Ez a túlzott extraverzív irányultság még ezt is képes kiforgatni eredeti mivoltából. Megfosztván azt szentségi vonatkozásától, teljesítménnyé degradálja, a szeretetgyakorlás helyett.
A bűnözők is azt vallják, hogy „trendi” a hazugság, a félrevezetés, a manipuláció, aki nem ezt teszi, az kimarad a pixisből. (A pixis perselyszerű edényke. Eredendően puszpángfából készült kis szelencét jelentett, amelyben sebkenőcsöt, orvosszereket tartottak.) Vagyis kegyvesztett lesz.

A viselkedésnek, csakúgy, mint a ruhaviseleteknek minden korban megvannak az írott és íratlan szabályai, ceremóniái, etikettjei, liturgiái. Ezek olykor eléggé megmerevítik a természetes érintkezést, hangvételt, nagyon is szabályozott mederben tartják a viselkedést. Gondoljunk csak a pápai őrségváltásra, vagy a katonai díszszemlékre, ahol a katonák lépései, fegyvertartása, öltözete rengeteg előírást kell, hogy betartson.
A kockabolsevizmusban eltörölték az „úr” titulust, helyette az elvtárs jött használatba. A tanárokat is elvtársnak kellett szólítani. Rákosi „pajtás” is volt. A sok formabontást követően a tisztelet is elkallódott, nyomában minden erkölcs is elmaszatolódhatott. A kőbevésett 4. parancsolat például megszűnt elevenen ható intés lenni abban a vonatkozásban, hogy gyökereink biztosítják a „hosszú életet a földön”, mert ma a gyökértelenség, a határok „légiesítése”, a mindenütt otthon levés (ami lényegében a sehová nem kötődés, az elidegenedés, a hontalanság inkább) a nyitottság a meghirdetett attitűd.
A farmernadrág elfogadott lett minden nem farmer részére is. Kényelmetlen, szűk változatán ma úgy segítenek, hogy térdmagasságban elrongyolják. Rövidebb divatja szerint a bokának meztelenül kell kilátszódnia.
A régebbi korokban az öltözékek tökéletesen leképezték a társadalmi hovatartozást. Mind a kalap, vagy sapka, a bakancs, vagy bőrcipő, a szövet, a selyem, vagy vászonruha, még az életkort is híven kifejezte. Más volt a ruhája és hajviselete egy hajadonnak és egy asszonynak. Ma már a színpadon sem követik a korhű öltözékeket, a Tragédiát is farmernadrágban adják elő.
A fentiekben említett elidegenedés sok stílusvesztést is hoz magával. Ha a divatnak kell „megfelelni”, az alkat, az énhez való illeszkedés teljesen elsikkadhat. Ezen persze nem kell csodálkoznunk az általános identitás krízis és értékválság korában, sőt, még tőkét is lehet kovácsolni, hogy egyszer ilyen, máskor olyan vagyok, nem fontos eligazodni rajtam.
Az álomszimbolikában az öltözék mindig szerepeket jelent. Más a mellény, a nadrág, a cipő, etc. Általában utal a feminin, illetve maszkulin jellegre is.
A feminizmus kora kitermelte e karrier womeneket,, a férfias nőket, akik általában nadrágkosztümben járnak, sok pénzt keresnek, és elveszítik nőiességüket. Szeretnének nőiesek, lenni, de lelkük mélyén férfigyűlölők, nem igazán értik miért riadnak el tőlük a férfiak. Kemény vezetők, akiknek férfi beosztottjaik is vannak, de érzelmileg sokszor riadt serdülők, akik partnerkapcsolat után sóvárognak.
A nemi felborulásnak úgy tűnik nincs határa: az egyetemek Gender szakokat indítanak, abban a vonatkozásban, hogy ifjúkorban el lehet dönteni, fiú, vagy lány akar-e lenni az érintett.
Nem adhatjuk fel a reményt, hogy eme sok gyökeres felfordulás után a gyökér visszakerül a földbe, hogy a kificamodott eszmék kiszelektálódnak, hogy a tarthatatlan érdekek szétmorzsolódnak, és nem kell abnormálissá válnunk a világőrület aktivistájaként.
Megtanuljuk a saját magunkhoz való hűséget, nem áruljuk el saját magunkat sem viselkedésünkben, sem ruhaviseleteinken keresztül.

AZ ÉRDEKLŐDÉS

Rengeteg külső dolog keltheti fel érdeklődésünket. Egy orosz bábművész például azt mondta, ha ő édesanyjától hat éves korában nem kapott volna egy bábot ajándékba, valószínűleg nem lenne bábművész. Ám ezzel a külső ingerek és belső készenlét nehezen kibogozható összerímelésének problematikája ki tudja, előbbre jutott-e a megértés terén?
A másik nézet szerint ugyanis az érdeklődés velünk született potencia, amely valóban vár a külső, megelevenítő erőre, de eredendően belső ügy. E sorok írója szerint is elementárisan azzal a TALENTUMMAL függ össze, amelyet minden ember, aki ide a Földre leszületett, kap a Teremtőtől, és hogy kifuttatja-e, vagy szétaprózza, feláldozza a hiábavalóságok piacán, vagy őrzi és megszaporítja, szabad akaratától függ. Az ő döntésétől, amely persze lehet jó, vagy teljesen elhibázott is.  A választási lehetőségek többségénél ugyanis megjelenik a kísértés, illetve a próbatétel kettőssége. Az elsőt inkább sátáninak, az utóbbit a Teremtőtől valónak mondhatjuk.
Nagy tehetségeknél, miként erről az életrajzi feldolgozások is tanúskodnak, a talentum hamar megmutatkozik. Albert Schweitzerről például feljegyezték, hogy lábai még le sem értek a pedálig, de már orgonált.
Az is tény, hogy az érdeklődés, amely minden kreativitás aktiválója, eldugulhat. Gyerekek például gyakorta elvesztik rajzoló képességüket, amely kisebb korukban az önkifejeződésük legfőbb formája volt. Ez a képlátás elvesztését is jelenti, amely lényegében a racionalitás térfelének  működését erősíti a szubdomináns, azaz a tudatalatti lélekműködés rovására. Az iskolai oktatásnak is – amely a civilizáció alappillére – kulcskérdése a gyermeki érdeklődés, mert a tananyagok erre épülnek, amikortól kezdve egyáltalán az „iskolaérettségről” beszélhetünk, mert ennek hiányában a nebulók lelkében és elméjében a rájuk ömlesztett ismeretanyag zavarólag hat. Bár a fejlődéslélektan kimerítően foglalkozik a gyerekek képességeinek a konkrét szinttől az absztraktabb szint felé haladásával, mégis szarvashibák csúsznak be mind az osztályozások, mind a pszichológiai megítéléseknél. Már az óvodákban is piros és nem piros pontokkal jutalmaznak és büntetnek, megölvén ezzel a gyermeki érdeklődés ama belső indítékát és folyamatait, amelynek keretében maga a gyerek mérlegelne, tesztelné meglátásait, attitűdjét, hogy azok megfelelőek-e, vagy sem. Olvashatunk feljegyzéseket, ahol az érdemtelenül jutalmazottak elkeserednek, megszégyenülve érzik magukat, mert a dicséret nem illette meg őket.  Az ellenpélda sem jobb, amikor bezsebelve az meg nem érdemelt jutalmat, elbizakodottak lesznek.
A pszichológiai kísérleteknek is gyakorta vannak hibás melléktermékei. Ilyen például a probléma megoldó motiváltságot vizsgáló kísérlet, amelynél a jó megoldások közül az egyik csoportot pénzjutalomban részesítik, míg a másikat nem. Fontos észrevétel lett, hogy a motiváció több ízben áttevődött a pénzszerzésre, és az elmaradt jutalmazás után a játékot abbahagyták. Ezzel a „kapitalista” felhanggal mégsem érezzük, hogy világosan kirajzolódott volna, hogy az igazi probléma megoldás jutalma önmagában van. Ennek hiányát láthatjuk a súlyosan félreértelmezett sikerfilozófiákban is. Főleg a „siker” extrovertált világba való száműzésével.
Láthatjuk, hogy az érdeklődés valóban legmélyebb lelki indítékunkkal, a talentumunkkal, adottságainkkal, végső soron önbecsülésünkkel, életcélunk megtalálásával áll összefüggésben. Érinti az identitásunkat, az értékrendünket, amelyek végső soron egész életvezetésünk irányultságának meghatározói.
Az érdeklődés horizontja tág, nincs benne lehatároltság.
Nem szabad összetévesztenünk a racionális lehorgonyzásokkal, primitív érzelmi vezetéssel, egyoldalúságokkal, szélsőségekkel.
„A metafora a lángész jele.” – írja Arisztotelész.
Az összefüggésrendszerre célozhatott, amelyben a matematikus a zenével, az anatómus az építészettel, a költő a képnyelvvel, a politikus a néplélekkel képes egy húron pendülni.
Nem árt elgondolkoznunk érdeklődésünk frekvenciatartományán.

A TUDÁS

A tudás hatalom, tartja a mondás.
Ám a mai idők bábeli nyelvavarában a szavak magától értetődése már elveszőben van, így a fenti mondás mindkét szava továbbgondolásra kell, hogy késztessen bennünket. Vagyis: Mi a hatalom, és mi a tudás? kérdése merül fel.
A tudásról a Tao te kingben több helyen olvashatunk:

 • Ha van igaz tudásom, a nagy utat járom, csak attól félek, hogy letérek (53, vers)
 • A tudó nem beszél, a nem tudó beszél (56. vers)
 • A vezetni tudó alázatos. (68. vers)
 • Tudni a nem-tudást, ez a legbölcsebb.(71. vers)

Az bizonyos, hogy a világ problémáinak két legmélyebb gyökere a tudatlanság és a szeretetlenség. Az egyik az elme, a másik a szív megzavarodására utal. Ráadásul a kettőnek komoly együttműködésben kellene lennie, törésvonalak, újabb problémák özönét hozza magával ennek hiánya.
Ha van áldott tudás, átkozott tudásnak is kell lennie, van is. Lényegében ez hozza magával a PSZEUDOEGZISZTENCIÁT:

 • Hamvas Béla kifejezése az önmagunktól, az élet szentségétől, az igaz tettektől való elidegenedésre utal,
 • az önmagunk perifériáján zajló életmódra,
 • a középpont ismeretének hiányára,
 • mindezek sajátságosan hamis, hazug, hiábavaló életet jelentenek, alakítanak ki.

Szemben az áldott tudással, a szent tudással, amely Istenről, a létről, az életről, az önismeretről, a sorsról, az életfeladatokról, a szenvedés kegyelméről, az üdvről, a számokról, az archaikus rendről szól, hogy csak a főbbeket említsük.

Ma már a közgazdászok is megmosolyogják a marxista tanokat, amelyeken nevelkedtek, ám ne gondoljuk, hogy ez egyszersmind a materializmus és ateizmus pálfordulását is jelentené a gondolkodásukban. A kapitalista szemlélet, eszme, szervesen ezekre épül:

 • a fiktív pénz „uralmára”,
 • az etikátlan haszonlesésre, kapzsiságra, nyerészkedésre,
 • a kamatremények potyautasainak karrierjére.

Áldott tudásról e tekintetben nem beszélhetünk.
A morális tőke is hiánycikk a jelenlegi közgondolkodásban. Minden lopásra, spekulációra, tőzsdemanipulációra van mentség és magyarázó elmélet. Sőt, mindez imponáló példa is sokak számára.
A régi időkben a TUDÁS és a HIT közvagyon volt:

megkérdőjelezhetetlenül irányította az embereket.

Később, amikor az úgynevezett egyházi és világi „hatalom” kettévált, a szétaprózódottság, hasadás folytán elkülönültek a papi, a gyógyítói, a tanítói, a vezetői etc. foglalkozások. A dalai láma is azt nyilatkozta, abbahagyja a politikával való foglalkozást. Pedig a politika szakralizálására lenne a legnagyobb szükség.
Az, hogy a HATALOM TRANSZCENDENS, igen kevesek tudása.
Pedig a tudás, a szeretet, a hit közkincs, amely az emberi lélek és az isteni ősforrás közötti távolság áthidalására hivatott.

FAGYÖNGY

A technika századának virtuális világában egyre kevesebbszer gondolunk arra, hogy kultúra és a természet nem szakadhat el egymástól, mert az eleven élet nem veszhet ki a tevékenységekből, sem abból, amit létrehozunk, amit meg akarunk örökíteni. A mesterséges intelligencia és a beprogramozott robotemberek nem pezsdítik meg a szív örömét, inkább fásulttá teszik azt. Az ivartalanított állatok és a művirágok látványai mellett nyitottnak kell lennünk a szépség, a virágnyílás pillanata, a sugárzó fény által juttatott életszeretet iránt.
Az álom, a mese, a mítosz világa újból és újból megtermékenyíti képzeletünket, megeleveníti emlékeinket, amelyek mélyebb megértést adnak önmagunk és a létezés felé. A természeti népek ősi erőkkel való kapcsolata, mágiája ma is kiapadhatatlan forrás. Az úgynevezett szimpatikus mágia például a meghaló isten tiszteletére való emberáldozat. Ennek egyik foglalata a skandináv mítoszokból ismert FAGYÖNGY, más szavakkal „aranyág” mitikus története:

 • Balder, Odin második fia, félelemben gyötrődik, mert közelgő halálával kapcsolatos álmokat lát. Beszélt félelmeiről anyjának, Frigg istennőnek, aki fia védelmére kelt. Minden istenséget és teremtett lényt megesketett, hogy fiát nem bántják. Minden betegség, az erdő, a kövek, a föld és az állatok megesküdtek, hogy nem bántják, kivéve a fagyöngyöt.
 • Az istenek szerettek játszani, és megdobálták Baldert, de mivel nem fogta a kard, a kövek is lepattantak róla, nem esett bántódása. Loki, a gonoszság istene öregasszonynak öltözve kémkedett, és megtudta, hogy a fagyöngy nem tett esküt. Lemetszett hát egy ágat és egy vak istenség kezébe adta, hogy azzal dobja meg Baldert. A fagyöngy a testébe fúródott, és holtan esett össze.
 • Mindenki elnémult a döbbenettől.
 • Balder az alvilágba szállt, ahonnan a legenda szerint csak akkor térhet vissza, ha minden teremtett lény ÉLŐ KÖNNYEKKEL siratja. Csak Laki nem volt hajlandó siratni.

Télen az erdő lombjai között hajt ágat a fagyöngy, amely ki tudja, annak a fának az ága-e, amelyen kihajt?
Vagy egy „aranyág?”

EMÓCIÓ, MOTIVÁCIÓ

Mindkét kifejezés a movere = mozgatni latin szóból ered.
Az „indíték” szó hívebben fejezi ki azt a magától jövő mozdulást, amely mind az érzelmi életünk, mind a motivációink lényege:

 • belülről fakadnak,
 • velejárójuk a lelkesedés, érdeklődés,
 • ez általában tettekbe vált át,
 • saját természetünkből fakadnak,
 • mind a rövid-, mind a hosszú távú céljaink belső vezéreltségei,
 • elfojtásuk többszörösen összetett személyiségzavarhoz vezet.

Igen, elfojtott energiáink vulkánként működnek, a természetesen nem tudnak levezetődni, medret vájni maguknak. Gonoszság, szorongás, depresszió, destruktivitás lesz belőlük. Szélsőséges esetben a szenvedélybetegségek gyökerét is a ki nem élt, meg nem élt energiák patológiás irányultságának mondhatjuk.
A lelki fejlődésnek megvannak a jól körülhatárolható lépcsőfokai, amelyek AUTONÓMIÁNKHOZ vezetnek. Ennek a szónak nemcsak társadalmi-politikai vetületekben van fontossága, hanem minden ember egyéni életében is, hogy

 • AZ legyen, AMI,
 • szabad akaratában döntsön,
 • döntéséért felelősséget vállaljon,
 • rendelkezzen adekvát nézőponttal,
 • legyen életterve,
 • saját indítékait érvényre juttassa,
 • értékrendjét kialakítsa.

Nincsenek eredendően tunya emberek, de a kezdeti próbálkozás, kutatási, felfedezői kedv megtörhet, abbamaradhat, elfojtódhat a félelemtől, hogy akadályozzák, nem értik meg, letorkolják.  Ilyenkor jöhet a visszavonulás, az elhárító mechanizmusok mögé való behúzódás, a megalázottság nehezen megemészthető élményével, amely krónikus szorongássá képes átalakulni. Mindez a konfrontálás, az energiák megütköztetése helyett, amely az egyedüli megoldás lehet.
Az érzelmek megnevezése nem könnyű feladat, inkább szimbólumokon keresztül történhet, hiszen a szavak maguk is jelképek, hatalmas jelentésbeli holdudvarral. Ily módon, ha azt tudjuk mondani, hogy űzött vadak vagyunk, vagy szivárványok, esetleg futók, vagy parasztok a sakktáblán, görcsös fák egy sziklás hegyoldalon, vagy kőrésben kibújt petúniák egy erkélyen, akkor metaforisztikusan jól meghatároztuk magunkat. Az ilyen jelképek utat nyitnak a mélylelki tartalmaknak, az eldugult érzelmeknek, gyógyító erejűek. Hiszen a visszavonulások általában önmegvetéssel járnak együtt, nyomukban negatív énkép alakul ki. Hogyan fogadhatnánk el magunkat, ha mi magunk is hadilábon állunk önbecsülésünkkel, becsvágyunkkal, igazi indítékainkkal?

Helytelen lenne a motivációt dominálóan akarati tevékenységnek gondolni. Az akarat kismiska ahhoz az érzelmi töltethez képest, amely az eredeti szikránk, és abból kicsapódó láng.
Nem hanyagolható el a természetes motiváltság jó működésében az a családi légkör sem, amelyben a gyermek megélheti befogadottságát, odatartozását, a kölcsönös vonzalmat és a jól működő, hiteles értékrendet is megtapasztalhatja. A mai idők szétzilált családjaiban – ahol mindenki a más gyermekét neveli – inkább társadalmi feladatnak gondolják ezt a fajta szocializációt, civilizációt, személyiség fejlődést. A kialakulatlan énképpel élő, bizonytalan gyerekeknek mindenféle speciális iskolákat találnak ki, de ezek valójában pótcselekvések.
Nem tehetjük le voksunkat, csak a TERMÉSZETES, a VILÁG RENDJÉHEZ igazodó, szabad, de mértékekhez igazodó, saját maga medrét kivájó érzések mellett, amelyeket úgy szoktunk kifejezni:

 • szívvel gondoljuk,
 • elménkkel érezzük.

 

IPAR

Ki gondolná, hogy az ipar szavunk az „ip = após” szó származéka? Az apa, após szavak a P hang köré képződött, gyermeknyelvi alakzat, mint az apuci, apuka etc. egyéb becézett formák.
Viszont az IPARKODIK kifejezés miden kétséget kizáróan az ipar szóból eredeztető: felserdül, erőre kap, ágaskodik, igyekszik, törekszik jelentéseket hordozza.
Nemzetközi szóhasználatban – industry – gazdasági műszó lett, amely a természeti kincsek, nyersanyagok kitermelésére és üzemszerű feldolgozására szolgáló ágazat neve. Tágabb értelmezésekben a különféle szolgáltatásokra is alkalmazzák:

 • egészség-, divat-, szépség-, ruha-, élelmiszer-, szabadidő-, szórakoztató-, etc.

Ipari forradalmakat is megértünk, a XVIII. századi angliai fejlődést követően. James Watt (1736-1819) skót mérnök gőzgépe 1776-tól kezdve kulcsszerepet játszott ebben a forradalomban. Róla nevezték el a teljesítmény mértékegységét. Ugyanebben az időben a fonógép feltalálása lett a textilipar szülőanyja. A vasutak a közlekedést lendítették fel, a csatornázás a városiasodás elindítója lett, de az építőipart sem hagyhatjuk ki a felsorolásból.
Az iparosodás legfőbb mozgatója a tömegtermelés volt, amely súlyos társadalmi kísérő jelenségekkel járt. Elsősorban a gyermekmunka vonatkozásában, de a hosszú munkaidőt és az egészségtelen munkakörülményeket sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Talán éppen ennek következtében terjedt el a nyelv géniuszának hihetetlen rugalmassága és kreativitása kapcsán az „IPARI TÁRSADALOM” kifejezés is, amelyen az olyan társadalmakat értik, ahol az emberek döntő többsége az építőiparban, a közlekedésben, kereskedelemben és egyéb ipari területeken dolgozik, és a nemzeti jövedelem túlnyomó többségét ezek a foglalkoztatottságok, ezek az ágazatok adják.
Jelenkorunk újabb ipari forradalma a számítógép, internetes sztrádán áramlik felénk az információ, óriási hálózatok épülnek ki segítségével. Természetesen ennek is megvan a hátulütője, mindenek előtt:

 • az elidegenedés,
 • a VIRTUÁLIS VILÁG,
 • a megváltozott gyermekjátékok,
 • az élettelenedés,
 • személyes kapcsolatok helyett on-line ismerkedések,
 • face bookon való szörfözés,
 • kilátásban van az on-line érettségi vizsga is.

A megszámlálhatatlan előny mellett az elszemélytelenedés, a belső kiüresedés, a bűnözési lehetőség hatalmas veszélyeire is gondolnunk kell. A gépek – hasznosságuk mellett – be- és feldarálnak bennünket, elvesznek az életerőnkből, az örömből, egyszóval bennünket is elgépiesítenek. A gépek zakatolása, zúgása nem boldogító zene, és persze gépi zene is van már manapság. Jó lenne, ha robotlények irányítanák életünket? Miként ez már a metrónál, repülőnél bevett gyakorlat kezd lenni.
Szerencsére a technika századában és az elmechanizálódás mellett a KÉZMŰIPAR is reneszánszát éli. Még ma is van keletje a kézzel kötött kardigánnak, vannak hímző- és horgoló asszonyok – bár az iskolákban már ilyesmit nem tanítanak – olykor kézműves fagylaltot ehetünk, kézműves sört ihatunk. A KÉZ tevékenysége ezekben a műveletekben megkérdőjelezhetetlen. Ezt a szleng is követi abban a vicces rosszkívánságban amely így hangzik: Fogjon kézen az ipari áram! Mert közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy a villamosság is az egyik ipari forradalom.
Ezekben a nagy összemosódottságokban, amelyek az egye ipari forradalmakat követték, sok szolgáltatást is iparnak mondanak manapság. E sorok írója szeretné, ha a gyógyítás, a terápia nem tartozna ezek közé, hanem megmaradna a személyes és szent jellege. A gyógyszer ügy inkább lehet ipar, vagy még a hírközlés is. D az egészség, a lelkünk üdve, életünk bölcsessége, az maradjon más kategória.

DÜH, HARAG, INGERLÉKENYSÉG

Mikor a harag elapad,
emléke mégis megmarad.
Csak a töretlen béke jó.
Ezért a bölcs megesküszik,
hogy sohasem vádaskodik.
Az erényesek az esküt megtartják,
az erénytelenek sutba dobják.
Az égi útnak nincs sógora-komája,
mindig a jámborokat szolgálja.

Tao te king 79. vers

A Tao te king örökérvényű verse a vádaskodást fókuszálja, mint a folytonosságban megújuló békétlenség forrását, az örökös nyugtalan háborgást, a mérgező indulatokat, amelyekről bízvást elmondhatjuk, hogy megbetegítőek.
Helyes is, ha az első csakra indulati frekvenciatartományába tartozónak ítéljük a dühöt, a haragot, az ingerlékenységet, mert a lelki fejlődés során éppen ezeknek a megfinomítása, átemelése a magasabb tartományba a motor, a lényeg, a cél. Kiirtani nem lehet, elfojtani nem célszerű, csak a megfinomítás a járható út. Hiszen a haladás, a túlélés, az ön- és fajfenntartás folyamata ennek az erőnek köszönheti lendületét, a mozgást, a terjeszkedést, a kialakulás folyamatát köszönhetjük ennek az indítéknak. Ám ha ez akadályba ütközik, AGRESSZIÓ lesz belőle. Mert minden növekedésnek együtt kell haladnia a világ növekedésével, és az összefüggésrendszerbe való beilleszkedés akadályozó tényezőkkel is együtt jár, fékező erőkkel is találkozunk. Márpedig illeszkednünk kell, senki nem lehet a világrendből kilógó elem, darab.
A fenti indulatokhoz a kolerikus temperamentum tartozik, szervek közül pedig a máj és az epehólyag. Származtatott érzés a féltékenység, a „sárga irigység”, amely híven utal a májbetegségek kísérő jelenségére. Kellemetlen, destruktív viselkedés szokott kialakulni ezekből a nem jól kezelt konfliktusokból, amelyek megfekélyezik a hangulatot, a közérzetet, kellemetlen viselkedéseket alakítanak ki. Ilyen például a támadva védekezés, amikor az estek többségében pszichikai fölényhez jut az, aki a társát vámpírozással fokozza le.
Már kora gyermekkorunkban meg kell tanulnunk az igényinket úgy közölni, hogy azok elfogadásra, megértésre, akceptálásra találhassanak, ha pedig konfliktus alakul ki, azt belsőleg elsimítani. Ha ez nem történik meg, akkor jön a „vak düh”, amely lényegében a kontroll teljes elvesztését hozza magával, amelynek folytán durva szavakkal vagdalkozunk, esetleg akár tettlegességig is fajulhat az ügy.
Az indokolt felháborodást „szent haragnak” is becézzük olykor. Például ez öntötte el Mózest, amikor a Sínai hegyről visszatérve népét az aranyborjú imádásában találta, és dühében összetörte az Úrtól kapott táblákat.
Egyéb becézgetése is gyakori a dühnek, amikor az érintett azzal védekezik, hogy amint kiönti haragját, megnyugszik. Persze a környezetével nem sokat törődik.
Az úgynevezett „tanult tehetetlenség” is a helytelen elfojtások következménye, apátia, érdektelenség, rezignáció, depresszió a látható jele a célok feladásának. Ezek az energiák azután önmagunk ellen fordítódnak, különféle megbetegedéseket okoznak. Ilyenek:

a migraine, az alkoholizmus, a gyógyszerfüggőség, az epilepszia, szélsőséges esetben a skizofrénia, a köszvény, egyéb autoimmun megbetegedés, mint például a sokízületi gyulladás, hogy csak a főbbeket említsük.

Kötődik a kérdés a tudatos és a tudattalan lélekműködéshez is:

 • gyakran láthatjuk hogy az érzelemvezéreltek odasodródhatnak az intellektuális szadistákhoz, mint egymás árnyékhordozói,
 • sajnos elég ritka a kiegyenlítődésük, az önmagukra ismerés nemigen szokott bekövetkezni.
 • Elementárisan az intellektust a tűzhöz, az érzelmet a vízhez szoktuk hasonlítani, ezek összecsapásából gőz keletkezik.

Krónikus ingerlékenységet is tapasztalhatunk a viselkedésekben, vannak olyanok, akiket szinte minden kihoz a sodrukból, akiket minden ingere. Ők nem képesek meglátni a dolgok mögött a jót, az előrevivőt, az elfogadhatót, görcsösen ellenállnak minden belátásnak, megértésnek, békének. Ezek a tulajdonságok társadalmi-történelmi méretekben is tanulmányozhatók:

 • a HÁBORÚKBAN,
 • amelyek soha nem hoznak igazi megoldást,
 • csak elfecsérlik az energiát,
 • ellövik a puskaport,
 • nyomukban mérhetetlen pusztulás és szenvedés kél.


HÍRHISZTÉRIA

Ma már a hajdanvolt hírharang szerepét szinte teljesen átvette a média. A harangot sem a harangozó húzza meg, mint a régebbi időkben, hanem beprogramozottan, gombnyomásra működik. Ám a hír iránti érdeklődés, az olykor már a hisztériáig felborzolt kedély „szükséglete”, amely kirántja a lelket a dögunalomból, változatlan maradt. Ebbe még a pletykát is belesorolhatjuk, az üres és felületes szóbeszédet, amelynek szívesen hódolnak az emberek. Ma különösen dívat a sajtón keresztül történő üzengetés, a becsmérlés, ócsárlás, a nyílt kritika, a fenyegetés, a felszólítás, az elmarasztalás. Divat a diplomáciai bocsánatkérés kierőszakolása például a népirtásokat követően. Bár ma már ebben az etikai relativizmusban a népirtások, a gyilkosságok sem egyértelműen azok, amik. Nem tűnnek egyértelműen bűnnek, rengeteg igazoló elmélet és magyarázkodás született ebben a témában, hiszen a történelmi gyakorlatnak szerves részét képezik a hódító-, a szent-, a területszerző- és etc. háborúk.
A „hisztéria” érvényességi köre is jelentősen kitágult, ahhoz képest, hogy eredetileg a nők „méhbaját”, valamiféle idegbaját jelölte, ma már a férfiak sem mondhatók mentesnek az efféle kifakadásoktól. Gondoljunk csak az angol parlamentben előforduló összeverekedésekig fajuló heves vitákra.
De eszmék is hatalmas hírviharokat kavarhatnak. Példaként említhetjük a Malthus angol közgazdász által elindított TÚLNÉPESEDÉSI riadalmat, amely olyannyira nem ült el, hogy a 19. század második felében, modernizált változatában neomaltuzianizmusként kapott lábra. Nem vitás, hogy a Földünk egyes részein időről-időre felborul a születések, halálozások, házasságkötések, vándormozgalmak etc. természetes szabályozottsága, de amilyen elméletek keletkeztek Malthus eredeti felismerése nyomán, az már olykor a hírhisztéria területét súrolja. Gyökerezik a kérdés az első ipari forradalmat követő társadalmi átrendeződésben is, a szegénység és gazdagság örökzöld tényében, de az, hogy a természetes népesedés helyébe a népesedési politika lépett – vagy lépni akar – ez már erősen megkérdőjelezhető. Vannak még persze biológiai okok is, mármint az alkalmazkodó képesség változása. A marxista teoretikusok a termelési viszonyok jellegét kutatják ebben a vonatkozásban is. Vannak, akik egyedül a születésszabályozásban látják a megoldást. Extrém esetben az orvostudomány fejlődését is oki tényezőnek látják a túlnépesedésben, mivel megmenti az embereket. Miközben az is köztudott, hogy a népesedés a társadalmi történelmi helyzetekben koronként és országonként igen nagy eltérést mutat. Ennek nyomán fogalmazódott meg az úgynevezett „jóléti társadalom”, amely most a bevándorlási invázióban megkapja a maga bumerángját. A biológiai, pszichológiai, társadalmi tényezők mellett a spirituális valóság, az életszentség ténye alig szerepel, legalábbis azok számára, akik a földi életet gazdasági törvényekkel vélik megszabályozhatónak.

Természetesen másfajta világvége forgatókönyveket is találhatunk a köztudatban az ezredforduló óta, sőt, maga az ezredforduló is enyhe hírhisztériát keltett egyes lelkekben. Ilyen volt még egy napfogyatkozás, vagy a 2012.12.21-i dátum is, amikor semmi sem történt. Idézzünk még néhány riadalmat:

 • pólusváltás,
 • új jégkorszak,
 • globális felmelegedés,
 • elsivatagosodás,
 • szupervulkán kitörés,
 • szélsőséges időjárás, etc.

Valóságos csúcsra járatott világvége – iparnak lehetünk szemtanúi a napi baleseti és katasztrófa helyzetek, természeti csapások özöne mellett.
Át kellene emelkednünk a történés szférába:

 • az anyagi szint, a mérhetőség és kiszámíthatóság, a beprogramozottság mellett tudomást kellene vennünk arról a fenti szféráról, amelybe alig van belelátásunk,
 • innen indul ki például a szinkronicitás jelensége,
 • és az ősi világrend is, amelynek az EGYENSÚLY az egyik legmeghatározóbb eleme.

A pusztulás és megújulás is egyensúlyban történik, mi nem testben vagyunk halhatatlanok, hanem lélekben és szellemben.
A hírhisztéria elméletek az anyagi szinten sem érvényesek.
Ezt a spirituális pólus negligálói nehezen látják be
.

DIVAT ÉS ALKAT

A divat egyszerre tiszavirág életű és örök:

 • úgy értem, hogy egyes változatai hamar kimennek a „divatból”,
 • de maga a divat minden korban végigsöpör a közéleten.

Jelen írás csak az öltözködési divatot fókuszálja, azt is az önismeret hiányának szempontjából. A divatdiktátorok évente meghatározzák színekben, formákban, frizurában, cipőkben mit illik viselnünk, hogy ne lógjunk ki túlságosan a sorból. Néhány példa:

 • soványság,
 • műmell,
 • tetovált száj,
 • tetoválások,
 • szoknya hossza,
 • divatszín,
 • fru- fru, tépett haj, melír, zöld, lila, piros hajszín, etc.

Láthatjuk a hetveneseket forró nadrágban, a tinédzsereket festett hajjal, a karrier womeneket rongyolt farmerben, piros lábkörmöket, kitépázott szemöldököt, és ki győzi felsorolni.
Szinte soha nem lehet arról hallani, hogy a divat az alkathoz igazodna. A STÍLUS ilyesmire utal: a stílus maga az ember, tartja a mondás. De a divat nem a stílusról szól, inkább a pénzről és a feltűnésről.
Az ALKAT kissé elvont fogalom, de annál meghatározóbb:

 • az asztrológia pontos képet ad arról melyik elem dominál bennünk,
 • a homeopátia is dolgozik az alkati szerrel,
 • az elemek a temperamentumunkat is meghatározzák,
 • ezek a színekkel is összefüggésben állnak,
 • lehetünk piknikusak, vagy hosszúra nyúlt aszténiásak elsősorban csontozatunk alkatából kifolyólag,
 • még a hízásnak is különféle típusai vannak,
 • és sorolhatnánk a végtelenségig az alkati jellegzetességeket.

Régebben a szépségideál egy-egy színészhez kötődött, Gréta Garbóhoz, Brigit Bardohoz például. Ma Barbie babához, aki egy kimódolt konstrukció.
Pedig az alkat valamiféle rejtett információt hordoz rólunk, az igazi jellegünkről, az öröklöttségeinkről, amely elválaszthatatlan tőlünk, téma, amely életünk meghatározója, archetipikus minta, hajlam, amely a viselkedésünket vezérli, alakítja a helyzeteket, beleszól döntéseinkbe, vagyis maga a sorsunk. Ebben a vonatkozásban betegséghajlamot is hordoz, sebezhető pontunk meghatározója, probléma gyártó és megoldó képességünk motorja, ezáltal félbe maradottságunk, vagy újjászületésünk felelőse.
Az öltözködés a SZÉPSÉGGEL elementárisan kapcsolódik, amely a görög kalokagathia fogalomban összefonódik a JÓVAL és az IGAZZAL. Nem ártana, ha a divat ezt a szép/jó/igaz eszmét követné, az ízlésficam és a hányavetiség helyett. Mi hasznunk lehet abból, ha kivetkőzünk igazi önmagunkból, egy látszatot kergetve? Ha színben, formában eltaláljuk az alkatunkhoz illőt, annak önismereti értéke van. Ámbár a viselkedéseinkkel is nagyszerűen ki tudunk vetkőzni magunkból:

 • amikor hazudunk,
 • ál igazodunk,
 • többnek, vagy kevesebbnek mutatjuk magunkat, mint amennyik vagyunk,
 • egyszóval hamis képet mutatunk magunkról.

Koronként változik a szépségideál is. Ma már nem fűzik magukat a nők, hogy darázsderekuk legyen, és nem hordanak rizsporos parókát, krinolinos szoknyát.
De a divatnak hódolásban sokszor túlzottan extrovertáltak leszünk, miközben igazi lényünk rejtve marad.

 

A MEGSZÓLÍTHATÓSÁG

Az on-line agora – mint modern kommunikációs fórum – korában nem érezhetjük, hogy az emberek közötti kapcsolatok intimebbek, bensőségesebbek, igazabbak, hatékonyabbak lennének. Inkább az elidegenedés, a vastag páncéllal való védekezés, a hamisság, a manipuláció jellemzi az együttéléseinket, mintsem a hitelesség, vagy személyesség. Az udvariasság, a tekintélytisztelet írott és íratlan etikett betartása pedig végképp kezd kimenni a divatból. Ezt láthatjuk a köszönésekben, a megszólításokban és minden viselkedési anomáliában. Az életkorok és foglalkozási ágazatok a régebbi korokban eligazítást nyújtottak abban, kit miképpen kell megszólítanunk, megközelítenünk, ma ez is elmosódott és összekuszálódott. A kommunizmusban például az „úr” megszólítás szigorúan tiltva volt. Az angol királynő testét megérinteni ma sem megengedett. Nemrégiben a világsajtót elárasztotta a hír, hogy egy miniszterelnök megérintette a karját, lesegítni akarván őt a lépcsőn, amely nagy melléfogásnak ítéltetett.
Ebben a nagy szociális maszkban és álarcban, amelyet kora gyermekkorunktól kezdve növesztünk magunkon, még nehezít is a dolgon, hiszen hamis képet adunk magunkról:

 • boldognak, vidámnak, szerencsésnek igyekszünk mutatni magunkat, hogy lehetőleg irigyeljenek,
 •  akkor is mosolygunk, ha nem örúlúnk igazán egymásnak,
 • tele vagyunk titkokkal, elfojtásokkal,
 • valamiféle lelki smink takarja igazi valónkat.

Ilyen körülmények között a megszólíthatóság alig kivitelezhető, mert ennek két komoly kritériuma:

 • a személyesség,
 • és a hitelesség.

Ez által lehet néven nevezni valakit, elvont és reális értelemben.
A NÉV különösen fontos ebben a témában:

 •  NOMEN EST OMEN,
 • a halottas könyvekben a túlvilági utunkon is nevünkön szólítanak bennünket,
 • a név felismerhetőséget ad, őrzi az emlékünket halálunk után is,
 • a névtelen senkik, a nevenincs emberek nem hagynak nyomot maguk után,
 • nevünk által vagyunk megidézhetők, megérinthetők, elhívhatók,
 • etc.

Mindezekben az ÉRINTÉST fókuszáljuk. Megérintettség nélkül az információ lepereg rólunk, nem kapjuk azt meg.
Mind az erős, mind a sebezhető pontunkon érinthetők vagyunk, ámbár erősségünkkel nem jó kérkedni, sebezhetőségünket pedig védenünk kell. De a név mágikus hatalommal fedez bennünket. Ha valaki nevét adja véleményéhez, annak súlya van, szemben a névtelenségben rejtőzőkkel. A neveknek kultúrtörténetük van. A keresztnév a vallásban szentségnek számít. A névadásban, ha apánk, vagy anyánk, vagy valamelyik ősünk nevét kapjuk, az megcsillantja. milyen nyomdokokon haladhatunk.
A mesék, a mítoszok világában is fontosak az elnevezések. Bizonyos mértékig babonás hatásuk is lehet:

 • nevünkre, lábnyomunkra, árnyékunkra vigyáznunk kell,
 • csakúgy, mint egyéb tartozékunkra: a körmünkre, a lenyírt hajfürtünkre, az egész testünkre, amelyek a felismerhetőségünket adják,
 • mint például az ujjlenyomatunk,
 • vagy akár a hangunk, a tekintetünk, hanghordozásunk.

A név eltitkolás a legmasszívabb rejtőzködés, gondoljunk csak a bűnözők álneveire.

De a megszólítás, az érintettség, a nevünkön nevezés a szeretet által, szívünk frekvenciatartományában jön létre. Ezért kell őriznünk szívünket, igaz valónkat, igazi közepünket.

Ebben kell gyökereznünk.

TESTVÉR

A „testvér” szó mély jelentésének kifejtéséhez az Evangéliumig kell visszamennünk, ahol az Utolsó Vacsorán elhangzottak igazítanak el bennünket:

Vegyétek és egyétek, ez az én testem.
Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az újszövetségnek vére,
amely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatára.
                                                         (Mt. 25/26-28.)

A kenyér és a bor eme metaforájának gondolata elmélyítheti a test/lélek/szellem ember eme részeinek együttesét, egymástól való elszakíthatatlanságát, és utal a vér élethordozó szerepére is.
Testünk alá van vetve az éhségnek, a szomjúságnak, a fáradtságnak, a szenvedésnek, az alvásnak, az álomnak, és mindenekelőtt a múlandóságnak. Ám mégis testet öltésünk, vagyis leszületésünk révén válik lehetségessé a létezésre és önmagunkra való eszmélésünk.
A VÉR mind a nemzéssel, mind az indulatossággal, mind a szentséggel kapcsolatba hozható, Szent jellegéhez fűződik több tilalom:

 • a vérontás,
 • a vérrel való táplálkozás,
 • a kultuszban való alkalmazása.

A csodálatos magyar nyelvben még a fiú- és lánytestvér is a „vér” szóval jelölt, amikor fivérről és nővérről beszélünk.
A mi szóhasználatunkban a testvér az egy apától – atyafi - és egy anyától született gyermekeket jelöli. Ők az „édes” testvérek, szemben a fél-, vagy mostoha testvérekkel.
Gondoljuk egy kicsit tovább az evangéliumi utalást, amely a testet a kenyérrel azonosítja, és a testi táplálékot a lelkivel:

 • minden táplálék isteni adomány,
 • a manna „az ég kenyere”, az ég gabonája,
 • „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem igével, amely Isten szájából jön”.  (Mt. 4/1-4.)
 • maga Jézus „az égből jött kenyér”.
 • Az eucharisztikus liturgia visszanyúl az utolsó vacsora kenyértöréséhez, amelyből mindenki részesül, annak titokzatos erejéből, amely lényegében az Úrral való szövetség jelképe,
 • csakúgy, mint a „szó kenyere”, amely azon az utolsó vacsorán elrendeli a szertartás megismétlését,
 • csakúgy, mint az Úr imájában a „mindennapi kenyerünket” kérjük, de ez a szellemi táplálékunkat is jelenti.

Nem árt, sőt szükséges újból és újból átgondolnunk a VÉR üdvöt hozó erejét, a megigazulásról, a megtisztulásról, a megszentelődésről.
A TESTVÉR szó túlmutat történelmi elemzésben a fentiekben idézett genetikai rokonságon:

 • az egész emberiség testvériségét jelenti,
 • amelynek egysége az isteni teremtésben van.

Testvériséget az isteni hitben, az egyházban.
Testünk a lélek temploma.

Lelkünkben az egész emberiség.

A SZARV

A néhány emlősállat homlokán kialakuló szaruképződmény alapvetően fallikus jelkép, hatalmat sugároz, fejez ki. Általában páros, de az egyszarvúnál kivételes esettel találkozunk: homloka közepén csupán egy hegyes szarvat találunk. Ennek a mitikus állatnak a teste lehet lóhoz, bikához, néha kecskéhez hasonló. Költőket és írókat is megihlet az unikornis, miként azt Weöres Sándornál, vagy Hamvas Bélánál láthatjuk, aki ezen a címen egy kötetet is írt. A kínai mitológiában a négy szent állat egyike a sárkány, a főnix és a teknősbéka mellett. Hordozza a 6. a homlokcsakra jelentéstartományát:

 • az egybelátást,
 • az androgén jelleget, amely a két nem egyesítése által a szexualitás meghaladását, felülmúlását jelzi.

Az emlősök közül a kos, a bika és a szarvas a legismertebb szarvakat viselő állat. Az első kettőhöz részint csillagkép, részint a precessziós kultúrperiódus is tartozik.
A KOS, mint kezdő csillagkép

 • a testrészek közül a fejet jelképezi,
 • az évkörben a tavaszt,
 • az elemek közül a tüzet,
 • a férfias tulajdonságok közül a kezdeményezőképességet, az akaratot, a merészséget, az elszántságot, a győzni akarást.

Mózest Michelangelo szarvakkal ábrázolta, talán kicsit a szobor szemlélőjére bízva, fejtse meg az üzenetét.

A BIKA jelhez az egyiptomi kultúrperiódus kötődik, előzményei a görögöknél a minószi Kréta bikakultusza. Az egyiptomi kultúrában kibővül a fentiekben jelzett maszkulin jelleg lunáris jelentéssel, termékenységet, éltető erőt fejez ki. Ízisz és Hathor fején található páros szarv – mint Hold szimbólum – közrefogván a Napot, természetfeletti erőt sugároz.

A magyar mitológiában a csodaszarvas a legismertebb történet, az Ég küldötte, amely segít megtalálni a hazát Hunornak és Magyarnak.
Mindezeken túlmenően a népi bölcsesség is több vonatkozásban kötődik a szarv témájához:

 • lehet a kevélység, a fennhéjázás kifejezője,
 • akinek a szarvát letörik, azt megfosztják hatalmától,
 • a vadászatban a trófea az állat legyőzését fejezi ki,
 • a szarv felemelése a győzelem, letörése a vereség,
 • jelentheti a durvaságot, a kegyetlenséget is,
 • ily módon az ördögábrázolásoknak is attribútuma,
 • a felszarvazás a megcsalt férj szégyene,
 • szokás beszélni a gőg és bűn szarváról is,
 • de áldást hordoz a bőségszaru, az ivókürt,
 • etc.

A szarvas elágazó agancsa részint Nap-jelkép, részint az életfa, világfa kapcsolódik hozzá.
A szentek közül St Hubertusz története kötődik a szarvakhoz.
Ismeretes a szarvassá változott fiúk örökszép meséje.

Összességében elmondhatjuk, kimeríthetetlenül tág horizonton küldi üzeneteit a szarvképződmény. Reméljük, a Tisztelt Olvasók képzeletét is mozgósítja.

 

A TALENTUM

A mértékek közül a súlymértékkel kapcsolatos, a nehezet, félnehezet és könnyűt jelzi. A pénzhasználat előtti időkben az ÉRTÉK és SÚLY egy volt, nemes fémekkel fizettek súly szerint. Néha, vagy később nemes fémek helyett terményeket, fém rudacskákat, gyűrűket is alkalmaztak. A mérő kövecskék mellett az ezüst is fizetési eszköz volt. A pénz megjelenésekor is a súly számított, de a kopás ellen mindenféle ötvözetek jelentek meg a réz és alumínium mellett. Az arany egy darabig fedezetnek számított a papírpénz idején, ma már nincs aranyfedezete a pénznek, amelyet a feudalizmusban a király verethetett. A „tőke” valamiféle kapitalista ideológia alapján került be a köztudatba és közhasználatba. Azóta a mindenféle felhígulásban és feldarabolódásban a pénz sokféle manipulatív haszonszerzés eszköze lett, általános ÉRTÉKVÁLSÁGOT generálván. Társadalmi méretekben a feudalizmus helyébe lépett kapitalizmust hozta, amelyet újabban „demokráciának” kell becézni.
De lépjünk túl az anyagi és társadalmi szférán, és a talentumot értékőrző, érték kifejező jellege alapján fókuszáljuk. Jelen írás mint képességet, szellemi potenciált, tehetséget, adottságot, alkotó erőt, muníciót tekinti a talentumot, szerteágazó jelentésével együtt. Úgy szoktam fogalmazni:

 • mindenki valamilyen tehetséggel jön a Földre,
 • ez a kvázi muníciója,
 • belső ereje, szándéka, indítéka, célja,
 • amely meg kell, hogy találja a medrét,
 • amelynek önerőből kell kifutnia pályáját,
 • kialakítania a neki megfelelő formát,
 • egyedi, egyszeri és megismételhetetlen módon.

Persze vannak minták, példák, kijelölt utak, de e sorok írója a belső, lelki indítékokra helyezi a fő súlyt, miként a megerősítés lényege sem a külső, másoktól jövő elismerés, hanem a véghezvitt tett, a befejezettség, amely magában hordja az öröm jutalmát, amely egyben a továbblépés lendülete is. A csúcson persze olyan óriások vannak ezekben a példákban, mint Michelangelo, J. S. Bach, W. Shakespeare, C. G. Jung, csillagászok, matematikusok, építészek, bölcsek, etc. de ez nem jelenti azt, hogy egy ácsmester, vagy juhászbojtár  talentum nélküli lenne. Szókratész például, a filozófia első mártírja azt tartotta, hogy a filozófus feladata a lélek igazi részének a világra segítése. Ezért nevezzük őt a lélek bábájának. Nos, a lélek igazi része a talentum, amelyet – némi segítséggel –

 • meg kell szülnünk magunkból,
 • önmagunk legyőzésével,
 • az egocentrizmusunkon való felülkerekedéssel,
 • a világ jó- és igaz spirálján való haladással,
 • az egész emberiség ügyét szolgálva.

Mindez mindenkor az adott pillanathoz kötődik:

 • ha a tanító hatékonyan kommunikál a tanítványával és átadja a TUDÁST, jól használta talentumát, csakúgy, mint
 • a mandala csipketerítőt horgoló nő,
 • a ruhát szabályosan összehajtogató asszony,
 • a terápia zen pillanatát megélő terapeuta és kliens,
 • a helyes diagnózist megtaláló orvos,
 • a helyén kimondott szó,
 • és sorolhatnánk tovább a megragadott, megélt pillanatokat, amelyekben a talentum energiája nem fecsérlődik el.

Ma is sokak számára nagy kérdés az élet értelme, de nem szándékozunk a cinikus nihilistákhoz csatlakozni, csupán idézzük a bukott Lucifer Úrral való viaskodását a Tragédiában:

Mivégre az egész teremtés?
Dicséretedre írtál költeményt?

Nem értette meg, hogy nem kaphat a világon kívül egy pontot, ahonnan kimozdíthatná a világot, mert a teremtés = EGY. Nincs rajta kívüli archimédeszi pont. Hiszen Lucifer is teremtett lény, nem teremtő. Bármilyen nehéz volt ezt neki elfogadnia.

 

TANULT TEHETETLENSÉG

Információözönben és extrovertáltságban sodródó életünkben sok idő eltelhet, amíg arra eszmélünk, hogy nem az igazi lényünket éljük, hanem lehetőségeink mellett, valamiféle pótcselekvésekben herdálódik el időnk, energiánk, és csak kínjaink szaporodnak. Nevelődésünk is megteszi a maga bumeráng hatását, amelyben a családi kötelék meglazul, hiányzik a szülői példa, túl sok az akadályozó tényező, vagy éppen a túlzott szabadjára engedés lesz a szétziláló. Az bizonyos, hogy a múlt századi világháborúk, diktatúrák, társadalmi földcsuszamlások és felfordulások alaposan megrontották a szülők és gyerekeik közötti természetes, szeretetteljes és tiszteleten alapuló kapcsolatot, helyébe nyakatekert ideológiáktól vezérelt ellenséges, gyűlölködő, értetlen, elidegenedett és boldogtalan érzületek léptek. Társadalmi szükségesség lett, hogy a nevelési feladatok jó nagy részét a tanácsadók, mesterségesen kialakított intézmények vegyék át. Tanfolyamokon tanítják a kommunikációt, az időbeosztást, a gyermekgondozást, a szoptatást, a családon belüli erőszak témáját, és sorolhatnánk tovább.
Bőven akad dolga a pszichoterápiának, hogy regisztrálja, definiálja és megoldásokat dolgozzon ki a szerteágazó neurotikus problémahalmazra. Ezek egyike a TANULT TEHETETLENSÉG, amely szellemes elnevezése annak a torzulásnak, amely akkor lép fel, ha valakit folyton akadályoznak, letorkolnak, nem hagyják szóhoz jutni, engedelmességre kényszerítik, nem engedik, hogy megformálja véleményét, egyszóval valamiféle bénultságban éli életét, amelyért még felelősséget sem kell vállalnia, hiszen teljesen úgy érzi, hogy nem ő az oka az egész visszavonultságnak. Természetesen mindez párosul agressziója szerencsétlen elfojtásával is, amely szorongóvá, dühössé, esetenként öngyűlölővé teszi. Az agressziót itt a szó pozitív értelmében idéztük, amely a normális kibontakozás motorja.
A témát hol a szülők oldaláról, hol a gyerekek jogainak szemszögéből vizsgálják a kutatók. Újabban a szülői elmarasztalás sem ritka, gondoljunk például a „mérgező szülőkről” való megfogalmazásra. Olykor azt is vizsgálják, hogy a bölcsődében felnőtt nemzedék anyai ösztöne elcsökevényesedett, a szeretethiányos kapcsolatban telt gyermekkor pedig még a bűnözés melegágya is lehet.
A single negyvenes nők, akiknek természetesen gyerekük sincs, pszichológiai és szociológiai problémákat vetnek fel. Kapcsolódik ehhez a karrier womenek és feministák mozgalma is, amelyek szintén az egyensúly felborulásáról árulkodnak.
Így néz ki a kapitalizmus „jóléti társadalma”:

 • örömdeficit,
 • teljesítménykényszer,
 • önérzeti sebzettség,
 • céltalanság, bizonytalanság,
 • kongó belső üresség.

Ahogyan a középkorban a mindenféle járványok szedték áldozataikat, úgy modern korunkban a SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK pótörömökre hajhászó igyekezete fertőz. Felsorolni is alig lehet változatait:

 • alkoholizmus,
 • drog,
 • dohányzás,
 • szerencsejáték,
 • gyógyszerfüggőségek, nyugtatók, altatók ajzószerek,
 • vásárlásmánia, etc.

Ez a tanult tehetetlenség testi, lelki és szellemi szinten egyaránt jelen van:

 • testi szinten a betegségek olyan elfogadása, hogy a betegség az „jön”, nemigen lehet ellene semmit tenni, és a gyógyulás helyett a külső gyógyításra helyezik a hangsúlyt, abba vetik bizalmukat,
 • lelki szinten a krónikus boldogtalanság, a kényszeresség, a tehetetlenség,
 • szellemileg pedig a negligált, száműzött, megkérdőjelezett transzcendens pólus (Lásd „egypólusú világ kényszerképzete és ideológiája), az anyagba, a pénzbe, a gazdaságba fektetett figyelem túlméretezettsége.

Eme tehetetlenségnek fontos kísérő jelensége, hogy problémák okait kívül, másokban és helyzetekben keresik, és ez természetesen tovább csökkenti a megoldás lehetőségeit. Csaknem kilátástalanná teheti a dolgok igazi megértését és jobbra fordulását.

Az információ századában még a tehetetlenséget is „tanulhatjuk.”

 
 
 HALLVÁN HALLANI

A rezgő világegyetemben a színek, a hangok, a számok mind különféle rezgéstartományok, de vajon képesek vagyunk-e elég mélyen belegondolni, megérteni igazi lényegüket? A hangokra fókuszálván természetesen nemcsak a beszéd, hanem a zenei hangokra is gondolunk. A kamara „a” hang például 440 Herz, amely a zenei skálák összehangolásánál alapnak számít. A „halleluja” harmonikus, lelket simogató hatása mellett gondoljunk csak a hangzavarra, amelyben élünk. Ez a kakofónia, disszonáns összhangzat valósággal fájdalmas hatású, sejtszinten rombolónak éljük meg. Szemben a CSEND építő, nyugalmas erővel feltöltő hatásával. Ha mindehhez még hozzászámítjuk, hogy a betegségeket is energetikai kibillenésnek értelmezzük – pszichoszomatika – talán ez segít bennünket abban, hogy ne anyagi szinten vizsgáljuk az ÉLETET. Ez a láthatatlan szférában keletkezett energetikai hiba, lyuk, roncsolódás, hézag, rés, hasadás az, amely megbontja a szervezet dinamikus egyensúlyát, és végül a testben sűrűsödik betegséggé, daganattá, elhalássá, fájdalommá, megakadássá.
Próbáljunk eligazodni a rezgő világegyetem információzuhatagában, alapul véve a test, lélek, szellem holisztikai hármasságának egységét, más szavakkal az anyag, energia, információ hármasságban való egységét, analógiáját. Vagyis azt kell megértenünk, hogy az információ is rezgés:

csak az a kérdés, van-e vevőkészülékünk a felfogására?

A felismerés, a rálátás, a megértés nem anyagiasítható, mert az belső, lelki munka. Ezerféle lehet, amit kihallunk egy üzenetből, jelből. Minden korban vannak haladott szellemek – boddhiszattvák – akik az égi bölcsességet átmenteni, megőrizni hivatottak a profán világ destruktivitásával, agymosásával szemben. Az igazságot, a valóságot, a lényeget, az analógiát, az örök értékeket élik és ezekre mutatnak rá példaadó cselekedeteikkel. Példát követni az maga is válasz, bekapcsolódás egy frekvenciatartományba, válasz egy hívórímre, emelkedettség.
A JELEK tünékenyek, de fizikai síkon próbáljuk megörökíteni, pergamenre írni, kőbe, fémre róni, betűbe formálni. Ám a jelképek megfejtése már kevésbé mondható sikeresnek a mindennapi kommunikációban.
Amikor az emberi beszéd, a nyelv égi eredetére utalunk, csakis a modern korban is tapasztalható „bábeli nyelvzavarból” indulhatunk ki, ezt Pilinszky János úgy fogalmazza meg:

Nem értem én az emberi beszédet,
nem beszélem a te nyelvedet.

A HANGOKHOZ kell visszamennünk, hiszen szavak hangokból, a mondatok szavakból épülnek. A hangok teremtő ereje a bibliai teremtéstörténetből jól ismert. Ez a „LEGYEN!”  ige. Ez az ige maga az ÚR, akiből és aki által a világ lett, annak látható és láthatatlan tartományaival, érzékelhető és azon túli dimenzióival. A téridő a teremtéssel kezdődött, ebben a tartományban vált lehetségessé a hang terjedése, az élet áramlása.
A megnevezés, a névadás, a megszólítás mind ezen a határterületen zajlik, amelyen vehetjük a végtelenségből jövő üzeneteket éppen úgy, mint a lekorlátozott, alsó jelentést. Ez lehet – a csakrák mentén értelmezve – indulat, ellenérzés, támadó kedvünk felkorbácsolódása, vagy éppen a szeretet, a teljes megértés.
Sajnálatos, hogy a mai gyakorlatban az „adott szó” becsülete sorvadóban van, és a szóbeli megegyezések helyébe a mindenféle manipulatív szerződések léptek, félrevezető hatással.
A hangok tartományában a magánhangzó sokkal kevesebb, mint a mássalhangzó. A magánhangzó mélyen, belülről jön, nincs szüksége hangképtő szervekre – nyelv, fogak, ajkak etc. – A kisbabák hanghajlításaiból ezt igazolva láthatjuk. Az a, á, o, u hangok érdekes vegyítését hajlítgatják élvezettel, amely szinte már éneklésnek is mondható. Sugárzik belőlük az élvezet, az életöröm, a boldogság. Ezek a magánhangzók az összekötő elemek és jelentésmódosítók a szóképzéseknél, a mássalhangzók tartópilléreivel:

A hangok igazi jelentése a szavakon túli szférában van. Valamiféle BELSŐ HALLÁSHOZ kötődnek. Megfoghatatlan üzenetek.
Anyagtalan időutazások, a lélektől-lélekig tartó kommunikáció, amelyben összevillan a megértés.
Ebben a hatványozódásban beszélünk a hallván hallásról.         

 
 

A „MIÉRT?”

Talán az egyik leggyakrabban feltett kérdőszó a miért, és egyben a leggyakrabban megválaszolatlanul hagyott is. Mert ki tudja:

 • miért született fogyatékossággal?
 • miért hagyta el a szerelme?
 • miért váltak el a szülei?
 • miért csapott le a villám oda, ahová lecsapott?
 • miért válnak egyesek földönfutókká a természeti katasztrófák nyomán?
 • miért vannak háborúk?
 • etc.

De talán a legnagyobb miértek a félbemaradásokra, az abbahagyott kezdeményezésekre, a félelmekre, a meneküléseinkre vonatkoznak, amelyek persze újabb félelmeket és értetlenségeket szülnek. Miért teszünk olyasmit, amit valójában nem is szeretnénk megtenni, és főleg azt nem kívánjuk, hogy velünk is azt tegyék, vagy ha nem szeretjük magunkat, hogyan és miért várjuk el, hogy mások szeressenek bennünket?
Kisgyermekkorunknak van egy konkréten kirajzolódó miért? – periódusa, 2-3 éves korunk táján, amely a racionális világban való eligazodásunkat hivatott segíteni. Ezért próbáljuk mindennek az okát firtatni. Idézek a családi legendáriumunkból egy kedves epizódot egyik nővéremről:
Apánkkal volt a kertben, amikor egy madár rászállt egy faágra. Nővérem azonnal rákérdezett, mi az. „Egy varjú” – volt a válasz. Mire a nővérem a következőt mondta: „Apuka! Miért varjú a varjú?”
Olykor a kisgyermekeknek ez a szürreális állapota sokáig fennmarad, amikor nem is tudjuk biztonsággal, álmodunk, vagy ébren vagyunk, ami történik velünk nem ismétlődés-e, amikor összemosódik az emlék és képzelet, de a kísérő, háttér érzés mindenképpen zavaró, disszonáns, esetenként mélyen felkavaró.
Annyi bizonyos, hogy az anyaméh alkímiai tégelyéből a világra születéssel nagy váltás történik az introvertáltságból, valamiféle szellemi létezésből az extrovertáltságba való megérkezéssel. A megfoghatatlan, szellemi világból az anyagba jutunk, ahol táplálkozni és üríteni, lélegezni és beszélni, járni, cselekedni, gondolkozni kell ahhoz, hogy egyáltalán fennmaradhassunk. Bár fokozatosan történik ebbe a 3, vagy 4 dimenziós világba való beilleszkedésünk, sokszor összekuszálódnak a határok az egyes szférák között. Átgondolván lelki kibontakozásunk stádiumait, igen nagy eltávolodást tapasztalhatunk a csecsemőkori béke, nyugalom és az aggastyán állapot halálfélelmei, elerőtlenedései között. Ez utóbbi korszakunknak a keserű, ám teljesen hiábavaló kérdése: miért születünk, ha úgyis meghalunk?
A mai kor lázadó, hőzöngő embere még nehezen tud megnyugodni Isten „akaratában”, sőt, a személyes Isten létét is tagadja, mondván: „valaminek kell lennie a dolgok mögött, de ezt sokféleképpen nevezhetjük, legkevésbé emberarcú istennek, akinek akarata is lenne.”
Túllépve a fókuszált kérdőszavunk hatáskörén – amely a megválaszolhatóságot lehetővé teszi, - azt kell mondanunk, itt is a tudatos és a tudattalan lélekműködés paradox voltára kell tekintettel lennünk:

 • a „miért?” a racionalitáshoz, az ok-okozatisághoz intézi a kérdést,
 • a mélyebb, szerteágazóbb, összetettebb vonatkozásokra nem tud válaszolni, azt a tudattalan rétegződései zárják el, vagy nyitják meg az analógiás gondolkodással, amely sokkal átfogóbb, mint az ok-okozatiság.
 • A képek, a szimbólumok nyelvén, a beszédet megelőző metakommunikációval.

Ez az ú.n. keleti és nyugati gondolkodásban, vagy kultúrában is jól nyomon követhető, ámbár ebben a nagy világjárásban manapság ötvöződni is látszik a két pólus. Keleten egyre többen értik az evangéliumot, nálunk buddhistának lenni divat, főleg azok számára, akiknek az egója nem tűr felettes erőt, irányítót maga fölött.

Mert ez is paradox, amely mindig a transzcendenciára utal.
 
 

A FÉNYŰZÉS

A fény főnévből és az űzni, hajszolni, kergetni, hajkurászni igéből összetett szó kiválóan érzékelteti a hivalkodást, a hiábavalóságot. Mert a FÉNY megfoghatatlan tündöklés, ragyogás, szépség, csillogás, amelyet hiába kergetünk, sem elérni, sem magunkévá tenni nem lehet. Ezenkívül igen más a pompa és a pompáskodás, ez utóbbi inkább afféle „fénykórság”, inkább szánalmas, mintsem irigylésre méltó, holott a luxus élete vágyók, vagy az azt imitálók körében a csodálatra vágyás, a kiválni akarás, az extravagancia, az abszurd versengés a lélek soha ki nem elégíthető sóvárgása. Nyugodtan sorolhatjuk a kóresetek közé, hiszen semennyi pazarlás nem ad nyugvópontot. Ezért mondottuk fentebb, hogy az „űzés” nagyon kifejező szó, mert soha nem éri el, amit szeretne. Csupán a tékozlás, a fecsérlés, a tobzódás káprázatában sodródik. Sőt, biztonsággal mondhatjuk, nem is igazán tudja, mit szeretne, mi kellene neki igazán.
Hasonlóan tanulságos jelentésmódosulásból alakult ki a VAGYON szó:

 • a „van” létige a létezőt, a meglévőt jelzi,
 • régies alakja a „vagyon”, mint levés,
 • jelentésmódosulás révén a meglévő kincs,
 • vagyis egy igei formációból lett javakat, ingóságokat, tulajdont, keresményt, szerzeményt, pénzt, tőkét, birtokot, etc. jelentő kifejezés.

A fényűző életet élő emberek alap jellemzője a vagyontárgyakkal való feltűnni vágyás, mint valamiféle csillapíthatatlan viszketegség, hogy a figyelem középpontjában legyenek, és minél többen tudjanak arról, miként dúskálnak a javakban, miként fürdenek a pénzükben, milyen autókkal járnak, milyen házakban élnek, hol nyaralnak, és milyen tárgyakhoz jutottak az árveréseken. Emésztő kényszer hajtja őket a minél több birtoklás, vagy bármi áron bekerülni azokba a „körökbe”, ahol a gazdagok élik extravagáns életüket. Ennek lényege az esztelen pazarlás, a tiszavirág életű műöröm és népszerűség, amely még hírhedtség is lehet, csak garantálva legyen a milliárdosok klubjába való odatartozás. Részt venni a fogadásokon, magán partikon, születésnapi bulikon, mintha azok valóban elit társadalmi rendezvények lennének. Státusz szimbólum a kortárs művészet támogatása, műtárgyak gyűjtése, esetenként football csapat, vagy versenyló vétele. Popsztárokkal csillognak, egymást túllicitálva próbálnak minél meghökkentőbb és abszurdabb ötletekkel előrukkolni, amire még nem volt példa. Ettől eredetinek gondolják magukat, bármilyen abszurd is a „szórakozás”. Például egy hatalmas tortából egy meztelen nő jön elő, vagy kristályból készítenek fürdőkádat, arany csapokkal.
Mindezek állandósult háttér élménye a folytonos szorongás, hogy le ne körözzék őket. Tévesen ezt gondolják „jólétnek”.
Aki az élet apró örömeinek is hálás szívvel hódol, annak számára teljességgel érthetetlen ez a mértékét vesztett fogyasztás, habzsolás, a külsőségek hajszolása és a riasztó lelki üresség.
Ismerünk néhány alkohollal és kábítószerrel folyó „Kánaánt”, amely tragikus halállal végződött. Az unatkozás sem hiánycikk ezekben a körökben, a telhetetlenség kínzó fojtogatásában. Olykor a vadon élményét hajhásszák, persze megrendelésre, nem spontán élményként. E sorok írója is tud egy „vadászról”, akinek az oroszlánokat az afrikai bennszülöttek szolgáltatják, hogy túl veszélyes azért ne legyen. Mégis az élet felejthetetlen nagy pillanatának próbálják megélni ezt a fajta leterítést. Ez a „szeszély” egy ötvenedik éve felé közeledő embert tartja fogságában.
Tudjuk, hogy a boldogságnak nincs mindenkire érvénye receptje.

De annyi bizonyos, hogy az ALKOTÁS több örömöt tartogat a léleknek, mint a birtoklás.

 

 

 

 

HOBBI ÉS LOBBY

A hobbi és lobby ikerpárt alkotnak,
lélekmélyi élvezet és konok akarat
egy tőről fakad,
egymásba torkollnak.

Erőszak és kedvtelés ívén keringenek,
a hívó- s válaszrímben
széttéphetetlenek.

Történetük passzió, hóbort, monománia,
időtöltésük habókos fixa idea.

Vezérhangyáik vezetik őket,
vesszőparipáikon hatalmas menetek.

Az sem baj, ha kissé meg vannak húzatva,
ha hiányzik egy kerekük,
s rögeszméik, rigolyáik csupa bolondéria,
csak futhassák a pályát,
ha nem is vezet sehova.

Hobbi és lobby egy tőről fakad,
habókos lendület,
szétszórt indulat.            

 

 
 

A JÓLÉT ÉS A LÉTMINIMUM

A GAZDAG EMBEREK NEM KÉPESEK MEGÉRTENI A SZEGÉNYEKET,
DE A SZEGÉNYEK SEM A GAZDAGOKAT.

A gazdagság és szegénység örökzöld témájában a 21. században sem tapasztalhatunk túl nagy előrelépést, már ami annak enyhítését jelentené. A társadalmi szintű, intézményesült segélyszervezetek is csak tengerben egy cseppnek mondhatják ténykedésüket a világban tapasztalható riasztó különbségek állandósulásában, annak számtalan verziójában világszerte. Leglátványosabban az éhező gyermekeket szokták felkarolni, mintha a jóllakottság lenne a jólét legfontosabb feltétele. De egyebekben is sokkal többet lehet hallani a testi, anyagi jólétről, mint a lelki, szellemi szükségletekről. A pszichológia is ismer úgynevezett szükséglet-piramisokat, ahol az alapnak a biztonság, az anyagi ínség hiánya számít.
Ha némileg SORSKÉRDÉSNEK tekintjük a témát, az közelebb visz bennünket a lényeghez, persze, csak ha azt is figyelembe vesszük, hogy a sorsunk alakításában markáns részünk van, és nem azt gondoljuk, hogy az végzetszerűen szakad ránk. Az ember sora = jelleme – hangzik a tömör megfogalmazás. Vagyis tetteink következményeképpen alakulnak élethelyzeteink, a szabad akarati döntéseink függvényében. Nem állíthatjuk biztonsággal, hogy a leendő helyzetek teljes felmérése, kiszámítása lehetséges és könnyű lenne, de ettől még a következményeket vállalnunk kell, és meg kell tanulnunk okulni is, nem pedig kényszerűen ismételgetni a rossz mintázatokat.
A sorsszerűséget nem a kasztrendszer vonatkozásában gondoljuk, amely nehéz továbbjutást, felemelkedést jelent, de ugyanakkor éreznünk kell azokat a határokat, amelyeken belül az anyagi jólétünk működhet. Nem szabad bedőlnünk olyan szlogeneknek, hogy mindenki lehet milliárdos, mert az képtelenség. Nemcsak az eltérő képességeink miatt, hanem mert a téma legfontosabb meghatározója, hogy  gazdagok a szegények rovására gazdagodnak meg. A két pólus masszív egymásra utaltságban, ítéltségben és utáltságban tartja fenn önmagát, kis dinamizmussal, mivel a hiányok hiányokat generálnak, tehát kiegyenlítődés nem lehet. Gondoljunk csak a hazánkban tapasztalható riasztó meggazdagodásokra a rendszerváltás hajnalán, a proletárdiktatúrából a „demokráciába” való átmenet idején, amikor a létminimum a tízezer forintot sem haladta meg, a bankelnök fizetése pedig másfél millió forint volt havonta. Ez később felporoszkált hatvanezerre, de addigra a bankelnöki járandóság nyolcmillió lett.
Jelenleg nagyjából százezer és kétmillió forint közé kell elhelyezni a magyar állampolgárokat fizetésük szempontjából, a vállalkozók ezeket túlléphetik.
Azt, hogy a felső határ a csillagos ég, ha az emberi mohóságról van szó, azt gondolom, nem szorul külön bizonyításra. De, hogy mi a létminimum, az nem könnyen határozható meg. Hozok néhány példát a cifra nyomorúságra:

 • Kálmány Lajos, (1852-1919) híres pap, néprajzkutató, akinek a munkásságát a szakma korszakalkotónak ítélte, olyan nyomorban élt, hogy papírra sem volt pénze, amire írta volna a műveit. Gyerekektől kapott írkalapokra írta kutatásait. Egy ilyen diák talált rá otthonában. néhány nappal a halála után, amikor az írkalapokat vitte neki. Emiatt nem is lehet pontosan tudni, melyik napon hunyt el.
 • Jókai Mór egyik regényében olvashatunk Tódorról, aki ebédre a dinnyét, vacsorára a dinnyemagokat fogyasztotta el.
 • És még egy nyugdíjas nénit idézek, aki a háromszög alakú Mackó sajt felét délben, másik felét este ette meg.

Ha a gazdag emberek megértenék a szegényeket, ilyen cifra nyomorúságok nem létezhetnének. Ha pedig a szegények nem  önsajnálatra, meddő lázongásra, sértettségre és irigy gyűlöletre fordítanák energiáikat, sokat enyhíthetnének szorult helyzetükön.
Hatalmas elfajzásokat termelt ki a történelem ebben az egyenlőtlenségben a rabszolgatartó társadalomtól a jelenlegi szabadrablásos kapitalizmusig.
A materialisták és hedonisták nyilván nem fognak egyet érteni e sorok írójával, amikor a szegénység és gazdagság kérdését a lelki-szellemi szférából vizsgáljuk. Ugyanis nem minden szerényebb anyagi körülmények között élő ember érzi magát „szegénynek” Gyerekkori visszaemlékezések között olykor hallhatunk olyan véleményt, hogy szegényen éltünk, de szeretetben és boldogok voltunk. Jókai Mór is szellemesen idézi a kérdést a Szegény gazdagok és a Gazdag szegények című regényeiben.
Nos, az értékhierarchiában mindig a kevesebbet érőt kell feláldozni a magasabb értékért: a tudásért, az alkotásért, a példaadásért, az áldozatért, az erkölcsi erőért, egyszóval az EMBERSÉGÉRT. Szoros értelemben „embernek” azt mondjuk, aki az igaz értékek által vezérelt, aki ismeri a MÉRTÉKET, aki szeretetre képes és nem tagadja az élet transzcendenciáját. Ezt igazolja fentiekben idézett Kálmány Lajos esete is, akit az alkotás értékrendje vezérelt. Nagy alkotóknál gyakran látunk ilyenféle helyzeteket, akik energiáikat nem kötik meg a csakrák övön aluli szféráiban.
Az biztos, hogy a világőrület két masszív tartópillére a tudatlanság és szeretetlenség. Ha tehát „jólétről” beszélünk, azt semmiképpen ne korlátozzuk a testi és hedonista szférára. Mert a szeretet nélküli élet például nem számít semmit. Azért jövünk a világra, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Ezt pedig az ínség egymagában nem akadályozza meg, pénzért viszont nem lehet megvásárolni.

 

A PROBLÉMA


A probléma valóban nagy probléma. A legnagyobb problémája, hogy amennyiben nem sikerül maradéktalanul megoldani, újratermelődik. Ez a hihetetlen burjánzás hozza létre azokat a probléma halmazokat, amelyeknél már valóban nem könnyű visszamenni a kezdetekhez, a kiinduláshoz, a gyökerekhez. Igen, a gyökér jól megvilágíthatja ezt a kérdést:

Ismerjük az egyik legszívósabb gyomnövényt, a folyófüvet. Ez sok-sok méter terjedelemben képes „folyni” a talajon, levelezik, és újabb kis gyökerekkel kapaszkodik meg az egyes hajtásoknál. Amikor gyomlálunk, meglepetve tapasztalhatjuk munkánk hiábavalóságát, mert másnap újra ugyanúgy ott van. Ám ha megkeressük az eredeti gyökeret és azt húzzuk ki, nincs, ami hajtson tovább.

A görög eredetű szónak igen tág jelentésbeli holdudvara van:

 • „proball” = elédob, felhoz, említ,
 • Kötődik a pro és kontra szópárhoz is, amely az –ért, mellett, illetve az ellen tartalmakat hordozza.

Nos, a „probléma” mindenkor egy kérdés felvetése, felmerülése, feladatnak is mondhatjuk, amely megoldásra vár. Maga a „feladat” szó is kettős jelentésű:

 • vagy válaszolunk a kérdésre,
 • vagy feladjuk magát a megoldást.

A pro és kontra más szavakkal az igenkés és a tagadás kapcsolata. A felmerült, szóbahozott kérdések mindig a tudattalanból kerülnek elő, és ha azokat elfojtjuk, elkerülni, tagadni próbáljuk, máris ott van a masszív probléma. Mert minden problémában a TUDATOS ÉS TUDATTALAN LÉLEKMŰKÖDÉSÜNK ÜTKÖZIK.  Felbukkan egy feladat, vágy, szükséglet, tennivaló, etc. amelyet negligálni próbálunk, nem akarunk róla tudomást venni, és ezzel fojtott energia formájában száműzzük. De nem semmisül meg, hanem búvópatakként előjön a hangulatainkban, elszólásainkban, váratlan indulatainkban, idegesség, nyugtalanság formájában igen zavaró tényezőként.
Egy másik gyakori szóhasználat is van, amely híven utal a felvetett kérdésünk természetére, ez pedig a KULCSPROBLÉMA:

 • Ez a kifejezés nyíltan tartalmazza a jin és jang erő jelenlétét a problémákban, úgy is, mint pozitivitás és negativitás, úgy is mint a tökéletes illeszkedés, hiszen a kulcs csak azt a zárat nyitja, amelybe éppen belepászol.

A kulcs, mint a nyitás és zárás eszköze és jelképe, a mitológiában is többféle formában szerepel. Megszabadítást, tudást, beavatást egyaránt jelent. Oldást és kötést tesz lehetővé.
A kulcsátadásokhoz rengeteg ceremónia kötődik: a város, a parlament, a templom etc, kulcsa formájában. A pokolnak és a mennyországnak is van kulcsa. Az előbbit Hecaté őrzi, az utóbbit Péter apostol kapta Krisztustól.
Az egyiptomi történetben Ízisz istennő attribútuma a Nílus kulcs.


A TUDÁS kulcsa az emlékezés, a művészet, az Írás ismerete, a rend és a törvények tisztelete, az élet igenlése. Hiszen a tagadások mélyén többnyire életellenesség, valaminek az elfogadni nem tudása rejlik. Ez pedig hosszú távon a kommunikáció csődjét, nem kívánt helyzeteket, betegségeket, szenvedéseket, hasadásokat eredményez.
Amikor a több ismeretlenes életegyenletünk maradéktalan megoldásáról szólunk, azt a problémák gyökerestül való kitépésével, vagy a kulcs zárba való pontos illeszkedésével illusztráljuk.
A mesék arany kulcsocskái is erről a misztériumról szólnak, az önismeret nagy problémájáról - amikor a szív és az ész nincs együtt – amely minden ember életének nagy feladata.

 
 

A MIAZMA


A tények makacs dolgok, tartja a közmondás. Ám nem szabad azt gondolnunk, hogy a „tények” olyan könnyen kihámozhatók a történések láthatatlan szálainak szövedékéből és egykönnyen tévedhetetlenné tesznek bennünket. Magukkal a megnevezésekkel kezdetüket veszik a dolgok, viszont később a szavak jelentésbeli holdudvarának tágulásával az eredeti jelentésre sok minden rárakódik, el is fedve azt. Így van ez a MIAZMA szóval is, amely – ma már némileg meghaladott nézet szerint - eredetileg a talajból származó, fertőző, ragályt terjesztő kipárolgás volt. Később Samuel Hahnemann (1755-1843) homeopata orvos szóhasználata kiterjesztette az ALKATRA, az öröklött betegséghajlamra. Sőt, kategorizálta a miazmákat: pszórikus, szikotikus és szifilitikus mintákban. Az indiai homeopátia ezt kibővíti a malária, tífusz és lepra miazmákkal.
A betegségek „tényéből” kiindulva elmondhatjuk, hogy mindig is voltak különféle betegségek, járványok, és vannak is, amelyeknek a leküzdése, megúszása, gyógyítása, vagy azokból való kigyógyulás nem teljesen kiszámítható folyamat. A mai szemléletben már némileg tért hódított a pszichoszomatika, – vagyis a betegségek lelki eredete – de hogy miként torzulnak az energetikai folyamatok, és hogyan lehet azokat korrigálni, ebben ma is sok a megválaszolatlan kérdés.
A mikroszkópot a 17. században találták fel, de a lencséje alatt vizsgált baktériumok és a betegségek közötti összefüggést csak 200 évvel később ismerték fel. Semmelweis Ignác 1847-ben jött rá a gyermekágyi láz elkerülésének lehetőségére a klórmeszes kézfertőtlenítéssel.
De még ezeken is túllépünk, amikor ma azt mondjuk, a betegségeket nem a vírusok, baktériumok „okozzák”, hanem a hajlamaink miatt betegszünk meg különféle módokon. Ennek értelmében a „miazma” egyfelől magát a fertőző anyagot jelenti, másfelől annak kisugárzását, amely által a fertőzés dinamizmusában átterjed másokra, de jelenti a hajlamot is, amely ezt az átterjedést lehetővé teszi.
Emiatt a finomenergetikai mozzanat miatt alkalmazható a viselkedés, a magatartás fogalomkörében is, hiszen, ha anyagról, energiáról, információról szólunk, ugyanarról beszélünk.
A lélek maga az élet. A keletiek életerőnek – pránának – nevetik a testi-lelki-szellemi életünket fenntartó működést. A lélek (=élet) soktitkú testet öltése, amelynek folytán leszületünk a Földre, statikus szemléletnek nem nyújt megértést, felismerést. A test megbetegedése nem érthető meg csupán materialista, kémiai anyagok szintjén és természetesen nem is gyógyítható meg ezen az elszigetelt szinten. Testünket, ezt a csodálatos szervezetet MIKROKOZMOSZNAK szoktuk mondani, mert ugyanazon elemekből épül fel, mint a természet, az egész világegyetem. Ezáltal testünkkel, élettörténetünkkel, önmagunkra eszmélésünkkel a végtelen életfolyamathoz kötődünk, abban létezünk, a végtelen idő egy emberöltőnyi körülrajzoltságában:

 • de ennek időben zajló apró, pillanatnyi folyamatai, mozzanatai analógiában vannak az egész idői folyamattal,
 • miként cseppben a tenger, pillanatban az öröklét,
 • vagy a „pars pro totó” holisztikai elv fogalmaz.

Az élet maga a mozgás, a szakadatlan áramlás, ám ebben az örökös változásban SZELLEMI MINTÁK rajzolódnak ki, amelyek megszabják az alakulásokat, formákat, az alkatokat, a hajlamokat.
Visszatérve a viselkedési miazmákra, még a nem túl kifinomult érzékű ember is veszi a benyomásokat társairól, a kisugárzást, a vonzó, vagy taszító jellemet, amely befolyásolja saját közeledését, vagy elzárkózását, kapcsolódási rezonanciáját. A helytelen viselkedések ragályosabbak, mint a pallérozottak, mert az indulati szint lávája könnyebben magával ragadja az embereket, mint az éteri hangzás.
A lelki megbetegedések számszerűségükben nem maradnak alul a látható, testi tünetektől és komoly szenvedések forrásai. A lelki fájdalmak felülmúlják a testieket.
Tartsuk szem előtt, hogy az eredendő meghibásodás a szellemi mintában történik, ez a dinamizmus hozza létre a további torzulásokat.
Ez a „tény” minden bizonnyal a legmakacsabb.

 

ARANYFEDEZET NÉLKÜL


Ez év márciusában visszakerült hazánk aranytartaléka Londonból. Emlékeznünk kell, hogy Rákosi pajtás alumínium forintjának a munka volt a fedezete. A kőkemény ateista, materialista, marxista szemléletben az ARANY kapitalista csökevénynek számított, ezt pótolhatta a kétkezi munka.
De ez még hagyján! Más korszakalkotónak vélt változások is lezajlottak a pénz történetében, amióta a hajdanvolt aranypénz, vagy egyéb nemes fémek ötvözetéből a király által engedélyezett pénzverés átkerült az állami monopóliumba, később a magánjogba, valamint papírpénz és értékpapír lett. A királyságok idején a király annyi pénzt verethetett, amennyinek volt aranyfedezete. De ma már nem tanítják az iskolákban, hogy

 • az értékrend függőleges hierarchiájában a király az égi rendet jelképezte és védte,
 • az aranyfedezet pedig a transzcendenciát szimbolizáló hitelfedezet.

Sajátságos, hogy a FEDEZET szó egyaránt jelenti:

 • a védelmet, a betetőzést, a felelősséget,
 • és a takargatást, a titkolózást, a leplezést, a falazást.

Ily módon, amikor a kapitalizmus egyik markáns vadhajtása nyomán megszüntették a pénzek aranyfedezetét, a közgazdászok könnyen túltették magukat ennek fonák következményein. Mindenekelőtt azon, hogy a pénz ezáltal fiktív lett, a hiteles értékmérés helyett. Másrészről pedig azon, hogy vérszemet kapott a bűnözés, mind a hitelezések, mind az értékpapírok kibocsátása terén, nem is beszélve a valuta árfolyamok szédítő ingadozásairól. Ne feledkezzünk meg például a mi Bróker Marcsikánkról, aki vindikálta magának a jogot kölcsönök folyósításáról.
Míg a feudalizmusban az égi rend volt a központi érték, és a termőföld volt az alap, amely eltartani képes az embereket, addig a szabadrablásos kapitalizmus fedezet nélküli fiktív tőkéje változatos futamokban rója pályáját, manipulációktól, spekulációktól, válságoktól övezve, palackból kiszabadult szellem mintájára ellenőrizhetetlen, széthullást és anarchiát előidéző manővereivel. Az USA-ban az állami pénzkibocsátás magánkézbe került a FED (Federal Reserve System) formájában, amely ezután az ellenőrizhetetlenség talaján különféle érdekcsoportok harctere lett.
Egyszóval a cserekereskedelem óta az áruk és értékek által kialakított pénzpiac – fedezet nélkül – sokszor került a teljes összeomlás szélére. A kapitalizmus ugyanis arra építkezik, hogy kölcsönt ad, és annak többszörösét visszakapja. Erre persze nincs garancia.

A HITEL, az adott szó szentsége, az erkölcsi erő, az önbecsülés hiánya miatt ma a minél nagyobb csalás a „menő”, gondoljunk csak a frank alapú hitel kálváriájára a fizetésüket forintban kapó emberek esetében.

De ezzel még nem ért véget a pénz kálváriája, a vadhajtások özöne:

 • most megjelent a BITCOIN,
 • a virtuális világ fedezet nélküli fizetőeszköze,
 • párosulva az on-line átverési lehetőségekkel,
 • persze máris sokan bekapták a tetszetős horgot.

Elegánsan KRIPTOVALUTÁNAK becézik. Ezzel szellemesen utalnak a nehezen kideríthető titokra, amely minden komoly átverés nélkülözhetetlen kelléke.

 
 

NEM LÁTNI A FÁTÓL AZ ERDŐT


Az optikusok bizonyára örülnek a rövidlátás tényének, hiszen szemüveget írhatnak fel, és ez javítja gazdaági mérlegüket. Ám a lelki-szellemi rövidlátásnak javításának nincs ilyen jól bevált technikája. A lelki kibontakozásnak, a személyiség kialakulásának összetettebb folyamata és feltételrendszere van, amelyek kívül esnek a technika hatókörén. A tapasztalat, az okulás, a megbánás, az értékrend kialakítása, a világ élő összefüggésrendszerében való eltájékozódás, helyünk megtalálása, önvédelmünk optimális működtetése – ezen nem a támadva védekezést értjük -  önbecsülésünk, etc. sok szálból szövődik, és fokozatosan alakulhat ki lépésről-lépésre, fokról-fokra.
Amikor testmagasságunk még egy méter alatt van, a horizontunk is más, és mindent nagynak látunk. Ha visszamegyünk egy faluba, ahol gyermekkorunkban éltünk, vagy jártunk, felnőve meglepetten tapasztaljuk, milyen alacsonynak tűnnek a házak, amelyek kiskorunkban hatalmasnak látszottak. A régi kertek bejárhatóbbak, amelyek akkor egzotikusan nagyok voltak, az utakon rövidebb idő alatt végigmegyünk, mint apróléptékű korunkban.
A logikánk is lassan fejlődik ki, amellyel a dolgok mögé tudunk látni, megértjük a folyamatokat, „átlátunk a szitán”, vagyis a látszatokon, ráérzünk a hamisságokra, hazugságokra, félrevezetésekre, manipulációkra, álságosságokra, amelyekkel lépten-nyomon találkozhatunk. Meg kell küzdenünk önzésünkkel, hogy bölcsességhez jussunk, és képesek legyünk megbirkózni egy igazi egocentrikussal, ha az élet ilyennel hoz össze bennünket, akinek a látása csőlátás, perspektívája békaperspektíva. Mintha megrekedt volna életérzése és világlátása a középkori nézeten, amely a Földet képzelte a világegyetem statikus közepének. Vagyis azt gondolja, körülötte forog a világ.
Ma is vannak ilyen lezárt, megrögzött meggyőződések, amelyek megingathatatlannak tűnnek. Valójában tudatlanság, tájékozatlanság, korlátoltság mindez. A népi mondás, „nem látja a fától az erdőt”, igen találóan tapint rá a lényegre, a rész és egész viszonyára, amely a holisztikus világlátás kiindulópontja.
Valóban nem könnyű a mindennapok apró részleteiből összerakni az EGÉSZET, felismerni a RENDET, amelynek részei, működtetői, fenntartói vagyunk apró tetteinkkel. Ahogyan egy villamosvezető a főváros zavartalan közlekedési vérkeringésének fenntartója, vagy apró-cseprő cselekedeteinkkel voltaképpen a sorsunkat alakítjuk, reinkarnációs méretekben. Nagy érettség kell ahhoz, hogy életünket belehelyezzük a végtelen létezés örök folyamatába.
A fentiekben idézett népi mondás abban a vonatkozásban is telitalálat, hogy a társadalom az erdővel analóg. Jól ismert, hogy a népmesékben az identitás keresés jelképe. A hős átvergődik a réz-, ezüst- és aranyerdőn, így jut el céljához, „üdvéhez”. Testi, lelki és szellemi megpróbáltatások által. Amikor a kapcsolatainkban, az iskolában, később pedig a munkahelyünkön megtapasztaljuk az intrika, az árulás, az irigységek és törtetések keserű élményeit, - azt szoktam mondani – ez olyan, mintha egy dzsungelben lépkednénk, ahol soha nem tudhatjuk, mikor esik ránk egy madárpók, vagy mikor lépünk kígyóra.
Az erdő a tudattalan lélekműködés jelképe is, tele ismeretlen indítékokkal, helyekkel, láthatatlan ösvényekkel, egyszóval úttalan utakkal.
Legfontosabb arra gondolnunk, hogy a társadalom egyénekből áll, nem lehet más, mint amilyen emberek alkotják. Természetesen alakul ki, miként az erdő az egyes facsoportokból lesz fenyves, tölgyerdő, etc.

Jó bemerészkedi és az erdőt járni.

 

DEFENESZTRÁCÓ

Az ABLAK igen előkelő helyet foglal el a szimbolikában, mint a külső/belső tér, evilág/túlvilág közötti elválasztó elem, és az isteni fény, a világosság közvetítője, beeresztője. Az ablak nyitás és zárása a lelki közeledés, kitárulkozás és elutasítás kifejezője is. Épületek, templomok ablakainak tájolásánál fontos szerepe van a beáramló fénynek.
Ehelyütt a 400 évvel ezelőtti, defeneszráció epizódját idézzük, azaz a 30 éves háború (1618-1648) kiváltó okaként, amikor is Prágában a cseh protestáns rend vezetői a szó szoros értelmében kidobták az ablakon a német császár követeit. A történet a következő:

 • Két sérelem érte a protestánsokat: az egyik egy templomuk lerombolása, a másik egy templomuk katolikusoknak való átadása.
 • Ez volt a hadi szembenállás kiváltó oka.

A követek ugyan szerencsésen túlélték a 18 méter magasból való lezuhanást, de a császár a gyilkossági kísérlet miatt feljogosítva érezte magát, hogy leszámoljon az ellenlábas csehországi protestánsokkal. Ők Bethlen Gábor fejedelemhez fordultak segítségért, amit meg is kaptak. Így tört ki a 30 éves háború.
A kiváltó ok a katolikus – protestáns ellentét volt, de a Habsburg – Bourbon hatalmi versengés bontakozott ki belőle. Mindez a reformáció, a humanizmus és reneszánsz korában, parasztlázadásokkal megtetézve. A kiterjedt rokoni és hűbéresi kapcsolatok révén szinte az egész kontinens belesodródott a háborúba:

 • A Habsburgok oldalán a Német – Római Császárság, az osztrák tartományok, a Magyar Királyság. A levert lázadás után Csehország is.  Támogatását élvezték a Lengyel- Litván Uniónak, és a rokoni kapcsolatok révén a Spanyol Királyságnak.
 • A másik oldalon Franciaország, a Dán és Norvég Királyság, az angolok és skótok, Hollandia és az Erdélyi Fejedelemség.

Ha számításba vesszük, hogy Európa szinte minden országa érintett volt ebben a háborúban, szinte az első világháborúnak mondhatnánk. Végül a Habsburgok meggyengülésével 1648-ban a vesztfáliai békével ért véget. Északon a Dán és Svéd Királyság, nyugaton a Bourbon XIV. Lajos francia király kapott területeket a Német – Római császártól, Hollandia és Portugália pedig a spanyol Habsburgoktól vált függetlenné.
A történet részint a szörnyű pusztítás jelképévé vált, részint híres parancsnokok emlékét őrzi, mint például a svéd II. Gusztáv Adolf hadvezérét, a svéd királyt, „észak oroszlánját”, aki 17 évesen lett király és 37 évesen esett el egy csatában. (1594-1632)
De jelen írás az ablakra fókuszálja figyelmét, amely itt a béke és a háború közvetítője volt azáltal, hogy a német követeket a prágai vár ablakán át kihajították.
Történelmi térelválasztás is bekövetkezett a „felvilágosodással”, amely túlságosan racionálissá tette Nyugatot. Ennek hatását ma is érezzük „Nyugat alkonyában”.

 
 

AZ ALMA


Kultúrtörténete az Édenkertig nyúlik vissza, egyszerre hordozván áldást és átkot. Gömbölyűsége a tökéletesség jelképe, de a beleharapás a bűnbeesés kezdete lett, világ bekebelezése, az isteni tudásra vágyás túlméretezettsége.
Gyönyörű a virága is. Hosszában kettévágva a férfit és a nőt, vagyis Ádámot és Évát jeleníti meg, keresztben vágva viszont a magház ötszög rajzolata a kvintesszencia gondolatkörében a magasabb megoldás, a bölcsesség szimbóluma.

Mindez kötődik az Édenkerti Tudás Fájának gyümölcséhez.
Történeti vonulatából a mitológia sem hagyható ki:

 • A Heszperiszek kertjéből származó aranyalmát, amelyet Erisz,  viszály istennője gurított be az istenek lakomájára, Parisz Aphroditének, mint a legszebb istennőnek ítélte oda. A másik két istennő, Héra és Athéné, akik szintén igényt tartottak az almára, nem tudott belenyugodni a vereségbe, családjuk és hazájuk elkeseredett ellenségei lettek.
 • A trójai háború is ennek nyomán robbant ki.

A tudományt is érinti az alma összetett szimbolikája, I. Newton a gravitáció törvényét akkor fedezte fel, amikor egy alma a fejére esett.
De talán a legbeszédesebb mégis a bibliai történet, amely a megismerés gyümölcsévé teszi:

 • Jelenti a testbe zárt szellemet,
 • a tudatunk keletkezését abban a vonatkozásban, hogy Ádám és Éva az első harapás után és nyomán ébredt rá férfi és női mivoltára, testi vágyra, amely az emberi sors egyik hatalmas hajtóereje.
 • Feltehetjük a kérdést: Ha nem lett volna bűnbeesés, nem lenne emberiség?

Svájc történelmében is szerepe van az almának, Tell Vilmos Walter fiának a fején lévő almát lőtte át nyílpuskájával. Schiller egy drámája is megörökíti a történetet.

A keresztény valláskörben is szerteágazóan megtalálható:

 • A Szűz Mária képeken, ahol a kis Jézussal látható, gyakran alma is van a kezében.
 • „A kis Jézus aranyalma” szállóigévé lett mondat híven őrzi ezt az összetett attribútumot.  
 • Ugyanakkor arra is utalás, hogy Mária jelképesen a második Éva, aki részt vállal a megváltás folyamatában.

Képzőművészeti motívumként is számtalan formában láthatjuk:

 • St. Dorottyánál kosárban,
 • St. Miklósnál aranygolyók között,
 • H. Bosch A gyönyörök kertje című képén is láthatjuk,
 • a sírkőművészetben is megtalálható a moralizálás és halálábrázolás motívumaként.

Az alma a szerelem, a termékenység és a halhatatlanság jelképe egyben.
Természetesen a népművészetben is jelen van. A népi bölcsességet hordozza a mondás: napi egy alma, az orvost távol tartja. Az alma nem esik, messze a fájától pedig a genetikai kötelékek szorosságára utal.
Egyes helyeken, a karácsonyfán is láthatjuk:

 • ahol a karácsonyfa világfa, a világot jeleníti meg, az eget tartja, az almák rajta a csillagok,
 • az örökzöld fenyő egyben a halhatatlanság jelképe is.

Ne feledkezzünk meg a mesékről sem, amelyekben szintén gyakori elem az alma. Például almából bukkan ki, születik meg a hős, a szegény asszony almafájának gyümölcséből, aki mágikus erőkkel felruházottan viszi végbe hőstetteit.
Az ORSZÁGALMA az uralkodást, a teljes birodalmat fejezi ki. A magyar koronázási jelképeken apostoli, kettős kereszttel látható.
A modern korban pedig az egyik legismertebb telitalálat Steve Jobs APPLE elnevezése számítástechnikai cégének.

Remélem, elindul tisztelt Olvasóimban az ihlet, amely tovább göngyöli az alma kultúrtörténetét.

 

AZ ERÉNY


Sajnálatos, hogy posztmodern korunkban

 • a világrend,
 • a hagyomány,
 • a becsület, a szokásrend, a csoportszimbólumok,
 • a tisztelet, az eskü, a fogadalom,
 • a tekintély,
 • a tiszta erkölcs, az adott szó,
 • és sorolhatnánk tovább,

a NORMÁLIS TERMÉSZETESSÉG eme kivesző félben lévő állapotát. Tapasztaljuk is eme hiányok zavaró hatását, ugyanis ezek szabályozhatják az ösztönök uralmát, ezek adhatnak struktúrát a személyiség fejlődéséhez, ezek adhatnak normális menetet az anarchiával szemben, valamint támpontot és kiszámíthatóságot az egyén, a család, a kultúra és a társadalom egészének szövevényes futamaiban kapaszkodókat.
Más szavakkal ezt úgy is megfogalmazhatjuk: AZ A NORMÁLIS, AMI MORÁLIS.
A szinonimák arzenáljában a MORÁL szavunk tekintetében sincs hiány, jelent:

 • ethoszt, mórest, etikát,
 • virtust, érdemet, értéket, feddhetetlenséget, tisztességet, romlatlanságot,
 • etc.

Sajnos azonban, hogy mind az egyéni, mind a társadalmi életben inkább a hiányát tapasztalhatjuk. Legfőbb ellenfogalma a bűn, a vétek. Ám azt is tudnunk kell, hogy a bűn hiánya még nem egyenlő az erénnyel, mert

 • az erény hatóerő,
 • tettekbe váltott szándék,
 • a JÓ ritmusán és spirálmenetén véghezvitt cselekedet,
 • látható eredményekkel.

Valójában teljesen magától értetődő lenne, hogy a jót tegyük és ne az anarchiát tartsuk fenn, de az emberi természet furcsa esendősége miatt a szabad akaratnak nem mindig a jó irányba visz bennünket. Pedig már Szókratész (i.e. 469-399) is azt tartotta, hogy létezik egy örök, változatlan erkölcsi törvény, amely minden emberrel vele születik, és ennek az ismerete a LEGFŐBB TUDÁS.
 A filozófia feladata, hogy ezt világra segítse a lélekből. Ezért nevezte saját magát a lélek bábájának.
Gondoljunk bele:

 • a legfőbb tudás a lelkünkbe van írva, eredendően,
 • az onnan kiolvasható, felszínre hozható,
 • csupán a belső hangunkra kell figyelnünk,
 • mert velünk született Vezérlő Csillagunk.

De hát a kőbe vésett 10 parancsolatot sem tartja meg az emberek nagy része, hanem lop, csal, hazudik, manipulál, tévelyeg. Valóban nagy, igen erős mágiával hat ránk az igaztól, a jótól való eltérítő csábítás.  Miként Faust is eladta lelkét az ördögnek, mi is mindenféle alkuba megyünk bele a lelkünk árán.
Például igen nehéz megérteni a háború „kultúrtörténetét”, hogy immáron a kőbaltától az atomfegyverekig tartó íven történt „haladás” miként képes folytonosítani a világméretű viszályokat, amely lényegében az élet szentségének tagadása.
Elvéti az emberiség az önmagáért, az életért, az egész emberiség sorsáért rámért felelősséget.
Pedig a jó egyszerű, önmagáért beszél, nincsenek variánsai. Ettől ERÉNY.

 
 

A RENDEZŐELV


„Az ateisták semmiféle rendezőelvben nem hisznek” – szaladt ki a száján ez a megfogalmazás egy ismerősömnek, aki maga sem mély istenhit által vezérelt. Sőt, serdülő korában kifejezetten ateista volt, ily módon megfogalmazásában lényegében önmagából merített. Most, mintegy húsz év múltán a lázadás csillapodott benne valamelyest, és már nem a totális anarchiába veti a hitét. Sőt, úgy fogalmazott, hogy a szeretet és a jóság fontos rendezőelvek. Később a jóságot visszavonta, mert túl szentimentálisnak érezte, de az univerzum működésében fellelhető RENDET megemlítette, mármint például a napkeltét és napnyugtát, amely ciklikusan ismétlődik nap mint nap.
A világ az emberben és az ember a világban gondolat eltűnődésre késztette, de lázadó korából a rosszalkodáshoz, a hámból való kirúgáshoz való kötődése, vonzódása még megmaradt. A Böjte Csaba atya „Jónak lenni jó” alapítványának ellensúlya nem született meg benne sem úgy, hogy rossznak lenni rossz, sem úgy, hogy rossznak lenni jó. Csak egy kicsit néha rosszalkodni van kedve, rongyos farmerban járni, munkát elszabotálni, etc. mert az felfrissíti a lelket.
Így a szeretetet egyértelmű rendezőelvnek mondta, hangsúlyozván, hogy a szónak nincs is ellenfogalma, az mindenek felett áll.
Mivel az embereknek általában problematikus, hogy mi a jó és mi a rossz, túlléptem én is ezen, nem boncolgattam a témát, nem bonyolítottam azzal, hogy olykor a rossznak milyen nagy szerepe lehet a jó megtalálásában. Inkább a MÉRTÉK felé irányítottam gondolatfűzésünket, amely szintén fontos rendezőelv, és a légzéssel analóg. A ki- és belégzés mérték szerint tartják fenn egymást, egyik a másik nélkül nem lehetséges. Utaltam Exupérire, aki, amikor a sivatagban lezuhant és csaknem szomjan halt a cimborájával, megtapasztalta a halál közeliség legszélső állapotát, mielőtt egy beduin odavetődött és megitatta őket. „A puszta légzés voltam, semmi több. De éltem!” – írta.
Ezt a gondolatot sem vittem tovább, hogy maga az egész teremtés is ilyenfajta „légzés” rendezőelve alapján hozta létre a megnyilvánulatlan, láthatatlan világból a megnyilvánult, láthatót, amelyek sajátságos egymásrautaltságban görgetik tovább a földi életünket, analógiában a tudattalan és tudatos lélekműködésünkkel. Egyáltalán, az evilágra és túlvilágra, az ismeretlen dimenziókra sem tereltem a szót, amelyekbe az átjutás, az átemelkedés igen szigorú szabályozottság révén, vagyis rendezőelvekhez igazodóan történhet. Megelégedtem azzal, ahogyan az én hangulatomat megtermékenyítette ez a szó. Örültem, hajdanvolt ateista ismerősöm kezdeti felismeréseinek, remélvén, hogy benne is tovább fog munkálkodni ez a kezdet.
Nyilván ő maga is sokat küzd hamis érzéseivel, egoista indítékaival, kissé halogatott felnövekedésével, a mindenfajta félelmeivel és belső bizonytalanságaival.
A modern ember számára már nem nyújt teljes biztonságot a mennyei magasságokban trónoló istenkép, akihez mindenféle segítségért folyamodhatunk imáinkban, és ha azok nem találnak meghallgatásra, akkor perbe szállunk az Úrral.
Az individualitás korában az emberek jobban hajlanak belső indítékaikban, talentumukban, lelkiismeretükben, morális érzékükben felfedezni az isteni rendezőelvet, mint a vallásos liturgiákban. Annak kockázatával is, hogy ez a magános út sokféle elágazásra, mellékútra terelheti.
De azt is tudnunk kell, hogy a JÓ az mindig egyféle, lényegében magától értetődő, megkérdőjelezhetetlen. Vagyis tényleges rendezőelv az Isten, a szeretet, a jóság, a mérték, az értékhierarchia mellett.

 

A JÓGA


Bár fővárosunkban szinte minden utcában találunk jóga stúdiót, és az indiai „mestereknek” is virágzó iparága, kereskedelmi vállalkozása lett jóga exportálása, nem állíthatjuk, hogy teljes mélységében értjük magát a szót, annak jelentését.
A régi görög mondást, hogy ép testben ép lélek a pszichoszomatika 180 fokkal megfordítja, bár kérdéses, végiggondolható-e az „ép lélek” mikéntje. A holisztikus szemlélet mindemellett inkább a láthatatlan rész számbavételére irányul.
A jógának ma már számtalan irányzatát kidolgozták és művelik – olyan túlkapásokat is beleértve, mint a hahota jóga – de ehelyütt hármat vegyünk górcső alá:

 • a rádzsa,
 • a bhakti,
 • a hatha jógát.

Ez a három irányzat lényegében a szellem, lélek, test hármasságát tartalmazza:

 • a rádzsa jóga a gnózis, vagyis átismerés, beleértés, felismerés, ráébredés, megértés aktusa,
 • a bhakti a szeretet jógája, az érzések megfinomításán túli vezéreltség, a szívcsakra rezgéskörébe való emelkedés révén,
 • a hatha jóga pedig a Nap és Hold, vagyis a jin és jang egységének jógája, a testi szféra ászanákkal való egyensúlyban tartása, ebből alakul ki a karma-jóga, vagyis a tettek következménye, az anyagi világ ok-okozatisága, a létforgatag látható világa.

Ami a legfontosabb a jógában, hogy egyszerre fejezi ki a rész é egész kapcsolatát, az egységet és annak sokfelé való ágazását. Érdemes belegondolni a magyar „iga” fogalom szóbokorra, erre fordítják általában a szóz:


De tartalmazza az elmélet és gyakorlat egységét is, mert bár a jóga létfilozófia, lényege a

 • gyakorlás,
 • a helyes magatartás,
 • az égi rendhez való igazodás.

Mindez lényegében olyan „sorsteremtés”, amely kiszabadít a létforgatag mókuskerekéből, a meddő ismétlődésekből.
És mindez egy négybetűs szóban.

 
 

SZINESZTÉZIA


Valamiféle együttes észlelést, érzékelést, érzést jelöl. A három történés némileg elkülöníthető egymástól:

 • az észlelésnek, mint felismerésnek, már vannak megfigyelési és emlékezési összetevői,
 • az érzékelés a pillanat történése, az éppen „megérintettség”,
 • az érzés pedig az ú.n. limbikus agyunk felségterülete.

Ez utóbbi kettő az „ÉR” szóból képződik, amely igei és névszói jelentésű.
A régebbi öt érzékük:

   • látás          szem
   • hallás        fül
   • tapintás     bőr
   • ízlelés       nyelv
   • szaglás      orr

az idők folyamán jelentősen bővült az:

 • egyensúly, a hő, az idő, a tér, a beszéd, az én, a mozgás, a testhelyzet érzékelésével,

és ne feledkezzünk meg a VALÓSÁGÉRZÉKELÉSRŐL sem. Ez utóbbi az öntudathoz, a gondolkodáshoz és a beszédhez kötött.
Külső és belső ingerek jelenlétéről kell beszélnünk az érzékelések kapcsán.
Látható, hogy, az érzékelések száma folyton bővül, gyarapszik, de nem beszélhetünk elszigetelődésről, sőt, inkább keveredésről. Mivel maguk az ingerek sem elszigetelten érkeznek hozzánk. Egy arc megpillantása, egy hang vétele, vagy egy íz etc. nagyon is összbenyomást alakít ki bennünk: egyszerre észleljük, érzékeljük és érzelmileg is rezonálunk rá. Egy erőltetett jókedvet, megmerevedett nevetést, indiszkréciót sértő tolakodást, vagy fölösleges visszafogottságot azonnal felfogunk.
A technika századában hazugságvizsgáló szerkezeteket is alkalmaznak az igazságszolgáltatásban. Többdimenziós szemüvegekkel ú.n. virtuális világgal próbálják becsapni az agyunkat. Budapesten is van ilyen terem a Kálvin téren.
E sorok írója számára mindennél fontosabb a természetes egyszerűség, és teljesen fölösleges „virtuális” valósággal operálni, amikor a VALÓSÁG = EGY.
Viszont érzékletes hömpölygésben árad ránk, miként a költők ezt a megérzéseikben, hangulataikban szavakba, képekbe öntik. Ezeknek a szavaknak pedig íze, színe, ritmusos áradása van. Mindez ihletből, mesterséges és fölösleges igyekezetek nélkül, a látszatok, a látványok és divatok világában.
Ami éppen jó, az nem több és nem kevesebb a kelleténél.

 
 

A HARMADIK SZEM 

 

 

Lényegében a tobozmirigy megfelelője. Az agyalapon található belső elválasztású mirigy az alvás és ébrenlét szabályozója, vagyis a világossághoz és sötétséghez való kapcsolatunkat fejezi ki.
Ezen túlmenően rálátást nyújtja a teljes valóságra, a természetfeletti dimenziók vétele folytán.
Az indiai bölcseket, isteneket a homlokukra helyezett pöttyel ábrázolták. Ez egyben a megvilágosodást, a magasabb ismereteket, az isteni létezés tudatát jelképezték.
A FÉNYHATÁSOK érzékeléséhez sok tapasztalat, élmény, megfigyelés, leírás fűződik. A melatonin és a DMT = dimetil triptamin hallucinogén szerek, afféle természetes drognak is mondhatjuk. A látomások, testelhagyásos élmények összefüggnek a melatoninnal.
A régiek szerint valóságos látószerv volt, a két szemünk később alakult ki és vette át ezt a fajta TÉRLÁTÁST, egybelátást.
A teljesség témája  kapcsán szervesen kapcsolódik a holisztikához, mármint a részlátás, csőlátás, békaperspektíva ellenpólusaként.
A csakra rendszer 7. tagjaként még a hetesség misztériumát is hordozza:

 • a csakrák összefüggés rendszerében lényegében minden csakra minden csakrában működik, jelen van,
 • de mint legfelső „csokor”, önmagunk hetedik hatványra emelését is kifejezi,
 • miként ez például a zikkurat építmények alapgondolata is,
 • csakúgy, mint a „hétszentség”, a hét bolygó, a hétfokú hangskála, etc.
A népi gondolkozásnak és bölcsességnek is szerves része. Mi sem igazolja ezt jobban, mint hogy Az arany nyílvessző c. mesében a király kertjének selyemfüvét védő legény – ugyanis éjszakánként egy rejtélyes tolvaj lovai lelegelik a füvet – arany nyílvesszője a tolvaj homlokába fúródik. Nem is tudja onnan kihúzni. A legény sok próbatételen keresztül győzi le a tolvajt. Kihúzza a homloka közepéből az aranyvesszőt, amely persze ő maga. Ily módon lesz a mese az önmagunkra találás beavatási története.

 

VÉLEMÉNYBUBORÉKOK


A csodálatos magyar nyelv szóbokrai kapcsán a szavak igen tág jelentésbeli holdudvarát vehetjük górcső alá. Így van ez a „VÉL” = vall szavunkkal is, amely a sejt, gyanít, hisz, feltételez tartalomtól a véletlen, a vaksors, váratlanságát kifejező íven tág mondandót rejt magában.
Persze ez is megosztja az embereket, hogy vannak-e véletlenek, vagy nincsenek. Akik a létezésben hisznek, azok bekalkulálnak valamiféle magasabb nézőpontot, felsőbb törvényszerűséget, amely például a szinkronicitás jelenségét irányítja. Akik a tagadók táborába tartoznak, azok vélekedése inkább a csoda témakörébe sorolja a nem várt eseményeket.
Egy újságírói szlogen szerint „A hír szent, a vélemény szabad” . Nehéz együtt élni az efféle diktátumokkal, amelyek a hírhisztéria, a rémhír, a hangulatkeltés teljes negligálásával mintegy „szentté” avatják a sokszor inkább hírhedtségnek mondható dolgokat ahelyett, hogy inkább a tények, a valóság igazság tartalmára helyeznék a hangsúlyt, terelnék a figyelmet. Ami pedig a vélemény „szabadságát” illeti, a szlogen megfogalmazója nyilván nem gondolt abba bele, milyen sok belső mérlegelés szükséges ahhoz, hogy az ember meglátása ne legyen félrevivő, primitív, nyers, kiforratlan, körvonalazatlan, egyszóval:

 • véleménybuborék.

Amikor az egypárti diktatúrából átestünk a ló másik oldalára, a többpárti anarchia vélekedés orgiájába, újfent elveszett a bábák között a csecsemő. Az, hogy mindenki hallatni akarta a hangját, nem hogy nem az igazi, klasszikus szólásszabadságot hívta életre, de egyenesen a szabadosság libagágogása lett.
Ehhez csatlakozott a média az értelmezések értelmezéseinek az értelmezéseivel, a különféle vélekedésekről való vélekedéseivel.
Az sem ritka, hogy olykor a riporterek valóságos jóslatokat várnak és kérnek a „szakértő” interjú alanyoktól a választási eredmények, a gazdasági mutatók, külpolitikai fordulatok, etc. vonatkozásában
Ezek a sajtóüzengetések, személyeskedő, kakaskodó, gyűlölködő, cinikus hangvételű ítéletek igen megmérgezik a közhangulatot, befeketítik a közbeszédet, feszültség teljessé teszi a BESZÉDTERET. Mert vannak:

 • a véleményformálók,
 • a véleménydiktátorok,
 • a tabu témák,
 • a makacs tények,
 • a szemérmetlen manipulációs törekvések.

Ezek a véleménybuborékok, ha előbb, vagy utóbb el is pukkannak, sok felesleges és félrevezető futamaikkal a világórületet erősítik. Elporlasztják az emberekben azt az igazi törekvést és szándékot, hogy igaz, kiforrott, megformált álláspontjuk legyen, a véleménybuborékok részigazságai helyett.

 

ELŐÍTÉLET

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Mt. 7.) bibliai intelem a mai anyagias és egóvezérelt világunkban is nagyon aktuális. Utal arra a nyilvánvaló dinamikára, hogy vajon kinek van JOGCÍME arra, hogy egy tettet, vagy helyzetet valóban tisztán lásson és igaz módon mérlegeljen. Ez a judícium különösen fontos a mai világban, ahol a JOG SZENTSÉGE helyett a jogrelativizmus zsákutcájában tévelyeg a történelem, következésképpen igen nagy zavarodottság uralkodik:

 • a jó és a rossz,
 • az igaz és a hamis,
 • a gondolat-, érzelem- és akaratvezéreltség útvesztőiben,
 • és magában az értékrendben

Ebben a zavarodottságban hamarabb születik egy „elítélés”, mint a dolgok valódi igazságának türelmes mérlegelése és bölcs felismerése. Azt se feledjük, hogy más a vélekedés, az értelmezés, mint a VALÓSÁG meglátása, felfogása, amely az igazság érzékelésével, az intuícióval, inspirációval, egyszóval a magasabb képességeink latba vetésével lehetséges. Et pedig felülmúlja az egyszerű ok – okozati okoskodást.
Visszatérve a bibliai idézetre, jobb, ha elkészülünk arra, hogy amennyiben gőgösen pálcát törünk valaki felett, hasonló elbánásban részesülhetünk. Jobb, ha megfogadjuk az aranyszabályt:

 • Ne ítélj, itt élj!

Mert viszonyulhatunk jóindulatú, segítő, biztató erőkkel is mások törekvései felé, de lehet hozzáállásunk negatív is, ehhez tartozik az előítélet:

 • a helytelen általánosítás, mégha vannak is negatív tapasztalataink az érintett témában,
 • esetenként az indulattól való elsodródás tesz elhamarkodottá bennünket,
 • vagy a mindenáron való reagálni akarás, amely a jól értesültséget akarja sugározni.

Mindez ahelyett, hogy a józan belátástól hagynánk magunkat vezéreltetni. Ennek a „józan” belátásnak a türelem is feltétele. Időt kell hagynunk a belső mérlegelésre. Egy azonnali ítélkezés jobbára elzár bennünket a nyitottságtól, amely nélkül a mérlegelés is lehetetlenné válik. Főleg, ha ez a beszédkényszer feltűnési viszketegséggel is társul. Ennek sok kockázata van, felsülhetünk véleményünkkel.
A józanság további feltétele a mérték és a normalitás:

 • a mai kificamodott közgondolkodásban, ahol túl sokan akarják hangjukat hallatni, könnyen negligálódik a mérték,
 • a határtalanság utópiája, a választóvonalak tagadása pedig elmossa a normalitás és abnormalitás törésvonalát.

A józanságnak a BÖLCSESSÉGHEZ van köze, ez pedig a spirituális távlat vételét jelenti, a túlemelkedést a fizikai anyagba való beleragadtságon, a részletekben való megfeneklettségen. Mindezek a holisztikus TELJESSÉGLÁTÁS diametrikus ellentétei.
Az egocentrizmus is előítélethez vezet, amely csak egyetlen, a saját nézőpontját favorizálja. Ha ez társul valamiféle traumával, sérelemmel, és ez regresszívvé teszi az érintettet, az előítéletébe minden bizonnyal beleviszi egyéni élményét, és minden probléma kiindulópontjává teszi azt.

Márpedig az igazságnak csak megfelelő bölcsességgel lehet érvényt szereznünk, személyes tapasztalattal, de nem elnagyolt általánosítással.
 

ELVÁRÁS

Az elvárás az előítélet ikertestvére:

 • természetesen lehet jogos, ám, hogy kitől várja el az ember, az komoly befolyásoló tényező, amelyben az önismereti vakfolt kellemetlen végkimeneteleket hozhat magával.

A magyar nyelvben az igekötőknek jelentős módosító szerepük van:

 • El- várni, MEG- várni, KI- várni, VISSZA- várni, más és más hangulati elemet rejt magában.

Mindegyik a jövőben bekövetkezendő eseményről szól, de az elvárásba beleépül az a bizonytalansági faktor, hogy nincs garantálva a holtbizonyos megvalósulás. Míg a többinél utalás van arra, hogy egyszer már megtörtént, most csak ismétlődik. Sőt, ha szóvá is tesszük, hogy elvárunk valamit, abban enyhe fenyegetés is megbúvik, ami persze a partnert ép úgy sarkallhatja a megbízhatóság, mint az „azért sem!” irányába.
Mindez az árnyékszemélyiségünkben kavargó bő kínálatból fakad, amelyek el- eltűnnek, vagy éppen felszínre törnek a kiszámíthatatlanság erejével. Hazugságra, lopásra késztetnek, vagy a bosszú és káröröm felé terelhetnek bennünket. Furcsa élmény ötvenes éveinkben ráébrednünk arra, hogy irigyek, sértődöttek, csalódottak vagyunk, mint egy óvodás kisgyerek, és annyira naivak, hogy tantörténetet lehetne írni a történetünkből.
Vegyük például az ESKÜSZEGŐKET:

 • katonáknak, politikusoknak, orvosoknak, etc. esküt kell tenniük hivatásuk kezdetén, mintegy felesküsznek a korrekt, erkölcsös magatartásra, a becsületre. Túl a házassági eskü megszegésén idézzünk egy kis hazánkban nemrégiben megtörtént komédiát, amikor egy honatya nem volt hajlandó esküt tenni az Alkotmányra. Később meggondolta magát, egyénileg mégis letette, hogy a mentelmi joga ne vesszen el.

Azért minden szabadosság mellett, amely a mai közéletet jellemzi, a párok nagy része elvárja a hűséget a másiktól, kimondva, vagy kimondatlanul. Eme elvárás ellenére „mindenki másképp csinálja” a gyakorlatban.
Az is jogos elvárás, hogy ittasan senki ne üljön volán mellé, és a megengedettnél ne hajtson gyorsabban, mégis rengeteg baleset és halál történik ennek kapcsán.
Elvárjuk, hogy a szülők felneveljék gyerekeiket, de az inkubátor a szülészetek előtt más megoldást kínál a felelőtlen anyukáknak. (Persze jobb, mintha szemétbe dobja csecsemőjét.)
Az állam megszervezi az iskolákat, hogy senki ne maradjon analfabéta. mégis rengeteg az iskolakerülő, aki képzetlen marad.
A régebbi időkben elvárás nélkül is tisztelte a nagytöbbség a szüleit, az őseit, az időseket, a nemzeti hagyományt, és a hazaszeretet is a természetes érzések közé tartozott, ma ezek sokak lelkében fehér foltot képeznek.
Sokat fordíthat a dolgok elfajulásán, ha mindenekelőtt az önmagunkkal szemben támasztunk elvárásokat, mint például:

 • a becsületes munkából való megélés az ügyeskedések helyett,
 • nem teszünk másokkal olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk tegyenek,
 • az igazmondást műveljük,
 • a bölcsesség örömében akarunk gyarapodni.

Hiszen már a jó öreg Szókratész is megmondta, minden emberben megvan eleve az erkölcsi jó, amely minden tudásnál többet ér, csak azt napvilágra kell segíteni. Attól kezdve minden bölcsesség önmagát fogja éltetni.

 

A KORONA


A K és R mássalhangzók közé illeszthető magánhangzók sok szót alkothatnak:

kar, kár, kér, kerek, kor, kör, király, korona, korong, etc.

Ha a KORONÁT, mint uralkodói jelvényt a maga teljességében akarjuk áttekinteni, a fent idézett szavakból a KÖRT, mint a teljességet, tökéletességet, az égi szférával kapcsolatot teremtő alakot kell szemügyre vennünk, és a KIRÁLYT, aki az égi hatalom reprezentánsa.
Maga a kör az idő körforgását, a lét folytonosságát is jelenti. Szoláris eredete az ég és a föld közötti közvetítésre utal. Ez a régi időkben, amikor az istenkirályság elfogadott volt, magától értetődő természetességgel élt a lelkekben. Egyiptomban például a fáraó kettős koronája – a piros és a fehér színekben – az Alsó- és a Felső Birodalom egységére utalt. A korona formája szerint lehet nyitott, abroncs, vagy zárt.
Viselője a szó szoros értelmében a kimagaslást, a fensőbbséget jelenti, amelyben a fejére helyezett korona is segíti fizikai értelemben.
A királyi koronák aranyból készülnek, drágakő- és gyöngyberakásokkal, emlékeztetve a régi napkirályok dicsfényére, az égi rendre, a maradandó értékre.
A korona eszméjéhez szervesen fűződik:

 • az égi eredetű uralom és uralkodó,
 • magas fokú államszervezési rendszer,
 • a világmindenség jelképének hordozása.

A Korona Boreális csillagkép, Ariadné aranykorona jegyajándék Dionüszosztól, aki az égbe emelte őt, miután Theseus Naxos szigetén hűtlenül elhagyta, noha a labirintusból Ariadné fonala vezette őt ki. Ily módon az Úr kegyének is a hordozója a korona a hatalom mellett.
Mint ilyen, viszont az Élet és az Igazság koronája is.
A szentek és mártírok fejét övező fénykoszorú a megdicsőülés jele.
A magyar Szent Korona az isteni eredetű hatalom szimbóluma. Az Országház kupolatermében őrzik.

Bizonyos értelemben a koszorú fogalomköre közel áll a koronához. Flórának, a rómaiak virág istennőjének diadémja virágokból készült. A költők babérkoszorúja a halhatatlanságra utal. A menyasszonyi koszorú a felavatottságot, a megszentelődést jelképezi. Apuleios Aranyszamár című könyvében rózsakoszorú változtatta át a szamáralakban bolyongó hőst emberré. A halállal is összefügg: a sírokra koszorút szokás helyezni.
Mindezek kör alakú füzérek, kapcsolósnak a K és R hangok hangzás- és jelentés horizontjára.

 

A TURUL – MITOSZ


Az idők fájának is van gyökérzete a földben, a múltban, a láthatatlanban való léte. Ezek a mítoszok, a mesék, a legendák, a mondák, regék, álmok, a csodák világa. Ezekből hajt ki a fa koronája a történetek elágazásaival.
A magyarok eredete a Turul – mítoszban van, Emese álmában, mert Álmos ivadékai adták az Árpádházi királyokat. Ez a mi népünk őstudása:

 • a gyökerünk,
 • a múltunk,
 • a tájékozódásunk, irányultságunk,
 • értékrendünk,

amely nélkül elvesznénk, és amely tőlünk elvehetetlen.
Az eredet – mítosz időszámításunk előtti időkből való, az írásbeliséget is megelőzi,

 • szájról –szájra,
 • népi hímzésekben öltésről – öltésre terjed,
 • ábrázolásaiban pedig a fafaragók inspirációjához hasonló indíték jellemzi.

Mitikus madarunk talán a kerecsensólyomhoz hasonlítható leginkább, vagy a saskeselyűhöz. JELHORDOZÓ:

 • Emese álmában való megtermékenyülése az isteni szándékot tartalmazza,
 • a szent akaratot,
 • a fogantatás szentségét,
 • ÁLMOS KÜLDETÉSÉT.

Hasonló Ozirisz fiának, Hórusznak apja szemsugarától való fogantatása, vagy Szűz Mária Szentlélektől való megtermékenyülése.
A kiterjesztett szárnyú madár az égi áldást és védelmet fejezi ki.

Az Árpádházi királyok és fejedelmek hatalmának isteni eredetére utal.
Attila címerállata a koronás turul volt, a győzelmes haderőt jelképezvén, analógiában a római birodalmi sassal, Jupiter madarával. Ez a hun királyban újraéledő hatalom jelképe.
A honfoglalás 895-ben Álmos fiához, Árpádhoz fűződik.
Álmos, közvetlenül a honfoglalás előtt rituális királygyilkosság áldozata lett, az archaikus szokásnak megfelelően, amely hit szerint a feláldozott szelleme ott marad az utódok között, erősítve őket.

 

A NYUGVÓPONT


A nyugalom és a csend ereje éppen úgy átárad az emberre, mit a kapkodásé, rohanásé, ricsajé. Csakhogy az előbbi áldásosan harmonizál, míg az utóbbi felzaklat, felizgat, nyugtalanít.
Azt is tudjuk, hogy a nagy ellentétek középpontjában, ahol azok találkoznak, nyugalom van:

 • a mozdulatlan mozgatóban.

Bár az élet a pillanatban, a jelenben zajlik, nehéz megélni az ÖRÖK JELENT, helyette vagy a múltban, vagy a képzeti jövőben vagyunk:

 • kapkodva eszünk a félórai ebédidőnkben, mert már azon jár az eszünk, mi mindent kell még délután megtennünk,
 • nem élvezzük a sétát a pályaudvarra, mert attól félünk, hogy lemaradunk a vonatról,
 • nem is beszélve a vizsgák szabott idejéről, amely rengeteg szorongás és félelem forrása.

Percig sem gondolunk arra, hogy stressz mentes életet, és kiegyensúlyozott nyugalmat is megélhetnénk. Azzal is foglalkoznunk kell, miként lehet a nyugvópontot a legnagyobb ricsaj, zajlás, zűrzavar ellenére ás közepette megteremteni, elérni?
Azt a nyugvópontot, amelyben:

 • a végtelenség és betöltöttség együttes jelenléte adja az örömet, mint a kisgyermeknek a játék (na persze csak ha egyáltalán tud játszani),
 • amikor az időből is kiesünk,
 • vagy éppen teljességében megéljük. Ki tudja?

A zen mesterek erről úgy szoktak beszélni:

 • Amikor alszom, alszom, amikor eszem, eszem.

Ezt a bölcsességet adják át nagyravágyó tanítványaiknak.
Gyakran figyelem, kit mennyire tölt be az, amit éppen csinál:

 • a csavargót az, hogy csavarog,
 • az anyát az, hogy babakocsiban tolja a kicsinyét,
 • a színészt az, amit éppen alakít,
 • a pénztárost az, hogy mennyi pénzt kell visszaadnia,
 • a festőt a szín, amelyet éppen használ,
 • az írót a gondolatok szavakba, mondatokba terelése,
 • etc.

Ma nagy divat a meditálás, bár nekem nagy kételyeim vannak afelől, hogy ennyi ember lenne képes a kiüresedésre, a cikázó gondolatok és tennivalók leállítására, a nyomasztó gondok és emlékek elhallgattatására, amely a meditáció előfeltétele, hogy a Mindenségben, a Végtelenségben lebeghessen.
Weöres Sándor egy ízben így fogalmazott:

 • Nekem a versírás a jógám.

Úgy éreztem, ebben jobban benne van az, hogy amit meg kell tennünk, amire születtünk, feladataink megoldása, az az igazi nyugvópont:

 • amely nem eltölti, hanem MEGTÖLTI életünket,
 • amely olyan mondatba fogalmazza meg életünket, amelynek a végére pontot tehetünk,
 • vagyis igazi befejezés, letárulás.

Egy szerelmi csalódást követően, vagy bármilyen önbecsülésünket érintő sérelem esetén csak az alkímiai munka, a lelki energia átalakítása folytán lehetséges a nyugvópontot elérni, amikor az energia nem feszül, nem háborog többé. A félbemaradt dolgok elvarratlan szálai újabb és újabb hiányokat, befejezetlenségeket hoznak létre, alakítanak ki. Mintázata van ezeknek a tetteknek is, amelyek ismétlődésekre adnak lehetőséget.
A nyugvópont a közép.
A MÉRTÉK, amelyen a végletek libikókáznak.
Az ember „közepe” valamiképpen a szíve:

 • ahonnan a légzés üteme, ritmusa, igen szabott határok között irányítja kilengéseinket.
 
 

REZONANCIA


Minden gondolkodás alfája és ómegája, hogy az ember, mint mikrokozmosz, miként illeszkedik lelkével és tudatával az egész világmindenségbe. Elnagyoltan, vagy nagyonis lényegre törően azt mondhatjuk, a rezonancia a világegyetem működésének egyik legfontosabb alapelve, a hullámhosszok és frekvenciák törvényszerűségeivel. Ami kívül esik hullámhosszunkon, vagy frekvencia tartományunkon, azt nem tudjuk venni. Így van ez a rádióadóknál, vagy a színvakoknál a színek vételénél. Ám, hogy az energiák  - amelyeknek a cseréje a rezonanciában is zajlik – mitől egylényegűek, azt már nehezebb átlátni.
SZINKRONICITÁSNÁÉ például van valamiféle egylényegűség, melynek folytán együttesen történnek olyan események, amelyek között ok-okozatiság nem lelhető fel. Ennek kapcsán szoktuk elindítani a vitát, hogy véletlenek vannak-e, vagy nincsenek.
A hangszerek húrhosszáról és frekvenciájáról egyértelmúbben lehet beszélni, mint az emberi kapcsolatok indulati, hangulati, vagy szeretet rezgéseiről. Ha egy hangvillát megütünk egy zongora mellett, a megfelelő hang a billentyű érintése nélkül is meg fog szólalni. Ám az emberi viselkedésekben sajátos kétélűségeket tapasztalhatunk a hatások tekintetében:

 • ugyanaz a megszólalás kiválthat ellenállást, szembeszegülést,
 • vagy egymást erősítő rezonanciát.

Egyszóval sokkal több súrlódást, torzsalkodást, diszharmóniát tapasztalhatunk az emberi kapcsolatokban, mint megértést. Az energia vámpírozásának igazi nagymesterei bomlasztják kapcsolatainkat:

 • projekció és provokáció minden mennyiségben,
 • noha az is köztudott, hogy amit elutasítunk, az bennünk is megtalálható valamilyen formában és mértékben,
 • és hogy aki hibáztat, magyarázkodik, mentegetőzik, az messze van a valóságtól.

Érdekes példa a rezonanciára a Bibliából ismert jerikói kőfal leomlása hanghatásra.
A mantrák és a közös éneklések is rezonanciába hozzák lelki energiáinkat, komoly erősítő hatással, pozitív élménnyel.
Mindenkinek van kisugárzása, szellemi atmoszférája, amely vonzást, vagy taszítást vált ki. Mind a sikernek, mind a kudarcnak van aurája. Természetesen némileg kívül esik a tudatosságunk határán, azon, hogy mennyire vagyunk urai életkörülményeink alakításának, legyen az jó, vagy éppen akadály. De a SORSTÖRVÉNYT sem lehet kibogozni a rezonancia törvény mellőzésével.

Ne szabad tehát mindenhatónak képzelnünk magunkat, és kapni is csak annyit és olyan minőséget kaphatunk, amelynek a vételére van készenlétünk.
Ráadásul mindez „történik”, vagyis nem a görcsös akaratnak engedelmeskedik. Mindazonáltal érdemes a rezonanciát tanulmányozni.

 

 
 

A MÉREG

A mérgek természetrajza igen összetett. Mindenekelőtt azért, mert ki adagban gyógyító hatásúk, nagyobb dózisban viszont halálosak. De ezeken túlmenően kedélyvilágunk meghatározó elemei is:

 • a harag, düh, gyűlölet, epésség, felháborodás valamiképpen mérgezett állapotokra utal,
 • „méregfoga” nemcsak a kígyónak van, hanem a fullánkos embernek is,
 • a „méregkeverők” pedig az áskálódó, viszályt szító, fondorkodó, ármánykodó, gonoszkodó emberek jellemzője,
 • a folyton háborgó, pukkancs embereket pedig méregtarisznyának, méregzsáknak mondjuk.

Kirajzolódott hát a méreg fizikai és lelki hatása, és széles körben ismertek azok a növényi mérgek, amelyekkel az emberek a gyilkosságokat és öngyilkosságokat elkövetik. Ismeretesek a történelem nagy mérgezéses históriái:

 • Szókratész bürökpohara,
 • Rudolf Steiner és Mátyás király megmérgezése,
 • Kleopátra kígyómarásos halála,
 • vagy a háborús bűnösök ciánkapszulái.

Nem lehet elég óvatosnak lenni az ártó szándékú emberek vonatkozásában, akik kontrollvesztettségük folytán hihetetlen dolgokra képesek. Lássunk néhány példát:

 • Nemrégiben gyümölcsterrorizmus híre járta be a sajtót, mert tűket rejtettek egy gyümölcsszállítmányba.
 • Egy ausztrál kisfiú talált az utcán egy injekciós tűt, és viccből ezzel szurkálta társait, akiket kórházba kellett szállítani.
 • De még elképesztőbb a hazánkban ez évben történt CSATTANÓ MASZLAG ügy, amellyel az őrölt köménymagot fertőzték meg, így azokat ki kellett vonni a forgalomból.

Más veszélyeket is tudunk idézni: Mányoki Attila szavad vízi úszó esetét, aki az Észak Írország és Skócia közötti csatornán úszta volna le a hosszú távú tengeri versenyét, de OROSZLÁN MEDÚZÁK támadták meg és életveszélyes állapotban mentették ki. Nem tudta leúszni a versenyét, mert olyan mérgezettséget szenvedett, hogy életmentésre szorult. A medúzák idegmérge folytán még testhőmérséklete is lehűlt 27 fokra. A történtekre természetesen nem emlékszik.

Megrázó, hogy a természet mérgei még a természetbarátokat sem kímélik.

ÉV, ÍV, ÖV, ÓV.

Nem kell különösebb metafizikai attitűd ahhoz, hogy felfedezzük a címben felsorakoztatott négy, kétbetűs szó közötti analógiát:

védelmez, átível, felölel, befejez, összeköt, felövez dinamikák valamiképpen körkörösségben mozognak, azt alakították ki, ily módon érintik az évkört és a középpontot is.

Hiszen a PONT, mint a két legtökéletesebb idom és test, mármint a kör és a gömb középpontja magát az egész idomot, testet is magában foglalja, mintegy a középpontjuktól terjednek azok ki. Az évkör pedig a Napot idézi – aki persze maga a fényes istenség – a zodiákuson megtett éves útjával, a körkörös idő megjelenítésével. Ezek az ismétlődések a különféle emberi lelkekben különféle mélységekig hatolnak. Ugyanúgy fókuszálhatják a múlandóságot, mint az örök változást, az élet szentségét, vagy a szimpla élvezetvágyat, a teremtő hit nyomait a lélekben, vagy a felületes nihilizmust, cinizmust.
A technikai információrobbanás előtt a természettel való kapcsolatunk bontatlanabb volt. A kör megőrizte varázskör jellegét, amelybe beleállni, azt létrehozni egyszerűen jó, mint körtáncot járni. A mogyoróvesszőhöz is fűződik ilyen népi hagyomány, - amely egyébként is „varázsnövény” - hogy egy olyan mogyoróvesszőből kell készíteni egy karikát, amely egy évig nőtt, é a keresztútnál ebbe kell beállni. Mind a mogyoróvessző, mind a belőle kötött kör a szent évet jelképezi, képviseli, vagy testesíti meg, amely életünk elemzésénél a viszonyítási pont.
Az időszámításban Hold-hónapot és Nap-évet alkalmazunk, és bár a zodiákus 360 fokos, az év 365 napból áll. A hagyományokban arra is találunk utalást, hogy a táltosok botján, amellyel a varázskört rajzolják, 365 görcsnek kell lennie. A zodiákus pedig a 12-ősség jegyében tartalmaz többrétegű információt, analógiában a 12 levelű lótusszal ábrázolt szívcsakrával. Építészetben is találkozunk 365 szobából álló kastélyokkal, pl. ilyen a beregszászi.
Ha tehát az évről szólunk, a visszatérés gondolatát idézzük, az évről-évre való ismétlődést. Miként az avul szó is az „évülés” múlandóságát jelzi. Egységet és teljességet az örök körforgásban, amely a folytonos újrakezdést is lehetővé teszi.
De idézi a mindenkori cselekedeteink szakaszosságát is, amelyben elérjük a teljességet, a befejezettséget, a kikerekedést. Ezt a képességünket őriznünk kell, hogy majd a Halál Küszöbén átlépve, ott, az érzékszerveinken túli, láthatatlan világban is meglegyen ez a szent, holisztikus élményünk.
Az ókori görög színházak kör alakúak voltak, a színpad a kör közepén lent volt, a nézőtér körülölelte, lépcsőzetes sorokba elrendezetten. Látható az óriási szemléletváltozás a mai emelt, és csak szemből látható színpadok vonatkozásában. Ez komoly befolyásoló tényezőt is rejt magában a darab hatását tekintve, annak mondanivalójában és a katarzisban egyaránt. A körszínházban nagyobb lehetőség nyílt a lényeg kirajzolódására eme körbelátás és körbejárás kapcsán. Mivel a középpontban az EGYSÉG, vagyis az istenség jelenik meg, az ilyenféle varázskörökben mintegy megidézzük, előhívjuk az isteni, teremtő erőket.
Szólnunk kell az emberi beszéd isteni eredetéről is:

 • ahogyan a tartópilléreket jelentő, jang természetű mássalhangzók jelentését a melléjük, vagy közéjük helyezett jin erőt hordozó magánhangzók meghatározzák.

Ezt idéztük a fentiekben a V mássalhangzó kapcsán:

HOMEOSZTÁZIS


Bár az élet adott, - hiszen éljük – de a folyamatainak megfigyelése, megérése sokkal kevésbé elérhető. Ha szervezetünk „egészségéről” szólunk, ott is könnyen félreléphetünk. Például az „ép testben ép lélek” mondást ma sem szokták megfordítani, hogy t. i. az ép lélek alakítja és tartja fenn az egészséget, a jó állapotot, tartja távol a betegséget. A jóléti társadalom is nyakig földbe döngölt, élvhajhászó, stressztől hajszolt kapzsi emberek nyugtalan, hajszólt élete, messze van a jótól, lelki-szellemi távlattól mentes eltompultság inkább.
A Cannon által leírt HOMEOSZTÁZIS a szervezetünk belső, élettani folyamatainak az összességét tartalmazza, amelyek a belső állapot állandóságát biztosítják, őrzik. A Cannon – syndróma egyfajta vészreakciót ír le, amely fokozott adrenalin kiáramlással jár, erős testi, vagy lelki behatás esetén.
Selye János stressz-kutatásai nyomán megerősödött a belső elválasztású mirigyek működésének összefüggés rendszer, de a gyakorlatban mutatkozó cukorbetegségek, pajzsmirigy rendellenességek, meddőségek etc. arra utalnak, hogy még mindig dominál a betegségek elkülönült, és az ember lelki-szellemi dimenzióiját nem igazán figyelembe vevő szemlélet a gyógyászatban.
A homeosztázist is lehet szűkebb és tágabb értelemben vizsgálni. Szűkebb értelemben a vegetatív és humorális szabályozást tartalmazza:

 • a hipothalamusz által szabályozott zsigeri, szomatikus, endokrin válaszreakciókat, ezek mintázatát.

Viszont tágabb értelemben a mostani elracionalizálódott, technikai civilizációban a figyelem kezd az elfojtott érzelmek felé fordulni. A vallástalan, Istennel perbe szálló EGO cinikus mértékvesztése igen sok társadalmi torzulást okozott. A családok felbomlásával elveszett az a természetes közeg, amely a szeretetteljes, normális kapcsolatok táptalaja, és ezáltal az ÉRTÉKREND kialakulásának is bázisa. A modern ember identitáskrízisben, értékválságban éli életét, és markánsan társadalombomlasztó tényező lett. Mert a jóllakottságon és az anyagi biztonságon túl az emberségnek olyan specifikus érzelmek is a tartozékai, mint:

 • az önbecsülés,
 • az önmegvalósítás,
 • a szociabilitás
 • az etikai érzék,
 • az igazság és valóság felfogása,
 • etc.

Ezek túlmutatnak a homeosztázis fentebb taglalt szűkebb értelmezésén.
Az alvás bizonyos tudati homeosztázist biztosít:

 • a tudatos és tudattalan lélekműködés dinamikus egyensúlyát a tudattalan képekben megjelenő szimbólumai alakítják ki,
 • a szimbólumok az energia átalakításának eszközei, amely lényegében az életenergiával egyenlő.

Ha meggondoljuk, hogy a mai időkben az alvászavar mennyire általános, és hány ember él altatóval, nyugtatóval, kedélyjavító serkentőkkel, komolyan szembesülhetünk a normális, természetes élet hiányával. És akkor még nem is beszéltünk a több műszakban zajló munkákról, amelyek az életritmust kizökkentik.
A tágabb értelemben vizsgált homeosztázis valójában a VISELKEDÉST szabályozza, más szavakkal a magatartást:

 • aktivitásunkat és tartózkodásunkat,
 • részt vevéseinket és kívül maradásunkat,
 • indulat-, akarat- és érzelem vezéreltségünket, vagy a bölcs belátásunkat,
 • önzésünket és segítőkészségünket,
 • mennyire jutottunk az önismeretben,
 • mi a véleményünk a sorsról,
 • milyen félelmeink vannak,
 • mit gondolunk a születésünk előtti és a halálunk után életünkről,
 • a hit és tudás antagonisztikus ellentétében hiszünk-e, vagy értjük az erény lényegét?
 • etc.

Mármint azt, hogy az ERÉNY = a legfőbb TUDÁS.
Ez világossá teszi, hogy a bűnöző esetében például nem beszélhetünk lelki homeosztázisról, Persze nem feledhetjük, hogy minden vétek önmagában hordja a büntetését, a következményét. Ez pedig már a homeosztázis önmagát szabályozó jellegéből fakad.
Szellemi értelemben sem mondhatunk mást: aki nem hisz a „magasabb erőkben, az nihilizmusába fullad bele.

SZILUETT


Az árnyéknak ugyanakkora szerep jut érzékelésünkben, eszmélésünkben és az ábrázolásban, mint a fénynek. Vagyis mind a fizikai látásban, mind a megértés, felfogás folyamatában megtaláljuk a fény és árnyék kettősségét. Ilyen a tudás és tudatlanság, vagy a fényképnél a pozitív és negatív kép.

 • A DAGERROTIPIA szó a fotózás kezdeti, 19. sz. első feléből származik, a másolhatatlan pozitív kép neve. A szó a német feltaláló nevéből alakult: Louis Daguerre nevéből, a görög „tüposz”= véset, mintázat, megjelölés szó hozzáadásával.

Itt is tetten érhető a kétféle energia működése, egymásra való hatása, egymást feltételezése, amely a világot látható és láthatatlan részre osztja.
A történetekből is kirajzolódik valamiféle vezérfonal, amelynek mentén szövődik, kulcsszó, amely címet ad, és amelyek segítik a mondanivaló körvonalazódását:

 • figyeljünk fel mind a kör, mind a vonal szóra, mert összetételükben azt a KONTÚRT fejezik ki, amely a kör tökéletessége, és a vonal, mint a látható és láthatatlan világ elválasztója szerepel.

Az „élethű” megörökítés minden ábrázolásban örök vágy, csakúgy, mint az igazságnak megfelelő kimondás. Úgy tűnik, hogy ennek az élethű ábrázolásnak és az igazság kimondásának a titka valamiképpen a látható és a láthatatlan világ, vagyis a fény és az árnyék együtt járásában rejlik:

 • a képzőművészek az ú.n. domborműben alakítanak olyan sziluetteket, amelyet, ha kivágnak, körülvágnak, sablonszerű lehetőséget nyernek a megrajzolásra.
 • Emberi kapcsolatokban pedig kissé elvontan ugyan, de mégis érezhetően rajzolódik ki az az árnyékkép, amely sugárzó fénnyel, szeretettel, vagy éppen a sötét szándékok kemény kontúrjával övez bennünket. Mindenképpen markánsan.

Ez a belső fényünk és árnyékunk. A Naptól vetett árnyékunk is igen különböző lehet napszaktól függően:

 • délben szinte egy velünk,
 • ám napkelte, vagy napnyugta idején, attól függően, hogy merre vesszük az irányt, vagy előttünk halad, vagy követ bennünket, de átlépni soha nem tudjuk.

Az árnyékolás, mint képzőművészeti technika, a térbeliség ábrázolásához kell. Ú.N. sraffozással, vagy satírozással, vonalkázással veszik körbe az ábrázolt tárgyat, amely jobban kiemelkedik ezáltal a háttérből. Élethűbb lesz.
A legősibb árnyképek talán a barlangrajzok, amelyeknek az életszerűsége a mai embert is elkápráztatja.
A sziluettek fekete papírból való kivágása és mintegy sablonként való alkalmazása egyes források szerint a francia XV. Lajos király pénzügyminiszteréhez, Étienne de Silhuette-hez (1709-67) kötődik, mint ábrázolásmód. A francia silhouette szó árnyképet jelent. Futótűzként terjedt el a fekte papírból kivágott, vagy fekete színnel körberajzolt árnyképkészítés az egész világon.
A 19. sz. második felében feltalált és alkalmazott fotográfia kissé héttérbe szorította. Ám a fény és árnyék sokrétű látvány játékának egyéb változatai még napjainkban is komoly információkat nyújtanak a látható és láthatatlan világ kapcsolatában, viszonylatában.

 

 

INTELLIGENCIA

Az „intelligere” = inter: közé, együvé, és a legere: gyűjt, szed szóösszetételből alakult. Értelmet, értelmességet, felfogóképességet, ítélőképességet jelentő kifejezés. A megértés, az ésszel felfogott tanulékonyság szava. A széles körben elterjedt használata olykor azt is érzékelteti, hogy az „intellektualitás” a maga kilúgozott elvonatkoztatásaival már-már a lelki, érzelmi elemek rovására történik. Ilyenek például a moralizálások, az ok-okozatisággal való kötözködések, kutakodások, a mindenre ésszerű magyarázatot nyújtani kívánó igyekezetek. De lényegében a társadalmi rétegződésben „értelmiségnek” nevezett és jellemzett csoport is ezt a fajta tanultságot, képzettséget jelöli. Más szavakkal PALLÉROZOTTNAK mondjuk az intelligens embereket, ez pedig a:

 • PALLÉR = építőmester, kőműves, építésvezető,
 • palléroz = finomít, csiszol, kiművel, nemesít szavak származéka,
 • szemben a közönséges, durva, barbár, bárdolatlan, faragatlan bugrissal.

Az intelligencia tágassága, mélysége, horizontja igen eltérő lehet, amit a mindennapokban tapasztalhatunk és magunk is gyakorlunk. Azt is látnunk kell, hogy a hétköznapi, mindennapi intelligencián túl van a tudósok, művészek, alkotók mentális képessége, mintegy más dimenzióban. Ez már az öntudatra ébredés, vagy létfilozófia tartománya:

 • a helyünk a világban,
 • az emberiségért való felelősség,
 • az élet fenntartása és védelme, etc.

Ez a kategória már a BÖLCSESSÉG dimenziója:

 • mélyebb és átfogóbb a puszta értelmi képességnél,
 • JUDICUM = vagyis az élet szentségét érintő joggyakorlat, ítélet.

Mint ilyen, az igazságszolgáltatással, a valósággal analóg, annak megítélésén alapul. Igazodni képes az élet rendjéhez, megkérdőjelezhetetlenül és relativizálás mentesen.
A modern kor hamarabb kutatja, van-e élet a Földön kívül, mint hogy elmélyülne az ÉLET fogalmában, lényegében, örök, isteni mivoltában, változatos formáiban. Ezért különösen disszonáns volt, amikor egy űrkutatási filmben úgy fogalmaztak: van-e „intelligens élet” a világűrben? Mellőzvén ezzel a tényt, hogy maga az élet teszi lehetővé, hogy emberi intelligencia kialakulhasson, mivel Isten = maga az élet. Megnyilvánulása a teremtés, jelenléte pedig minden kavicsban, rügyben, madárdalban, mozdulatban felfedezhető. Nyilván a bolygók pályájában és keringésében is.
Amikor vizet és atmoszférát keresnek más bolygókon, elfelejtik, hogy a négy elem a FÉNYBŐL levált rész: a víz leszakadt fény, de egyben hidrogén és oxigén is, a föld megsűrűsödött fény Erről a drágakövek, a gyémánt árulkodik.
Amikor a kutatók emberszerű lényeket és „intelligenciát” keresnek más bolygókon, elfelejtik, hogy az élet itt a Földön is kristály-, növény- állat- és emberformában van jelen.
Fölösleges tehát intelligens életről beszélni, csupán az ÉLETET kellene megérteni, vagyis Istent, aki nem keletkezett és nem múlik el.
Ehhez pedig BÖLCSESSÉG kell: felfogni és megélni.

 

 

MI VAN A NAPRENDSZEREN TÚL?


A pszichológiában minden kétélű. Ily módon azt is valljuk, hogy a jól feltett kérdés már a választ is magában tartja, de azt is tapasztaljuk, hogy további kérdésláncolatokat indít el. Így van ez a címben feltett kérdéssel is, amely

 • vonatkozik a végtelenségre,
 • érinti a teremtés és/vagy a Big Bang kérdését,
 • az egyetlen naprendszert, benne a Föld és emberiség témáját,
 • az ÉLETET, vagyis Isten kilétét,
 • a fizikai – technikai módszerekkel felfedezett világűr adatainak, ismereteinek megbízhatóságát,
 • és mindezekkel együtt talán legfőképpen arra az életérzésre vonatkozik, amely az ilyen kérdéseket megfogalmazza.

Sok víz lefolyt azóta a Dunán, amióta a geocentrikus világnézet átváltott heliocentrikusba, a statikusnak vélt Föld háromféle mozgásba, de, hogy az ember valóban a teremtés koronája-e, azt jobb függőben, megválaszolatlanul hagyni.
Az éjszakai égbolton ragyogó csillagok és minden égitest hatalmas inspiráló erőt adott az embereknek. Az asztrológia szent tudománya az időtlen időkig nyúlik vissza. A mindenféle jóslásokon túl felfedezték és megnevezték a jól látható csillagokat, és kialakult az időszámítás is a Naphoz és a Holdhoz kötötten, azon alapulva.
A középkori csillagászok hét bolygóval dolgoztak, hatalmas számításokkal fedezték fel az összefüggéseket, Galileo Galilei távcsövet is készített.
A Naprendszer és az ember analógiája nemcsak a csillagászok számára lett nyilvánvaló, de a művészek ihletforrása is volt. Gondoljunk csak Bartók Béla Mikrokozmosz című művére. Számszerűségében is csodálatos az analógia:

 • lélekzetben élünk,
 • percenként 18-at lélekzünk, ez egy óra alatt 1080 lélekzetvételt jelent, egy nap alatt pedig 25920-at,
 • ez pedig a Tavaszpont (= az égi egyenlítő és az ekliptika metszéspontja) keringési ideje években a zodiákuson. A földtengely ferdülése miatt teszi meg ezt a precessziós mozgást.
 • A T.P. 72 év alatt tesz meg 1 fokot, ez az emberöltő és a „világnap”, valamint a percenkénti pulzusunk száma.
 • A világhónap: 72*30 = 2160 év, egy kultúrperiódus ideje.
 • A világév pedig: 2160 * 12 = 25920, a napi lélekzetvételünk száma is.

A középkorban ismeretes hét bolygó után még hármat fedezetek fel, az Uránuszt, a Neptunt és a Plutót. Valójában még két bolygó hiányzik a sorozatból, hogy a Bika és a Szűz jelnek is legyen önálló uralkodója.
„Bolygónak” a csillagászok azt az égitestet nevezik, amely

 • gömb alakú,
 • saját pályán kering a Nap körül,
 • gravitációja van,
 • háromdimenziós létezésben kering.

A Plutót 1930. 02. 18-án fedezték fel, keringési ideje a Nap körül 243 év. A spektroszkópia, ufológia tudományokon kívül az űrkutatás századában a bolygókra való eljutás is hatalmas vágy az emberi lelkekben. 2015. 07. 15-én egy űrszonda el is érte a Plutót, További izgató kérdés, van-e élet más bolygón, vagy csak a Földön?  Ez a kérdés hasonlít az antropocentrikus kérdéshez: van-e életünk a születésünk előtt és a halálunk után?
Abszurdabb kérdés is felvetődik:

 • van-e több naprendszer a világegyetemben,
 • vagy csak ez az egy?

E sorok írója azért érzi ezt a kérdést abszurdnak, mert mellőzni látszik az 1 világ = 1 Isten gondolatot, és valamiféle okoskodások irányába kalandozik el. Ezek nem mentesek a hit és ú.n. tudás dilemmájától sem, vallásellenesek.
Ritkán hangsúlyozzák például, hogy a keresztény vallás lényegében Nap – vallás, a Teremtő 3 alakjával: Atya, Fiú és Szentlélek megjelenítésével. Metaforisztikusan a test/lélek/szellemben létező embert is kifejezi, utal rá, az anyag – lélek – szellem dimenzióiban.
Azt is kevésbé szokták hangsúlyozni. hogy a Karácsony, a decemberi hónap a hosszabbodó nappalok kapcsán a Fény születés – Krisztus emberi alakjához kötötten – Ez a „világosság” szerves része a keresztény vallás naprendszeri keringésbe való illeszkedésének, beleértve a téri és idői távlatokat is.
Ha a zodiákus Napja az egyetlen Istent jelképezi a naprendszerben, akkor okafogyottá válik a kérdés a több naprendszer kérdésében. A Big Bang teória foglakozhat csak olyan ötletekkel, hogy csak úgy keletkeznek a naprendszerek nyakra, főre.
Nem könnyű megérteni a világegyetem összefüggésrendszerét. A Tao te king 2. verse úgy fogalmaz:

Az ég és a föld nem emberi,

neki a dolgok szalma kutyák.

A bölcs ember sem emberi,

neki a lények szalma kutyák.

Kell rá szó ezernyi,

jobb némán befelé figyelni.

 

 

A REND


Nehéz a rendet tagadni, vagy nem elfogadni, ám a gyakorlat még napjainkban is ezt igazolja, hogy igen nagy azoknak a száma, akik lázongással, hősködéssel, hatalmaskodással, kitűnni vágyással, erőszakoskodással lényegében a természetes rendet nem tudják, nem akarják, vagy nem képesek felismerni. Inkább a káoszt részesítik előnyben, bomlasztanak, ellentéteket szítanak, a felfordulást kedvelik. Furcsa hajlam ez az emberi lélekben, de aki a destruktivitásban leli örömét, azt nehéz meggyőzni az eredendő és természetes rend MINDENHATÓSÁGÁRÓL. Igen, nem túlzás azt állítani, hogy

 • a rend mindenek felett,
 • minden rendetlenség mélyén a rend van,
 • hogy bármilyen mértékben és akárhány szinten is burjánzik el a vétség, a rend megszegése, a rend nem pusztul el, megmarad érvénye, és az eredendő rend, a rendezettség irányába tereli a dolgokat.

Rengeteg példát hozhatunk a megbonthatatlan rendre, például:

 • a számsor,
 • az ABC,
 • a fogsorunk,
 • az 5 ujj a kezünkön,
 • a nemzedékek rendje az időben,
 • a gravitáció,
 • és egyáltalán minden, amit IGAZSÁGNAK mondunk.

Sokat lehet ma hallani az „új világrendről” olyanok szájából, akiknek fogalmuk sincs a világrendről,

 • a függőleges ÉRTÉKHIERARCHIÁRÓL,
 • a helyzetekben kirajzolódó RANGRÓL,
 • a JOG szabályozó tevékenységéről.

Ámbár a rend léte és lényege minden pillanatban akár a légzésvételünkben is felismerhető,
– mármint a ki- és belégzés ritmusában – ez nem mindenkit sarkall továbbgondolásra, mármint hogy az élet szentségét tekintsék prioritásnak, szemben a haszonszerzéssel, vagy kisstílű torzsalkodással, okoskodásokkal. Egy fegyvergyártó, vagy fegyvercsempész nemigen meditál azon, mit indít el jól jövedelmező munkájával, a nagy fizikus pedig kifejezetten büszke az atom- és hidrogénbomba feltalálására, mit sem törődve annak világméretű veszélyeivel. Mert noha az élet örök és elpusztíthatatlan, de az életellenes indítékok és tettek fájdalmas szenvedés teli létforgataggal sújtják a földi életet, nem maradnak következmény nélkül. Mert a rend =

 • az eleven teremtő erővel,
 • magának a VALÓSÁGNAK a leképeződése, jeleinek vétele, megjelenítése,
 • ezáltal az arra való ráhangolódás, ahhoz való igazodás.

A teremtőerő kapcsán ÉGI RENDRŐL szóltunk fentebb, amely a bolygók keringésében folytonosságban jelen van:

 • a napfelkelte Keleten, a napnyugta Nyugaton,
 • a Föld napi körforgása, amely nem módosítható,
 • az időszámítás Naphoz és Holdhoz való igazítása, illetve abból való levezetése, amely az ú.n. „nyári időszámítással” sem tesz mást, mint amit nyer a réven, elveszti a vámon, mármint a haszonleső buzgalmában,
 • mégha azt sem ismerik fel, hogy az „ŰR” nem űrfegyverkezésre teremtetett.

De a csúszó-mászó, földhözragadt gondolatok, szándékok, vágyak csak ritkán emelkednek és merészkednek effajta holisztikus meszességekbe, és a rendezetlenség hamarabb gyűrűzik szét a világban, világválságot idézvén elő, mintsem azon elhatározás, hogy a természetes rend uralkodjék a tetteink felett. Mert a rend adott:

 • nem kell és nem lehet megváltoztatni,
 • mégha nem is ismerik fel.

Pedig a lélekbe is beíródott az etikai magatartásban, noha a nagy tagadók nem győzik hangoztatni:

 • ki tudja, mi a jó és mi a rossz,
 • nincs is IGAZSÁG, csak az én igazságom van!
 • igen, megbetegedtem, de…
 • engem az én életem érdekel, és nem a világ sorsa,
 • etc.

A virtuális és technicista világ könnyen megfeledkezik a természetes egyszerűségről, a világ élő összefüggésrendszeréről, az önszabályozódásról, a


ősi hatóerejéről.

 

 

A TOLL


A könnyedség, az égi és légi hatalom kifejezője, a levegőbe való felemelkedést teszi lehetővé, ezáltal az anyagi súlyoktól való mentesség jelképe is. Ozirisz, a lelkek mérlegelője a mérleg egyik serpenyőjébe egy tollpihét, a másikba a másvilágra induló szívét tette. Ha a szív lehúzta a mérleget, az a szívet terhelő nehéz érzéseket jelezte, megtisztulásra van szükség ilyen esetben.
A toll a madarak testét fedő finom, lemezes szaruképződmény. Ám szimbolikája tág horizontot ölel fel:

 • a tollkorona a Nap sugarait idézi, a kiválasztottakat megillető dicsfényre és égi eredetű, felsőbb hatalomra utal,
 • áldozati jelkép is: az áldozati oltáron tollakat teregették szét a korábbi szertartásokon,
 • az ókori Egyiptomban Maat istennőnek, az igazság és rend megszemélyesítőjének attribútuma egy strucctoll az igazság hieroglifájával, amely az egyén és a világrend harmóniáját fejezi ki,
 • a felemelkedés kapcsán a tisztánlátásra, a magasabb világok üzenetének vételére utal,
 • a sámánok tollas fejdísze a madarak segítőerejének megidézésével állnak összefüggésben,
 • a dunnából kihulló tollpihék a hóesést idézik, beszédesen a Holle anyó meséjében például.

A toll tematikája elválaszthatatlan a szárnytól, a szárnyalástól. Mitológiai alakok transzcendens erejét fejezi ki a szárnyas ábrázolás, például Ámor esetében.
De a mgasabbrendú erőn túl az égi gondoskodást is tartalmazza a védőszárny formájában.
Az idő, a vágy, a képzelet is „szárnyal”. Pegazus, a szárnyas ló, a költői ihlet jelképe. A hír szárnyalása folytán a hírnevet is tartalmazza.
Szellemiségi vonatkozásait fedezhetjük fel a írótollban – pennában – amely a tollforgató írásmódját, stílusát is jelzi. A tollbamondás, a diktálás fontos kommunikációs forma.
A tollasodás gazdagodást, gyarapodást, tágulást jelent.
A tollászkodás pedig készülődést, szedelőzködést fejez ki.
Az öltözködésnek is fontos eleme, tartozéka lehet, például a darutollas kalap.
Hát ennyi mindent, és még ennél is többet lehet ráfogalmazni egy egyszerű tollpihére.

 

 

 

ÁGY, ÁGYÁS, ÁGYÉK


A vessző, amely az „agy” szóból ÁGYAT alakít, markáns jelentésmódosulást is hoz magával. A két vesszővel képzett ÁGYÁS viszont a kert egy kisebb parcelláját jelenti, amelybe dugványozni szoktunk.
A „gy” hangnak is jelentős szerep jut ezekben a jelentésmódosításokban, amely több magánhangzóval ízesül:

Nos, a következőkben a bútordarabot fogjuk fókuszálni.
Az ágy tárgy és hely egyszerre, ahol az élet fontos misztériumai zajlanak:

 • alvás, álom, pihenés,
 • születés és halál,
 • betegség,
 • szerelmi élet.

Csokonai Vitéz Mihály versszimbolikájában az élet és halál vizén hányódó hajó a betegágy, olvashatjuk a Tüdőgyulladásom című versében.
Többféle formában és elnevezésben kapcsolódik egyben a születés – élet – halál bölcsőtől a koporsóig tartó folyamata:

 • a bölcső lábainak íves talppal való áthidalása is a hajó ringására emlékeztet az életóceánon,
 • az anyaméh biztonságot nyújtó tere is,
 • míg a koporsó a barlang és sír befogadó jellegét tartalmazza,
 • valamint a túlvilági lét és az újjászületés jelképe is.

Testünk is kifejezi ezt a születési misztériumot az ÁGYÉKUNK, alhasunk tájékával, amely maga a termékenység, a szaporodás jelképe é testtája. Nem véletlen, hogy a régebbi idők eskü szertartásainál a kezüket az ágyékukra tették, mind az esketők, mind az eskü szertartásán résztvevők, és nem a szívükre. Ez csak az utóbbi időkben változott meg.
Anonymus Gesta Hungarorumában Emesének álmában az ágyékából ered a patak, amely folyóvá duzzadva az Árpád-ház vetíti előre. Emese fia, Álmos, anyja álmában egy turulmadártól az égi nemzést adja, az isteni kiválasztottság jeleként.
A fentiekben utaltunk az ágyások kapcsán a termőföldre.
Az ágy a SZÜLŐFÖLD analógiáját is hordozza, amelyen világra jövünk.
Érdemes szem előtt tartanunk a szó tág jelentés horizontját, metafizikai üzeneteit.

 

 

A VESZTESÉG

Nemrégiben egy kedves ismerősöm kétségbeesetten hívott fel, hogy képzeljem, mi történt vele. Írja az önéletrajzát, a családtörténetét, és egy rossz gombnyomásra az éterbe szállt a száz oldalnál is hosszabb iromány.  Faggatott, mi a vélemény, mi lehet az üzenete az esetnek földhözragadt és magasabb szempontból egyaránt. „Veszteség” – mondtam ki egyszerűen. De még mielőtt rátérhettem volna

 • a veszteségben nyertesnek,
 • és a vereségben győztesnek gondolatra,

leintett, hogy ezt ő is tudja, de úgy érzi, van egy többlete a mondanivalónak és ő erre kíváncsi. Idéztem egy velem a közelmúltban történt esetet, amikor elvesztettem az Edinboroughból való vászon szatyromat egy jegyzetfüzettel, amelyben címek, telefonszámok, névjegykártyák voltak, és királyi egykedvűséggel tettem túl magam, de újfent csak leintésben volt részem. Még az is tetézte bánatát, hogy valójában ő nyomott meg rossz gombot, így senkit nem hibáztathat. Lényegében a tudattalan szándékára volt kíváncsi, ezt firtatta volna velem.
Qui perde, peche, jutott hirtelen eszembe. Aki veszít, az a bűnös. Vagyis valóban lehet mélyebben vizsgálni a veszteség témáját. Nem kísérleteztem további vigaszokkal, inkább belemélyültem a kérdésbe.
Etimológiailag a veszteség szó

 • a VESZ, VISZ, VÉSZ alapszavak származéka.

Versengő társadalmunkban aki nyer, az elveszi nyereségét, ami neki jár, ami a jussa, járandósága. Maga mögött hagyja a vesztes vészhelyzetét, esetleges lenullázódottságát, ellehetetlenülését.
De valahol igaza van a mondásnak, hogy a veszteségben és vereségben a belső bizonytalanságnak is gyengítő szerepe:

 • a kételyeknek, az ambivalenciáknak, és megannyi más önaláaknázó metódusnak, amelyek mintegy megágyaznak a kudarcnak.

Esetünkben talán az önéletrajznak volt egy olyan önigazoló, vagyis hangvétele, amely az őszinteség próbatételeként elbukott, és a tudattalan ezt ebben az elvétésben hozta tudomására. Az ilyenfajta tévedések, elszólások mindenki előtt ismertek, mint az ezt kísérő

 • vesztegelések,
 • vezeklések,
 • vesződségek
 • és veszendőség érzetek is.

Miről is kellene tehát meggyőznie önmagát?
Hiszen ami elveszett, az nincs többé a látható világban, a láthatatlanban pedig hiába van.

 

HOMOKÓRA

 

VESZENDŐSÉGÉRZET
MEGVESZTEGETÉS
VESZEKEDÉS
VESZŐDSÉG
VESZTESÉG
VESZTEG
VESZ
VESZTEG
VESZTESÉG
VESŐDSÉG
VESZEKEDÉS
MEGVESZTEGETÉS
VESZENDŐSÉGÉRZET

 

 

 

 

 

IZLÉSFICAMOK


A szabályok, a keretek, törvényszerűségek elleni lázadás tovább dúl a múlt századi formabontásoktól kezdve, minden téren:

 • a viselkedésben,
 • az öltözködésben,
 • a színek és ízek párosításában, de még a menyasszonyi csokorban is a fehér kála helyett gyakran mezei virágokat láthatunk, igényesebb kivitelben vörös rózsát.

A művészetekben a nonfiguratív, festékcsorgatással, maszatolással létrehozott alkotásokat” már csak az múlta felül, amikor egy kupac szemét is kiállítási tárgy lett.
Évtizedekkel ezelőtt egy kiállítást ismert színész trendi öltzékben nyitott meg:

 • barna bársony zakó,
 • farmernadrág,
 • tornacipő.

Furcsa dolog a divat abból a szempontból, hogy, mint követendő áramlat szinte teljesen figyelmen kívül hagyja az egyéni adottságokat, a STÍLUST, a testalkatot, az életkort, miként azt láthattuk:

 • a zsákruhákban,
 • a krinolinos szoknyákban,
 • a tűsarkú cipőkben és bakancsokban,
 • a mini szoknyákban és a földet seprő hosszú leplekben,
 • felkunkorodó hegyes és szögletesre vágott cipőorrokban,
 • forró nadrágban minden korosztálynak,
 • etc.

Ha valakinek az jut eszébe, hogy a blézer ujját fel kell tűrni, akkor a férfiak is ezt teszik a zakójukkal, valamint hosszú ujjú blúzokra rövid ujjú kabát a módi. Serdülőknek viszont az apjuk inge, amely persze sok számmal nagyobb, mint saját méretük, de legalább elfedi (megkapaszkodni vágyó) kezüket.
Ezekben a divatokban a szépség, a harmónia, az illeszkedés az egyéniséghez, netán az alkalomhoz, egyáltalán nem tényező.
Szó se róla, lehet össze-vissza enni, mind az ételeket, mind az időpontokat tekintve, lehet a húst csokoládéval, a sajtokat lekvárral enni, és utána jól felpuffadni az étkezési formabontásokat követve, azzal az érzéssel, hogy mi vagyunk az igazi ínyencek.
Az öltözködési túlkapásokban olykor tetten érhetőek pszichológiai motívumok, indítékok, mint például a néhány évvel ezelőtti bakancs, amelyet könnyű, nyári, selyemruhához is viseltek. Nem tartották ízlésficamnak, és nem is azt akarták kifejezni, hogy állják a sarat, lábukat megvetve vállalják a felelősséget. Inkább csak azt, hogy fittyet hánynak a felnőttekre és előszeretettel megbotránkoztatják őket.

A lábbeli egyébként személyiség fontos kifejezője:

 • megjelenésünket teheti kecsessé, vagy otrombává,
 • szép lépést kölcsönözhet, vagy nyomatékosíthatja a járást,
 • újabban az edzőcipők hódítanak, csipkeruhákhoz.

A retikülökben is széles a változat a tenyérnyi nagyságútól a tatyón, a hátizsákon át a feneketlen táskáig.
A ruhaanyagok változatai rövid életűek. A műanyagot egy időben felváltotta a vászon minden mennyiségben, a „klasszikus” anyagok felett viszont eljárt az idő.
Általában elmondhatjuk, hogy a változatok többnyire a végleteket követik, egyikből a másikba, a normalitás és természetes hangsúlyozott kerülésével.
Nem biztatóbb a helyzet az ékszerekkel kapcsolatban sem. Elveszett az ÉKESÍTŐ szerepük a nagy extravagáns feltűnni vágyásban:

 • a nemes fémeket felváltották a bizsuk,
 • a hatalma fülbevalók lehúzzák a fülcimpákat,
 • a gyöngy ma már nem menő,
 • a hivalkodás és meghökkentés tűnik célnak.

A testalakot kifejező, vagy rejtő ruhafazonok mellett divat lett a fél váll, a has meztelenül hagyása is, természetesen tetoválásokkal tarkítva.

Egyszóval: multikulti.

 

 

 

SZEM, SZEMÉLYISÉG

Testünk napszerve mind a fizikai, mind a lelki és szellemi látás jelképe:

 • tartalmazza a mindentudást,
 • a mindenlátást,
 • a mindenhatóságot.

Gömb, kör és mandala alakja muszkuláris és feminin jegyeket egyaránt tartalmaz. A FÉNY révén pedig a transzcendens bölcsesség kifejezője is.  Teremtőerejét az Ozirisz mítosz fejezi ki legbeszédesebben:

 • Ozirisz a szemsugarával termékenyítette meg Íziszt, amikor összerakta szétvágott testrészeiből.

Átvitt értelemben használatos a MAG, a bogyós termés, a rügy, a burok, a kis mennyiség – szemernyi – megnevezésére is. Az arcátlan embereket pedig szemtelennek mondjuk.
A tág jelentés horizonton a SZEMÉLYISÉG fogalom is jelen van:

 • a maga perszóna, álarc,
 • valamint az arculat, a jellem, a karakter, a kialakult mivolt tartalmával.

Ama egyszeri, egyedi és megismételhetetlen valóságunk megnevezőjeként, amely nyomot hagy az emberekben, az időben, a történelemben.
A személyiség kibontakozásához a nemi identitás elengedhetetlen, csakúgy, mint a talentum szikránk lángra lobbantása a sors törvényszerűségeihez igazodóan.
Sajátságos, hogy az emberek nagy része szinte nyomtalanul tűnik el a teremtett világból, míg nagy alkotók évszázadokig is élnek az emlékezetekben, képzeletben. J. S. Bach, vagy W. Shakespeare, vagy a magyar Petőfi Sándor alakja, személyisége a mai időkben is bármikor megidézhető.
Származékszavak tömege utal a szem szó összetett jelképiségére, még szemfogunk is arra utal, hogy a szem szélességének vonalában lévő része a fogsorunknak. Idézzük néhány származékot:

 

SZEMFÉNYVESZTÉS
MEGSZEMÉLYESÍT
SZEMENSZEDETT
SZEMMELVERÉS
SZEMÉLYISÉG
SZEMÉLYNÉV,
SZEMFEDÉL,
SZEMÉREM,
SZEMÉLY
SZEMEZ,
SZEM

 

Fentebb utaltunk a nemek fontosságára a nemzetséghez, az eredethez való kapcsolatra a személyiség kibontakozása folyamatában. Rozanov ezt úgy fogalmazza meg:

„A SZEMÉLYISÉG A NEMEK NAPÉJEGYENLŐSÉGE”

 

 

 

BŰN, BÜNTETÉS, BŰNHŐDÉS


Ha azt mondjuk, szeretjük, vagy szeretnénk jól érezni magunkat a bőrünkben, és listáznánk rossz érzéseinket, a bűntudat és a megszégyenülés mindenképpen a lista élére kerülne.
A vétkek mennyisége szinte számba vehetetlen, nyilván legsúlyosabb az élet kioltása, bár itt is megkülönböztetik az előre megfontolt, és a hirtelen felindultságból elkövetett gyilkosságokat. De az ateizmus és materializmus térhódítása óta a világgazdasági és politikai vajúdása folytán egyre több bűn burjánzik a közéletben.
Bár e sorok írója úgy véli, hogy minden vétek önmagában hordja a büntetését, egyfelől a sorsszerűségben, másfelől a lelkiismeret furdalásban, azt is tudnunk kell, hogy a büntetés egyidős az emberiséggel. Nem is csak a közigazgatási törvények alapján, hanem a családokban, a kisebb közösségekben szokásos kiközösítésekkel, megbélyegzésekkel, megtorlásokkal is, a kezdetek óta. Formái a történelem folyamán jelentős változásokon mentek át a megcsonkításoktól a halálbüntetésekig terjedő íven, de hatékonyságuk a bűn megelőzése tekintetében alig változott, a bűnözési hajlam csökkenése nem tapasztalható. Az állami/politikai/jogi életben pedig az ítélkezés büntető jog lett.
Eredendően az istenek rendjét követő igazságszolgáltatást gyakorolták a törvények. Egyik legrégebbi Hammurápi törvénye az i.e. 1750 körüli időkből. Ám már a korai civilizációban is megjelent a hivatali korrupció, elnyomás, a hatalommal való visszaélés, az állam és az egyház közötti hatalmi harc kiéleződése. A nők házasságtörése a vérvonal meggyengítésének számított, megkövezéssel járt. Másik két halálbüntetés volt a megégetés és a lefejezés.
A kínzó módozatok változatai sem voltak igazán elrettentőek, csupán a megtorlást és a vezeklést szolgálták.
A bűnözési hajlam a modern időkben is megválaszolatlan kérdések özönét adja, és újólag fókuszálja az eredendő etikai érzéket:

 • rengeteg csalás, hamis eskütétel, uzsora, élelmiszer hamisítás, becsületsértés, kenőpénz elfogadása, kémkedés, árulás, lopás, banditizmus, etc. dívik napjainkban is, szexuális támadásokkal, terrorizmussal, öngyilkos merényletekkel tarkítva.

Az esetek nagy részében a hosszú börtönélet sem késztet megbánásra, a gyilkos hajlam nem múlik el, a visszaeső bűnözők mutatják mindennek a hátulütőit.
Ha a bűnözőt mentálisan érintettnek találják, gyógykezelését rendelik el, vagyis nem büntethető. Egyfelől tehát összemosódik a betegség és bűnözés, valamint a normalitás és abnormalitás közötti határ. Ez igen komoly problémát jelent.
Az életmód változása történelmileg – mármint a nomád, vándorló, gyűjtögető, vadászó életmódból a letelepedésbe való átváltás, az állami/politikai/jogi törvénykezés kialakulása - a személyes bosszúból hatósági, törvénykezési büntethetőségbe váltott át. De ettől a viselkedés erkölcsi és társadalmi normái, értékei nem váltak igazán szabályozó jellegűekké.
Manapság évekig elhúzódó perek tarkítják a közéletet, és a jogértelmezési viták nem egyszerűsítik, hanem bonyolítják az igazságszolgáltatást.
Tényleg csak a lelkiismereti bűnhődésben bízhatunk?

 

 

DAL, DALLAM


A tér nem homogén, erővonalai között még DALLAMVONALAK is vannak.
Ilyesmire utalhatott Weöres Sándor A vers születése című írásában, amikor arról tesz említést, hogy a költemények keletkezésénél a tudatalattiságnak és a tudatosságnak egyaránt szerepe van, ás az értelem munkája rendezett, többrétegű, ARCHITEKTONIKUS:

 • mértani szabályokba rendezett szerkezet,
 • „épített” = az ép, az egész, a befejezett, a teljesség jegyeit hordozza.

Nos, a dallam a tér eme láthatatlan szervezőereje, amely a szöveget is mintegy maga alá gyűri, amelyre a szöveg eredendően nem mutat hajlamot. Példának hadd idézzük Weöres Sándor két versét, amely ugyanarra a dallamra íródott rá:

Árok szélén üszkös a fa dereka,
üszkös a fa dereka,
kikorhadt…

és a másik:

Őszi éjjel izzik a galagonya,
izzik a galagonya
ruhája…

Úgy tűnik, hogy amikor valami nagyon kikívánkozik belőlünk, és úrrá lesz rajtunk a kommunikációs szenvedély, mondandónk megtalálja a kifejezési formáját. A költői ihlet rátalál saját dallamára, ütemére, ritmusára. Mert a vers az, amit nem lehet prózában elmondani. A vers az, ami verssorokba tördelődik, rímekbe rendeződik, majd strófákban ölt formát, a ritmuson hullámozva, az ütemeket követve. A ritmus maga is ihlető, dajkáló, magához édesgető, megragadja és fel is emeli az embert, karöltve a mozgásra való késztetéssel. Megfoghatatlan hangulatban azonnal rátalálunk a melodikus keretre, legyen az a siratóének litániája, vagy hősi tettekre buzdító harci dal. A kínaiak teaszedő tánca, vagy a gabonát kaszáló ember karjának lendülete, és minden munkadal, egybefűzi a dallamot a mozdulattal és a szöveggel. Lüktetésük megfesti az érzelmi alapot, hátteret. Azt kell mondanunk, hogy zene és szöveg tekintetében alig állapítható meg, melyik az elsődleges. Inkább azt lehet érezni, hogy „egymásra találnak”, és a láthatatlan architektóniában mintegy kikristályosodnak, a dal és dallam csillogásában, táncot lejtő erejében.
Izadora Duncanról feljegyezték, hogy nem zenére, hanem zenét táncolt, mozdulataiban annyira együtt volt a ritmus és az ütem.
Sajnos, a mai modern „zajzenében” ilyen összeilléseket nem találunk. Kidolgozatlan, nyers, kifejezéstelen mozdulatokkal csak indulatokat, diszharmóniát, formabontást jelenítenek meg, még a forma kialakítása előtt. Eltávolodván a hely géniuszától is, amely pedig még a földrajzi helyek műfaját is megrajzolja. Például Erdély műfaja a ballada =

tragédia dalban elbeszélve.

A zenei harmóniák fontosságát már Püthagorasz is felfedezte, amikor matematikára és a hangokra tanított, mondván, hogy azok segítik a lélek energiáinak helyes mederbe való terelődését. Ugyanezt mondta J. S. Bach a motettáiról.

Elmondhatjuk, hogy a dal, a zene, az ének, a tánc a lélek műfajai, amelyek nemcsak harmonizálnak, vidámítanak, de fel is emelnek a láthatatlan és mérhetetlen dimenziókba, ösztönös késztetésekkel:

 

 

 

A SORS

A sors: TÖRTÉNIK:

 • részben alakítható, befolyásolható, más részben kiszámíthatatlan törvényszerűségekkel működik,
 • térben és időben szövi élettörténetünk szálait,
 • a múlandóságban és az öröklétbe,
 • olykor látható, kézzelfogható menetekben, máskor teljes rejtettségben,
 • hordozza előző életünk tetteinek a következményeit,
 • és megveti következő leszületésünk alapjait is.

Akik úgy fogalmaznak, hogy mindenki a maga sorsa kovácsa, bölcsen utalnak arra, hogy sorsunk nem tőlünk függetlenül működik valamifajta végzetszerűséggel, vagy derült égből villámcsapás módjára, viszont túlhangsúlyozzák az akarat – „kovácsolás” – szerepét, miközben a sors nem az akaratnak engedelmeskedik, puszta akarattal nem befolyásolható. A szándék, a vágy, a szenvedélyek, az önös indítékok éppen úgy jelen vannak benne, mint a gondolat/szó/tett hármassága, amelyek teremtőerővel rendelkeznek. Harcba szállni a sorsunkkal, mintegy „legyőzni” akarva azt sem célszerű, inkább az eredendő tudáshoz, a legősibb kérdésfeltevéshez érdemes folyamodnunk, amikor

 • az élet, a halál, az önismeret, az egészség és betegség etc. vonatkozásaiban kutakodunk.

Túl a tudományos megcsontosodásokon, a technika felületességén, a vallásos fanatizmuson, valamiféle természetes, magától értetődő, mindenki számára megélhető módon való megközelítés vezethet a sors mibenlétéhez:

 • mint LÉTTITOKHOZ,
 • amely a bölcsesség és okkultizmus számára sokkal könnyebben nyit,
 • és inkább épít a megérzésre, inspirációra, imaginációra, a felismerésre, a ráébredésre, mintsem a statisztikai mérhetőségre.

Vitathatatlan, hogy a sorsnak vannak érthetetlenül nagy szenvedés tételei is, például:

 • fejlődési rendellenességgel való születés,
 • háborús idők, nagy szegénység, árvaságra jutás,
 • vagy olyan társadalmi-történelmi helyzet, mint például II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem emigrációba kényszerülése.

De mindez a sors elfogadását nem befolyásolhatja, mivel elutasítani nem is lehet. Igen nagy lelki emelkedettség, bölcsesség kell ahhoz, hogy a sors vivőereje mellett felismerjük annak szabályozó, struktúrát teremtő, a szenvedést feloldó erejét is, amely értékrendünk kialakításának szerves része.
Fentebb eredendő tudásnak mondtuk a sorsismeretet, ezt most kibővítjük azzal, hogy átadhatatlan, hiszen mindenkinek saját magából, és saját magától kell eljutnia a felismeréséhez, amely lényegében metafizikai tudás. Mint metafizika, ezotéria, a centrumunk körül munkálkodik, nem a periférián:

 • az igazi ezotéria ennek megfelelően soha nem akarja meghódítani a világot. Az ezoterikus terjeszkedésekkel szemben a személyes kapcsolatokban, a kevesekkel való igazi rezonanciát keresi.
 • A sors kulcsa – mint például a jóslás – helyett azt kell látnunk, hogy MAGA A SORS A KULCS AZ ÉLET MEGÉRTÉSÉHEZ.

A „nomen est omen” megfogalmazás a megnevezés mágiára utal:

 • amit meg tudunk nevezni, annak a lényegét felfogtuk.

Alapvetően érinti az IDENTITÁS kérdését, hogy kik vagyunk valójában?
Ha úgy határozzuk meg, hogy az ember sorsa = jelleme, akkor tetten értük részvételünket életünk alakításában, nem hibáztatunk másokat.
Ha sikerült felvillantanom a sors metafizikai távlatait, megérthetjük Ízisz istennő SORSFÁTYOL metaforáját:

 • Vagyok, aki vagyok!
 • Fátylamat halandó nem lebbentheti fel!

 

 

FENEGYEREKEK


A nyelvhasználat nagy bölcsessége kellett ahhoz, hogy a rakoncátlan gyerekeket, megengedő humorral fűszerezve, a FENE kifejezéssel hozza analógiába. Mert a „fene” kifejezés eredetileg a rákbetegséget jelöli:

 • fekélyt, gennyes sebet,
 • nyavalyakórságot, rosszseb, ragyát, frászkarikát,
 • azt a TÉRSZŰKÍTŐ folyamatot, amely nemcsak a környezetét, hanem önmagát is elpusztítja,
 • és a lépfene szó is az agresszív terjedést tartalmazza, a növényevő háziállatok fertőző betegségének a neveként.

A későbbiekben a szó a fizikai romlás feltartóztathatatlanságából a viselkedés kisiklásának a jelölésére is kiterjedt a köznyelvi szóhasználatban. Melléknévi értelemben az erőszakos szilajságot, ádáz dühöt, elszánt féktelenséget fejezi ki. Gyakori szitokszó lett, a bosszússágot, a tehetetlen beletörődést, a tagadást, visszautasítást is magában foglalja, egészen az átkozódásig terjedő íven:

 • Fene essen beléd!
 • Fene egyen meg!
 • Ha a fene fenét eszik is…
 • Honnan a fészkes fenéből tudnám?
 • Fene bánja! és sorolhatnánk tovább.

A gyakorló szülők jól tudják, hogy a gyerekek felcseperedésük folyamán gyakran kínálnak drámai helyzeteket a szülőknek, saját maguk testi épségét is kockáztatják merészségükkel, a veszélyek ismeretlensége miatt. Mind a három éves kori öntudatra ébredés, az Ödipális mindenhatóság, az egocentrizmus, vagy a serdülőkori lázadás komoly kihívás a nevelés és nevelődés számára.
J. Cocteau – aki talán maga is fenegyerek volt – könnyed hangvételben ír a Vásott kölykökről és a Rettenetes szülőkről című munkáiban.
Jó esetben azt a zabolázatlanságot „kinőjük”. Sőt, kreatív lendületet is adhat, hogy az állatkínzó gyerekből sebész, az iskolából kicsapott diákból művész váljék.
Sajnos azonban nem mindenki növi ki. Napjainkban egyre nagyobb számban találunk okoskodó, félművelt, világmegváltó, fel- és kitűnni vágyó celebeket, akik félbemaratottságukat kompenzálandó, hihetetlen túlkapásokra vetemednek. Legkártékonyabb vadhajtása ennek a POLITIKAI FENEGYEREKEK:

 • akik egyáltalán politikusnak képzelik magukat,
 • a hatalomvágytól megszállottak nulla önuralommal,
 • tiszavirágéletú eszmékre vásárolhatók meg,
 • és sajnos, hősködéseikkel még a parlamentbe is bejuthatnak.

Lopásból, hazudozásokból, ígérgetésekből építik fellegváraikat, gerinctelenségükből róják ámokfutásaikat.

Hiszen már nem „gyerekek!”

 

 

A DRÁMAI VÉTSÉG


Az ÉLET a formákban, fogalmakban, műfajokban talál kifejeződést, megfoghatóságot, láthatóságot. A líra/dráma/epika hármassága analógiában áll a test/lélek/szellem, és az anyag/energia/információ hármashangzatával:

 • egymásba átalakulhatnak,
 • de elkülönülten is működhetnek.

A DRÁMA műfaja mindenképpen a TŰZ elemmel analóg, amely lényegében a SZELLEM kifejezője, a lobogásban, az átalakításban, a hő-és fényhatás tekintetében. Érzelmi vonatkozásban ez a probléma, megpróbáltatás, a dilemma kínzó érzéseit idézi, a KONFLIKTUST, az ütközőpontokat, a megbirkózásokat a feladatokkal, kihívásokkal. Ez a külső és belső hadakozás mindenképpen a drámai hős osztályrésze, a saját magán való felülkerekedés és az ellenfél legyőzése folyamatában. Ez a hős sorsa.
Mindenkinek az élete belefoglalható valamilyen műfajba. Van, akinek az élete szinte folytonosságban adja a megoldandó helyzeteket, a problémákat, de persze vannak simább menetek is, amelyeket egyensúlyosabb dinamika jellemez. Ez utóbbiakban is adódik olyan helyzet, olyan döntési, választási lehetőség, amely meghatározó lesz az egész későbbi életvitelre. Ilyenkor van esély elhamarkodásra, végig nem gondolásra, vagy éppen a rossz alternatíva melletti döntésre.
A címadó DRÁMAI VÉTSÉG erre az eshetőségre utal. Fentebb utaltunk arra, hogy a dráma műfaja a tűz elemmel és a szellemiséggel áll analógiában, most ezt azzal bővítjük, hogy a drámában a MAGASABB HATALOM van jelen, ez a legfontosabb, és ezáltal az ellen elkövetett vétek semmiképpen nem marad következmények nélkül. Ilyen kihívás lehet például az egyéni és közérdek ütközete, az áldozat, az önismeret hiánya és mindenféle tudatlanság, mint nagy buktató.
Sok perdöntő pillanata van életünknek, lelki-szellemi fejlődésünknek, kibontakozásunknak, mint például:

 • a beszéd és járás megtanulása,
 • az öntudatra ébredésünk 3 éves korunk táján,
 • az Ödipális komplexus megélése 5 éves korban, amely a szexuális identitásunk alapjait veti meg,
 • a tanulás, a kommunikáció, a szocializáció,
 • a felnövekedés és a szülőkről való leválás,
 • a társadalomba való beilleszkedés munkával és szerepekkel,
 • anyagi javak megszerzése,
 • családalapítás, etc.

Ezeken az elmozdulás pontokon alakulhatnak ki visszafordíthatatlan torzulások, amelyeket a drámai vétségek sorába írhatunk be.
Sajátságos ugyanis, hogy a JÓ egyféle, miközben a ROSSZNAK szinte végtelen számú variánsa van.
Ez az egyetlen jó az, amely az égi rendhez igazodik, ezáltal a lelki energiánk saját medrének megtalálását is jelenti. Irányultsága a világrend fenntartását szolgálja.
A vétségeket követő bűnhődések és büntetések, megtorlások az emberi történelem szenvedés történetei, amelyek sajnálatosan nem riasztják el a következő nemzedékeket a hasonló vétkektől.
Ám nem az a cél, hogy a büntetésektől való félelem tartson vissza bennünket a destruktív cselekedetektől, hanem ez az etikai tartásunk, emberi önbecsülésünk zsinórmértékéhez igazodjon.
Függőleges értékrendet és tartást adjon.

 

 

A MŰKEDVELÉS


Szóelágazások tekintetében alig marad el a MŰ szavunk a SZER, vagy az ÉR kifejezésektől, amelyek mindenképpen viszik a pálmát, hiszen tudjuk:

 • se szeri, se száma azon fogalmaknak, amelyek érvényt szereznek az odaérés folytán az örökmozgó alakzatoknak.

Nos, visszatérve a „mű” szavunkhoz, első hallásra a hamis, mesterséges, színlelt, az utánzott jut eszünkbe, amely csinált, mímelt, szemben a természetes történési folyamattal, a magától jövő formálódással, kialakulással. Ily módon van:

 • műanyag, művirág, műút, műkő, műfog, műhaj, mű szempilla, műszőrme, etc.

Ha valaki szakmai téren nagy bakot lő, azt műhibának mondjuk (például egy terapeuta szexuális kapcsolatot létesít kliensével), ha viszont tökéletes fordítást kapunk egy írótól, arra azt mondjuk, nagy műgonddal készítette el, igazi míves munka került ki keze alól. A testbe való orvosi behatolás a műtét, a műtermekben készülnek a műtárgyak, az előadóművészek és szervezők műsorokban gondolkoznak, a munkaidő műszakokra tagolódik, az ipari munkákat műszerekkel végzik, a dialízis vértisztítása művesével történik. A rendetlenkedő gyerekre úgy förmedünk rá: „Mit művelsz!?” De ha belegondolunk a MŰVEL ige pozitív elágazásaiba, és előjön, hogy a kultúra, az egész műveltség, civilizáció folyamatáról beszélünk, megcsap bennünket az egész emberiség mindennapos hagyaték tevékenységének hatása, fejlődése, irányultsága, ereje, úgy hogy nem lehet elég mélyen belegondolni ebbe a kétbetűs kis szavunkba:


Ezzel együtt a műkedvelés első hallásra a felkészületlenséget, a tehetségtelenséget, a felületes játszadozási kedvet sugallja. A műpártoló maga nem alkot, nincs igazi életműve, csak gyűjti mások műveit. Anyagi, mennyiségi szinten működik.

 

 

INFORMÁLIS ÚT

A „modern”, extrovertált és racionális világban mindent menedzselnek, még a hiányt is. (Sikerül is állandósítani.) Az is divat, hogy a világ élő összefüggésrendszerében játszadoznak a „függetlenség” gondolatával. Persze anélkül, hogy végig gondolnák, mitől és hogyan függetlenek. Az egyre kiszámíthatóbbnak gondolt, - vagy vágyott – világ, mintha kitaposott utakon haladna:

 • aki a látható, megfogható világban érzi magát biztonságban, ott szerez jártasságot, az nem szívesen foglalkozik a sokkal kevésbé felismerhető TÖRTÉNÉS szférával.

Pedig a dolgok kezdete mindig itt van, még a betegségek is a láthatatlan, lelki szférában veszik kezdetüket, ott borul fel az egyensúly, és csak jóval később érhetők tetten a fizikai világban jelentkező tünetekben.
Anyag – energia – információ, különböző formában működnek, de egymásba átalakulnak, vagyis azonosak lényegében.

 • Legsűrűbb az anyag,
 • az energia a mozgásban követhető,
 • az információ pedig csupán JELZÉS, nem a látható világ része. Kiolvasható, kikövetkeztethető a jelentése, üzenete, titkos nyomok és kapcsolódások mentén.

Figyelemreméltó Vivekananda gondolata:

 • Ha valaki magányos hegységben, barlangba falazva elgondolja az igazságot és a következő pillanatban meghal, az az igazság nem távozhat többé a földről.

Ez a gondolat utal az információ igaz jellegére, a valóság jelzésére.
A SZINKRONICITÁS is a történés szférából jön, teljesen váratlanul. Éppen ezáltal képes nyitni a transzcendencia felé. Jó példa erre Csontváry Kosztka Tivadar képeinek megmentése:

 • a padláson porosodtak,
 • éppen el akarták adni szekérponyvának, amikor Gerlóczy Gedeon építészmérnök odacsöppent, és ezt megakadályozta. Még össze is verekedett a szekeresekkel.

Ez az „éppen akkor”, „éppen ott” az a bejósolhatatlan fordulat, amely az informális út történések mentén zajló összerendező tevékenysége, amely nem az akaratnak engedelmeskedik.
Püthagorasztól is idézhetünk egy idetartozó gondolatot: „Számtalanszor jártam már köztetek”
Az információ frekvenciatartományában rezonancia révén jönnek létre a kapcsolatok, miként a zenei hangoknál is tapasztalhatjuk, ha megütjük a hangvillát, a zongorán megszólal az azonos rezgésű hang.
A SORSNAK is hasonló, Isten kifürkészhetetlen titkain vezérlődése van. Mind az egyéni ember életében, mind az egész világtörténés vonatkozásában. Olykor sajátságos ismétlődéseket veszünk észre, máskor paradox módon hat: késleltetett módon előnyünk lesz abból, ami korábban akadályozott bennünket.
Elmondhatjuk, hogy az informális utak jelentősége nem hogy nem kisebb a megtervezetteknél, de még meghatározóbb is lehet.

 

 

 

IPAR


Az ipari forradalmat az 1769- 1850-es évektől szokták számítani, az angol textilipar kapcsán, James Hargreaves Jenny nevű fonógépe és James Watt (1736-1809) skót mérnök gőzgépétől. Megjegyzendő, hogy a teljesítmény mértékegysége is az utóbbi nevéhez fűződik. Azóta a vasút, a közlekedés, az urbanizáció, a villamosítás, az atomkorszak és az on-line világ térhódítása megnövelte ezen forradalmak számát. Egyre magabiztosabban vezérelve bennünket ama virtuális világba, ahol gyökereink már alig lehetnek, kapaszkodót pedig nem mindig sikerül találnunk. Ez pedig veszendőség érzettel jár.
Társadalmi változásokban a feudalizmusból a kapitalizmusba vitt át bennünket ez a termelési forradalom, ahol a mennyiséget a gépek használata fokozza. A gépek pedig elidegenítő hatással vannak a lélekre. Egyfelől a részműveletek végzése nem adja a befejezett munka örömét, másfelől a gépek kezelése mechanizáló hatású, a kézzel végzett, átélt és megélt munkavégzés helyett.
A feudalizmusban a gyökeret a feudum = föld adta. A termőföld, amely eltartja az embert a terményeivel. Szemben a kapitalizmus fiktív pénzéből fakadó „értékmérőjével”, mert arra nincs garancia, hogy a kölcsönadott pénzt kamattal kapom vissza. De ennek a fiktív kamatnak a képzete hatalmas gazdagodási vágyat indított el a lelkekben, vakóságos pénzmágiát.
A társadalmi- gazdasági- technológiai változások azonnali elindulásánál még nem lehetett felmérni, mekkora láncreakciót indít el a tömegtermelés, amely hamarosan problémát jelentő túltermeléssé lett. Nyomában tehát a kereskedelem láncreakciója is megindult, mígnem kiteljesedett a „világpiac” ideája, amely teljesen bebetonozta a gondolkodást az anyagi világba. A versenyszellem a korai időkben még a gyermekeket is munkára fogta a többtermelés bűvöletében, később ez megváltozott. De az egészségtelen testi és lelki élet a városokhoz köthető gyárakban, a problematikus lakásviszonyok, a rengeteg utazás igen nagy változást jelentett a természetközeli, idilli vidéki élethez képest. Mindez társult a természeti kincsek, a nyersanyagok intenzív kitermelésével, a mohó birtoklás vággyal, és az üzemszerű feldolgozással. Lassan- lassan önálló ágazattá nőtte ki magát a különféle szolgáltatások özöne. Társadalmilag pedig megjelentek az „iparbárók”, a nagy befolyású, dúsgazdag gyárosok, nagyiparosok. Az iparszerű = gépies, lélektelen jelleg hamar kirajzolódott. 1961-ben Anthony Bungess Mechanikus c. regénye már egy technikailag fejlett, de morálisan teljesen lezüllött angol életről szól, ahol a törvényes rend felbomlott, az erőszak az úr, a gyilkosság és az agymosás hódít. Film is készült a regényből.
Ma már nemcsak az iparbárók kapcsán beszélünk IPARI TÁRSADALOMRÓL, hanem a nemzeti jövedelem kapcsán is, ahol az építőipar, a közlekedés, a turisztika, a szállítás etc. adja annak jelentékeny részét. Azt se felejtsük el, hogy a városi település kőrengetege annyi meleget sugároz vissza, amely a globális felmelegedés tényezője is.
Harcias világunkban a mennyiség és minőség csatája folytonos, fogalmazhatjuk ezt az anyag és szellem küzdelmének is, a személyesség és hitelesség teljes háttérbe szorítottságában:

 • a mennyiségi burjánzás térszűkítő folyamata analógiában áll a ráksejt önpusztító és a környezetét is felemésztő működésével,
 • az igazi terjeszkedésnek felfelé kell irányulnia, a függőleges értékhierarchia mentén, a magasabb dimenziók finomabb frekvencia tartományai felé,
 • miként azt testünk csakrái is jelzik és teszik lehetővé,
 • és a zikkurat építménye is erről szól.

Gondolnunk kell a technika kapcsán a tudatos és tudattalan lélekműködésünk szakrális pólusára, mielőtt felmorzsoljuk az életünket a látszatvilág és pótcselekvések őrlőmalmában, rohanásaiban, kapkodásaiban.
„Iparművészetről” a mesterségek, kézművességek kapcsán már régóta hallhatunk, a mai használati tárgyak készítésében a gyártás hangsúlyosabb, mint a kézzel – lélekkel – szeretettel végzett munka.
Újabban a nyelvi elsekélyesedésben már „kreatív iparnak” mondják a dísztárgykészítés, divat- és reklámügyek túlkapásait, az „iparűzési” adó mellett. A minőségi szűrés még várat magára.
Egy kis etimológia gondolkoztasson el bennünket:

 

 

 

LELKI – SZELLEMI VÉTEKSZENNY


A fizikai környezetszennyezésnél nagyságrendekkel többet ront a világon a tudatlanságból, gonoszságból, szeretetlenségből elkövetett vétekszennyezés, amely egészen a VILÁGŐRÜLET sodró folyamatáig felerősödött. Ez az indulat vezéreltségtől a világpusztításig, emberirtó háborúkig tartó íven destruál. Kétfajta aktivitás tartja fenn a folyamatot:

 • az egyik a tudatlan, csőlátásos, békaperspektívás ember, aki megvásárolható, megvezethető,
 • a másik a tudatosan romboló, aki ebben még kedvét is leli, és mivel nem konstruktív, nem együttműködő, hanem agresszív, irigy, rivalizáló, nem tartja vissza semmiféle belátás, felismerés, vagy etikai érzék, ezért bomlaszt.

Ez utóbbiak útja zsákutca, ideáik tiszavirág életűek, légváraik a semmibe hullnak, de a mérgező hatás sokáig megmarad utánuk a szappanbuborék elpukkanását követően. A szellemi métely pedig az ateizmusban, materializmusban gyökerezik, egy olyanféle alulnézetben, amely csak a konkrét megfoghatóságban „hisz”:

 • helyesebben a hitetlenségben,
 • intuíció és inspiráció nélkül,
 • a káoszt véli lételemének, az vonzza.

A csakrák hétfokú égi lajtorjája jól eltájékoztat bennünket a negatív, vagy ellenérzések őserdejében:

 1. indulat, túlélés, megküzdés, vágy energia bázisa, a kudarcos életmeneteket követő öngyűlölet, kisebbségi érzés, én határok védtelensége, a megtorpantott energiák dühhé, tehetetlen haraggá sűrűsödése, az örök elégedetlenség. megfinomításra váró Kundalini kígyó gerincünk végén a maga élet- és halálösztönével.
 2. A birtoklás, a féltékenység, a versengés, a párkapcsolati viharokban.
 3. A kettőből az apa/anya/gyermek hármasságába emelkedő pszichológiai tér, az értelem, érzelem és akarat egyensúlyával.
 4. A szívcsakra az övön felüli zónában meghatványozódva a tizenkét dimenziós szeretetet sugározza.
 5. A torokcsakra az igazmondással áll kapcsolatban.
 6. A homlokcsakra az egybelátást, a térlátást adja.
 7. A fejtetői csakrán távozik belőlünk a lélek halálunk idején.

A szeretethiányos kapcsolatok, a hazugságok, a tudatlanságból fakadó érzelmi éretlenségek, regresszív állapotok igen sok vétekszennyet jelentenek, hoznak létre. Megmérgezik a lelket, megbetegítenek.
A görögök azt tartották, ép testben ép lélek. E sorok írója fordítva látja: ép lélekhez ép test:

 • hiszen nem tudjuk pontosan, miként, de azt tapasztaljuk, hogy a bánatból tüdőgyulladás, a félelemből vesebaj, a haragból epekő és májbaj, a sok stresszből pedig gyomorfekély lesz. A rák pszichoszomatikájáról nem is beszélve.
 • A szenvedélybetegségekről sem feledkezhetünk meg, amelyeknél valami mély lelki kielégületlenség, és hamis örömök keresése mindig fellelhető.

A dolgok átalakulhatnak egymásba:

 • a rossz dolgokból vétekszenny is lehet,
 • de meg is finomodhatnak.

 

 

 A BÁNTÁS ÉS BÁNKÓDÁS LÉLEKTANA


Még nem teljesen vált köztudottá a LELKI ANYAGCSERE fogalom, amely minden szóváltásban, szóba elegyedésben, dialógusban, viselkedésben, egyszóval minden kapcsolatban zajlik. Pedig nap mint nap megtapasztalhatjuk, hogy ezekben a helyzetekben olykor feldobódunk, "boldogsághormonnal" töltődünk fel, más esetekben teljesen lelombozódunk. Ez utóbbi a kritika, az elmarasztalás, az elutasítás, vagy a támadva védekezés velejárója. Szemben a megértéssel, az empátiával, az együttműködéssel, amely mindig megerősítő jellegű.
Valójában a nem bántás (ahimszá) elve magában foglalja a harmonikus viselkedés univerzális receptjét:

 • ne tégy olyat, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek.

Ám tudjuk, hogy az aranyszabályokat gyakran nem követik, nem tartják be. Vagyis:

 • bántunk, önbántunk, visszabántunk általában.

Ha pedig ez állandósul, agresszív meneteket működtetünk, előbb – utóbb BÁNKÓDÓ LELKEKKÉ változhatunk. Megüli lelkünket a sok meg nem emésztett méreg anyag. Ez kialakulhat mind az
szülő – gyerek, mind a partneri, vagy egyéb kapcsolatokban is.

 • „Félrekúrtál egyszer, és ebből lettem én!” – hangzott egy gyermeki szemrehányás anyja felé, aki házasságon kívül hozta őt világra.
 • „A tizenkilenc éves szüleim játszadozásából lettem!” – fogalmazott egy másik.
 • De a szülők is egy életre alábombázhatják gyermekük önbecsülését, ha azt éreztetik, hogy nem bíznak bennük és karrierjük fontosabb számukra, mint a gyermekeik lelki élete.
 • Szerelmi, partneri kapcsolatokban az elhidegülés okozza a legtöbb fájdalmat, amely jobbára nem egyidőben szokott bekövetkezni.

Energiával kapcsolatosan szólnunk kell annak IRÁNYULTSÁGÁRÓL:

 • egészséges önbizalommal rendelkező ember jól védi én határait, és az agressziókat sikerrel visszaveri,
 • nincs így ez az önbizalom hiánnyal, kisebbségi érzéssel küszködők esetében, akik megpróbálják lenyelni a sértéseket, ezzel önmagukat mérgezvén, súlyosbítják az egyébként is öntehetetlen viselkedési mintázatuk terheit,
 • egy szellemes megfogalmazást is idézünk: „Bánt, hogy hagyom bántani magamat”.

Látnunk kell, hogy az önelégült emberek bicskanyitogató arroganciája komoly kihívás a kapcsolatokban, a viselkedésben. Még azzal a biztos hittel is, hogy „magának árt, aki másnak árt”, mert Isten malmai lassan őrölnek és a vétkek utóélete hosszadalmas szokott lenni. Akár nemzedékeket is átívelhet az „atyák vétke”.
Ahhoz, hogy akár humorral, akár nagyvonalúsággal elejét vegyük a primitív szócsatározások zsákutcáinak, át kell látnunk ellenfelünk habitusán, fel kell ismernünk (esetenként saját maga előtt is rejtett) szándékát, és önérzetünket, méltóságunkat is latba kell vetnünk. Valójában ezzel kezdődik az ÖNISMERETI munka:

 • az 1. csakra indulati energiájának megfinomításával, a magasabb dimenzió finomabb frekvencia tartományba való emelésével.

Ez a viselkedés kultúra alapja: őszinteség, természetesség, a helyzetnek megfelelő és túlzásoktól mentes.
És nem utolsó sorban nem ágyaz meg a neurotikus magatartásnak, mint például a nagyravágyó önhittség, vagy az áldozat szerep.
Tapasztalat, bölcsesség és mérték kell mindehhez.

 

 

AZ AKARAT


Miként az elszabadult szabadságvágy és képzelet szabadosságba torkollik, oly módon a túlzott akarat is zsarnokság lesz csupán, megállító határral. Itt nemcsak a külső gátra gondolunk, hanem a mentális fékre, amely megérteti és beláttatja velünk, mi minden nem engedelmeskedik az akaratnak. Ilyen például a szeretet, a szerelem, a tehetség, az igazság, etc. A mennyiségen való minőségi túllépés sem az akaratnak a munkája, és a kitűnni vágyás – celebek – is a legtöbb esetben belső muníció nélküli, tiszavirág életű feltűnni vágyás marad csupán. A figyelemre éhes ember, akinek nincs igazi érdekessége, amelyre figyelni kellene, nagyot zuhan a végén. Hiába próbálják jelentéktelenségüket kompenzálni.
Képességnek, energiának, hajtóerőnek mondhatjuk az akaratot, amely végbeviszi tetteinket. Ám a szándék, a vágy, de még a nyilvánvaló szükségletek is a lelkünk rejtett felében szunnyadnak, nyilvánvalóvá csak a cselekedetekben, vagy a kimondásban válnak.
Hogy miként válik ELHATÁROZÁSSÁ ez a rejtett indíték, arra nincsenek aranyszabályok. Annyi bizonyos, hogy sok, motívum és cél nélküli szándék nem válik akarattá, csupán nyugtalanító hajtóerővé.
Akikben különösen buzog az „akaraterő”, azok számára kardinális kérdés a szabad akarat ügye:

hisznek az akaratszabadságban,

amellyel formálják sorsukat, a világot, a másik embert, etc.

és tiltakoznak az eleve elrendeltség (predestináció) ellen, amely fölöslegesnek mondja ki törekvéseinket, mivel „meg van írva” a végkimenetel. Ez még a bejósolhatóságot is megkérdőjelezi.

Valójában nem efféle BEJÓSOLHATÓSÁG világítja meg az akarat lényegét, mert van választási lehetőségünk, ámbár azok adottak, hogy mik között dönthetünk. A rossz választások következményei pedig ránk hullnak.
A csakrák az erőcentrumaink, a napfonatban van az értelem / érzelem / akarat indítékainak arzenálja, amelyek egymást szabályozva válnak etikai meggyőződéssé, helyes irányultsággá. Ez pedig már nem tiszta akarat, hanem konszenzus a három erő között. Ezt a fajta kiforrottságot nevezik úgy a Keletiek:

úgy akarni, hogy nem akarunk.

Ne adjunk nagyobb teret az akaratnak, mint amennyi megilleti.

 

 

 

SUGÁRSZENNYEZETTSÉG FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN.


Amikor V. Konrad Röntgen (1845-1923) német fizikus úgymond feltalálta a róla elnevezett elektromágneses sugárzást, amely jelentős vastagságú anyagrétegeken keresztül képes volt áthatolni, bizonyára nem gondolta, hogy az ATOMKORSZAK fog következni utána. Az orvosi gyakorlatban azóta is széleskörűen alkalmazzák, a megfelelő védő berendezkedésekkel együtt.
Az 1930-ban felfedezett Plútó bolygó – a hamvaiból megelevenedő főnix madár szimbólumaként – további előrelépéseket jelentett a SUGÁRZÁS jelenségének a vizsgálatához, amelynek lényege, hogy

 • a sugárzást kibocsátó anyag egy része átalakul a sugárzásnak kitett anyagnak megfelelő energiafajtává és tömegévé,
 • a részecske- és hullámjellegének megfelelően.
 • A radioaktív sugárzás emberi szervezetre káros, sugárbetegséget okozó hatása is a figyelem középpontjába került,
 • míg az elektromágneses rádióhullámok jól hasznosíthatók a rádió és TV használatához, mivel azok áthatolnak a légkörön és olyan akadályokon, mint az épületek például, de az emberi szervezetet nem károsítják.

Benne volt a levegőben a láthatatlan, más szavakkal REZGŐVILÁG kutatásának fizikai feladata:

 • a FÉNY korpuszkuláris és hullámtermészete alapján jutottak el a fizikusok a mérhetőségen kívüli METAFIZIKÁIG.

Ezzel egyidejűleg az ATOMKORSZAKIG.
Mert ebben az időben állították elő a hidrogén-, uránium- és plutóniumbombát. Valamiképpen egymásra találtak a világ fizikusai:

 • Szilárd Leó, Gábor Dénes, Teller Ede, Wigner Jenő, Kármán Tódor, Neumann János, Robert Oppenheimer a Los Almosban folyó kutatásokban.
 • Az atomhatalomra való törekvésben a Németország és Amerika közötti versenyben a II. világháború bukása után a SZU és USA közötti állandósult ideg-, hideg- és állóháború lett.
 • Ebből az ipari hadviselésből természetesen világháború lett. Az említett kutatók és bombagyártók percig sem kételkedtek a háború kitörésében, elkerülhetetlenségében, noha ez mindössze abból fakadt, hogy a fegyvereket azért szokták gyártani, hogy használják azokat.
 • Mindez párhuzamosságban az elektromos számítógépek kialakításával, amely az adatrendszer tárolásával komoly segítség volt a távolságok, légköri jelenségek, irányok rögzítésében, megfigyelésében, kiszámításában, a lövedékek súlyának, sebességének hatásvizsgálatához a megcélzott területek anyagának vonatkozásában. A ballisztikai ismeretek fontos részét képezte, a robbantások matematikája, amely a magassági robbantások címén futott. Mindez hamar összeforrt a korabeli amerikai politikával, mígnem Truman elnök kiadta a parancsot Hirosima és Nagaszaki atombombázására.
 • Korábban sivatagi kísérletek folytak a maghasadás tanulmányozására:
 • A Marshall-szigetekről pl. 187 őslakost kitelepítettek, amikor a korallzátonyokon a hidrogénbomba maghasadási láncreakcióját tanulmányozták,
 • az önfenntartó nukleáris láncreakciót, amelynek a beindításához fűtőanyagra, vagyis uránra volt szükség, moderátora pedig a grafitrúd volt.

Mindezen kísérletek az etikai kérdések teljes negligálása mellett zajlottak. Ugyan Einstein elhíresült mondása: „Isten nem kockajátékos” érdekes utalás a téma kétélűségére emberség és emberiség vonatkozásában, de ez senkit nem térített el attól, hogy atomhatalomra akarjon szert tenni.

 • Einstein a FÉNYKURATÁS kapcsán jutott el oda, hogy az élet, a fény ÖRÖKKÉVALÓ,
 • és hogy az az összefüggésrendszer, amely a világban tapasztalható, csak egy Teremtőtől eredhet.

Mind a koreai háború, Afganisztán lerohanása, vagy az arab tavasz, demokrácia exportálása Közel Keletre, a szír háború, Mubarak megbuktatása az atomkorszak vadhajtásainak tekinthető, életellenes futamnak, amely egyaránt szennyezi és támadja a földet, a levegőt, a vizet, vagyis mind a belső, mind a külső világunkat.

 

 

A LEFEGYVERZŐ ŐSZINTESÉG


Ha az ember az őszinteség apostola is, tudnia kell, hogy az élet adta tiri – tarka helyetekben nem mindig alkalmazható. Naivság lenne azt gondolni, hogy az igazság minden helyzetben győz, bár a belé vetett bizalomnak töretlennek kell lennie. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a ki nem mondott gondolat, vélemény, ugyanolyan hatásos lehet, mint a helyén kimondott szó, azaz „az aranyalma az ezüst tálcán.” (Péld. 25/11.) A sebezhető pontunkat nem célszerű kiszolgáltatni, mert a támadás biztosan ott fog érni bennünket.
Az bizonyos, hogy a természetes közösségeknek nagyobb magatartást szabályozó ereje van, mint a társadalmi szerepvállalásoknak. Ez utóbbinál sok szociális maszk fedi a valódi érzést, szándékot, gondolatot, véleményt. Ez pedig szükségszerűen kényszerhelyzeteket szül, komoly kihívásokat. Mármint azt, hogy meg is őrizzem magamat, de az elvárásoknak is megfeleljek, amelyek többnyire kimondatlanok.
A hamis hatásvadászatoknak se szeri, se száma. Ezt láthatjuk például olyan beszélgetésekben, amelyek úgy kezdődnek: „Szerencsés vagyok…” Ilyenkor adódik, hogy arra gondoljuk, szeretné, ha irigyelnénk, hiszen neki ölébe hullt a szerencse.
Minden MEGJELENÉS hordozza a személyiség erejét:

 • a kézfogás, a tekintet, a hangvétel, a hanghordozás, a testtartás, az öltözék, a komoly arckifejezés csakúgy, mint a természetes, vagy erőltetett mosoly,
 • a belső önellentmondások, feszültségek, bizonytalanságok testet öltenek a megjelenésben, szóhasználatban, metakommunikációban, viselkedésben,
 • az erőltetett hatásvadászattal jól túl lehet lőni a célon, amely bumeráng hatású.

A lefegyverző őszinteség olykor a gyerekektől jön. Példának hozhatjuk a didergő király meséjét, ahol a király kivágatja egy szegény ember fáját, hogy befűtse palotáját. A szegény ember kislánya felkerekedett, betotyogott a királyi palotába és azt mondta:

„De gonosz bácsi vagy te, király bácsi!”

A kislány szemrehányásától a királynak egyszeribe olyan melege lett, hogy le kellett vennie a prémeket és a szegény embert is kárpótolta.
Ma már túl vagyunk az ököljogon, kommunikációval kell csatáink nagy részét megvívnunk. Euripidészről (i.e. 480-406) is fennmaradt egy adoma:

 • Születésekor elkészítették a képletét, és azt állították, hogy birkózó lesz. Felnőtt korában a drámaírónak valaki idézte ezt a melléfogást. De Euripidész azt válaszolta, igaza van a jóslásnak, mert ő szellemi birkózó.

A őszinteség szervesen kötődik az önismerethez, az identitásunkhoz, a sorsunkhoz, az önelfogadásunkhoz. Mentes a gőgtól, a magamutogató fel- és kitűnni vágyástól, viszketéstől. Dinamikus egyensúlyban működteti az életáramlás végleteit anélkül, hogy bármelyik szélsőségben megfeneklene, nem becsüli sem túl, sem alá önmagát.
Ehhez az eredendő erényhez fűződő képesség, amelyet mindenki megkap megfoganásakor, amikor az isteni talentum a szívébe oltódik, amelyet persze aprópénzre is válthat, elherdálhat, pótcselekvésekre is fordíthat. Ám akkor önmaga karikatúrájává lesz.

 

 

 

EGÉSZSÉG ⇄ IGAZSÁG


Egy fejlődési rendellenességgel született kislány szomorúan szemlélte bal karja csonkját, ahonnan hiányzott az alkarja. Így született. Majd egyszer csak azt mondta:

 • Majd ha felnövök, anyukám vesz nekem egy GONDOLATOS KEZET.

Fel sem kell tenni a kérdést, hogyan és miért születhetett meg ez a kifejezés egy kislány alkar nélkül, mert erre nincs válasz. Levegőben keringhet valamiféle előző élethez főződő sejtés, találgatás, de az nem meggyőző.
A görögök azt tartották, hogy ép testben ép lélek. A mai pszichoszomatikus gondolkodás megfordítja ezt a gondolatot, és az ép lélekhez köti inkább az ép testet. Persze az, hogy mi az ép, a teljes, a hiánytalan lelki élet, amely a testi egészség kulcsa is, az újabb titok.
Ma komoly vita tárgya, hogy mi a” jólét”, mi mindentől függ a táplálkozáson, mozgáson, anyagi javakon túlmenően. A vitaminoktól és nyomelemektől a stressz mentes életig minden terítékre kerül. De ezek a fejtegetések többnyire egy reklámnál kötnek ki.
A betegségeket megannyi bizonytalanság, rettegés, indulat, másrészt beletörődés, figyelemfelkeltés, sőt, másodlagos előny képzete kíséri, megtetézve a halálfélelemmel. Erre van is ok, hiszen az emberek nagy része valamilyen betegségben hal meg, nem természetes végelgyengülésben. Néha felmerül a kérdés az egészségünkkel kapcsolatos felelősségünk vonatkozásában, de ezt hamar elhessegetjük magunktól. Inkább a kiszámíthatatlanságára hangolódunk rá.
Néha az is elhangzik: „Rákot csinált magának” – mintha az elhatározás kérdése lenne, vagy az akaratnak engedelmeskedne. Ki- és meggyógyulások esetén viszont kitartó hitről, változni tudásról, önfegyelemről hallunk. Máskor viszont az esendőséget hangsúlyozza az „én mindent megtettem!” vélekedés. Mindebből az látszik, hogy a tudattalan indítékok, adottságok, érzelmi elfojtottságok, bűntudatok, etc. keményem befolyásolják a betegség igazsághoz főződő kapcsolatát. Pl, nehéz elfogadni, hogy a balesetekben mindig fellelhető valamilyen önbüntetés, a szívbetegségekben a szeretetlenség, a rákbetegségben a térszűkítő folyamat kapcsán a nagyravágyás, az ízületi betegségekben a továbblépés akadálya, a csípőbetegségekben az alacsonyabb és magasabb értékek, más szavakkal az anyag és szellem küzdelme. Jákob is akkor sántult meg, amikor az Úr angyalával viaskodott.
Látnunk kell, hogy az egészség és igazság szavak nemcsak hangzásukban hasonlítanak egymáshoz, de jelentésbeli azonosságot is tartalmaznak:

 • Nem tagadhatjuk a betegségek életellenes momentumát, hiszen halált is okozhatnak. Gondoljunk csak a középkori pestis járványokra – napjainkban a kanyaró ütötte fel újólag a fejét – vagy arra, hogy az „antibiotikum” gyógyszernév is lényegében életellenes jelleget jelöl. Nemcsak a baktériumot öli meg, de rengeteg káros mellékhatása is van. A sugárkezelés pedig az ép szöveteket is roncsolja.

Szégyenérzés, kínos élethelyzet is társul a betegségekhez. Mindez segíti, hogy az INFORMÁCIÓRA fókuszáljunk, amelyet közöl, tartalmaz, üzen, persze megfoghatatlanul. Indulatot is kiváltanak a betegségek. „A fene essen beléd!” – káromkodási formában pedig „Bánja a fene!” – nyelvhasználat éppen a rákbetegségre utal. Régebben a rákot nevezték fenének.
Amikor tehát az egészség is igazság azonosságát taglaljuk, arra gondolunk, hogy minden betegségnek van egy olyan üzenete, amely az életellenességgel függ össze. Ennek kihámozásához sok minden szükséges:

 • megszabadulni a felesleges bűntudattól, okoskodásoktól,
 • mellőzni a magyarázkodást, mentegetőzést,
 • türelmes odafigyeléssel venni jelentkezését, legyen szó egy egyszerű bibircsókról, vagy fogaink elvesztéséről,
 • látnunk a magasabb ujjmutatást, egy krízis mélypontját, amely a fordulatot is tartalmazza,
 • vagyis az IGAZSÁG tartalmát.

Az epilepsziát morbus sacernek, vagyis szent betegségnek mondja a régebbi orvostudomány. Talán a fentiekben taglalt attitűdre utal ez az elnevezés.
Vagyis nem is annyira a „legyőzés” a betegségekkel kapcsolatos helyes attitűd, hanem az igazság üzenetének vétele.

Az igazságot ugyanis csak ideig – óráig lehet véka alá rejteni, a betegség az egyik búvópatak, amely elő- előbukkan és rámutat.

 

 

 

VICC – DRAMATURGIA


Nemcsak a történeteknek, de a kommunikációnak, az egyszeri szóváltásnak is van dramaturgiai rituáléja:

 • vagyis az azt alakító, abban működő ENERGIA mozgásának, és szerkezet alakításának lenyomata, kirajzolódása.

Egy fiatal nő mesélte, hogy amikor a szülei elváltak, ő az édesanyjával, a fivére pedig az apjukkal maradt. Neki nehezebb sors jutott, mert apjáék egy vidéki házba költöztek, míg ők anyjával a panelházban maradtak. Sokkal szerényebb körülmények jutottak neki, mint fivérének. De ő nem lázongott, megfogta a munka végét, sokat segített édesanyjának. Diákmunkákat vállalt és az egyetemet is estin végezte, míg bátyját az apja nappalin taníttatta ki. Ez némi fájdalommal aláfestett büszkeséggel töltötte el.
Miközben magáról beszélt és ezek az epizódok megelevenedtek lelkében, érződött, hogy az emlékek drámaisága elragadta őt, hatása alá került. Gesztikulációjában szinte tettek mutatkoztak, ez persze nem csoda, hiszen a dráma lényege a tett, a cselekmény, a tennivaló, a kötelesség:

 • az előadás, miközben valójában dialógusok zajlanak,
 • a „dramaturgász” görög szó színpadi szerzőt jelent, vagyis olyan valakit, aki előadja, megjeleníti a konfliktust.

A lány is idézte apját, aki nagyonis magára hagyta a küzdelmeiben, de olykor úgy tett, mintha büszkélkedne vele. „Teher alatt nő a pálma” – idézte keserűen az apai dicsérete. Érződött, hogy ez sokkal inkább fájdalmat vált ki belőle, mintsem örömet. Nem is tudta igazán megválaszolni, éreztetni apjával, mennyire nem volt helyénvaló a mondata.
Szerettem volna átemelni őt az ellenállás indulati szférájából valamiféle feloldásba. Azt mondtam neki:

 • „A humor sok mindenen átemeli az embert.
Miért nem mondta az édesapjának: De papa! Én nem vagyok pálma!”

 

 

 

TECHNIKA, Ó!


Nehéz határt húzni a tudatlanság, a rosszindulat, vagy érthetetlen „feledékenység” közé, amelyek viszont olyan ellehetetlenülések, visszaélések és anarchia elindítói lehetnek, amelyek végső soron a világőrületet is gerjesztik, tartósítják.
Korábban még lehetett jópofizni az identitásdiffúzióval, „művészi” stílust kovácsolni a zavarodottságból, éretlenségből – ez volt a balhé művészet – de ez ma már a kiterjedt értékválsággal házasságra lépve egyre riasztóbb eseteket produkál.
Vegyük csak az élet szentségének elhalványosulását a lelki palettán, nyomában az anyai ösztön, vágy, érzés már-már olykor kihalásnak mondható tünetét. Tanfolyamokon kell kedvet csinálni az anyasághoz, külön képezni kell a kismamákat, hogyan szüljenek, szoptassanak, és játszóházba vigyék-e a kisgyereküket, vagy inkább altassák őket ebéd után. Már egy egész nemzedék nőtt fel családon kívül születve, vagy elvált szülők gyermekeként. A média lenne hivatott arra, hogy ecsetelje a család fontosságát az egészséges testi – lelki – szellemi felcseperedésben?
A „családbarát szülészetek” mellett új keletű törvény született Olaszországban arról, hogy kötelező riasztó készülékeket beszerelni a kocsikba a gyermekük mellé, mert sok gyermek meghalt, akiket a szülei a kocsikban „felejtettek”:

 • egy anyuka például munkaideje leteltével két halott ikergyermekét találta a kocsijában, akiket elfelejtett beadni a bölcsődébe. Megfulladtak a felforrósodott kocsiban.
 • Tanár koromból nekem is van egy epizódom áldott emlékű barátnőmről és kolléganőmről, aki, amikor az egyik kisfiát beadta bölcsődébe, a másikat a váróban felejtette. Rohannia kellett, mert 8 órakor már órája volt. Akkor jutott eszébe, hogy Danika a váróban várja őt. Nekem szerencsére lyukas órám volt, így el tudtam menni érte.
 • Az általános infantilizálódásnak is több tünete van. Nemcsak az, hogy pl. az öltözködés nem korrelál az életkorral – forró nadrág 70 felett – de újból divat lett a rollerezés. Mégpedig nemcsak a sima, lábbal hajtható roller, hanem az E-roller, az akkumulátorral, amely sokkal, nagyobb sebességgel képes száguldani, mint a hajdani verzió. Ez persze némileg felborította a közlekedés rendjét is, abban a vonatkozásban, hogy hol kellene és lehetne ezekkel közlekedni?
 • hiszen a „járda” a gyalogosoké, akik még a lábukon járnak,
 • az úttest a járműveké,
 • és baj van a sebességgel is, amelyet az akkumulátor felfokozott,
 • ez a rollerezőket is veszélyezteti, így bukósisakot kell viselniük,
 • a sebesség elszabadulása miatt 12 éven aluliak nem használhatják,
 • egyszóval sok technikai bravúr kell a szabályozásokhoz.

A levegőben is veszélyes technikai bravúrok szaporodnak el:

 • a drón technológia felvirágzása óta már drón taxik is léteznek azok számára, akik a földön való közlekedést már meghaladottnak látják, mit sem törődve az utas szállítást megzavaró esetleges ütközésekkel.

Könyvet olvasni, kézzel írni, hímezni, horgolni, kötni, etc. lassan kimegy a divatból, csakúgy, mint a habverő. Van ugyan némi reneszánsza a „kézműves iparnak”, de ez is „ipar”. Viszont ehetünk kézműves fagyit, ihatunk kézműves sört.
Hatalmas tárháza alakult ki a műanyagtól a mesterséges intelligenciáig terjedő íven a technikai bravúroknak.
Az erdők kiirtása után – faipar, ó! – a mesterséges erdőtelepítés vette kezdetét.
Ha egy anyának nem kell a gyermeke, az előre odakészített inkubátorba teheti, az állam majd felneveli.
Mobil applikációk vércsoportunkat, vérnyomási adatainkat, etc. hordozza, de ki foglalkozik azzal, hogyan fajul el az egészség a lelki élet ennyi elidegenítő, természetellenes, feldolgozhatatlan információ özön és elmechanizálódás mellett?
Csak a helyes arány használata mellett áldásos a technika. Egyébként súlyosan életellenes.

 

A VIRTUÁLIS VILÁGTÓL A VIRTUÁLIS BARÁTIG


 A TABULA SMARAGDINA ELSŐ MONDATA:
„VALÓ, HAZUGSÁG NÉLKÜL, BIZTOS ÉS IGAZ!”

Komoly útravaló Hermész Triszmegisztosztól,  a három világ ismerőjétől. Ám, hogy miként jutunk igaz ismeretekhez a hamisság zsákutcája helyett, annak már nincs mindenkire érvényes receptje. Mindez a VALÓSÁG fondorlatos természete miatt van így, mert az a nézőpontok és az egységlátás függvényében rajzolódik ki, adja a titkát: 

 • mármint hogy „látni” is képesek vagyunk-e, vagy csak nézni,
 • megérintenek-e bennünket a hallottak, vagy hidegen hagynak bennünket,
 • készek vagyunk-e irányváltoztatásra lelki energiánk tekintetében, vagy bebetonozódunk tévedéseinkbe,
 • van-e érzékünk a teljesség, a befejezettség, a kikerekedettség, a be- és rálátás képességére, vagy csak egy részletben vagyunk képesek lehorgonyozni?

Nap mint nap meg kell mérkőznünk VALÓSÁGISMERETBŐL, vagyis létezésünk tudatával. A „VAN” létige származékszavai híven utalnak erre a megbirkózásra:


Manapság a létező, meglévő világ mellett a VIRTUÁLIS VILÁG is teret kér magának, virtuális módon szaporodik, ágazik, bogazik, lekötve az érdeklődés lelki energiáit. A látványok és látszatok villódzásaiban káprázik a szemünk, és észre sem vesszük, hogy semmit sem látunk. Néha lappangó lehetőségnek gondoljuk a virtuális világot, de jobb, ha tudjuk, nincs valóságos léte:

 • csupán képzeti,
 • nem él és nem működik.

A „VIRTUS” szó származékaként a bátorságot, a férfi erényt, hősiességet tartalmazza, de csak képzeti szinten.
A „virtuozitásban” valamiképpen szárnyra kap, de ez nem teremtőerő, hanem megjelenítő. Ilyen értelemben virtuális valóságról beszélni igen elnagyolt és végig nem gondolt dolog.
A technikai cunamik korában, amely a számítógépet is adta nekünk, mégis sokan elsodródnak az on-line világ játékaiban, képáradatában, információ özönében. Nagy beszippantó ereje van ennek mind a gyerekek, mind a felnőttek felé.
A sok képernyőzés nemcsak a szemet rontja, lelkileg is rombol. A természettől, természetességtől és saját természetünktől való elidegenedést eredményez, amely a mai időkben már a VILÁGŐRÜLET mértékét súroló ÁLLÉTEZÉSBEN mutatkozik.
A szokványos ügyintézésekben megszoktuk, hogy on-line tájékoztatást kapunk, melyik gombot nyomjuk meg, hogy elérjük az ügyintézőt.
De hogy a facebook „ismeretségek” egy része is már gépi szöveg mentén alakul ki, ez nemrégiben padlóra küldött engem.
Az élő dialógus és érzelem teli eszmecsere helyett előre kitalált, panel dumával „barátkoznak” a gyerekek, ebbe ölik idejüket! Ez több a soknál. Ráadásul vajmi keveset enyhít az unalmon, a meg nem értettségen és magányon.
De az idő erre is rámegy.

 

 

VIRTUÁLIS VILÁG


Nem nagy virtus
a virtuális világban kikötni,
úgy tenni, mintha létezne,
de ami valójában csak képzeti.
Még lappangó lehetőségnek sem mondható,
csupán látszat, tükörkép, üres szó.
Természetellenessége kiüresíti a lelket,
elidegenít,
pótcselekvésekbe hajszol,
nem igazán működik.

Mesterséges világ, művi tett, műkedv,
utánzat, hamisítvány, talmi „kincs”,
az élet áramát ott hiába keresed,
mert ez ott nincs.

(2020. 01. 17.)

 

A VAGYON


A „VAN” cselekvést, történést és létezést kifejező létigének nemcsak a jelentési holdudvara igen tág, de sok alakváltozáson is átment, sőt, szófajváltozást is tapasztalhatunk esetében. Az alakváltozás a személyes névmások vonatkozásában van:

 • az én „vagyok”,
 •  te „vagy” etc.

D ezen kívül a „vagy” szavunk kérdőszó és kötőszó is lehet:

 • Jössz, vagy nem?
 • Mellérendelő viszonyt tisztáz: most, vagy soha?
 • A „VAGYIS” alak pedig megerősítést, pontosítást segít: kémia, vagyis vegytan, illetve: vagyis mégse!

Még beszédesebb a szófajváltozást hordoz a VAGYON szavunk, amely főnév és ige is lehet:

 • mint létige, az egyes szám 3. személyű alakja a meglévőségre utal. ez az alak ma már nem használatos, régiesnek számít, ős nyelviségünkre való utalással,
 • nyomatékosítva, hogy ő van, létezik.

Valószínűsíthető, hogy ebből a nyomatékosításból ered a vagyon főnévi tartalma, mármint az anyagiakra való utalás, persze szellemi tulajdont, értéket, tudást is jelöl esetenként.
Igen gyorsan változó világunkban a tudás, a szakértelem is önmagában egzisztenciális lehetőség lehet.
A rendszerváltás idején a „vállalkozás” sok esetben csak azt jelentette, hogy nem az éhenhalást választotta a kezdő vállalkozó. Azóta a mai időben egy vállalkozás komoly vagyontárgy lehet, mint az ingatlanok, vagy autó, etc.
Éreznünk kell a szóban a „VAN” = létezik ige jelenlétét, amikor vagyonos, vagy vagyontalan emberekről szólunk. Létalapot is érezhetünk a kifejezésben.

 

A KERET


A beszélgetésekből nem midig kerekedik ki a lényeg, vagyis nem szólnak semmiről, miként a viselkedés sem rajzol mindenkor hiteles képet rólunk, csupán körvonalazatlanok maradunk társunk számára. Hiányzik valami körítés, háttértörténés, adalék ahhoz, hogy világos képünk legyen a helyzetről. Ebben még a hangulati atmoszféra is segítségünkre lehet, eligazítást nyújthat a valóság vételében.
A mondanivalót is műfaji keretekbe foglalják az írók, versbe, dialógusba, vagy prózafolyamba. A témaűzésekre is tekintettel kell lenni, az összetartozásokra, idegen elemek nem ültethetők be disszonáns hatás nélkül. Vagyis, ha valami kirajzolódik, kikerekedik, megformálttá, érthetővé lesz, mintegy kap egy KERETET, amely egységként tartja egybe, foglalja össze a tartalmakat.
A keretnek erre a szerkezetet alkotó képességére akkor figyeltem fel, amikor egy kedves ismerősömnek a szobája falán egy gyönyörűen kimunkált, de üres képkeretet láttam felakasztva Azonnal felötlött bennem, hogy ez lehet az élete foglalata. Története a következő:

 • Még 30 éves sem volt, amikor özvegy lett, két kiskorú gyermekükkel. Férje balesetben halt meg. Fiatal éveit teljesen a gyerekeinek szentelte, nem kötött új házasságot.

 • Találkozásunk idején a gyerekek már felcseperedtek, tanulmányaikat befejezték, lánya férjhez ment, készült az anyaságra. Meg is jegyezte, anyja milyen jó nagyanya lesz, hiszen hozzájuk is nagyon jó volt.
 • Ám egy váratlan esemény kapcsán minden másképpen alakult. Összejött egy volt évfolyam társával, aki szintén megözvegyült.
 • Összeházasodtak, és külföldön vállaltak munkát.

Így a keret kapott egy új tartalmat.

 

A KÜSZÖB

A térelválasztó ajtó alsó és felső határa fontos jelképeket tartalmaz:

 • a felső szemöldökfa meghajlásra készteti az embert, amely a tiszteletadás és a jó értelemben vett alázat,
 • a küszöb pedig a ki-, be- és átlépést teszi lehetővé.

Ez utóbbi fontos intelem az egónak. Lelki fejlődésünk és a megismerés folyamatában mindenkor önmagunkat kell felülmúlnunk, azaz kijönnünk a 3 éves korunkban még rendjén való egocentrizmusból, ám, ha ezt nem tudjuk megtenni, csőbe húzzuk saját magunkat.
A KÜSZÖB tehát egyszerre jelenti az összekapcsolódást és szétválást. Őrei mindenkor a sárkányok, szörnyek, kutyák, oroszlánok, medvék, fenevadak, kígyók. A mesehősöknek ezeket kell legyőzniük, mert különben őket győzik le. De valójában ez saját belső korlátainkat, szenvedélyeinket, olykor jogtalan nagyravágyásainkat jelképezik.
Beszédes népszokás, hogy az ifjú férjnek át kell emelnie hitvesét a küszöbön, ez versbe szedve így hangzik:

Ha kiűznél, küszöbödön megállnék,
küszöbödre lefeküdnék.

A küszöbélmény tehát az átformálódás, új dimenzióba lépve magunk is megváltozunk.
A végtelenség függőleges szférái, frekvenciatartományai között is küszöbök vannak:

 • a hangskála hangjai között,
 • a színek elválasztódásában,
 •  beszédhangok kiejtésében,
 • az érzékelhetőség és érzékelhetetlenség, a láthatóság és láthatatlanság, a hallhatóság és hallhatatlanság, a megfoghatóság és megfoghatatlanság tekintetében.

A rómaiaknál Janus a küszöb istene, ő választja el az időfolyamban az óévet az újévtől. Nevéről kapta az első hónapunk a január elnevezést.
Szaturnuszt, az Idő Urát tartjuk a Küszöb Őrének, aki nem engedi át az arra éretleneket, csak akiknek már nincs adósságuk. A Sors Ura is egyben, mert mi ide a Földre meghatározott időben, meghatározott helyre és helyzetbe születünk bele. Ebbe beleértendő az előző életeink során felhalmozódott befejezetlenségek terhe is, amelyet magunkkal hozunk. Vagyis nem üres táblával érkezünk ide.
Míg tehát láttuk, hogy az építészetben is komoly szerep jut az ajtófélfa felső és alsó határának, lelki értelemben, elvontságban is fontos belegondolnunk az EGO – KÜSZÖB metaforájába.
Egy kliensem, aki nehezen birkózott meg zavaros érzelmei terhével, úgy fogalmazott: „Isten és közöttem ott vagyok ÉN!”
Az ego személyiségünk magva, amelyből az kifejlődik, miként minden növény a magból. Ám ahhoz, hogy a búzából kalász legyen, a napraforgóból egy tányérnyi mag, az elültetett egy szem „feláldozza” magát:

 • gyökeret ereszt, szára a magasba irányul a Nap felé, majd virágot és termést hoz, megszűnik zárt mag lenni,
 • mintegy birtokba veszi a teret és egy egész új növényt fejleszt ki.

A személyiség is ilyen:

 • én határait is védeni kell, egyszerre kell a közösségekbe, a társadalomba beilleszkednie, oly módon, hogy önmagát közben nem veszti el, megőrzi jelegét,
 • sőt, ha eljut az alkotás szféráig, komoly nyomot hagy maga után, mint Michelangelo, Shakespeare, vagy Csontváry, etc.
 • vagy az életüket is feláldozó csillagászok, vértanuk, mártírok.

Nehéz lenne számba venni, hányféle küszöb nehezíti az önmagunkon való felülkerekedésünket. De talán a csakrák mentén kígyózó Kundalini kígyó jól kirajzolja az övön aluli és azon felüli tartományainkat, az ösztönvezéreltéget és az elvontabb, magasabb ismeretek vonzáskörét.
Nem véletlenül nevezzük az önismeret rögös útját vivi sectionak (élve boncolásnak), ami sok fájdalommal és megrázó élménnyel jár együtt. De mint Szókratész is megmondta, minden emberben megvan az eredendő jó, az ERÉNY, az isteni szikra, amelyet nem szabad kialudni, hagynunk, mert enélkül nincs hiteles tudás.
A küszöbhöz ok hiedelem és mágikus aktus is járul:

 • nem szabad rálépni, mert a holtak szelleme tartózkodik ott.
 • Ez a megszentelt helyük, ők őrzik a bejáratokat.

Ez visszautal a fent idézett erkölcsi tartalomra:

az igaz beszéd, a jó szándék, a valódi szeretet megnyitja a kapukat, a hazugság, a cselvetés, az ártó szándék, az önérdek előbb – utóbb verembe lök bennünket.

Vegyük tehát komolyan belső akadályainkat, amelyek sokszor ellenállnak az igazi önmegvalósításnak. Mert a beavatási utunknak megvannak a maga „szemöldökfái” és „küszöbei”.

 

VONZÁS, VONZALOM


Nehezen körvonalazható és szerteágazó láthatatlan köteléket jelent a vonzalom, vagy taszítás két ember, a rokonok, a családi kohézió, a barátság, a csoportok, a munkatársak, és a társadalmi élet számtalan területén. Beleértve a közéleti emberek, vagy alkotók vonzáskörét is. Természetesen nem beszélhetünk vonzerőről a taszító erő mellőzésével, mint ahogyan ezt két mondás is híven idézi:

 • hasonló a hasonlónak örül,
 • ellentétek vonzzák egymást.

Ez a két gondolat utal a kommunikáció érzékeny dinamikai mérlegére, a viselkedési űrre, amely még vonzerő is lehet:

 • pl. a ki nem mondott, szavak, mondatok kapcsán,
 • vagy a sokkoló nyomulás, faggatás esetén keletkezett ellenérzésre, amely éppen zárkózottságot vált ki a természetes energiacsere helyett,
 • valamint arra is, hogy aminek el kell hangzania, azt nem szabad elhallgatni, hiszen azok akár évszázadokon át is ott rezeghetnek a levegőben, mint pl. „És mégis mozog a Föld!”

Kicsit horgonyozzunk le a férfi-női kapcsolatnál, hiszen ennél semmi sem idézheti jobban a kétfajta energia létét és kapcsolatát. Ma modern szlenggel „kémiának” mondjuk a két nem között lévő vonzerő meglétét, vagy hiányát. Hiszen a mai hasadozott, részeire töredezett világban egyáltalán nem ritka, hogy valaki úgymond több emberben találja meg azt, amit keres, testi, lelki és szellemi szinten. Úgy érzi, testileg egymásra találtak, de kommunikálni lehetetlen vele, nincs közös témájuk, nem kommunikatív, szellemi érdeklődésüket tekintve pedig teljes a nihil.
Minden ú.n. külső megjelenésnek van felszólító jellege:

 • ez igen jelentős lehet pl. a vizsgázó, izguló diáknál,
 • a TV képernyőjén megjelenő műsorvezetőnél,, interjú alanynál,
 • de az egyszerűség sem megvetendő, miként arra Lao ce utal a bölcsnél, aki kincset hord daróc ruhában.

Azt is tudjuk, hogy az őszinteség nagy értéke mellett szükség van a szociális maszkra is, éppen a sebezhető pontunk védelmében. Hiszen Achillesz nyila hová találjon, ha nem éppen oda?
Az bizonyos, hogy mai önmagából kifordult világban nincs igazán jó mértékű szabályozottsága az intimitásnak és exhibicionizmusnak:

a celeb, a magamutogatás, a figyeleméhség, a feltűnési viszketegség valósággal letarolja a finom intimitási érzékenységet, holott az önérvényesítésnek és önmegvalósításnak megvannak éppen a vonzás és taszítás finom patikamérlegén billegő értékei a hatékony dinamizmusban.

Van persze Magatartástudományi Intézet is, de jó azt tudni, hogy nem kitanulható disciplináról van szó a viselkedés kérdésében, nem panel mintákról, amelyeket bárki követhet, vagy elutasíthat. Azt is tudjuk, hogy az áldozat sokszor azonosul az agresszor erejével, és a cukros bácsik kiszemeltjei bűntársakká válnak, a szado-mazo játszmákban pedig a szerepek folyton felcserélődnek.
A tébolynak is van vonzásköre: a hazug, hebefrén politikusokkal sokan azonosulnak éppen saját megbízhatatlanságuk okán, balhé művészek mellett balhé politikusokat is találunk a mai időkben, akik a destruktivitásban jeleskednek, szétszórt energiáikban megfoghatatlanok.
Érdemes tehát elgondolkoznunk, hogy a VON, HÚZ, VONZ igéből keletkezett számtalan származékszó milyen széles körben fejti ki hatását a bűntársak egymásra találásától a szerelmi sharnmigig terjedő íven:

VONATKOZIK
VONAKODIK
VONAGLIK
VONZERŐ
VONSZOL
VONTAT
VONAL
VONAT
VONZ
VON

 

ÉSZ, ESZMÉK, TÉVESZMÉK

" ISTENHEZ A SZÍV EGYSZERŰEN BENYIT,
ÉSZ ÉS SZELLEM SOKÁ VÁR, MÍG BEEGEDIK"
                  (Angelus Silézius: Kerubi vándor)


Külön szokás választani az érzelmet és értelmet, de tudnunk kell, hogy mindkettő ugyanazon egy életenergia két változata. Az érzelmet eredetibbnek, ősibbnek mondhatnánk, de az eszme meggyőződéssé alakításában nélkülözhetetlen szerepe van. Még ha ú.n. fixa ideát is alakít ki, amely közismerten valamilyen részlátásba való bebetonozottságot jelez, amelyből a kimozdítás igen nehéz, az is az érzelmek megkötő erejét igazolja. De az érzelmeknek is van IGAZSÁGUK, a kiforrottságban, az érettségben, a megbízhatóságban találhatjuk meg ezt. Ennek hiányában viszont nagy önértékelési zavarok léphetnek fel, amelyek az egész életvezetést félreviszik. Vagyis az érzelem nem annyira irányító, mint inkább aláfestő jellegű.
Ha TUDATOSODÁSRÓL beszélünk, az szervesen összefügg a megnevezhetőséggel, a fogalomalkotással, míg az érzelmek, azok „érzelmek”, ellenállnak a meghatározásoknak. Elárulják magukat az arckifejezésben, a gesztusokban, a testtartásban, befolyásolják a viselkedést, de rejtettebbek, mint a nevükön nevezett ideák, amelyek a beszédlogika szülöttei. Kifejezések arzenálja igazolja ezt:

 • eszét vesztette, észhez tért, feleszmélt, ráeszmélt, józanész, eszement, esztelenség, etc.
 • sőt maga az eszmefuttatás műfaja is ezt igazolja.

A modern kor igen extrovertált, még azt is kint keressük a világban, ami pedig garantáltan mélylelki, mint pl. az önbecsülés, az érdeklődés, határaink bemérése. A megerősítés is a sikeres tetteink eredménye, következménye, nem a külső biztatás és dicséret, ennek ellenére sokan „külső” megerősítésre teszik fel életüket.
Az extrovertáltság mellett a széttagoltság, szétesettség a mások jellemző KÓRKÉPÜNK, holott a részek lényege, hogy szerves illeszkedésben összeálljanak EGÉSSZÉ, miként azt testünk élete mutatja mindennél világosabban. Gondoljunk csak a légzés, a testhőmérséklet, a pulzus, a vérnyomás megbonthatatlan együttműködésére.
Mindezek következtében a világ ma tele van közéleti inkompetenciában leledző emberekkel, akik a világ menetét igen megzavarják. Olyan ideát pedig nem lehet kitalálni amelyre azonnal ne csatlakoznának tömegek. Egyik ilyen pl. a RELATIVIZÁLÁS, amely lehetetleníti a valóság kimondását. A relativizmus mindenkinek igazat ad, mégha ez csak a saját érdeke, vagy nézőpontja is. Így szabad:

 • drogozni és drogot árulni,
 • fegyvert gyártani és azzal kereskedni,
 • embercsempészettel foglalkozni,
 • lázadást szítani az állam, a közrend ellen,
 • közben „államhatalomra” törekedni,
 • a szólás- és sajtószabadság okán gyűlölködni, uszítani, személyiség sérelmet elkövetni,
 • pártról pártra vándorolni „függetlenként”, becsapva ezzel a választókat, akik mandátumhoz és zsíros megélhetéshez juttatták őket,
 • a migránsoknak szabadon vándorolni, bárhol letelepedni és részesülni az állampolgári jogokban,
 • „balhéművésznek” lenni, mint a meghökkentés nagymesterének, bohóckodni cirkuszon kívül,
 • etc.

Béketárgyalások és békekonferenciák szerveződnek Szíria ügyében, ahonnan a „jogos politikai menekülés” elindult, miközben külső beavatkozással lassan tíz éve polgárháborút szítanak a térségben, és titkos fegyver akciókban európai államok is részt vesznek.
Nagy a zavarodottság, senki nem kéri számon a tengerbe fulladt menekülők ügyét az NGO-kon, a civil segítő szervezeteken.
Részproblémákon görcsöl a világ, miközben az irányíthatatlan széthullás felé viszi a világot a VILÁGŐRÜLET, téveszmékkel alátámasztva.
A Kínából indult koronajárványt is elsősorban gazdasági veszteség szempontjából méltatja a kapitalista piacgazdaság, pedig éppen az anyagi terjeszkedés van a háttérben. Maga Kína is gazdasági versenytársa az USÁ- nak.
Arról már van tapasztalatunk, amikor a kommunizmus átvált vadkapitalizmusba.
De hogy az igazi értékek, és magának az életnek a negligálása meddig mehet, azt ebben a járványban fogjuk megérteni.
Nem árt megkülönböztetni az igazi eszméket, amelyek az ÉGI RENDDEL, vannak összhangban, az eszement téveszméktől.

 

ÉRTÉKMÉRÉSEK


A fizikai világban még az elvont dolgokat is mérni akarnánk, noha az alig lehetséges. Így van ez a pénzzel kapcsolatban is, amely maga is értékmérő: az áruk árát próbálja megszabni. Most az ú.n. szabad árak idején már senkit nem zavar, hogy ugyanannak a tárgynak teljesen eltérő árértéke lehet. Ez az eltérés abból is fakadhat, hogy az egyik üzletben elegánsabb környezetben van a kefir, mint a másikban, és ez felszámolható, forintosítható.
A pénzek elnevezései is jelezhetik azokat a különbözőségeket, hogy mit tartanak megnevezhető értéknek, amikor nevet adnak egy-egy pénznemnek. Ha az anyagát, pl. aranyból verték, Gouldén lett a neve. A korona szó önmagáért beszél. Az angol font a súlymértékre utal: 1 poun = 0,5-45 kg. Az euro a földrajzi helyről lett elnevezve. A pengő az ezüstpénzek összekoccintásakor hallható hangzásra utal, a cent a századrész számát fejezi ki. A Bolivár a országalapító nevét őrzi. A forint a virággal kapcsolatos, a firenzei pénzeken található liliomról kapta nevét. „Flóra” olaszul virágot jelent. A fillér és a dollár hangzásbeli rokonságát nem nehéz felismerni.
Mióta a fémpénzeket papírpénzek, kötvények váltották fel, azóta a devalváció folyamata rohamosan beindult. A valódi ARANYÉRTÉK átváltott mondott, csupán kijelentett értékre, vagyis megszűnt a szó eredeti értelmében ÉRTÉKMÉRÉS lenni, relativizálódott. Nem is beszélve a hamis pénzverés iparágáról, az ötvözetekről és bevonatokról, az aranyfedezet negligálásáról, amely a feudalizmusban még bontatlanul megvolt, amikor a király joga volt a pénzkibocsátás. „Nem mind arany, ami fénylik”- utal a közmondás is ezekre az anomáliákra.
  De ne felejtsük el, hogy Archimédesz is a csalásnak köszönhette híres törvénye megszületését:

 • „Heuréka!”
 •  A legenda szerint Szürakuza királya, II. Herón gyanút fogott, hogy koronája nem színaranyból kézült, hanem ötvözet. Megkérte barátját, Archimédeszt (i.e. 287-212), a matematikust, derítse ki az igazságot. Archimédesz első pillanatban azt gondolta, hogy csak a korona beolvasztásával találhatja meg a megoldást. Ám fürdés közben, amikor a víz kicsordult a dézsából, hirtelen felismerése támadt a vízbe mártott test FELHAJTÓEREJÉRŐL: vagyis, hogy egy test sűrűségre úgy állapítható meg, ha a súlyát összevetjük az általa kiszorított víz súlyával, mivel térfogatuk megegyezik, a tömeg, a sűrűség és térfogat szorzata alapján.
 • Vett hát egy aranytömböt, amelynek a súlya megegyezett a koronáéval, majd vízbe merítve, megmérte a kiszorított víz súlyát.
 • Az derült ki, hogy az ötvös becsapta a királyt.
 • A felfedezés örömében kiugrott a dézsából és meztelenül szaladt az utcán Heuréka! felkiáltással.

Halála i emlékezetes: egy római katona szúrta le, amikor a homokba rajzolt köreit tanulmányozta. „Ne zavard a köreimet!” – maradt fenn utolsó mondata.

 

PANDÉMIA


Minden bizonnyal még sok elemzés fog születni erről a koronavírus járványról, amely 2019. novemberében indult Kínából, de ma már Nyugaton több áldozatot szed, mint amennyi ott volt. E sorok írásakor április elején járunk, Húsvét előtt, és bár modellezéseknek, valószínűség számításoknak és kockázatkezeléseknek sem vagyunk híján, fogalmunk a végkimenetelről igen csekély. Hogy a hatékony kommunikációnak mennyi gátja van, arra két példát is hozunk:

 • az egyik magának a kínai orvosnak a halála, aki az egész járvány veszélyről először beszélt még a múlt év végén, de letorkolták, hogy ne terjesszen rémhíreket,
 • halála után nemzeti hős lett belőle,
 • a másik a védekezésben is megmutatkozó törésvonal a liberális és a konzervatív álláspont között: Svédország nem óvintézkedik, noha ott is tarol a halál.
 • A WHO vakcinában gondolkodik, amely mind a aktív, mind a passzív védekezésre kiterjed. Az első olyan oltóanyag, amely kiváltja a védekezést, de nem betegít meg, a másik a felfedezett ellenanyag, mint a gyógyszerek nagy része.

Jelen írás arra kíván fókuszálni, hogy a világban elszabadult őrület – egoizmus, felelőtlenség, anyagiasság, Istentagadás, közéleti inkompetencia, kapzsiság, identitáskrízis, értékválság, etc. – mintegy hívórím ennek a láthatatlan, betolakodó, életünkre törő parazitának, és hogy vajon elindítja-e azt a mentális szemlélet formálódást, amely nélkül a válság nem oldható meg.
Abban is kirajzolódik a kettősség, hogy az emberek egy része szinte kizárólag a hatóságokba helyezi a bizalmát a megoldás tekintetében és a külső védekezésre helyezi a hangsúlyt: szájmaszk, tesztelés, fertőtlenítés, gyógyszerek, lélegeztető gépek, etc. Rögtön fellángolt az aggodalom, hogy a sok sürgősségi ellátás helyett és miatt a krónikus betegek ellátása zavart és hiányt szenved. Megkezdődött a tömeges gyártás és tömeges csalás arzenálja minden képzeletet felülmúló mértékben.
Más részük, az óvatos duhajként az immunrendszerét erősíti, lelki békéjét őrzi, ily módon akar túljutni a megpróbáltatáson.
A pénzcentrikusok pedig már azt latolgatják, mekkora haszna lesz annak a virológusnak, vagy cégnek, aki a vakcinát majd feltalálja.
Talán olyanok is vannak, akik biztos tudatában vannak annak, hogy pénzért nem minden vásárolható meg, és hogy ez a járvány sem a pénzről szól. Az etikai érzék, a szeretet, a önbecsülés, a tisztesség, a becsület, a talentum, etc. nem árucikk.
Volt már máskor is hasonló helyzet, amikor a lelki-szellemi elsötétedésre katasztrófa válaszolt:

 • 1956-57-ben Heine- Médin járvány volt nálunk, ellenszerét ezidőtájt fedezték fel, a Sabin cseppet,
 • 2010. októberében pedig a vörös iszap öntött el településeket, (bolsevista jelképként)
 • Amerikában pedig dúl a republikánusok és demokraták áldatlan háborúja a hatalomért, a vírus pedig szedi áldozatait.

A „határok nélküliség” liberális eszme által elindított migrációs hullám és a külföldi munkavállalást a szegényebb régiókból lehetővé tevő emberforgalom is kiveszi a részét a járványterjesztésből.
Akik feltűnési viszketegségben szenvednek, azok csatlakoznak a „Maradj otthon!” mozgalomhoz, unalom űzés céljából. Elárasztják a médiát, persze azt mondják, mindezt másokért teszik.
Még ennél is zavaróbb a rémhírterjesztők tömege, akik a halálos veszély idején sem képesek felhagyni a destruktív indítékaikkal, az uszításokkal, gyűlölet keltéssel, vádaskodással, követelődzéssel. Még egy pandémia sem fékezi az ügyeskedőket, a provokátorokat, a kötözködőket, akiknek türelmetlen gerjedelme nem talál normális medret, ahol lefuthatná pályáját.
Sok pap és egészségügyi dolgozó is áldozatul esik, aki nem szegi meg az utolsó kenet feladásának szertartását és az ápolásokat, kezeléseket.
Másoknak az a problémájuk, hogy a kutyájukat vihetik-e sétáltatni a kijárási korlátozás idején.
Vannak, akik pápábbak a pápánál, és mintha infektológusok lennének, úgy kritizálnak, kérnek számon, vagy osztják az észt. Persze elakadnak a részproblémáknál.

A 21. században is érvényes, hogy csak saját kárán képes tanulni a balga, szűk látókörében inkább csak okoskodik.

 

 

EURÓPAI IMMUNIZÁCIÓS KÉP

 

A születés- és névnapok, házassági évfordulók, állami és vallási ünnepek mellett ma már minden napra több „világnap” jut: a Föld napja, autisták, transzplantáltak etc. napja, világpolitikai évfordulók, történelmi áldozatokra való emlékezés napja, és sorolhatnánk tovább. Az immunitással kapcsolatos kérdések is egy egész hetet kaptak Európában április utolsó hetében 2020-ban az új típusú koronavírus világjárvány idején, amely senkit nem hagyott érintetlenül. Előzményként megemlíthetjük, hogy az elmúlt években már voltak pl. kanyarójárványok, halálos kimenetekkel, de elszigeteltebb változatokban. Részben a védőoltás elmulasztásával magyarázták. Persze az ügyhöz az is hozzátartozik, hogy a régebbi időben a kanyaró klasszikus gyermekbetegségnek számított, amelyen szinte mindenki átesett, és egy életre védettséget szerzett. Ma hazánkban már 12 betegség ellen van védőoltás, így a hajdanvolt tbc, torokgyík, pestis, Heine Medin betegség etc. letűnt eseménynek könyvelhető el.
Ám a múlt esztendő végén Kínában felütötte fejét a COVID – 19 koronajárvány, amely pandémiává nőtte ki magát és átírta az életmenetek megszokott forgatókönyvét.
Hazánk óvatos duhajként, - mintha Lao ce rólunk írta volna 15. versét, - időt nyert az előzetes intézkedésekkel, melyek még rendőri felügyeletet is biztosítottak ezek betartása ügyében. Ily módon, míg a szomszédos országokban nap, mint nap ezrével hunytak el, nálunk áprilistól kezdve semmiféle robbanás, azaz kezelhetetlen, tömegeges megbetegedés nem következett be. Ráadásul ez egybeesett a szezonális influenzajárvánnyal is. Kivételt egy fővárosi szeretetotthon képez, de ez sem tette exponenciálissá a járványgörbét, mert idejében megtörtént a szükséges fertőtlenítés és elkülönítés.
Nagy a találgatás, vajon lesz- e második hullám, és megelőző védőoltás. Köztudott, hogy aktív és passzív immunizációról beszélhetünk. Svédország pl. a nyájimmunicióra tervezte bízni a védekezést, vagyis abban bízott, hogy ha sokan átesnek a fertőzésen, sokan szereznek védettséget. Ez idáig tömeges halálozásokról értesülhettünk.
Tanulmányozzák a VÍRUSVISELKEDÉST, naponta láthatjuk kinagyított képeken a híradásokban, már nem szabadulhatunk a látványtól.
A WHO is a felelősséget hangsúlyozza az immunizációs hét kapcsán, ám a szervezet a spontán, természetes immunizáció lelki hátteréről szinte szót sem ejt, a stresszekkel, versenyszellemmel, szorongásokkal, neurózisokkal terhelt életünkről. Pedig nagyszámú krónikus beteg az elsőszámú veszélyeztetett, de azt kevéssé firtatták, mi a krónikus megbetegedések története. Pedig a járvány nagy figyelmeztetés arra vonatkozóan, miként alakulnak ki:

 • a szív- és érrendszeri betegségek,
 • a daganatos anomáliák,
 • az anyagcsere rendellenességei,
 • etc.

A lélektannak, a pszichoszomatikának, a homeopátiának még nem rendeltek világnapot, sem világhetet az évkörben Ez még várat magára.

 

 

FOGVATARTOTTAK


A szavak olykor kapukat nyitna a jelentés előtt, máskor pedig éppen eltorlaszolják azt. Így van ez az ELFOGADÁS és ELFOGULTSÁG szavak esetében is: mindkettő a „fogni” ige származéka. Mind fizikai, mind elvontabb értelemben kapcsolódást, odaláncolódást fejez ki. Még az ismereteket is megfoghatóvá kell tenni ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, azaz alkalmazhatók, tettekre válthatók. Vessünk egy pillantást az lapigénkre:


A lelki hasadtság markáns példája az önmagunk el nem fogadása, saját magunk megtagadása, amely manapság egyre szélesebb körben tapasztalható. Ezek az emberek, mintha át akarnák írni eredetüket, származásukat, önazonosságukat. Ennek oka lehet szégyen pl. szegénység, gazdagság, alkati adottság, környezet, etc. miatt, valamiféle elégedetlenség az osztályhelyzettel, újabban a nemével kapcsolatban. Találkoztam olyan esettel is, amikor valaki az asztrtológai jelet kárhoztatta, amelyben született. De lehet elégedetlennek lenni a névvel, a nemzetiséggel, vagy a korral, amelyben világot látott. Számba sem lehet venni a meghasonulási lehetőségeinek számát, amelyek az efféle elutasításokat kiváltják, ezáltal sajátságos mentális karanténba száműzik az érintettet.
Árnyalt jelentésű anyanyelvünk az ELFOGULT szóval híven megvilágítja ezt a mentális karantént, vagyis az elfogadás hiányával járó leszűkített látásmódot:

 • amely sajátságosan elfogja és fogva tartja az efféle részlátásban megfeneklett embereket, egy nézőpont, egy szemszög rabjaként, amelyből nem képes kilépni, amelyen nem tud túllátni és túllépni,
 • ez jobbára sajátságos egocentrizmus szokott lenni.

A magyar nyelvben az igekötők is széles jelentéshorizontot képesek kialakítani, példa igénk az összes igekötővel képes társulni:

 • elfog, kifog, felfog, lefog, átfog, befog, összefog, visszafog, ráfog, megfog.

Mindegyik szóban a FOGNI, „A” lényeg, a lerögzítettség, helyhez kötöttség, amely fakadhat gyerekességből, a lelki-szellemi fejlődés megrekedtségéből, egyén zátonyra futásokból. Ennek a vége teljes zsákutca is lehet. Hiszen minden fejlődés lényege az új dimenzióba jutás, az elavult értékek feláldozása a magasabbakért, a struktúrába való beilleszkedésért. A struktúra a működő harmonizálódás jegyében jön létre, nem a halmazok torlasza. Fontos minőségi kritériumokkal rendelkezik a mennyiségiek mellett. Testünk szervei ennek élő bizonyítékai, de az óra fogaskerekeit is hozhatjuk példának. Szerveink szigorú egymásra utaltságban kapcsolják testünket az lét életáramához mind fizikai, mind mentális szinten.
Amikor elfogultságról szólunk, ott mindenkor jelen van valamiféle önismereti fehér folt, mint megkötő, lehatároló, fogva tartó erő:

Ki önmagát nem érti,
esendőségét ismételgeti,
önmag lesz eleven fogda,
amely életét folyton fogva tartja,
így lesz önmagának foglya.
Akinek a TELJESSÉGRŐL nincs fogalma,
távlat nélküli élete
csupán lelki fogda.
Hiába keresi igazát
az érvényre soha nem juthat,
a részlátás korlátja
fogva tartja.

Kell szólnunk egy különös küszöb átlépésről:

Nick Vujicic végtagok nélkül született szerb motivációs trénerről, aki keresztény motivációs trénerként járja a világot, tanúbizonyságát adva a mentális győzelemnek a fizikai hiány felett.

 

 

 

ELMÉLETIESKEDÉSEK


Szokás a Hitet és a Tudást egymással szembeállítani, mintha azok nem karöltve bukkannának elő a tudatos és tudattalan lélekműködésben:

 • a helyes, kimunkált meggyőződésben,
 • a kiforrott értékrendben,
 • a jó irányban,
 • életút megtalálásában,
 • az igaz beszédben,
 • a hatékony magatartásban,
 • etc.

Ne feledjük, hogy a XV. –XVI. század nagy reneszánsza, humanizmusa, reformációja is az ú.n. felvilágosodásban kötött ki, amely után a racionális nézet virágzott fel, és a technikai civilizáció vette kezdetét. Még a vallásnak is „filozófiája” lett, elindultak a kételyek és okoskodások, a megkérdőjelezések.
A gnózis is foglalkozik a szenvedés kérdésével:

 • Ha az Isten maga a jóság és szeretet, hogyan teremthetett annyi szenvedést a Földre?
 • Hogyan engedheti meg, hogy ennyi szörnyűség végbemenjen?

Ám ez a fajta kérdésfelvetés nemcsak a racionalitás csődjéről szól, hanem félreviszi az egész világteremtés és istenkép létkérdését is. Ebből az alulnézetből született minden materializmus, ateizmus, a Big Bang teória, a felülnézetből való taglalás, egybelátás helyett. Az alulnézet békaperspektívája pedig helyet ad a démoni, a gonosz, az ártó, destruktívvitásnak, más szóval a sötétséget domborítja ki.
A Sötétség és Világosság harcáról rengeteg harsány és látványos darabot írtak már, de persze a fenti kérdés megvilágítása, átgondolása nélkül.

A VILÁG A FÉNYBŐL LETT.

A világot alkotó 4 elem közül a tűz utal erre leginkább, de a víz hullámzása és fényessége is emlékeztető, vagy a drágakövek csillogása is erről árulkodik. A 4 elem folytonos egymásba átalakulása maga az életfolyamat:

 • a víz lényegében H2O,
 • a növények a földben gyökereznek, ám a Fény felé való törekvésükben építik testüket, a virágaikat és magvaikat.

Mindez azt fejezi ki, hogy a teremtés az ÖRÖK ÉLET KÖRFORGÁSÁBÓL hozta létre a múlandó világot, ez maga a múlandóság és öröklét, karöltve, egységben, egymást dinamikusan működtetve.
A teremtéssel egyidejűleg létrejött TÉR és IDŐ ad lehetőséget eme múlandó formaöltéseknek, mind a növények, mind az állatok, az emberek és a természet vonatkozásában. Az elvont és konkrét, a látható és láthatatlan, a lenti és a fenti világ POLARIZÁLTSÁGBAN létezik, működik:

 • az örök élet múlandó formában,
 • a keletkezés és elmúlás folyamatában adja titkát,
 • a halál nem az élet, hanem a születés ellentéte.

A Világosság és Sötétség harcában lényegében a múlandóság és öröklét ellentéte ismerhető fel. Lucifer is a maga alulnézetéből, amely a teremtettségét nem akarta elfogadni, száll szembe az Úr mindenhatóságával:

 • Mi végre az egész teremtés? Dicséretedre írtál költeményt?

Irigység kerítette hatalmába, mert ő nem tudott ilyen világot létrehozni.
Visszatérve a szenvedés kérdésére, látnunk kell, hogy az nem külön lett rázúdítva a világra, hanem a rosszul működtetett, nem saját medrében keringő életáram vakvágánya, elágazása, a hitetlenség és tudatlanság. Csak arra való, hogy megtanítson bennünket a tőle való megszabadulásra, vagyis a helyes mederbe terelődésre. Ennek egyik fő eleme a MÉRTÉK, amely a helyes ritmus fenntartója.
Ez a Tudás a teremtés titkáról, valóságáról a lelkünkbe van írva a szívünk dobogása őrzi azt a talentumot, azt az isteni szikrát, amelyből az igaz megismerésnek lehet és kell fakadnia:

 • nem elméletgyártásokkal,
 • sehová nem vezető végtelenített bölcselkedésekkel,
 • vallásfilozófiákkal,
 • etc.

Ezt az élő megismerést őrzi minden HAGYOMÁNY, még az írásbeliség előtti időkből, valamiképpen szájhagyományban terjesztve. Élő beszédben, lélektől lélekig átadva, a rezgés a sugárzás erejére támaszkodván, a rezonanciát felkeltvén. Ez a frekvencia természet képes átemelni bennünket a tudatlanság és hitetlenség küszöbén.
Mert a sötétség nem fogadhatja be a világosságot, mivel a sötétség csupán a Fény hiánya.

 

 

 

ARCÁTLANSÁGOK


Ki tudja, mi szabhat határt a palackból kiszabadított „szellemnek”, ha szabadságról, nyitottságról, határtalanságról, szólásszabadságról, nyilvánosságról, átláthatóságról, etc. van szó?
Különbözik-e ez a valahonnan ki-, vagy elszabadult Covid-19-től, amely napjainkban pandémiában arat?  Vagy a rágalomhadjáratok, az indulati mérgezettségek, a gyűlöletek, irigységek, hatalomra való törekvések nagyon is analógiában vannak a vírussal?

Arcunk = képes felünk:

 • tudjuk, hogy egy kép sokkal többet árul el az igazságról, mint a szó,
 • arcunkon a 3 érzékszerv homlokzata van:
  a szem, az orr és a száj a látás, a légzés és a beszéd szervei,
 • arculatot rajzolnak lelki állapotunkról.

Alig lehet számba venni, mi minden van az arcunkra írva:

 • a facies Hippokratika a halotti maszkunk,
 • arcunk felderülhet és elsötétülhet, mint az ég,
 • az alvó csecsemő mosolya Buddha-mosoly,
 • de arcunkra is fagyhat a mosoly,
 • van rá példa, hogy arcunk izma sem rándul, pedig …
 • a csalódásban hosszúra nyúl arcunk,
 •  a nagyképűségben felduzzad,
 • ha arcunkba nevetnek, az igen megaláz bennünket,
 • etc.

A viselkedésnek a szégyen és szemérem határt szab, ahol ez megvan, ott az elfogadhatóság és elfogadhatatlanság jól működik. Sajnos, az utóbbi időben ezen téren nagy a kizökkenés:

 • az extraverzió túlzott lett,
 • az exhibicionizmusnak nem szab határt a szemérem,
 • gátlástalanul be lehet törni a régebben intimnek tartott szférákba,
 • a szégyenérzet is kihalóban van,
 • nem szégyen a hazugság, a szemtelenség, a pimaszság, a tiszteletlenség, a visszaélések,
 • egyszóval az arcátlanság vírus módra terjed,
 • szemrebbenés nélküli erkölcstelenségben.

A régebbi időkben SZÉGYENKÖVÖN állították pellengérre azokat, akiket a közösség kivetett magából.
Íratlan szabályokban működtek a meghittség, a bensőséges kapcsolatok, kötelékek, kimondatlanágban is érvényben voltak.
Az adott szó szentségként működött, megkérdőjelezhetetlen becsület és erkölcsként. Ezen folt nem eshetett. Ma olyan vastag szennyréteg fedi, hogy más nincs is a köztudatban, mi lehet az.
Az általános relativizálódás elmossa az igazságot is, a csőlátás és békaperspektíva megóv a szédítő végtelenségtől:

 • a szólásszabadságból gyűlöletbeszéd lett, uszítás,
 • a gyülekezésekből utcai csődület,
 • az eszmei baklövésekből agymosás, szándékos megtévesztés, félrevezetés,
 • általános lett az identitásdiffúzió és az értékválság,
 • hányaveti, félbemaradt lázadó serdülők minden mennyiségben.

Azért jobb ha tudjuk, az arcátlanság koránt sem mindenható. Bumerángként hat, aláaknázó örvénnyel, amelyből nem lehet kijönni. Egy darabig lehet börtönbiznisz, zsarolás, politikai és megélhetési bűnözés, mindenféle megvásárolhatóság, etc. De a viselkedés „ördöge” előbb-utóbb felsül, mivel valóban nem látja, nem hallja, nem érzékeli a valóságot, és a látszatvilágának buborékja kipukkad.

 

 

INTIMITÁS ÉS EXHIBICIONIZMUS


Túl a nyitottság és zárkózottság kérdéskörén, a jó dinamikán billegő kommunikációnak a kapcsolatokban fontos összetevője a fenti polarizáltság, amelyek persze középen találkoznak, a mozdulatlan mozgatóban. Kötődik ez a kettősség az őszinteség és a szemérem témájához is. Ahhoz a természetes távolságtartáshoz, amely egyfelől az önvédelmünk része, másfelől gátat szab, hogy illetéktelenül behatoljunk a mások intim szférájába. Önmagunk vállalásával is összefügg, az önbizalommal, a tud, mer, akar képes témakörben. Ugyanis cseppet sem ritka eset, hogy többet akarunk mutatni, mint amennyik vagyunk, vagy legalábbis másnak tűnni, mint valódi énünk. A magunkról való reális képalkotáshoz sok bátorságra, merészségre van szükség.
A nyitott, jópofizók, akik azonnal a társaság középpontjába kerülnek, sok esetben felületes képet adnak magukról, megtévesztő elemekkel tarkítottan. A vidámság még álarc is lehet, de az elfogadottság biztonságát adja. Míg a zárkózott, a mufurc, a hallgatag lehet, hogy sokkal érdekesebb egyéniség. Igen, EGYÉNISÉG:

 • az egyszeri és megismételhetetlen jelenség,
 • értékes kiforrottsággal,
 • kiérlelt meggyőződéssel, értékrenddel.

A „Mi közöd hozzá?” – kérdés jól ötvözi a kétfajta irányulás túlkapásait, amikor valaki faggatva indiszkréciót követ el, vagy bántó magamutogatással akarja a figyelmet magára vonni, anélkül, hogy az a KÖZ –re tartozna. Tapasztalható is a közegellenállás.

 

KÖZ


Közönséges, ha a közösség előtt zajlik életünk,
ha az intimitás és exhibicionizmus csatájában
elvérzik lényegünk.

A szélsőségek középen, a középpontban
találkoznak,
metszik egymást, vagy egyesülnek,
de kiegyensúlyozódnak.

Köztes állapotból jövünk a Földre,
testetlen létből,
kis közösségbe érkezünk
közvetlenül.

Közegünk közös szálak mentén
fűződik, alakul,
az összetartozás erkölcsét szövi,
megússza a veszélyeket
a „hangyatutajon”.

Közélet és egyéni cl
soha nem válhat szét,
ízesülnie kell
ízületi mozgáspályán
élve életét.
                        (2018. 1. 20.)

 

 

 

AVATÁR, AVAT, AVATKOZIK


Az „avat” ige valamiféle textília vagy szövet. vízbe áztatását jelenti, hogy összemenjen, sűrűsödjön, és ne a kiszabott ruha váljék használhatatlanná az első mosás után.
Társadalmi méretekben az ünnepélyes, közösségi történést tartalmazza, amelynek folytán felvesznek valakit vagy beiktatnak egy közösség soraiba:

 • diplomát kap, vagy doktorátust,
 • lovaggá, vitézzé avatják,
 • becsületrendet adományoznak,
 • épületet, hidat, utat avatnak fel,
 • zászlószentelést rendeznek,
 • etc.

Avatottnak lenni minősítést jelent, ismerethez jutást, szemben az avatatlannal, aki járatlan, tapasztalatlan, újonc, illetéktelen. Tehát bekerülést jelent valamely rendbe.
Az AVATÁR szankszrit eredetű szó, az alászállással, levonulással összefüggésben az istenség, főleg Visnu megtestesülését fejezi ki ember, vagy állat formájában. Kimagasló személyre utal, aki az istenséget képviseli.
A fentiekben utaltunk a kommunikációbeli illetéktelenségekre, ehhez fűződik még a beavatkozás jelenségköre:

 • a „Ne avatkozz az én ügyeimbe!” -  
  gyakorta hallható mondat híven idézi ezt a nemkívánatos, tolakodó magatartást,
 • mint a „Mi közöd hozzá?” is,
 • bárdolatlan viselkedési forma,
 • avatatlan kézzel nyúl valamihez,
 • tolakodó módon közelít.

Láthatjuk, milyen nagy íve rajzolódott ki a behatolásnak, átitatatódásnak, textília beáztatásának az istenség megtestesüléséig.
A „modern” popularizálódásban a beavatás elterjedt iparág lett:

 • az auratisztogatástól a maffiába való bekerülésig,
 • a mindenféle hétvégi gyorstalpaló tanfolyamokon át
 • a papírral dokumentált valamiféle „tudásig”, szakértelemig.

Mindezek eléggé felhígították az ősi jelentést, illetéktelenül beavatkozván abba, mi az igazi TUDÁS.   

 

 

 

KORRUPCIÓ

 

Nincs nap, hogy ne hallanánk valamilyen vaskos közéleti korrupcióról, de sok esetben a megszellőztetésen túlmenően nem történik semmi. Elül a téma, legalábbis látszólag. mert ugyanakkor valójában hosszú múltja, elágazása és utóélete van a csalásoknak, hazugságoknak, miként a vas is hosszú idő alatt rozsdásodik el. De amikor egy-egy híd emiatt összeomlik a korrodálás folytán, jön az eső után köpönyeg.
Az eseményei hasonló „korrodálást” szenvednek el, és következményeik sem jelentéktelenebbek.
A korrupció súlyos szó:

a latin rumpere = összetör, megsebez szó származéka.

Az orvostudományban a ruptura szó közismert, pl. csonttörések esetében használják, vagy lépsérüléseknél.
A korrupt szó, mint viselkedési kategória jelölője, a velőig való romlottságot, becstelenséget, tisztességtelen magatartást jelöli, olyan embert, akiben nincs erkölcsi tartás, kiforralt meggyőződés, hanem érthetetlen ki-és beszámíthatatlanság.
A mai közélet hemzseg a csupán feltűnni vágyó, magamutogató figyeleméhes emberektől, akikre nem érdemes odafigyelni, mert csupán a közéletet korrumpálják.
A korrupció szó világosan utal arra a hasadásra, törésre, ahonnan az anomália elindul:

 • a megvesztegethetőségre,
 • a megvásárolhatóságra,
 • a züllött becstelenségre, amely a visszásságokat szüli,
 • a tudatlanságra,
 • a félbemaradottságra,
 • etc.

Szókratész szerint mindenkiben megvan az eredendő jó, az etikai érzék, amely irányultságot adhatna, ám, ha ez elfedődik, helyette jön az össze – vissza beszéd és cselekedetek áradata.
A világ fuldoklik az értékválságban, az identitásdiffúzióban, az anyagba döngölten, spirituális távlat nélkül.
Vigyázni kell ezekkel a tévelygőkkel, mert aki megvásárolható, azt nem érdeme megvásárolni.
Az igazi erkölcsi értékeknek ugyanis nincs pénz ellenértékük.

 

 

 

ATMOSZFÉRA


Sajnos, ma már a megszállott környezetvédők sem törekszenek az átfogó tudásra, (nem is beszélve a politikai zöldfülűekről), leragadnak a víz, az erdő, a légszennyezettség etc. kérdéseinél, és persze meddő köreiket futják elszigetelve magukat a világ élő összefüggésrendszerétől.
Nem a világteremtés FÉNYBÓL történő folyamatára koncentrálnak, amely a 4 elemet és azok egymásba való átalakulásával alakítják a természetet, pedig ezek a felvetődő kérdések a válaszokat is magukban hordják. A 4 elemből, valamint a TÉR és IDŐ létrejöttéből az egész világ és élet megélhető.
Maga a tér és idő még a láthatatlanságat és megfoghatatlanságat, valamint a végtelenséget tartalmazza. Életünk eme megfoghatatlan szféráját fejezi ki:

 • az atmoszféra,
 • az éghajlat,
 • az időjárás szavunk,

mintegy megszemélyesítve azokat, mintha az idő „járna, lépkedne". Valóban van mozgása, hiszen folyamatok hordozója.
A masszív földet a láthatatlan légkör veszi körül, amely a Nap révén folytonos sugárzásnak van kitéve és ez sajátságos életfolyamatok megindítója.  Miként azt pl. a széljárás is jelzi. A görög szó magában foglalja ezt:

 • atmosz = pára, gőz,
 • szféra = gömb.

A két szó összetétele a földet körülvevő pára, a gőzölgő víz. Hasonló ez a testünket övező aura rétegekhez.
Az atmoszféra régebben a légnyomás mértékegysége volt, az időjárás megfigyelésére használták. Az időjárás megfigyelése pedig az emberiséggel egyidős. A népi megfigyelések mellett idéznünk kell Arisztotelészt, (i. e. 384-322), aki a fentiekben már utalt 4 elemmel, a tűzzel, vízzel, a levegővel és földdel magyarázza az időjárási jelenségeket.
Megfigyelhető, hogy az emberiség a nagy történelmi eseményeket összekapcsolja valamilyen éghajlati figyelmeztetéssel, mint földrengés, aszály, árvíz, villámcsapás, etc. Mindebből a jóslás szándékát is kiolvashatjuk, amelyből a meteorológia tudománya nőtt ki. Ez is görög szó:

 • meteor = „légies levegőben lebegő”.

Jelen írás azonban az ATMOSZFÉRA szó tágabb horizontjára fókuszál:

 • a személyiséget körülvevő elvontságra,
 • kisugárzásra- a megfoghatatlan és nehezen megfogalmazható hatásra,
 • a mely a benyomásokon keresztül ér el bennünket.

Ezen túlmenően a településeknek is van hangulata, beleértvén a kis falvakat és a világvárosokat. Ez hamar kirajzolódik. Láthatjuk, mennyire más Budapest, mint Párizs vagy London, etc.
Továbbmenve az olvasmányoknak is van atmoszférájuk. Egyes írók atmoszférája hosszan fogvatart bennünket.
Foglalkoznunk kell az elvontságokkal. Olykor sikerül azokat szavakba foglalnunk. Az események komoly ihletforrások.

 

 

 

NOV. 11: A FEGYVERSZÜNET NAPJA

Az I. világhűborút lezáró, compiégnei fegyverszüneti egyezmény aláírásának évfordulóját tartják világszerte. Két perc csenddel adóznak a hősi halottaknak. A katonákat piros pipacs jelképezi. Fegyvergyártási szünetről nem hogy nem hallunk, de egyenesen fegyverkezési verseny van a gyakorlatban. Sőt, a II. világháború követte az elsőt, éppen az elfogadhatatlan, – de mégis elfogadott – „békediktátum” okán is. Ekkor már az atom nagyhatalom kérdésében öltött formát a fegyverkezési hajsza, finomabban verseny, amely azóta is tart.
Amerika vindikálja magának a jogot, hogy mint „egypólusú világ”, a kezében tartsa az atomfegyvergyártás kérdését, miközben éppen Amerika dobta le az első atombombát Hirosimára, jogtalanul és felelősségre vonás nélkül.
Mindenki érzi, hogy a III. világháború a küszöbön van, talán a Közel Keleti arab tavasz nyomása folytán és következtében, amely aláásta Egyiptom hatalmát, megölte Kadhafit, aki a törzsi szervezetből államot hozott létre Líbiában, eltette láb alól Irak vezetőjét, Iránt tekinti fő ellenségének, kirobbantatta a szír polgárháborút, de Aszad elnököt még nem sikerült likvidálnia. Viszont elindította a „háborús menekültek” migráns invázióját, Európát veszélyeztetve, miközben a szír háborút az európai országok fegyverkereskedői is ellátják fegyverekkel. A háborús menekülteket pedig látszólag „felkarolják”,

Egyebekben nov. 11. Luther Márton születésnapja is, 1483-ban született ezen a napon.

 

 

 

AZ ÁRULÓ

Az árulás valóban DRÁMAI VÉTSÉG. Ezen azt értjük, hogy a Magasabb Hatalom jelenléte folytán a következmény elkerülhetetlen. Nem kis botlásról, könnyen elkenhető és elfelejthető tévedésről, ballépésről van szó, hanem húsbavágó bűnről. Nem véletlenül büntették a régebbi időkben halállal pl. a hazaárulást, jelezvén ezzel, hogy a szövetségesek kivetik maguk közül hátba támadót, a megbomlasztót. De ha az élete a mai időkben meg is marad az árulónak, a bűntudat és a lelkiismeret-furdalás lelki terhétől nem szabadulhat, vagy automatikusan megbűnhődik.
A „modern” időben kicsit másképpen vannak az etikai mércék, ma pl. a hamis esküt nem szokták felróni a vétkesnek.
A fenti drámai megnevezésben arra kívántunk utalni, hogy az árulás morális vétség, vagyis Isten ellen való, ezen keresztül pedig önmagunk elárulását is jelenti lényegében. Ez azzal egyenlő, hogy minden vétek önmagában hordja büntetését. Bumeráng: ki miben vétkezik, abban bűnhődik. Az árulás nem holmi botlás, hanem főbenjáró bűn, afféle égszakadás, földindulás. Ősi mintája Júdás Messiás elárulása:

 • mégpedig a Júdás csókkal,
 • abból a hatalom félreértettségből is fakadóan, hogy ha valóban isteni mindenhatóság van, akkor vágja ki magát a helyzetből.

Ám a hatalom paradox:

 • nem evilági uraskodásról, megvásárolhatóságról, lekenyerezésről, adok – kapok alkuról szól,
 • hanem az igazi HATÓERŐRŐ,
 • a szívbe való behatolásról, ahol az energia átformálódik a megbánással, a mérlegeléssel, megigazulással, é jó irányba terelődik.

Az Ego küszöbének átlépésével tudjuk önmagunkat felülmúlni.  Júdában ez nem volt meg, ezért az árulás után szétszórta az ezüstpénzt és felakasztotta magát.
Címszavunk melléknévi értelemben a köpönyegforgató, a renegát, a szószegő, a hitszegő, a képmutató, a kétkulacsos, az erkölcsi értékeket haszonért feláldozó, áruba bocsátó, ezzel „kerekedő” személy tulajdonsága. Főnévi értelemeben pedig: méregkeverő, megátalkodott, rögeszmés, spion, spicli, besúgó, pribék, pártütő, etc. személy.
Ha kisgyermekes árulkodásról beszélünk, az is az „ÁR” szó származéka, mely egyaránt ige és főnév. Jelzi az áramlás, áradás dinamikáját és utal az érékmérésre, hogy mindennek ára van.
Elágazásban:

Lelki fejlődés is kötődik az energia eme irányultságára, mégpedig a szülőkről való leválás vonatkozásában. Amikor az egyed saját életét kezdi élni, leválik őseiről, ez nem jelentheti az apa és anya elárulását, még az új értékrend ütközete okán sem. A szüleit az ember nem tagadhatja meg.
Láthatjuk az ág érzelmi amplitúdót, amelyet az áruló szó kivált. Hiszen gyökere a moralitásban van.

 

ÁRTÁS

Magának árt, aki másnak árt,
visszahullik rá saját ármánya,
nyakára hurkolóik
az árulás ára.

Az életáramnak nincs árfolyama,
áramlik tova,
formát öltve és formát bontva,
hol vékony éren csordogál,
mint búvópatak,
máskor meg mindent elárasztó
gyilkos áradat.

 

 

A JÁTÉK ÉS A JÁTSZMA

Csak játék, mondja dalomra a kortárs,
s a jövő itt se szól rá, elfeled.
Verseimet ajánlom a falaknak,
úgy írtam, ahogy nekem jól esett.

        (Weöres Sándor: A rongyszőnyeg sorozatból)

Amikor a serdülő lázad a szülők, a tanár és más tekintély figura ellen, ez holtbiztos jele annak, hogy nem ura önmagának. A lázadásokat általában behódolás követi. Pl. kirúgják az iskolából, majd estin leérettségizik évek múltán. Politikai méretekben a diktátorokkal való azonosulást figyelhetjük meg, ahogyan az agresszorok vonzzák a talpnyalókat.
A hatalmi vágy fontos ösztönzőerő, ám mielőtt másokon akarnánk uralkodni, önmagunkat kell legyőznünk, önös vágyaink felébe kerekednünk. Ez kora gyermekkortól kezdve jelen van kialakításunkban, a játékokban, vetélkedőkben is fellelhető.
A játék a gyermek fő aktivitási területe, ahol a versengés még nem megy vérre. Szolidabb körülmények között történik a helyfoglalás a ranglistán, mint felnőtt korban. Mindenesetre önbecsülésünknek, önérzetünknek fontos alapját képezi a családban, a kortársi, később a munkahelyi és baráti körben kivívott helyzet, szerep.
A játék legnagyobb értéke, hogy teljesen leköti és betölti az embert, ha belefeledkezünk, megszűnik a világ körülöttünk.  Ez még felnőtt korban is így van, de akkor sok esetben a szenvedéllyel ruházódik fel.

A JÁTSZMA, az más. Ott nem dőlnek el a csaták, inkább ÁLLÓHARC jelleget öltenek a szembenálló felek erejük összemérésében. Mindez történhetik érzelmi, akarati, értelmi, érdek szinten, függ a kommunikációs készségtől, az engedékenységtől és erőszakosságtól, etc.
Strindberg egy színdarabjában megrajzol egy évtizedeken át dúló játszmát. A bojár halálakor a felesége kitépi a nyelvét, amellyel őt ócsárolta egy életen át.
Kórházi munkám során volt egy Parkinson-kóros Júlia nénink, aki húsz évvel az anyósa halála után még megszállottan bizonygatta, hogy ő jobb kenyeret tud nála dagasztani. Néhány viselkedési anomáliát összegyűjthetünk a játszmák meddő futamaihoz:

 • támadva védekezés,
 • projekció, provokáció, paranoia,
 • szado – mazo menet,
 • a kasztrált apák és száműzött anyák esete,
 • a hitegetett szeretők és a felszarvazott házastársak,
 • a mostohák, féltestvérek, sógorok esetei,
 • etc.

Az is idetartozik, ha valaki megértésre vágyik, de valójában folytonosan rejtőzködik és az őszinteséget hírből sem ismeri. Álarcaink mögött tele vagyunk hamisságokkal.
Eric Berné sok évi analízis után írta meg az Emberi Játszmák c. könyvét, amely alapmű annak megértésében, hogy a végtelenített meddő hadakozások hátterében milyen circulus viciózusok, szeretethiányos állapotok találhatók. Ezért a „feltett lemezek” mindig ugyan azt a pályát futják. Önismereti fehér foltjaink is ludasok ebben.
A csakrák létréján jól nyomon követhető a lelki energia indulati szinttől a párharcokon át a szeretet és igazmondáson át a bölcsességig vezető kifinomultág.
A játszmákat egyértelműen az indulati csakrában lelhetjük fel.
Csak a szeretet, a bölcsesség és az igazság képes áthidalni a játszmák zsákutca meneteit.

 

 

 

A HATALOM

Minden kapcsolatban és kommunikációban kirajzolódik a hatalmi reláció. Aki előbb megszólal, az mintegy kioszt egy szerepet a másikra, amelyet az vagy felvesz, vagy nem. Ennek a szerepnek és hatalmi relációnak lesz a folyománya nemcsak az éppen aktuális kommunikáció, de nagyban az egész életünk és sorsunk is ezen a „sínen” fut. Ez egészen a társadalmi – politikai kapcsolatok szintéig érvényes, ezáltal a nemzeteknek is van sorsuk, nemcsak az egyéneknek. Ez tovább bonyolítja a hatalom kérdését. Persze a hatalom, a hegemónia és az alávetettség cserélődhet is, az egészségesen zajló dinamikában is zajlódhat. Ám a tapasztalat mást mutat a végletesen rögzült helyzetekben.
A viselkedés kutatásában megkerülhetetlen a hatalom problematikája, mert érinti az adottságokat, indítékokat, mint gőg, hatalmaskodás, uralkodni vágyás, etc. Ezek ugyan az ember társas lény mivoltából is fakadnak, de másfelől szokásrendet, kultúrát is teremtenek. Mint pl. az idősek tisztelete, a diplomácia, a hadviselés, a közjogi szerepek betöltése, a felelősség, az áldozat, és sorolhatnánk tovább.
A hatalom igazi természetére a matematika HATVÁNY fogalma utal a legvilágosabban, amely a számok önmagukkal való megszorzása:

 • ez utal a belső erőből való megszorzódásra,
 • utalván a transzcendenciára.

Jól ismerjük a mindennapi életből a hatalomféltés, az hatalom irigység, megszerzésére fordított erőbevetéseket, amelyek az egész viselkedést meghatározzák. És persze a hatalom sóvárgást is. Az igazi HATÓERŐ, mindezeken túl és felül van, arról a talentumról, isteni adottságról szól, amelyt a „született költő, hadvezér, orvos, tanár, művész” etc.  kifejezéssel szoktunk jelölni. Vérbeli, hiánytalan tehetség. Egy zsűritag egy ízben úgy fogalmazott, hogy ahogyan a hegedűs megfogta a hegedűt és a vonót, már abból látszott, hogy isteni tehetség. Az igazi vezér egyéniség már a kisiskoláskori bandákban is kirajzolódik. Az erős, a jó sportoló, jól tanuló, a megmondó nebulót a társai is tisztelik, elismerik, csodálják, követik, alávetik magukat neki.
Nagyon tanulságos a HAT –(ni) szó elágazásait tanulmányozni, amelyből a „határ” szó is származik. Ezáltal a hatalom a határokon való bejutást, átkerülést is jelenti, a ki- és bejutásokat. Az igekötők is árnyalják ezeket a folyamatokat:

 • meghat, ráhat, kihat, odahat, tc.

Az intézményeket jelölő HATÓSÁG is hatalomról szól.
Hatékonyan megrajzolhatjuk ezt az elágazást:

Fentebb utaltunk a transzcendens vonatkozásokra.
A SZENTSÉG = AZ ERŐ EREJÉNEK EREJE.

 

 

 

AZ ÍNSÉG

 

Ki gondolná, hogy az „IN” kétbetűs kis szócskának olyan tág jelentéshorizontja van, amely még több szófajnak is alapját képezi? Ezúttal kettőt vegyünk górcső alá:

 • a rostos képződményt, amely az izmot a csonthoz köti,
 • és a SZOLGA jelentést.

Ez a két jelentés sajátságos összefonódottságban tartalmazza az INSÉG szó közhasználatból ismert nyomor, nélkülözés, nincstelenség szokványos tartalmát, amely vonatkozhat egy egész tájra, ínséges évre, vagy esetenként ínséges személyre.
Az anatómiai jelentéhez fűződik viszont az inas, az inda, valamint az (el-)inalás, vagyis a szökés, menekülés valami elől. Az inas a tanulót, az alkalmazottat, (innen a szolga szó), a kezdőt, az újoncot, vagyis a ki nem forrott, még fej nem nőtt serdülő állapotot jelzi:

 • azt a köztes helyzetet, amelyen túl kell jutnunk,
 • mint magán az ínségen.

Az inda az erős zsineg megfelelője, a lábszárban húzódik, erős tartást és mozgást biztosít. Akinek „inába száll a bátorsága”, az menekül, azt megfélemlítették, az nehéz helyzetbe került:

 • ínséges alávetettségbe, probléma ütközetbe,
 • egyszóval negatívumba.

Túl kell lépnünk a szó főleg fizikai szintet érintő jelentésén, mint éhezés, fázás, hajléktalanság, etc. Mert a lelki és szellemi ínség sokkal meghatározóbb kiindulópont, mint pl. a tudatlanság, a materializmus, az ateizmus, a nihilizmus, és így tovább a világőrületek országútján.
Más szavakkal az eredendő morális érzék hiányának (ínségnek) mondhatjuk, jogi nyelven az „emberiesség hiányának”. Ez pedig az ösztönszférában való megrekedtségre utal. Akik persze az embert az állatvilágból származtatják, azok máskét ítélik meg az Ég és Föld polarizáltságát, kapcsolatát, amelyben a paradoxonokkal is számolnunk kell:

 • Az ínségnek ugyanis nagy szerepe van a szellemi út megtalálásában.

Erre utal a pandémia is, bár ez a nézet még korántsem közkeletű.

 

 

 

BELETÖRŐDÉS


„Törekedjetek fáradhatatlanul!” – ez Buddha híres mondása. Vagyis törni kell magunkat az előbbre jutásért. Cselekvésre buzdít.
Á, nem szabad elfelednünk, hogy a törekvés és a törtetés igen különbözik egymástól:

 • míg az előbbi a jó irányultságra buzdít,
 • a másik a mások kíméletlen letarolását helyezi előtérbe.

Mi dolgunk a világon?
Kik vagyunk valójában?
Mennyire határoz meg bennünket a sors, és hol van abba beleszólásunk?
„Mivégre az egész teremtés?” – kérdi Lucifer az Úrtól.

Ezek a nehezen megválaszolható, talán költőinek is mondható kérdések.
De valahol van egy egész SORSTUDATUNK, amely ugyan részeire, darabokra hullik a mindennapok morzsálódásaiban. Ötévesen, az Ödipális komplexus kapcsán rövid pillanatra felsejlik, milyen felnőtt lesz belőlünk apánk és anyánk példája, mintája nyomán. Majd 28 éves korunkban, a Szaturnusz ciklus is nyit egy lehetőséget az egész sors tudatára, de ezek a pillanatok és élmények általában elfoszlanak az eredménytelenségek ködében. Társadalmi szerep vállalásunk is kétélű:

 • Segítheti vérbeli, testünkre szabott szerepünk megtalálását és betöltését,
 • de el is sodorhat bennünket anélkül, hogy igazi irányultságot adna.
 • Folyamodjunk a TÖR szó elágazásaihoz, annak visszaható formája igen beszédes:

A kéztördeléstől az összetört szívig terjedő íven kimeríthetetlen változat bukkan elő. Az Olvasóra bízzuk ezek taglalását. A hosszú „Ő”-vel írt TŐR szó főnévi értelemben szúró fegyvert is jelöl, a „tőrbe csalás”, a „tőrbe ejtés” valahol azt a törvényszegést is jelöli, amely az EGÉSZ összezúzásakor, részekre aprításakor mindenképpen bekövetkezik.

A beletörődés mindenképpen valamiféle feladást jelent.  Nagyanyáink beletörődtek abba, hogy „csak” családanyák voltak. A mai világ karrier womenjei beletörődnek abba, hogy nincs gyermekük. Észre kell vennünk ennek kényszerűségét, hogy valójában valahol a mélylelki vágy ellen történnek ezek a szerepvállalások. Ilyen a betegség is, beletörődünk egy életellenes menetbe. A krónikus betegségek korát éljük. A „bele” szó igekötő is. Félreérthetetlenül jelzi, hogy belsővé vált, részünkké szervült egy nemkívánatos külső tény, helyzet, eset.
Mindez a csodálatos magyar nyelv kifejező ereje folytán.

 

 

 

CSALÁS ÉS CSALÓDÁS

A csalódás igen fájdalmas, önértékünkbe, önbecsületünkbe gázoló negatív érzés, amely olyan súlyos lehet, hogy akár egész életünkben nem tudjuk kiheverni. Pl. ha a szülők lemondanak a gyermekükről, nem mindig sikerül annak a puszta ténynek örülni, hogy világra hozták, mint pl. Steve Jobs esetében történt.
Kisebb cselvetések, becsapások, ámítások esetében könnyebben átemelődünk a naiv jóhiszeműségünkön, de fájdalmasabb esetekben jobban górcső alá kell vennünk lelki energiánk megküzdő képességét, mentális állapotunkat, attitűdjeinket, mert lehet, hogy elfogultság, irreális elvárás, hamis énkép, etc. áll a kiváltó ok hátterében.
Hatalmas területet ural a szerelmi csalódások sorozata. A hajdanvolt jóga mesterem szerint ezen minden serdülőnek át kell esnie, mert különben kimarad az érzelmi edzettség, amely a nemes, igazi érzések formálója. Más szóval átemel bennünket az egocentrizmus kínai falán.
Ám a kiheverhetetlen csal&oacut